Differensiële ontwikkelingsprofiele van adolessente wat seksueel eksplisiete internetmateriaal gebruik (2014)

J Sex Res. 2014 Mar 26.

Doornwaard SM1, Van die Eijnden RJ, Oorbeek G, Ter Bogt TF.

Abstract

Hierdie studie het 'n persoonsgerigte benadering gebruik om te ondersoek of verskillende ontwikkelingsbane van seuns en meisies se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal (SEIM) bestaan, watter faktore hierdie trajekte voorspel, en of seksuele gedrag anders ontwikkel vir adolessente in hierdie trajekte. 'N Kombinasie van latente klasgroei-analise oor SEIM-gebruik en latente groeikurwe-analise oor seksuele gedrag is gebruik op viergolf-lengtedata van 787 agtste tot tiende graad Nederlandse tieners. Onder seuns is vier SEIM-gebruikspaaie geïdentifiseer wat aangedui is as Nie-gebruik / Gereelde Gebruik, Sterk Toenemende Gebruik, Af en toe Gebruik en Afnemende Gebruik. Onder meisies is 'n groot trajekte vir stal, nie-gebruik / ongereelde gebruik en kleiner sterk toenemende gebruik en 'n stabiele gebruik vir gereelde gebruik onderskei.

Hoër aanvanklike vlakke en / of sterker toenames in SEIM-gebruik is voorspel deur demografiese, sosiale kontekstuele, persoonlike en mediagebruikseienskappe, insluitend 'n sterker seksuele belangstelling, 'n hoër mate van waargenome realisme rakende seksuele internetinhoud en meer permissiewe seksuele houdings. Daarbenewens het aanvanklike vlakke van en, tot 'n mate, ontwikkelingsveranderings in seksuele gedrag vir seuns en meisies in die verskillende SEIM-gebruikspanbane gewissel. Terwyl sommige adolessente gelyktydig lae vlakke getoon het, of parallel sterk toenames in SEIM-gebruik en seksuele gedrag, het 'n subgroep seuns hul SEIM-gebruik verminder terwyl hul seksuele gedrag verhoog is.