Cybersex Gebruik en Misbruik: Implikasies vir Gesondheidsopvoeding (2007)

Titel:Gebruik en misbruik van Cybersex: implikasies vir gesondheidsopvoeding
Skrywers:Rimington, Delores DortonGast, Julie
beskrywers:middelmisbruikHuwelikstatusgesondheid OnderwysSeksuele OriëntasieJong volwassenesSeksualiteitinternetadolessenteRisikoGedragsprobleme
Bron:Amerikaanse Tydskrif van Gesondheidsopvoeding, v38 n1 p34-40 Jan-Feb 2007
Portuurgroep hersien: Ja
Uitgewer:Amerikaanse Alliansie vir Gesondheid, Liggaamlike Opvoeding, Rekreasie en Dans. 1900 Vereniging Drive, Reston, VA 20191. Tel: 800-213-7193; Faks: 703-476-9527; e-pos: [e-pos beskerm]; Webwerf: http://www.aahperd.org
Publikasiedatum:2007-00-00
Pages:7
Pub Soorte:Inligtingsanalises; Tydskrifartikels; Verslae - Navorsing
Opsomming:Die internet word toenemend gebruik as 'n uitlaat vir seksuele aktiwiteite. Hierdie literatuuroorsig ondersoek belangrike definisies, waargeneemde voordele, risiko's en gevolge van die gebruik van cybersex, asook die invloed daarvan op jeug en jong volwassenes. Die toeganklikheid, bekostigbaarheid en anonimiteit van die internet maak dit baie aangenaam vir gebruikers. Toenemende tyd wat aanlyn spandeer word vir seksuele aktiwiteit, kan lei tot misbruik van cybersex en dwangende kubereks gedrag. Dit vorm 'n bedreiging vir verhoudings, werk en opvoedkundige aktiwiteite. Kletskamers is veral prominent as 'n gladde helling na meer ekstreme seksuele gedrag. Kenmerke van cybersex-gebruikers lyk nie te verdeel deur subgroepe soos geslag, seksuele oriëntasie en huwelikstatus nie. Thier is slegs beperkte hoeveelhede navorsing oor jeug en aanlyn seksuele aktiwiteit, maar sommige navorsing dui daarop dat adolessente cybereks is. Daarbenewens blyk dat kollege-studente besondere risiko loop vir die ontwikkeling van cybersex-kompulsiewe gedrag. Verhoogde gesondheidsopvoeding oor die gevare van moontlike cybersexverslawing en -misbruik is nodig. Daarbenewens moet gesondheidsopvoeders cybersex by hul kurrikulums voeg om gebruikers van potensiële verslawing te waarsku.

Van - Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n oorsig van die navorsing (2012)

  • Daar is ook 'n klein, maar groeiende hoeveelheid navorsing wat daarop dui dat adolessente toenemend sukkel met kompulsiewe internetgebruik (CIU) en kompulsiewe gedrag wat verband hou met internetpornografie en kubereks (Delmonico & Griffin, 2008; Lam, Peng, Mai, & Jing, 2009