Diskoers oor blootstelling aan pornografie Inhoud aanlyn tussen Arabiese adolessente en ouers: Kwalitatiewe studie oor die impak daarvan op seksuele opvoeding en gedrag (2018)

J Med Internet Res. 2018 Okt 9; 20 (10): e11667. doi: 10.2196 / 11667.

Gesser-Edelsburg A1, Abed Elhadi Arabia M2.

Abstract

AGTERGROND:

Die internetrevolusie van die 21ste eeu het seksuele inhoud beskikbaar en toeganklik gemaak op 'n skaal wat nog nooit bestaan ​​het nie. Baie studies het aangedui dat die gebruik van pornografie verband hou met meer permissiewe seksuele houdings en geneig is om gekoppel te word aan sterker gender-stereotipiese seksuele oortuigings. Dit het ook geassosieer met ander riskante gedrag en seksuele losbandigheid. Pornografie blootstelling in konserwatiewe samelewings lei tot konflikte met godsdienstige en kulturele taboe.

DOEL:

Die doel van hierdie studie was om die struikelblokke en probleme wat seksuele diskoers in die Arabiese samelewing voorkom, te karakteriseer en om pornografie te bekyk volgens die persepsies van adolessente en moeders.

METODES:

Hierdie studie het betrekking op kwalitatiewe navorsingsmetodes en in-diepte onderhoude met 40-deelnemers. Hierdie studie het 20 Arabiese adolessente ingesluit, getoets deur 2-ouderdomsgroepe (14-16-jare en 16-18-jare), en 20-moeders van adolessente van beide geslagte.

RESULTATE:

Die bevindings dui aan dat moeders 'doekies omdraai' vir pornografie en seksuele aktiwiteite deur seuns; hulle toon egter 'n omvattende verbod op en ontkenning van sulke gedrag deur meisies. Seuns het berig dat hulle gereeld na pornografie kyk, terwyl meisies ontken dat hulle dit doen, maar erken dat hul vroulike vriende na porno gekyk het. Die studie het ook bevind dat seuns skuld ervaar het tydens en na pornografie as gevolg van die botsing tussen moderniteit en tradisionele waardes. Die moeders en tieners beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n oop seksuele diskoers om gewelddadige gedrag soos webgebaseerde seksuele teistering te verminder, insluitend die stuur van video's en foto's van naakte meisies, dikwels gepaard met dreigemente en afpersing.

GEVOLGTREKKINGS:

Dit is nodig om 'n manier te vind om 'n beduidende seksuele diskoers aan te moedig om die gewelddadige gevolge van sy afwesigheid in die Arabiese samelewing te voorkom. 'N Beheerde, deursigtige en kritiese seksuele diskoers kan jou help om meer ingeligte besluite te neem oor die soeke na seksuele inhoud, porno-kyk en seksuele gedrag.

SLEUTELWOORDE: Israeliese Arabiese adolessente; diskoers; internet, porno kyk; pornografie; seksuele dubbele standaard; seksuele opvoeding en gedrag; seksualiteit; taboe

PMID: 30305264

DOI: 10.2196 / 11667

Inleiding

Seksuele diskoers in die Arabiese gemeenskap: tussen tradisie en modernisering

In die Arabiese Gemeenskap word seksuele diskoers as taboe beskou

Onder Islamitiese godsdienstige individue word eksplisiete seksuele diskoers nie aangemoedig nie. Die rede hiervoor is dat volgens die godsdiens en reëls van die Koran slegs getroude mense toegelaat word om seksuele verhoudings te betree, en daarom word seksuele diskoers met adolessente beskou as moontlik voorhuwelikse seks aan te moedig [1]. Maar as Roudi-Fahimi [2] In hul sistematiese oorsig aangedui, ten spyte van die godsdienstige verbod, is daar in werklikheid seksuele kontak tussen jongmense. Daarom het bewustheid gegroei in sommige van die Arabiese lande dat die bevolking toegang moet kry tot inligting oor voorbehoedmiddels en oor seksueel oordraagbare siektes (SOS'e) as gevolg van verskeie vennote [2]. In teenstelling met die erkenning van die seksuele aktiwiteit van die jeug deur gesondheidsowerhede in Arabiese lande, is daar egter steeds 'n sosiale taboe en ontkenning deur ouers dat die Arabiese jeug voorhuwelikse seks het en daarom is seksuele diskoers op die openbare en binnelandse gebied nie-bestaande [3].

