Determinante van heteroseksuele adolessente wat seks met vroulike sekswerkers in Singapoer het (2016)

OPMERKINGS: Studie het aansienlike korrelasie tussen pornogebruik en prostituees gevind. 'N Artikel oor die studie (April 10). Uittreksels uit die artikel: 

Nog 'n kommerwekkende bevinding is dié van diegene wat vir seks betaal het, hul mediaanouderdom was slegs 16 en 38 persent het hul eerste seksuele ontmoeting met 'n sekswerker gehad.

Dokters en maatskaplike werkers sê twee hoof faktore is verantwoordelik vir hoekom Meer tieners besoek prostitute. Die eerste is die maklike toegang tot pornografie aanlyn. Daar is ook 'n verspreiding van vise-webwerwe wat seksuele dienste hier aangebied het.

'N Paar uittreksels uit die studie:

Ons het ook verskillende vlakke van invloed gevind hierdie gedrag. In die multivariate-aangepaste model het ons gevind dat adolessente wat jonger ouderdom van seksuele inisiasie aangemeld het, laer selfbeeld, hoër opstandigheidsgraad het, nooit 'n seksueel aktiewe vriendin gehad het nie, en meer gereelde kyk van pornografie was meer geneig om te rapporteer al ooit seks met FSWs gehad het

Daarbenewens was die besigtiging van pornografie 'n beduidende faktor wat verband hou met die koop van seksuele dienste onder Indiese trekarbeiders met 'n gemiddelde ouderdom van 27 jaar, en dit is geredeneer dat pornografie hulle 'n meer positiewe houding teenoor betaalde seks gemaak het. [23]


Junice YS Ng, Mee-Lian Wong

Gepubliseer: Januarie 25, 2016

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0147110

Abstract

Doelwitte

Ons het die verhouding van en sosio-ekologiese faktore geassosieer met die feit dat hulle seks gehad het met vroulike sekswerkers (FSWs) onder heteroseksuele adolessente. Ons het ook die eienskappe van die adolessente beskryf wat inkonsekwente kondoomgebruik met FSWs aangemeld het.

Metodes

Hierdie is 'n dwarssnitstudie (reaksietempo: 73%) van 300-heteroseksueel aktiewe manlike adolessente van 16 tot 19-jaar wat 'n nasionale STI-kliniek in Singapoer tussen 2009 en 2014 bywoon. Ons het die ekologiese faktore (individuele, ouerlike, eweknie-, skool- en mediale invloede) en seksuele risiko-gedrag beoordeel deur 'n self-gerapporteerde vraelys te gebruik. Poisson-regressie is gebruik om die aangepaste voorkomsverhoudings (aPR) en vertrouensintervalle (CI) te verkry.

Results

Die verhouding van heteroseksuele manlike adolessente wat ooit seks gehad het met FSWs was 39%. Multivariate analise het getoon dat beduidende faktore wat verband hou met ooit seks met FSWs gehad het, was seksinisiasie voor 16 jaar oud (aPR 1.79 CI: 1.30-2.46), het nooit 'n seksueel aktiewe vriendin (aPR 1.75 CI 1.28-2.38) gehad nie, waardering telling (aPR 0.96 CI: 0.93-0.98), hoër rebelliousness telling (aPR 1.03 CI: 1.00-1.07) en meer gereelde kyk van pornografie (aPR 1.47 CI: 1.04-2.09). Lewenslange inkonsekwente kondoomgebruik met FSWs was 30%.

Gevolgtrekkings

'N Beduidende deel van heteroseksuele manlike adolessente wat die openbare STI-kliniek bygewoon het, het ooit seks gehad met FSWs. 'N Gerigte ingryping wat verskillende vlakke van invloed op hierdie gedrag aanspreek, is nodig. Dit is nog meer so omdat 'n aansienlike deel van adolessente teenstrydige kondoomgebruik met FSW's aangemeld het, wat as 'n brug van STI-oordrag aan die gemeenskap kan dien. Nasionale opnames oor adolessente gesondheid behoort die beoordeling van die frekwensie van kommersiële seksbesoeke en kondoomgebruik met FSWs vir langtermynmonitering en -monitering te bevat.

aanhaling: Ng JYS, Wong ML (2016) Determinante van Heteroseksuele Adolessente wat seks met vroulike sekswerkers in Singapoer het. PLUIS EEN 11 (1): e0147110. doi: 10.1371 / journal.pone.0147110

Redakteur: Jesse Lawton Clark, David Geffen Skool vir Geneeskunde by UCLA, VERENIGDE STATE

ontvang: Junie 26, 2015; aanvaar: Desember 29, 2015; Published: 25 Januarie 2016

Copyright: © 2016 Ng, Wong. Hierdie is 'n oop toegang artikel wat onder die voorwaardes van die Creative Commons Erkenning Lisensie, wat onbeperkte gebruik, verspreiding en voortplanting in enige medium toelaat, mits die oorspronklike skrywer en bron gekrediteer word.

Data Beskikbaarheid: As gevolg van etiese vereistes rakende deelnemende privaatheid sal die minimale datastel op versoek beskikbaar gestel word. Versoeke vir die data kan aan die ooreenstemmende outeur gestuur word ([e-pos beskerm]).

befondsing: Hierdie studie word befonds deur die Nasionale Mediese Navorsingsraad (NMRC), Singapoer. Daar is geen belangebotsing nie. NMRC is NIE betrokke by 1 nie) studie ontwerp; (2) die versameling, analise en interpretasie van data; (3) die skryf van die verslag; en (4) die besluit om die referaat vir publikasie in te dien.

Kompeterende belange: Die outeurs het verklaar dat geen mededingende belange bestaan ​​nie.

