Gedragsverslawing en onwettige dwelmgebruik as bedreiging vir volhoubare sosiale ontwikkeling (2021)

Moses T. Imbur *, David O. Iloma, James E. Effiong, Manasseh N. Iroegbu en Otu O. Essien (2021).

Direkte Navorsingstydskrif vir Openbare Gesondheid en Omgewingstegnologie. Vol. 6, pp. 1-5.

Abstract

Onwettige dwelmgebruikers ervaar ongunstige lewensgebeurtenisse, maar min studies het die rol van impulsiwiteit, pornografie en dobbelary onder hoërskoolleerlinge in hierdie gebeure ondersoek. Hierdie studie gebruik 'n eenvoudige ewekansige steekproef om die rol van impulsiwiteit, dobbelary en pornografie in die voorspelling van onwettige dwelmgebruik onder hoërskoolleerlinge in Uyo-metropool te ondersoek. Deelnemers was tweehonderd en dertien (213) studente wat doelgerig van die Hoërskool Monef gewerf is. Met behulp van anonieme psigometriese robuuste, onwettige dwelmgebruik en gedragsverslawing, is relevante data versamel wat die ondersoek aangehelp het. Die drierigting-faktoriale ANOVA het bevind dat voorspellingsveranderlikes geen toepaslike verklarende krag het op onwettige dwelmgebruik F (1,205) = 2.73, P> 0.05. Impulsiwiteit het egter interaksie met pornografie gehad om onwettige dwelmgebruik F (1,205) = 7.49, P <0.05, sowel as impulsiwiteit met dobbelary te beïnvloed om onwettige dwelmgebruik F (1,205) = 2.92, P <0.05 te beïnvloed. Resultate van die Faktoriese ANOVA-dokument dat impulsiwiteit en pornografie die sterkste beïnvloeders van onwettige dwelmgebruik onder sekondêre studente was, en dat daar dus potensiële gevolge in die stryd teen onwettige dwelmgebruik onder studente was. Die referaat word afgesluit met 'n bespreking van die implikasies vir die praktyk, met die klem op die noodsaaklikheid van ontspanningsprogramme vir opvoedkundige bewusmaking, wat sal bydra tot meer gefokusde beplanning van geestesgesondheidsdienste, maatreëls vir die vermindering van skade en uitreikprogramme as intervensie-meganismes om te help onwettige dwelmgebruik onder hoërskoolleerlinge.

Sleutelwoorde: Onwettige dwelmgebruik, impulsiwiteit, pornografie, obsessiewe dobbelary, hoërskoolleerlinge