In werklikheid vandag, Arabiese jeug ervaring seksuele kontak, porno kyk, en voorhuwelikse seks [3-6]. Die hoofredes is dat die Arabiese gemeenskappe in die laaste dekade geweldige transformasies ondergaan het, wat hoofsaaklik verband hou met die infiltrasie van Westerse elemente in die samelewing, tegnologiese beteken dat die gaping tussen die Arabiese en Westerse samelewing verlaag en globale sosiale en ekonomiese veranderinge [7,8]. Die proses van modernisering waar vroue opvoeding toeneem, vrugbaarheid afneem en huweliks tydsberekening word uitgestel, vind hoofsaaklik plaas in Arabiese gemeenskappe wat in gevorderde demokratiese lande woon. Verder is die Arabiese jeug meer blootgestel as die ouer generasie tot die gevolge van die tegnologieë wat met die nuwe media-revolusie gekom het. Arabiese jeug lewe tans in 'n dubbele realiteit, waar hulle aan die ander kant aangetrokke is en verlang na die liberale tegnologiese Westerse kultuur, terwyl hulle terselfdertyd hul toewyding wil behou aan hul voorouers se tradisionele isolasie-kultuur [8-10].

Studies het getoon dat die aard van seksuele diskoers, sy kultuur en die manier waarop dit bestuur word, 'n voorspellende korrelasie het met die werklike gedrag van adolessente en volwassenes [11,12]. Die afwesigheid van openlike seksuele diskoers lei ook tot onkunde [13], vrese en angs in Arabiese adolessente seuns en meisies. Byvoorbeeld, baie Arabiese meisies het berig dat die voorkoms van tekens van menstruasie tot hulle gekom het as 'n volledige verrassing [13,14].

Seksuele Dubbele Standaard en die Status van Vroue in Arabiese Genootskap

Die seksuele dubbele standaard is die wydverspreide oortuiging dat seksuele gedrag anders bepaal word afhangende van die geslag van die seksuele akteur [15]. Die seksuele dubbele standaard word gepolisieer en beheer deur "die-man-in-die-kop" [16]. Hierdie konsep verwys na manlike krag onder heteroseksualiteit, wat lei tot die ongelyke verhouding tussen vroulikheid en manlikheid, en hou verband met die beheer van beide vroulike en manlike seksualiteit. 'N Kenmerk van die man-in-die-kop is die stilmaak van seksuele vroulike stemme en die gelyktydige geraas van man-gedomineerde gesprekke in hierdie area. Seuns en mans word gedink om lof en positiewe toewysings van ander vir nie-egtelike seksuele kontakte te ontvang, terwyl meisies en vroue geglo word dat hulle afwyk en gestigmatiseer word vir soortgelyke gedrag. Met ander woorde, mans word beloon vir seksuele aktiwiteit, terwyl vroue vir dieselfde aktiwiteit afgewyk word [17,18]. Die seksuele dubbele standaard hou verband met standaard geslagstereotipes: seks en begeerte is nie vroulik nie, terwyl hulle van mans verwag word. Heteroseksualiteit word onder 'n manlike blik gebou [19] sodat mans in die posisie van mag is en hulle toegang het tot diskoerse van seks en begeerte, terwyl die begeerte van vroue stilgemaak word. Vroue is veronderstel om hul begeerte weg te steek en dit onsigbaar te maak [19], terwyl heteroseksuele mans dit openlik kan uitdruk. Daarbenewens word seks as 'n groter risiko vir vroue beskou omdat hulle swanger kan raak, en hoewel mans maklik van hierdie situasie kan weggaan, moet vroue die verantwoordelikheid dra [18].

Die seksuele dubbele standaard versterk in patriargale samelewings soos die Arabiese samelewing. In die Arabiese samelewing word die vrou as eiendom van die man beskou. Nie net is haar status ongelyk nie, maar die begeertes van die man dikteer haar gedrag. Vroue se uitdrukking van seksuele wense of begeertes wat dié van die man weerspreek, word dikwels beskou as 'n oortreding teen die man se eer en die gesinsherdenking [20].