Inleiding

Kliënte van vroulike sekswerkers (FSWs) is die grootste kerngroep in die oordrag van seksueel oordraagbare infeksies (STI's) en menslike immuniteitsgebreksvirus (MIV) in Asië. [1] In China het kliënte van FSWs gevind dat 12 keer en 6 keer die kans is om onderskeidelik met MIV en sifilis besmet te word in vergelyking met die algemene volwasse bevolking. [2] Ten spyte van die risiko's word beskerming van kommersiële seks as 'n sosiale aktiwiteit in Asië beskou. [3, 4]

'N nasionale opname van 46,961 seksueel aktiewe mans in Indië het berig dat jonger mans meer geneig is om seksuele dienste te koop in vergelyking met volwassenes. [5] In hierdie studie was 15 tot 24-jariges twee keer meer geneig as dié van 45 en boonop om die afgelope een jaar seks met FSWs te hê. Van diegene wat tussen 15 en 24 jaar oud was, het 41% nie kondome konsekwent met FSW's gebruik nie. Die aantal adolessente, gedefinieer as 10 tot 19 jaar oud deur die Wêreldgesondheidsorganisasie, wat betrokke was by seks met FSWs en die faktore wat met hierdie gedrag verband hou, is egter nie in hierdie studie gerapporteer nie. Na ons beste wete is daar tans geen spesifieke ingryping wat spesifiek op adolessente in Asië fokus nie, aangesien hulpbronne gekanaliseer word vir intervensies wat op volwassenes en FSW's fokus. Nog 'n moontlike rede kan wees as gevolg van die gebrek aan data oor die omvang van hierdie gedrag en die gepaardgaande faktore wat aan die wettige en etiese beperkings toegeskryf kan word, soos ouerlike toestemming vir die insameling van hierdie sensitiewe data. [6] Die fokus op hierdie groep is egter van kardinale belang omdat dit hul seksuele gedrag positief kan beïnvloed tydens jong volwassenheid. [7] Verder het Asië die tweede grootste aantal nuwe MIV-infeksies onder ouer adolessente. [8] Tog is daar gebrek aan vordering om nuwe MIV-infeksies vir hierdie groep te voorkom weens onvoldoende data. [6]

Terwyl die meeste studies oor korrelate wat verband hou met seks koop, sluit manlike volwasse monsters in [2, 5, 9-11], het 'n paar gekyk na die verenigings spesifiek onder adolessente. [12, 13] Bevindinge oor die invloed van seksuele mishandeling en risiko gedrag op seks tussen adolessente is ook gemeng. 'N Nasionale studie in die Verenigde State het die faktore in die vroeë adolessensie (ouderdomme 12 tot 17 jaar) geëvalueer wat geassosieer word met die aankoop van seks in later jare (van 18 tot 26 jaar). [13] Daar is bevind dat die geskiedenis van seksuele misbruik, dwelmgebruik en ooit weg van die huis af wegloop, risikofaktore was. Inteendeel, in 'n opname op skool in Kanada was seksuele misbruik en dwelmgebruik nie geassosieer met die aankoop van seksuele dienste nie. In hierdie studie het 3% van diegene wat tussen 15 en 18 jaar oud ooit seks gekoop het en hulle was meer geneig om seksuele sosiale aktiwiteite waar te neem en ook meer houding teenoor prostitusie te aanvaar. [12] Terwyl hierdie studie beoog om die begrip van die faktore wat verband hou met seksuele dienste onder adolessente te verbeter, wil ons ook die gaping in die inligting oor seksuele risiko-gedrag wat verband hou met seks met FSWs, vul. Dit lei tot die primêre doelwit van hierdie studie, naamlik die verhouding van seksueel aktiewe manlike adolessente wat die openbare STI-kliniek in Singapoer besoek, wat ooit seks gehad het met FSWs, asook die sosio-ekologiese faktore en seksuele gedrag wat hiermee gepaard gaan. gedrag. Die sekondêre doelwit is om die eienskappe van adolessente wat nie kondome konsekwent met FSWs gebruik het, te beskryf nie. Die bevindings sal help om programme vir seksueel aktiewe manlike adolessente in te lig, wat in Singapoer selfs meer krities gemaak word, aangesien adolessente uitgesluit word van nasionale gedragswaarneming oor seksuele praktyke.

Materiaal en metodes

Deelnemers en werwing

Data vir hierdie analise is getrek uit die basislynbehoefte-assessering vir 'n seksuele gesondheidsintervensie (geregistreer by ClinicalTrials.gov, nommer NCT02461940) vir adolessente wat die Departement STI Control (DSC) -kliniek bywoon, die enigste nasionale STI-kliniek in Singapoer. Data is versamel tussen November 2009 en Desember 2014. Die rede vir die studie in hierdie kliniek is tweeledig. Eerstens het ongeveer 80% van die adolessente met aanmeldbare SOI's in Singapoer jaarliks ​​hierdie kliniek bygewoon. [14] Tweedens, hierdie adolessente deelnemers is ook die kerngroep van STI-oordrag onder die adolessente in Singapoer. Insluitingskriteria vir hierdie studie was: nooit getroude manlike adolessente wat uitsluitlik heteroseksueel gerapporteer het nie, gedefinieer as omgang met 'n vroulike, en ouer 16 tot 19 wat die kliniek vir die eerste keer bygewoon het. Aangesien die wettige ouderdom van seks in Singapoer 16 jaar oud is, het ons nie adolessente onder 16 jaar oud gewerf wat onder die polisie ondersoek ingestel moes word vir statutêre verkragting nie.

Hierdie studie is goedgekeur deur die Domain Specific Review Board van die Nasionale Gesondheidsorggroep. Adolessente wat aan die studie deelgeneem het, het die toestemmingsvorm onderteken nadat hulle 'n verduideliking van die studie ontvang het, die inligtingsblad gelees en vrae met die onderhoudvoerder verduidelik het. Getekende toestemmingsvorms is in 'n geslote kabinet in die DSC-kliniek gehou, eerder as om terug te keer na die deelnemers. Dit was omdat, gegewe die aard van ons studie en die ouderdom van die deelnemers, dit onwaarskynlik was om die vorms wat hul besoek aan die DSC-kliniek aangedui het, tuis te bring. In plaas daarvan kan hulle die getekende vorms weggooi wat hul name en identiteitsnommers op openbare plekke dra. Daarom was dit nie raadsaam om die getekende vorms aan die deelnemers terug te stuur nie. Nietemin is die ondertekende toestemmingsvorm aan die deelnemer by die kliniek beskikbaar gestel indien die deelnemer dit wil verkry. As deel van die studie is koste vir STI laboratoriumtoetse (tot US $ 50) van die ingeskrewe deelnemers afgewys.

