Adolessente se riskante aanlyngedrag: Die invloed van geslag, godsdiens en ouerskapstyl (2013)

Rekenaars in menslike gedrag

Volume 29, Uitgawe 6, November 2013, Bladsye 2690-2696

Wilfred WF Lau, , Allan HK Yuen

Hooftrekke

  • Adolessente word gebombardeer met massiewe inligting wat deur verskillende sosiale media ontvang word.
  • Die invloed van geslag, godsdiens en ouerskapstyl waarborg verdere ondersoek.
  • Mans het bevind dat hulle meer riskante gedrag as vroue aanpak.
  • Christene was nie anders as nie-Christene in terme van riskante aanlyngedrag.
  • Geen van die ouerskapstyle was gekoppel aan 'n vermindering in riskante aanlyngedrag nie.

Abstract

Hierdie studie het die invloed van geslag, godsdiens en ouerskapstyl ondersoek op riskante aanlyngedrag in 'n voorbeeld van 825 Sekondêre 2-studente in Hong Kong. Drie riskante aanlyngedragte, naamlik ongemagtigde dade (UNAC), internetklip (INST) en plagiaat (PLAG) is ondersoek. Daar is bevind dat mans geneig was om betrokke te wees by meer riskante aanlyngedrag as wat vroue gehad het. Christene was nie anders as nie-Christene in terme van riskante aanlyngedrag. Ouerskapstyl blyk nie effektief te wees om riskante aanlyngedrag te verminder nie. Daar was bewyse dat geslag die verhouding tussen riskante aanlyngedrag en ouerskapstyl gemodereer het. Gesamentlike, geslags-, godsdiens- en ouerskapstyl het aansienlike voordele vir riskante aanlyn voorspel. Implikasies van die bevindings word bespreek.

Sleutelwoorde adolessente; Risikovolle aanlyn gedrag; geslag; godsdiens; Ouerskapstyl

Ooreenstemmende skrywer. Adres: Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Hongkong, Pokfulamweg, Hongkong Spesiale Administratiewe Streek, China. Tel .: + 852 22415449; Faks: + 852 25170075.