Dus, mans, wat hul superieure posisie en hul persepsie van vroue as hul eiendom beskou, verkrag vroue dikwels. Dit is belangrik om te beklemtoon dat die baie verkragting nie in baie Arabiese lande bestaan ​​nie en dat die daad wat strafbaar is buite-egtelike seks is ('n man moet beslis sy vrou verkrag)21,22]. Volgens die wette in hierdie lande word 4-getuies dikwels verplig om aanklagte van verkragting te doen. In die afwesigheid van 4 getuies, is die belangrikste getuienis om 'n aanklag van verkragting te ondersteun of afwisselend buite-egtelike seks die vrou se swangerskap as gevolg van die verkragting. Die vrou word beskuldig en gestraf omdat hy verkrag word, terwyl die man glad nie beskuldig word nie. Die situasie diskrimineer duidelik teen vroue en plaas 'n dubbele straf op die slagoffer [23]. In sommige Arabiese lande, om die vrou se lot te verlig, word sy nie gestraf nie, maar beveel om die kind sonder 'n pa te verhoog (natuurlik is aborsie nie toegelaat nie, selfs in gevalle van verkragting)24]. Nog 'n probleem wat verband hou met dubbele standaarde teenoor vroue, is moord op die agtergrond van sogenaamde familie-eer, wat ook bekend is in die Arabiese samelewing in Israel. Alhoewel mans nie geoordeel word vir seks voor of buite die huwelik nie, word vroue deur die samelewing beoordeel en selfs vermoor vir wat gedefinieer word as "onbehoorlike seksuele gedrag"25].

Die Internet as 'n bron van seksuele inligting en verbruik

Internet-geaktiveerde toestelle het mense van alle ouderdomme in staat gestel om seksuele inligting te gebruik teen 'n beskikbaarheid en spoed wat die seksuele gewoontes en kennis van adolessente beïnvloed en verander het [26,27].

Die internet word beskou as 'n meer ges seksualiseerde omgewing as ander media [28] en navorsing het getoon dat die aantal jeug wat opsetlik of per ongeluk pornografiese materiaal aanlyn ervaar het, het aansienlik gestyg [29,30].

Die internet beklee 'n prominente en geprioritiseerde plek in die lewens van baie jeugdiges [29,31,32]. Byvoorbeeld, 'n opname deur die World Internet Report van mense van 12 tot 14 jaar van 13 verskillende lande het bevind dat 100% van die Britse, 98% van die Israeliese, 96% van Tsjeggiese en 95% van die Kanadese jeug gereeld gebruik maak van die internet [33].

Die internet kan die jeug dien as 'n bron vir die verwerwing van vaardighede, die ontwikkeling van hoë geletterdheid en vermaak [34]. Op dieselfde tyd, vir gebruikers met sekere sosio-demografiese eienskappe, kan dit egter 'n bron van risiko-gedrag wees, soos pornografie en verslawing [35,36].

Pornografie en Jeug

Die wettige status van pornografie in die wêreld wissel wyd van een land na 'n ander [37], maar pogings om toegang tot aanlyn pornografiese inhoud in verskillende lande te beperk, het gewoonlik misluk weens die gemak van toegang [38]. Sistematiese studies en resensies het aangedui dat die jeug pornografie van 10 jaar tot 18 jaar beskou, hoewel die voorkomsskoerse tussen studies baie verskil het [39].

Jong volwassenes kan ook blootgestel word aan pornografiese inhoud "by chance" wanneer hulle nie van plan is om [40-42]. Blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal in adolessensie het 'n unieke impak, want die jeug in adolessensie voel hoë onsekerheid oor hul identiteit en seksuele grense [43]. Verder beïnvloed blootstelling aan porno van 'n jong ouderdom die manier waarop die jeugdiges oor seksualiteit dink, asook hul werklike seksuele gedrag. Volgens 'n groot opname van Amerikaanse kollege studente het 51% van mans en 32% van vroue toegelaat om vir die eerste keer pornografie te sien voordat hulle 13 jaar oud was [44]. Vir tieners wat blootgestel word aan pornografie binne 'n familie-omgewing, veroorsaak pornografie stres en verhoog die risiko om negatiewe houdings te ontwikkel oor die aard en doel van menslike seksualiteit.

Vir adolessente wat pornografie sien, verander hul houding teenoor hul eie en ander se seksualiteit, en hul seksuele verwagtinge en gedrag word dienooreenkomstig gevorm [43-45]. 'N Studie van 2343-adolessente het bevind dat seksueel eksplisiete internetmateriaal hul onduidelikhede oor seksualiteit aansienlik verhoog het [43].