Daar was twee dele van die vraelys. Die eerste deel oor demografie en ouerskap is van aangesig tot aangesig deur die plaaslike personeel geadministreer met studie-deelnemers in 'n privaat area van die kliniek. Die tweede deel, wat self geadministreer is, bestaan ​​uit sensitiewe vrae soos risiko en seksuele gedrag en is aan die einde van die opname geplaas. Om die vooroordeel van sosiale voorkeur te verminder, is deelnemers verseker van vertroulikheid en anonimiteit. Hulle is ingelig oor die studie-voorneme, wat hul gedrag beter moes verstaan ​​en die bevindings gebruik om programme vir hulle te beplan.

Van die 409-geskikte adolessente wat die kliniek gedurende die studietydperk besoek het, het 300 (73%) die baseline-opname goedgekeur en voltooi. Die hoofrede vir nie-toestemming was die onvermoë om te pleeg tot seksuele gesondheidsintervensionele studie. Daar was geen verskille tussen respondente en nie-respondente in terme van ouderdom (p = 0.320) en etnisiteit (p = 0.704).

maatreëls

Uitkoms veranderlike.

Dit was 'n digotomeerde veranderlike wat ooit seks gehad het met FSWs, wat gebaseer was op die vraag: "Hoeveel keer het jy seks gehad met 'n prostituut sedert jy eers seks gehad het?" Diegene wat "1" geantwoord het, is gekategoriseer as " ooit seks gehad het met FSWs "terwyl diegene wat aangedui het" 0 "is gekategoriseer as" nooit seks gehad het met FSW "nie.

Faktore wat verband hou met seks met FSW's.

Ons het die multi-ekologiese model aangepas [15] om die faktore wat verband hou met die feit dat hulle ooit seks gehad het met FSWs, te assesseer, wat insluit konstrukte wat individuele, ouer, eweknie, skool en media beïnvloed het. Vir itemsgebaseerde konstrukte is elke item geassesseer met 'n Likert-skaal en die items is opgesom om 'n telling te skep.

Individuele vlak: Ons het die sosio-demografiese eienskappe (ouderdom, tipe verblyf, etnisiteit, godsdiens, skool- en werkstatus en opvoedingsvlak) geëvalueer, risikogedrag, geskiedenis van seksuele misbruik en persoonlikheidseienskappe. Risikobestuur sluit in rook, alkoholgebruik, bendebestryding en dwelmgebruik. Die persoonlikheidseienskappe het die volgende ingesluit: 7-item-wederstrewigheid (Cronbach's alpha = 0.62) [16], 6-item sensasie-soek (Cronbach's alpha = 0.78) [16], 4-item waargeneem eksterne beheer (Cronbach's alpha = 0.72) [17] en 10-item Rosenberg selfbeeld skaal (Cronbach's alpha = 0.66) [18]. Elke item in die persoonlikheidseienskappe-konstruksie is geassesseer met behulp van 'n skaal van 4-punt Likert van "Nie soos ek", "Soort soos ek", "Baie soos ek" en "Net soos ek".

Ouerlike vlak: Ouerlike invloed is beoordeel met behulp van die 7-item veeleisende ouerskap (Cronbach's alpha = 0.79) en die 8-item gesaghebbende ouerskap (Cronbach's alpha = 0.72) indekse [19] met antwoorde vir elke item gegradeer op 'n X.UM.X-punt Likert skaal, sowel as die stelling "Ek voel dat ek ouers / s kan gaan met vrae oor seks".

Portuurvlak: Portuur-invloed is geassesseer aan die hand van twee komponente: die 6-item-eweknie-verbinding met 'n 4-punt Likert-skaal (Cronbach's alpha = 0.74)20] en die vraag "Hoeveel druk is daar van jou vriende vir jou om seksuele omgang te hê?"

Skoolvlak: School prestasie is geassesseer deur die vrae "Waar sou jy jouself in akademiese prestasie op skool rangskik?" en "Waar sou jy jouself in ko-kurrikulêre aktiwiteite op skool rangskik?"

Media vlak: Seksuele inhoud in die massamedia is beoordeel op grond van 3-tipes blootstelling: 1) publieke toegangs media, 2) verbode media in Singapoer, dit is pornografiese materiaal en 3) inligtingmedia. Openbare toegangsmedia verwys na TV-programme / flieks / video's / liedjies wat seks of seksuele tonele uitbeeld. Frekwensie van blootstelling is geassesseer met behulp van 'n 3-item saamgestelde telling op seksuele media, [21] met elke item op 'n 4-punt skaal (skaars, een keer in 'n ruk, baie dikwels, byna elke keer). Blootstelling aan pornografie is bepaal deur te vra: "Hoe dikwels lees jy of kyk pornografiese materiaal?". Blootstelling aan inligtingsmedia verwys na die lees of kyk van TV-programme / flieks oor iemand wat met SOI's / MIV / VIGS besmet is. 'N Voorbeeld van die ja / nee-verklaring is: "Ek het in die koerant of tydskrif gelees oor iemand wat besmet is met seksueel oordraagbare siektes."

Seksuele gedrag.

Deelnemers het die ouderdom van die eerste geslag aangemeld (wat as mondelinge, vaginale of anale seks gedefinieer is) en ons het vroeë seksuele debuut gedefinieer soos hieronder 16 jaar oud. Algehele lewenslange kondoom gebruik vir vaginale seks met alle vennote is gebaseer op "Het jy of jou maat ooit 'n kondoom vir vaginale seks gebruik?" Met die opsies "Altyd", "Soms", "Glad nie" en "Kan nie onthou nie" . Dieselfde vraag en opsies is toegepas op kondoomgebruik vir mondelinge en anale seks. Daarbenewens is hulle gevra om hul eerste seksuele vennoot aan te dui met die opsies "vriendin, prostituut, kliënt, toevallige vennoot of ander". Deelnemers moes die aantal seksuele vennote in die leeftyd aandui en ook die nommer vir elk van die volgende vennote, "Vriendin (s), Prostituut (s), Kliënt (e), Vreemdeling / Bekendheid en ander".

Gediagnostiseerde STI's is tydens laboratoriumtoetse by die studie bevestig. Dit sluit in infeksieuse sifilis, (servikale, uretra-, farinks-, rektale) gonorree, chlamydia, nie-gonokokkale uretritis, genitale herpes, genitale wratte, molluscum contagiosum, kuikluise en MIV.

Houdings en persepsies.

