Misbruik openbaarmaking van die jeug met probleem seksuele gedrag en trauma simptome (2018)

Volle studie: Misbruik openbaarmakings van die jeug met probleem ges seksualiseerde gedrag en trauma simptomologie

Rebecca DillardKathry nMaguire-JackaKathryn ShowalteraKathryn G.WolfbMegan M.Letsoncd

Uittreksels relevant tot pornografie, uit die besprekingsafdeling:

Kinders wat geopenbaar blootstelling aan pornografie het 3.3 keer hoër kans gehad om PSB te openbaar as in die jeug wat nie blootstelling aan pornografie gehad het nie.

Kinders wat geopenbaar blootstelling aan pornografie het aansienlik hoër kans gehad om PSB bekend te maak. Hierdie bevinding maak sin in die konteks van die sosiale leerteorie soos voorheen beskryf met die jeug wat seksueel misbruikende gedrag aangaan (Burton & Meezan, 2004). As u kinders op 'n jong ouderdom blootgestel word aan pornografie, mag dit nie net kinders bekendmaak oor gedrag wat hulle uiteindelik mag verwerf nie, maar die kinders kan die gedrag versterk deur die modelle te sien (bv. Die individue wat in die pornografiese medium getoon word, die persoon wat die kind aan pornografie blootgestel het , ens.) word beloon deur die gedrag. As die voordele van so 'n seksuele gedrag vir die kind versterk word, kan hulle 'n groter waarskynlikheid hê om die gedrag self aan te neem.

Vorige navorsing het getoon dat vroeë blootstelling aan pornografie 'n risiko is faktor voorspellend van later seksuele misdaad in adolessensie (Vloed, 2009; Seto & Lalumière, 2010). Oor 'n tydperk van vyf jaar het ongewenste blootstelling aan pornografie in die kinderjare aansienlik toegeneem onder jeugdae 10-12 jaar (Mitchell, Wolak, & Finkelhor, 2007). Seto, Maric en Barbaree (2001) het ook voorgestel dat etiologies mans wat reeds aan seksuele geweld blootgestel is, betrokke is by die seksuele aggressiewe gedrag van die pornografie. Die sterkte van die verhouding tussen pornografie en probleem seksuele gedrag by kinders in die huidige studie dui daarop dat dieselfde ook waar kan wees vir jonger kinders. Verdere navorsing is nodig om te bepaal op watter ander maniere kinders dalk voorgestel kan word om PSB te ontwikkel, en as blootstelling aan pornografie 'n sterker effek vir daardie kinders in die besonder het. As dit so is, kan 'n dwingende saak gemaak word vir die koppeling van PSB en seksueel misbruikende gedrag in adolessensie via die algemene risikofaktor van vroeë pornografie blootstelling.

Abstract

Die meerderheid van die jeug met probleem ges seksualiseerde gedrag (PSB) het ondervindinge van misbruik of blootstelling aan geweld (Silovsky & Niec, 2002). Min is bekend oor spesifieke misbruikervarings wat die jeug met PSB kan onderskei van diegene sonder. Min studies het die soorte misbruik wat verband hou, ondersoek post-traumatiese stres symptomology.

Doelwit
Die huidige studie het twee navorsingsvrae verken: (1) verskil kinders met PSB van kinders sonder PSB in terme van hul misbruik openbaarmaking ?; en (2) Word die tipes mishandeling geopenbaar wat verband hou met die kind se tellings op 'n post-traumatiese stresmaatreël ?.

Deelnemers
Data is geanaliseer vir die jeug (N = 950) ouderdomme 3–18 jaar wat a kliniese assessering by 'n kindervoorspraaksentrum in die Midde-Weste gedurende die 2015-kalenderjaar.

Metodes
Jeug het assesserings gedoen wat 'n forensiese onderhoud ingesluit het en óf die Trauma-simptoom Kontrolelys vir jong kinders (TSCYC) vir kinders ouderdomme 3-10 jaar, of die Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) vir kinders ouderdomme 11-16 jaar. tweeveranderlike logistieke regressie is gebruik om die navorsingsvrae te beantwoord.

Results
Bevindinge het aangedui dat jongmense wat openbaar gemaak het oortreder aan slagoffer fondasie was minder geneig om PSB bekend te maak (OR = 0.460, p = .026), en kinders blootgestel aan pornografie was meer geneig om PSB bekend te maak (OR = 3.252, p = .001). Daarbenewens jeugdiges wat geopenbaar het fisiese mishandeling (OR = 1.678, p = .001) of slagoffer van seksuele oortreder Kontak (OR = 2.242, p = .003) het hoër kans op klinies beduidende traumatellings gehad.

Gevolgtrekkings
Implikasies vir praktisyns en toekomstige navorsingsaanwysings word bespreek.