Ouderdomsgroepe van 14-16-jare en 16-18-jare is sensitiewe ouderdomme vir pornobewaking omdat hulle vanaf die ouderdom van 14 jaar adolessente in die gesig staar om sosiale druk uit hul portuurgroep te hê om romantiese vennote te hê [46,47]. Verhoudings met vennote op hierdie ouderdomme word beïnvloed deur wat hulle gesien en geleer het van porno.

As gevolg van die deurdringing van aanlyn porno in die kulturele en sosiale omgewing van adolessente, is 'n sistematiese opname in 2016 gehou [48], wat bevind het (ten spyte van die verskille in die metodologieë van die verskillende studies) dat die gebruik van pornografie verband hou met meer permissiewe seksuele houdings en geneig was om gekoppel te word aan sterker geslags-stereotipiese seksuele oortuigings. Dit blyk ook verband te hou met die voorkoms van seksuele omgang, groter ervaring met toevallige seksuele gedrag, en meer seksuele aggressie, beide in terme van perpetrasie en viktimisering.

Pornopname lei dikwels tot adolessente se laer vlakke van seksuele selfbeeld [49], meer liberale seksuele posisies en 'n hoër oortuiging dat eweknieë seksueel aktief is, wat die waarskynlikheid van jonger seksuele inisiasie verhoog [26].

Adolessente wat blootgestel word aan seksuele gedrag buite kulturele norme, kan 'n verwronge persepsie van seks ontwikkel as nie verwant aan liefde en intimiteit nie en 'n begeerte na seksuele betrokkenheid sonder emosionele toewyding [50]. Die kombinasie van groepsdruk, pornokyk en patriargale waardes lei tot riskante gedrag [51].

Studies het aangedui dat meestal seuns, maar ook meisies, meer 'sexting' (seksuele sms-boodskappe) gebruik wanneer hulle na pornografie kyk. Geslag deur die jeug lei dikwels tot seksuele minagting en aanlyn seksuele geweld. Navorsing dui aan dat dit die jeug lei tot 'n verlies aan beheer en potensiële seksuele geweld as sexting gepaard gaan met alkoholgebruik.52,53]. Verder kan adolessente wat aan pornografie blootgestel word, posisies ontwikkel wat die 'verkragtingsmite' ondersteun, wat die vroulike slagoffer verantwoordelikheid vir seksuele aanranding toeskryf [26,54].

Daar is min studies oor die kykgewoontes van seksuele inhoud en die gebruik van pornografie in Arabiese lande onder jong volwassenes in die algemeen en adolessente in die besonder. Uit studies wat die onderwerp ondersoek is, is bevind dat die internet Arabiese jeug blootstel aan inhoud wat in stryd is met godsdienstige en kulturele taboes. Uit die studies is bevind dat jongmense weens die beskuldiging en toesig in die Arabiese lande inligting bekom en pornografie onheilspellend beskou [55].

Arabiese jeugdiges wat in konserwatiewe gemeenskappe woon, kyk in die geheim na pornografie, nie net weens die sielkundige vrees vir die reaksies van hul ouers en ander gesagsfigure in hul lewens nie.43] maar ook as gevolg van die godsdienstige verklaring wat nie bestaan ​​vir sekulêre jeugdiges wat in liberale samelewings woon nie [56].

Daar is gevind dat omdat Arabiese adolessente in 'n konserwatiewe wêreld met 'n stilte-kultuur leef, hul vlak van emosionele gereedheid en gereedskap om seksuele inhoud te filter baie laer is as dié van die Westerse jeug [13,57]. In 'n studie van jong volwasse studente in Libanon is dit byvoorbeeld gevind dat 'n aansienlike aantal van hulle die internet gebruik het om pornografie te sien en te dobbel [58].

Baie studies word wêreldwyd gedoen oor verbruik van pornografie. Soos gestel in die stelselmatige opname deur Owens et al [59], is dit nodig om voort te gaan om hierdie verskynsel te bestudeer deur wêreldwye studies aan te moedig. Min studies is gedoen oor die Arabiese jeug rakende seksuele gesprek op sosiale netwerke en die gebruik van tegnologiese middele. Die meeste studies in die literatuur is kwantitatiewe studies wat die frekwensie van pornokyk en / of die houdings en persepsies van die jeug aandui oor spesifieke kwessies waarop hulle in geslote vraelyste gevra is. Daar is baie min kwalitatiewe navorsingstudies, naamlik in-diepte “aangesig-tot-aangesig” -onderhoude wat die funksies van die seksuele diskoers tussen die Arabiese jeug en hul ouers diep onder die loep neem, asook die leemtes en konflikte wat daaruit ontstaan. .