Houding teenoor kondoomgebruik was gebaseer op die opgesomde telling van 7-stellings. Elke stelling is geassesseer met 'n 5-punt Likert-skaal van "Sterk verskil", "Verskil", "Neutraal", "Stem saam" en "Stem heeltemal saam". Dit sluit in: (1) Condom is 'n effektiewe manier om te beskerm teen SOI's. (2) Kondome breek maklik. (3) Ek vind dit lastig / ongerieflik om kondome te gebruik. (4) Kondome verminder seksuele plesier. (5) Kondome maak seks minder slordig. (6) Kondome is duur. (7) Dit is gerieflik / maklik om 'n kondoom te kry wanneer ek een nodig het. Items 2, 3, 4 en 6 is omgekeerd gekodeer. Ons het gebruik: "Wat dink jy is jou kans om STI's te kry?" Om hul waarskynlike kans om STI's te kry, te assesseer. Deelnemers is ook gevra om die stelling te kies wat die beste beskryf hoe hulle oor seksuele omgang voor die huwelik voel.

Kommersiële seksbesoeke en kondoomgebruik.

Respondente wat gerapporteer het dat hulle ooit seks gehad het met FSWs, is ook gevra om meer inligting oor hierdie gedrag te verskaf. Konsekwente kondoomgebruik met FSW's is beoordeel deur gebruik te maak van "Het jy al ooit gedink aan die gebruik van kondome met prostitute in die laaste 1-jaar?" Die opsie "Ek gebruik kondome al die tyd met prostitute" is beskou as konsekwente kondoomgebruik en die res van die opsies " Ek het nooit gedink om dit te gebruik nie. '' Ek het daaraan gedink, maar het dit nog nie gebruik nie. '' Ek wil kondome gebruik, maar ek weet nie hoe ek '' kondome gebruik het nie, maar nie nou nie ' Ek gebruik kondome soms "is as onbestaanbare kondoomgebruik gegroepeer. Hulle is ook gevra om, met die keuse van meer as een reaksie, die land (dit wil sê Singapoer, Thailand, Indonesië, Kambodja, Maleisië, China, ander Asiatiese lande of Wes) en die tipe (dit is bordeel, strate, massagekamers, bars / kroeë of hotelle) van kommersiële seks besoeke. Ons het strate, massagekamers, bars / kroeë en hotelle as nie-bordeelgebaseerde instellings geklassifiseer.

Statistiese ontledings

In tweeveranderlike analise is kategoriese veranderlikes met behulp van chi-kwadraat of tendenstoetse beoordeel, terwyl deurlopende veranderlikes met behulp van Wilcoxon rang-som-toets beoordeel is. Vir multivariate analise is Poisson-regressie met sterk afwyking gebruik in plaas van logistieke regressie as gevolg van die hoë persentasie (> 10%) van die adolessente wat rapporteer dat hulle ooit seks met FSW's gehad het. Ons het die stapsgewyse metode gebruik om die model te konstrueer. Elke teoreties aanneemlike onafhanklike veranderlike met p <0.1 uit die tweeveranderlike analise is met behulp van voorwaartse seleksie in die model ingevoer. Dit sluit in alkoholgebruik, opstandigheid, selfbeeld, waargenome eksterne beheer, akademiese prestasies, mede-kurrikulêre aktiwiteite, kyk op pornografie, ouderdom van eerste geslag voor 16 jaar oud en ooit seksueel aktiewe vriendin gehad het. Die eerste veranderlike wat die maksimum variasie in die model behels, is gekies, en die tweede veranderlike is ook gekies. Daaropvolgende veranderlikes is bygevoeg totdat daar geen beduidende variasie in die voorspelling van die uitkomsveranderlike was om die mees parsimonieuse model te verkry nie. Die model is aangepas vir demografiese veranderlikes (dit wil sê ouderdom, etnisiteit, tipe woning, opvoedingsvlak) en werwingsjaar. Die geskiktheid vir die finale model het aangedui dat die model die data goed pas (p = 1.00). Statistiese beduidendheid is op p <0.05 gestel en aangepaste voorkomsverhoudings (aPR) is gerapporteer. Ons het die sagtewarepakket Stata 14.0 (Stata Corp, College Station, Tex) gebruik om die statistiese ontledings uit te voer.

Results

Demografiese eienskappe en seksuele gedrag

Algehele was die mediane ouderdom van deelnemers 18 jaar (interkwartielreeks [IQR]: 18-19). Bykans meer as die helfte (57%) was Sjinees, 33% was Maleis en die res was Indiër en Eurasian. Daar was geen statisties betekenisvolle interaksie terme tussen etnisiteit en die onafhanklike veranderlikes vir ewig om seks met FSWs gehad het nie. Sewe en veertig persent van die deelnemers het nie skoolgegaan nie. Ongeveer 40% van die adolessente het ≤ 10 jaar van skoolonderrig gehad. Van die 140 wat nie op die punt van opname was nie, was 66 (47%) skooluitvalle. Die sosio-demografie en risiko-gedrag word opgesom in Tabel 1. Die mediane eerste geslagsouderdom was 16 jaar oud (IQR: 15-18) en die mediaan aantal seksvennote in die leeftyd was 3 (IQR: 2-6). Nie een van die deelnemers is ooit vir seks betaal nie. Sewe en veertig persent was positief met SOI's. Daar was geen gevalle van MIV gediagnoseer nie.

thumbnail 

 
Tabel 1. Seks met vroulike sekswerker deur geselekteerde eienskappe onder seksueel aktiewe adolessente van 16-19.

 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0147110.t001

Deel van heteroseksuele manlike adolessente wat seks gehad het met FSWs en faktore wat verband hou met ooit seks gehad het met FSWs

Honderd-en-agtien (39%, 95% BI: 34% -45%) het berig dat hulle ooit met FSW's seks gehad het, met aansienlik meer Chinese (44%) as Maleiers (29%) (p = 0.02). In die tweeveranderlike ontledings het diegene wat hoër opstandigheid (p = 0.002), 'n laer selfbeeld (p = 0.02) en 'n hoër waargenome eksterne beheer (p = 0.01) gerapporteer het, en hul akademiese prestasies as gemiddeld of laer beoordeel (p = 0.02) ) was meer geneig om met FSW's seks te hê. 'N Hoër frekwensie van pornografie (p <0.001) was aansienlik meer algemeen onder diegene wat ooit seks gehad het met FSW's. Opvoedkundige vlak (p = 0.62), invloed van ouers [Veeleisende ouerindeks: p = 0.20; Gesaghebbende indeks: p = 0.49] en eweknie-invloed [portuurverbondenheid: p = 0.85] hou nie verband met hierdie gedrag nie.

Soos aangedui in Tabel 2mans wat ooit met FSW's seks gehad het, was meer geneig om voor 16 jaar seks te hê (p = 0.01) en het meer seksmaats (p <0.001). Hulle was egter aansienlik minder geneig om ooit 'n seksueel aktiewe vriendin te hê (p <0.001) en het meer geneig om lewenslange konstante gebruik van kondome by alle vennote vir vaginale (p <0.001), mondelinge (p <0.001) en anale seks te rapporteer ( p = 0.048) met alle soorte vennote.

thumbnail  

 
Tabel 2. Seks met vroulike sekswerker deur seksuele gedrag onder seksueel aktiewe adolessente van 16-19.

 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0147110.t002

Op multivariate analise (Tabel 3), adolessente wat seks voor 16 jaar oud (aPR 1.79 CI: 1.30-2.46) begin het, het nooit 'n seksueel aktiewe vriendin (aPR 1.75 CI 1.28-2.38) gehad nie, het 'n laer selfbeeld telling (aPR 0.96 CI: 0.93-0.98) , hoër rebelliousness telling (aPR 1.03 CI: 1.00-1.07) en meer dikwels pornografie (aPR 1.47 CI: 1.04-2.09) was meer geneig om seks met FSWs te betrek.

Kommersiële seksbesoeke, kondoomgebruik en SOI's

Van diegene wat ooit seks gehad het met FSWs, het 38% gerapporteer dat hulle hul eerste seks gehad het met 'n FSW, terwyl die res hoofsaaklik met 'n meisie (41%) of 'n toevallige vennoot (14%) was. Die mediaan leeftyd aantal seksuele ontmoetings met FSWs was 2 (IQR: 1-3). Die mees algemene plek om seksuele dienste te koop, was in Singapoer (51%), gevolg deur Thailand (40%) en Indonesië (17%). Overall, 30% (n = 35) het nie kondome in die laaste een jaar konsekwent met FSWs gebruik nie. Die helfte van die respondente (51%) het ooit seks gehad met bordeelgebaseerde FSWs en 35% met die straatwerkers.

Ons het gevind dat Maleisiese tieners aansienlik minder geneig was om kondome met FSW's te gebruik in vergelyking met nie-Maleiers (59% versus 20%, p <0.001). Daar was geen beduidende verskil in die aantal seksuele ontmoetings met FSW's tussen diegene wat kondome konsekwent met FSW's gebruik het en diegene wat dit nie gedoen het nie (Mediaan (IQR): 2 (1-3) versus 2 (2-3), p = 0.54 ). Die bestendige kondoomgebruikers het ook nie van die inkonsekwente kondoomgebruikers verskil in hul houding vir kondoomgebruik nie (Mediaan (IQR): 23 (20-25) versus 23 (21-25), p = 0.80).

Die persentasie gediagnoseerde seksueel oordraagbare siektes tydens werwing is gevind dat dit soortgelyk is onder diegene wat seks met FSW's gehad het en diegene wat dit nie gedoen het nie (41.9% teenoor 49.7%, p = 0.19). Onder adolessente wat ooit seks met FSW's gehad het, was gediagnoseerde SOI's aansienlik hoër onder diegene wat nie konsekwent met FSW's en alle ander vennote gebruik het nie, vergeleke met diegene wat konsekwent kondome gebruik het (59% versus 17%, p <0.001). Gediagnoseerde SOI's was ook hoër, hoewel dit nie statisties beduidend was nie, onder diegene wat ooit seks gehad het met net-bordeelgebaseerde FSW's, in vergelyking met diegene wat ooit seks gehad het met slegs bordele-gebaseerde FSW's (46% versus 32%, p = 0.27). Fig 1 en 2 onderskeidelik toon die persentasie van diegene wat kondome inkonsekwent gebruik deur die land en die tipe FSWs. Die hoogste koers van inkonsekwente kondoomgebruik (53%) is aangemeld by diegene wat seksuele dienste in Indonesië gekoop het. Deelnemers wat seks gehad het met straatwerkers, het die hoogste persentasie inkonsekwente kondoomgebruik (39%) gerapporteer, terwyl diegene wat seks gehad het met bordeel-gebaseerde sekswerkers, die laagste (23%) gerapporteer het.

thumbnail
Fig 1. Persentasie seksueel-aktiewe adolessente van 16-19-jariges wat in die afgelope jaar kondoom teen vroue met seksuele werkers gebruik het.

 

* Sluit 10 China, 6 Maleisië, 2 Kambodja, 10 ander Asiatiese lande en 2 Westerse lande.

 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0147110.g001

thumbnail  

 
Fig 2. Persentasie seksueel-aktiewe adolessente van 16-19-jariges wat in die afgelope jaar teen vroue vroulike sekswerkers teen vroue gekonfronteer het.

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0147110.g002

Bespreking

'N aansienlike deel (39%) van heteroseksueel aktiewe adolessente mans wat die openbare STI kliniek in Singapoer bygewoon het, het berig dat hulle ooit seks gehad het met FSWs. Dit is laer as wat in 'n ander studie in STI-klinieke in Viëtnam gerapporteer is, waarin 84% van adolessente van 14 tot 19 jaar die afgelope een jaar besoek het. [9] Ons het ook verskillende vlakke van invloed op hierdie gedrag gevind. In die multivariate-aangepaste model het ons gevind dat adolessente wat jonger ouderdom van seksuele inisiasie aangemeld het, laer selfbeeld, hoër opstandigheidsgraad, nooit 'n seksueel aktiewe vriendin gehad het nie en meer gereelde kykers van pornografie meer geneig sou wees om te rapporteer dat hulle ooit gehad het seks met FSWs.