In die lig van die ysige gegewens wat spesifiek oor hierdie bevolking bestaan, sal hierdie studie bydra tot die begrip van die impak van sosiale, kulturele en godsdienstige patrone op die persepsies van aanlyn seksuele diskoers van Arabiese jeug en moeders in Israel. Die studie kan ook 'n basis vorm vir die formulering van aanbevelings wat die klem lê op risikokommunikasie op die internet met die doel om 'n beleid van effektiewe en geakkommodeerde seksuele diskoers vir die behoeftes van die Arabiese jeug en hul ouers te bevorder.

Doelwitte

Die doel van hierdie studie was om die hindernisse en probleme wat seksuele diskoers in die Arabiese samelewing voorkom, te karakteriseer en pornografiese besigtiging moontlik te maak volgens die persepsies van adolessente en moeders.

Metodes

Bestudeer Ontwerp en Analise

Hierdie studie gebruik kwalitatiewe navorsing, waardeur die deelnemers aan die studie 'n diepgaande waarneming van 'n verskynsel moontlik maak. Die doel van die fenomenologiese kwalitatiewe navorsingsmetode is om die bestudeerde verskynsel te verstaan ​​deur die ervarings van 'n sekere populasie te ontleed, met die klem op die keuse van 'n informatiewe groep wat dit outentiek voorstel [60].

Navorsingsbevolking

'N Totaal van 40 respondente is vir hierdie studie ondervra. Hierdie studie het bestaan ​​uit 20 Arabiese adolessente (Tabel 1) in 2 ouderdomsgroepe wat volgens die literatuur in verskillende ontwikkelingsfases is: 14-16 jaar en 16-18 jaar [61]. Boonop het 20 moeders (Tabel 2) Van adolessente van beide geslagte is 'n onderhoud gevoer. Slegs moeders is gekies en nie vaders nie, met die veronderstelling dat mans in die Arabiese samelewing sou weier om 'n gesprek te voer oor seksualiteit in die algemeen, en veral die vaders van dogters.

Werwings- en onderhoudsproses

'N Aansoek is by die Fakulteit Sosiale Welsyn en Gesondheidswetenskappe-etiekkomitee ingedien vir navorsing met menslike vakke aan die Universiteit van Haifa, en 'n volledige etiese goedkeuring (no.439 / 17) is verleen. Deelnemers is gewerf deur middel van steekproefneming van Arabiese skole in Nasaret, Kafr Sullam, Reina, Kafr Nin en Ein Mahel. Hierdie skole is gekies om 'n heterogeniese profiel van die jeugpopulasie te verkry. Die navorsers het verskillende skole in Nasaret en sy omgewing genader om jongmense uit verskillende etnisiteite te ondersoek - Moslems en Christene. Dit is belangrik om daarop te let dat die jeug in Nasaret in 'n gemengde stedelike omgewing, insluitend Jode, woon. Hierdie omgewing verskil fundamenteel van die isolasie van die suiwer Arabiese bevolking, soos in die dorpe Kafr Sullam, Reina, Kafr Nin en Ein Mahel.

Die moeders van seuns en dogters is deur klasgroepe WhatsApp genader. Die benadering het die navorsingsdoelwit uiteengesit en verskaf die kontakinligting van 1 van die navorsers en 'n uitnodiging om haar te kontak. Die navorser het die moeders om toestemming gevra om met hul kinders onderhoude te voer. Na goedkeuring van die moeders het die navorser die adolessente gekontak en gevra dat hulle toestemming het om aan die studie deel te neem. Boonop is moeders apart genader. Daar moet op gelet word dat daar besluit is om nie onderhoude te voer met die adolessente wie se moeders ooreengekom het om ondervra te word nie, sodat die ondervraers vryelik kan praat. Die onderhoude met die adolessente is gevoer oral waar die ondervraers gemaklik gevoel het, gewoonlik in hul huise of in parke.

Tabel 1. Adolessente ondervraers: sosiodemografiese gegewens. Kyk na hierdie tabel

Tabel 2. Sosiodemografiese gegewens van moeder-ondervraersa. Kyk na hierdie tabel

Die onderhoude met die moeders is in hul huise gevoer. Die onderhoude het tussen 45 min en 1 uur geduur en is gevoer deur 1 van die navorsers wat opgelei is om kwalitatiewe onderhoude te voer. Die onderhoude is opgeneem en getranskribeer.