Sover ons weet, is daar net een studie wat fokus op die gedrag van seksuele werkers onder adolessente, en dit is onder Kanadese hoërskoolstudente van 16 tot 18 bejaardes. [12] Hierdie dwarsdeursnitstudie het gekyk na faktore soos seksuele snelheid (dit is 13 jaar of onder), met toevallige vennote, kyk aanlynpornografie en seksuele aktiwiteite soos stripteases. Na multivariate aanpassing, het slegs die waarneming van ges seksualiseerde aktiwiteite na vore gekom om 'n beduidende faktor te wees. Dit verskil van ons studiebevindinge, moontlik as gevolg van verskillende veranderlike afsnypunte en assesseringsmetodes. Ons resultate is egter in ooreenstemming met studies oor volwasse mans wat kommersiële seks betree. 'N Studie oor die Spaanse manlike bevolking van 18 tot 49 van 16 het bevind dat diegene wat alleen was en seks voor XNUMX jaar oud was, meer geneig was om seks te koop. [11] 'N Verslag in Australië het verduidelik dat volwasse mannetjies wat enkel is, nie die vermoë het om sosiaal in seksuele situasies te reageer nie, en tot FSW's vir intimiteit toevlug. [22] Daarbenewens was die lees van pornografie 'n belangrike faktor wat verband hou met die koop van seksuele dienste onder Indiese trekarbeiders met 'n gemiddelde ouderdom van 27 jaar, en dit is geredeneer dat pornografie hulle 'n meer positiewe houding teenoor betaalde seks gemaak het. [23]

Ons bevindings het ook faktore getoon wat uniek is aan adolessente, wat in ooreenstemming is met Jessor se Probleemgedragteorie. [24] Dit verklaar dat probleemgedrag (soos seksuele betrokkenheid by FSWs [5]) manifesteer tydens adolessensie as gevolg van wanbalans in beheer van die persoonlikheidstelsel (soos lae selfbeeld en opstandigheid), die waargenome omgewingstelsel (soos media en pornografie) en gedragstelsel (soos vroeë ouderdom van seksuele inisiasie) . Vanselfsprekend is selfbeeld nie geassosieer met riskante geslagsgedrag (soos seksuele debuut en geskiedenis van SOI's) onder adolessente in 'n sistematiese oorsig nie. [25] Dit was egter 'n sterk faktor wat verband hou met die feit dat ons ooit seks gehad het met FSWs in ons studie. Dit kan moontlik verklaar word deur seks te betree met FSWs as 'n manier om hul lae selfbeeld te verhoog, wat voortspruit uit die onvermoë om 'n meisie te vind. Dit is ook kongruent met 'n studiebevinding onder Afrika-Amerikaanse adolessente wat bevind het dat hulle seks gebruik het om hul selfbeeld te verbeter of om redes te gee. [26] Nietemin sal ons verdere navorsing moet doen om die verhouding tussen lae selfbeeld en seksuele dienste beter te verstaan. Intervensies moet nie net verskillende vlakke van beïnvloeding rig nie, maar ook die probleemgedrag as 'n kollektiewe sindroom van probleme aanspreek, eerder as om hulle as wedersyds uitsluitend te beskou.

Ons het nie gediagnoseerde STI's gevind wat geassosieer word met die feit dat hulle ooit seks gehad het met FSWs nie. Daar is 'n paar moontlike verduidelikings hiervoor. Eerstens is STI's gediagnoseer by die punt van inskrywing vir die studie, terwyl ons leeruitkoms 'n lewenslange voorkoms was van seksuele betrokkenheid by FSWs. Daarom, deelnemers wat voorheen seks gekoop het, kon positief met akute SOI's wees en dit elders behandel het voordat hulle by hierdie kliniek bygewoon het. Tweedens, die risiko om STI's van 'n FSW te verkry, is ook afhanklik van die kondoomverbruik met die sekswerker en haar STI-status op daardie stadium van seksuele kontak. Trouens, ons het gevind dat STI's aansienlik hoër is onder diegene wat nie kondome konsekwent met FSW's gebruik het nie. Laastens het ongeveer die helfte van die deelnemers seks gekoop van bordele in Singapoer. Alle bordele in Singapoer is gelisensieer en 100% kondoomgebruik is vasgestel. Daarbenewens moet bordeel-gebaseerde geslagswerkers, onder die Mediese Surveillance Skema, tweemaandelikse sifting vir gonorree en chlamydia ondergaan, en viermaandsondersoeke vir MIV en sifilis. Sekswerkers wat positief is met STI's word by die kliniek behandel en moet sekswerk gedurende die behandelingsperiode stop.

Daar is beperkinge op hierdie studie wat die algemeenbaarheid teenoor ander populasies temper. Eerstens, hoewel dit die enigste spesialis-STI-kliniek in Singapoer is wat na meer as driekwart van aanmeldbare STI-gevalle onder adolessente aandag gee, is dit slegs verteenwoordigend van seksueel aktiewe adolessente wat hierdie kliniek bywoon of daaraan verwys word vir die ondersoek en behandeling van seksueel oordraagbare siektes. Notas, nie alle seksueel aktiewe adolessente het STI simptome nie en daarom kan adolessente wat die STI kliniek bywoon, nie die seksueel aktiewe adolessente in die algemene bevolking verteenwoordig nie. Daarbenewens kan adolessente wat seks met FSW's aanpak, nie STI's hê nie en mag daarom nie mediese sorg by die STI-kliniek kry nie. Aangesien die data dwarsdeursnee van aard was, kon ons nie die tydelike verhouding tussen die risikofaktore vasstel nie en ooit seks gehad het met FSWs. In plaas van lewenslange kondoom gebruik met FSWs, het ons die afgelope jaar slegs kondoom gebruik. Ons kon ook nie afleidings maak oor die motivering en konteks van seks tussen adolessente, wat die behoefte aan kwalitatiewe navorsing regverdig nie. Ons relatief klein steekproefgrootte beperk ook ons ​​statistiese krag om onafhanklike faktore wat verband hou met kondoomgebruik met FSWs te evalueer. Laastens kan die studiebevindinge nie genegaliseer word vir manlike adolessente wat aangemeld is om seks met manlike vennote of manlike sekswerkers te betree nie. Nietemin het ons studie 'n hoë deelnamepunt en 'n multi-etniese steekproef. Ons het ook 'n ekologiese model toegepas om moontlike assosiasies met hierdie komplekse gedrag sistematies te identifiseer. Die belangrikste is dat ons bevindinge insigte gegee het oor die gedrag van seks tussen adolessente en die gevolge daarvan vir openbare gesondheid.

Ons bevindinge oor die hoë verhouding van seks koop onder heteroseksueel aktiewe adolessente wat 'n STI kliniek bywoon, is van openbare gesondheidsorg. Ongeveer 'n derde van adolessente het ook nie kondome gebruik konsekwent met FSWs. Hulle is 'n potensiële bron van kontraktering en oordrag van SOI's aan die algemene bevolking, soos hul gereelde of toevallige vennote, met wie hulle 'n selfs laer waarskynlikheid van kondoomgebruik gerapporteer het. [27] Verder het adolessente wat seks gehad het met nie-gereguleerde sekswerkers soos straatwandelaars, 'n hoër proporsie van inkonsekwente kondoomgebruik gerapporteer in vergelyking met diegene wat seks gehad het met bordeel-gebaseerde sekswerkers in Singapoer, waar 'n 100% -kondomgebruiksprogram ingestel is. [28] Dit is ook uitdagend om Singapoerse adolessente wat seks op te spoor van FSWs wat onwettig op straat of oorsee werk. Huidige seksonderrig in skole in Singapoer kan onttrek wees om jongmense op te voed oor seks en kondoomgebruik. Selfs dan kan skooluitvalle dalk nie by hierdie program baat vind nie.

Intervensies gerig op adolessente kliënte wat die enigste openbare STI-kliniek in Singapoer besoek, dien as 'n praktiese en uitvoerbare strategie om STI-voorkomende opvoeding, sifting en behandeling aan adolessente te bied wat seks op hierdie laan koop. Alhoewel ons erken dat adolessente gesondheidsorg van ander instellings kan soek. Nog 'n rede waarom intervensies tydens adolessensie moet begin, is dat adolessente meer vatbaar is vir gedragsverandering as volwassenes. [29] Sulke gedragsintervensies moet aangepas word vir adolessente wat seks met FSWs aangaan deur verskillende vlakke van invloede soos individuele en mediaverwante faktore te verander. Gegewe die bevindings van hierdie opname in die STI-kliniek, moet nasionale opnames oor seksuele gedrag adolessente insluit en vrae oor seksuele ontmoetings met FSWs insluit om langtermynmonitering en toesig oor hierdie gedrag te verseker. Toekomstige studies met 'n groter aantal adolessente wat seks met FSW's aangaan, kan verdere insigte lewer oor hul kondoomgebruiksgedrag.

Gevolgtrekkings

Daar is 'n noemenswaardige deel van manlike adolessente wat die STI-kliniek bywoon, wat aangemeld is om seks met FSWs te betrek. Aangesien 'n beduidende deel van hulle nie kondome gebruik het nie, is dit 'n potensiële brug vir STI-oordrag na die algemene vroulike bevolking in Singapoer en daarbuite. Daarom moet geteikende voorkomingsprogramme tydens adolessensie begin om die grondslag vir 'n gesonde seksuele lewenstyl te lê.

Ondersteunende inligting

 

 

S1 Lêer. Etiek Goedkeuring.

doi: 10.1371 / journal.pone.0147110.s001

(PDF)

Erkennings

Ons bedank die bestuur en personeel van die DSC kliniek wat die studie gefasiliteer het. Ons bedank ook Dede Tham en Raymond Lim wat by die data-insameling gehelp het. Die studie was deel van 'n gedragsintervensiestudie vir adolessente wat deur die Nasionale Mediese Navorsingsraad befonds is.

Skrywer Bydraes

Ontleed en ontwerp die eksperimente: WLM. Die eksperimente uitgevoer: JYSN. Ontleed die data: JYSN WLM. Skryf die vraestel: JYSN WLM.

Verwysings

  1. 1. Wêreldgesondheid O, Unicef. Wêreldwye MIV / VIGS-reaksie: epidemiese opdatering en gesondheidsektor vordering na universele toegang: vorderingsverslag 2011: Wêreldgesondheidsorganisasie Genève; 2011.

<> 3. Sok P, Harwell JI, Dansereau L, McGarvey S, Lurie M, Mayer KH. Patrone van seksuele gedrag van manlike pasiënte voordat hulle MIV-positief getoets het in 'n Kambodjaanse hospitaal, Phnom Penh. Seksuele gesondheid. 2008; 5 (4): 353–8. pmid: 19061555; PubMed Sentraal PMCID: PMC2853752. doi: 10.1071 / sh08001Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar Bekyk artikel PubMed / Ncbi Google Scholar                     4. Yang C, Latkin CA, Liu P, Nelson KE, Wang C, Luan R. 'N Kwalitatiewe studie oor kommersiële seksgedrag onder manlike kliënte in die provinsie Sichuan, China. VIGS sorg. 2010;22(2):246–52. doi: 10.1080 / 09540120903111437 pmid: 20390503.5. Decker MR, Miller E, Raj A, Saggurti N, Donta B, Silverman JG. Indiese mans se gebruik van kommersiële sekswerkers: voorkoms, kondoomgebruik en verwante geslagshouding. Tydskrif van verworwe immuniteitsgebreksindroom. 2010;53(2):240–6. doi: 10.1097 / QAI.0b013e3181c2fb2e pmid: 19904213; PubMed Sentrale PMCID: PMC3623287.6. Idele P, Gillespie A, Porth T, Suzuki C, Mahy M, Kasedde S, et al. Epidemiologie van MIV en VIGS onder adolessente: huidige status, ongelykhede en data gapings. JAIDS Joernaal van Verworwe Immuniteitsgebreksindroom. 2014; 66: S144-S53. doi: 10.1097 / QAI.0000000000000176. PMID: 249185907. Jackson CA, Henderson M, Frank JW, Haw SJ. 'N Oorsig oor die voorkoming van veelvuldige risiko-gedrag in adolessensie en jong volwassenheid. Tydskrif van openbare gesondheid. 2012;34 Suppl 1:i31–40. doi: 10.1093 / pubmed / fdr113 pmid: 22363029.8. Altesame adolessente VIGS UNICEF, UNAIDS, UNFPA, WIE, PEPFAR, Global Fund, MTV Staying Alive Foundation, 2015.9. Thuy NT, Lindan CP, Phong TH, Van D, Nhung VT, Barclay J et al. Voorspelers van besoeke aan kommersiële sekswerkers deur manlike deelnemers by seksueel oordraagbare siekteklinieke in Suid-Vietnam. Vigs. 1999;13(6):719–25. PMID: 10397567. doi: 10.1097 / 00002030-199904160-0001310. Coughlan E, Mindel A, Estcourt CS. Manlike kliënte van vroulike kommersiële sekswerkers: MIV, SOS'e en risikogedrag. Internasionale tydskrif vir SOS en vigs. 2001;12(10):665–9. PMID: 11564334. doi: 10.1258 / 095646201192389511. Belza MJ, die Fuente L, Suarez M, Vallejo F, Garcia M, Lopez M, et al. Mans wat vir seks in Spanje betaal en kondoom gebruik: prevalensie en korrelate in 'n verteenwoordigende steekproef van die algemene bevolking. Seksueel oordraagbare infeksies. 2008;84(3):207–11. doi: 10.1136 / sti.2008.029827 pmid: 18339659.12. Lavoie F, Thibodeau C, Gagne MH, Hebert M. Koop en verkoop seks in Quebec-adolessente: 'n studie van risiko en beskermende faktore. Argiewe van seksuele gedrag. 2010;39(5):1147–60. doi: 10.1007/s10508-010-9605-4 pmid:20217225.13. Kaestle CE. Verkoop en koop van seks: 'n longitudinale studie van risiko en beskermende faktore in adolessensie. Voorkomingswetenskap: die amptelike tydskrif van die Vereniging vir Voorkomingsnavorsing. 2012;13(3):314–22. doi: 10.1007/s11121-011-0268-8 pmid:22350114.14. DSC Clinic 2013 Jaarverslag-STI Statistiek. Departement Seksueel Oordraagbare Infeksies Beheer (DSC), Nasionale Vel Sentrum, Singapoer, 2014.15. Klein SA, Luster T. Adolessente seksuele aktiwiteit: 'n ekologiese, risikofaktor-benadering. Tydskrif van Huwelik en Familie. 1994;56(1):181–92. doi: 10.2307 / 352712.16. Sargent JD, Beach ML, Dalton MA, Mott LA, Tickle JJ, Ahrens MB, et al. Effek van die gebruik van tabak gebruik in films om te probeer rook onder adolessente: deursnee studie. BMJ. 2001;323(7326):1394–7. PMID: 11744562; PubMed Sentrale PMCID: PMC60983. doi: 10.1136 / bmj.323.7326.139417. McLaughlin SD, Micklin M. Die tydsberekening van die eerste geboorte en veranderinge in persoonlike doeltreffendheid. Tydskrif van Huwelik en Familie. 1983;45(1):47–55. doi: 10.2307 / 35129418. Rosenberg M. Samelewing en die adolessente selfbeeld. Princeton, NJ :, Princeton University Press; 1965. xi, 326 p p.19. Jackson C, Henriksen L, Foshee VA. Die gesaghebbende ouerskapindeks: voorspel gesondheidsrisiko gedrag onder kinders en adolessente. Gesondheidsopvoeding en -gedrag: die amptelike publikasie van die Society for Public Health Education. 1998;25(3):319–37. PMID: 9615242. doi: 10.1177 / 10901981980250030720. Mirande AM. Verwysingsgroep Teorie en Adolessente Seksuele Gedrag. Tydskrif van Huwelik en Familie. 1968;30(4):572–7. doi: 10.2307 / 34949721. Wong ML, Chan RK, Koh D, Tan HH, Lim FS, Emmanuel S, et al. Premaritale seksuele omgang tussen adolessente in 'n Asiatiese land: multilevel-ekologiese faktore. Pediatrics. 2009;124(1):e44–52. doi: 10.1542 / peds.2008-2954 pmid: 19564268.22. Xantidis L, McCabe MP. Persoonlikheidseienskappe van manlike kliënte van vroulike kommersiële sekswerkers in Australië. Argiewe van seksuele gedrag. 2000;29(2):165–76. PMID: 10842724. doi: 10.1023 / a: 100190780606223. Mahapatra B, Saggurti N. Blootstelling aan pornografiese video's en die uitwerking daarvan op MIV-verwante seksuele risiko-gedrag onder manlike trekarbeiders in Suid-Indië. Ploe een. 2014; 9 (11): e113599. doi: 10.1371 / journal.pone.0113599 pmid: 25423311; PubMed Sentrale PMCID: PMC4244083.24. Jessor R, Van Den Bos J, Vanderryn J, Costa FM, Turbin MS. Beskermende faktore in adolessente probleemgedrag: Moderator-effekte en ontwikkelingsverandering. Ontwikkelingsielkunde. 1995, 31 (6): 923. doi: 10.1037 / 0012-1649.31.6.92325. Goodson P, Buhi ER, Dunsmore SC. Selfbeeld en adolessente seksuele gedrag, houdings en voornemens: 'n sistematiese oorsig. Die Tydskrif van Adolessente Gesondheid: amptelike publikasie van die Vereniging vir Adolessente Geneeskunde. 2006;38(3):310–9. doi: 10.1016 / j.jadohealth.2005.05.026 pmid: 16488836.26. Robinson ML, Holmbeck GN, Paikoff R. Selfbeeld verhoog die redes vir seks en seksuele gedrag van Afrika-Amerikaanse adolessente. Joernaal van jeug en adolessensie. 2007;36(4):453–64. doi: 10.1007/s10964-006-9116-827. Wong ML, Chan RK, Tan HH, Sen P, Chio M, Koh D. Geslagsverskille in vennootinvloede en hindernisse vir kondoomgebruik onder heteroseksuele adolessente wat 'n openbare seksueel oordraagbare infeksiekliniek in Singapoer bywoon. Die Tydskrif vir Kindergeneeskunde. 2013;162(3):574–80. doi: 10.1016 / j.jpeds.2012.08.010 pmid: 23000347.28. Wong ML, Chan R, Koh D. Langtermyn-effekte van kondombevorderingsprogramme vir vaginale en orale seks op seksueel oordraagbare infeksies onder sekswerkers in Singapoer. Vigs. 2004;18(8):1195–9. PMID: 15166535. doi: 10.1097 / 00002030-200405210-0001329. Krosnick JA, Alwin DF. Veroudering en vatbaarheid vir gesindheidsverandering. Tydskrif van persoonlikheid en sosiale sielkunde. 1989;57(3):416–25.

  • 2. McLaughlin MM, Chow EP, Wang C, Yang LG, Yang B, Huang JZ, et al. Seksueel oordraagbare infeksies onder heteroseksuele manlike kliënte van vroulike sekswerkers in China: 'n sistematiese oorsig en meta-analise. Ploe een. 2013; 8 (8): e71394. doi: 10.1371 / journal.pone.0071394 pmid: 23951153; PubMed Sentrale PMCID: PMC3741140.