Navorsingsinstrumente

Die keuse van persoonlike onderhoude eerder as fokusgroepe is gemaak om die ondervraers die vrymoedigheid te gee om vrylik oor 'n sensitiewe onderwerp te praat. Semistruktureerde protokolle is voorberei vir die onderhoude, aangepas vir die navorsingsubpopulasies. Die onderhoude is in Arabies gehou, die moedertaal van die deelnemers. Verder is 2-protokolle ontwerp vir hierdie studie: vir die adolessente en die moeders. Die protokolle vir die Arabiese adolessente bevat vrae oor die persepsie van seksuele diskoers met maats en ouers, soek na inligting oor seks en seksualiteit, en kyk na pornografie. Die protokolle vir die onderhoude met die moeders bevat vrae oor hul verhoudings met hul adolessente kinders, seksuele diskoers tuis, inligtingsbronne oor hul kinders se seksualiteit en seksopvoeding.

Data-analise

Die bevindings is geanaliseer volgens die inhoudsanalise-benadering [62] met behulp van die volgende proses: in die eerste fase is temas vir elke bevolking, adolessente en moeders afsonderlik geanaliseer en gekodeer, terwyl die hooftemas en subtemas geïdentifiseer is. In die tweede fase is temas wat ontstaan ​​het onder die 3-navorsingsgroepe — adolessente tussen die ouderdomme van 14-16, die adolessente van die ouderdom van 16-18 en moeders — geanaliseer en gekodeer. In die derde fase is elke subgroep apart geïntegreer; al die onderhoude van die adolessente in elke ouderdomsgroep en van die moeders is afsonderlik geïntegreer. In die laaste fase is geïntegreerde superkategorieë vir al die navorsingspopulasies gebou.

Geldigheid en betroubaarheid

Onderhoude is opgeneem, getranskribeer en in 'n velddagboek aangeteken. Dit het die betroubaarheid van die data wat van die deelnemers ontvang is, ondersoek en die ontleding van die bevindinge deur die navorsers beheer [63].

Die velddagboek bevat aantekeninge van die tyd en die plek van die onderhoud, die dinamika tydens die vergadering, weerstand deur die ondervraers teen vrae in die onderhoud, en nie-verbale reaksies (soos liggaamsgebare of gesigsuitdrukkings) wat nie uit die transkripsie van die onderhoud. Gegewe die sensitiwiteit van die onderwerp seksualiteit vir sowel die jeug as die moeders, was die navorsers se dokumentasie en besinning oor die proses 'n instrument om die gesprek met die ondervraers te korrigeer en te verbeter, sowel as om 'n holistiese en dieper beeld van die gegewens te gee.

Die onderhoudsprotokolle is in Hebreeus ontwerp en in Arabies vertaal, die moedertaal van die navorsingspopulasie, en daarna vertaal uit Arabies in Hebreeus om die bewoording na te gaan. Die onderhoude is in Arabies getranskribeer deur 1 van die navorsers wat vloeiend in beide Arabies en Hebreeus is. Net so is 'n aantal stadiums van data-insameling en -analise uitgevoer: 'n loods om protokolle te toets met 2-moeders en 2-adolessente, gesamentlike vergaderings van die navorsers tydens die data-insamelingsproses, lees van transkripsies afsonderlik deur die 2-navorsers, en besluit oor kategorieë en subtemas deur middel van 'n ooreenkoms tussen die navorsers. Boonop het die deelnemers verskillende subpopulasies (adolessente volgens ouderdomsgroepe en moeders) verteenwoordig, wat die geloofwaardigheid en geldigheid van die bevindings met betrekking tot die bestudeerde verskynsel kan versterk [62].

Results

hoofbevindings

Die belangrikste bevindings wat voortspruit uit die onderhoude met die jeug en die moeders dui op 4-sentrale temas. Die eerste tema is die afwesigheid van seksuele diskoers tussen adolessente en hul ouers. Die tegnologiese internetrevolusie het gelei tot die beskikbaarheid en toeganklikheid van seksuele inhoud, maar het nie die diskoers tussen die jeug en hul ouers bevorder nie, en seksuele diskoers is steeds 'n sosiale taboe. Die tweede tema bevat hindernisse wat seksuele diskoers voorkom: normatief, godsdienstig, kultureel en sielkundig (sien besonderhede hieronder). Die derde tema is dat die internetrealm 'n unieke konflik bied vir die Arabiese jeug uit 'n konserwatiewe samelewing tussen aantrekking tot pornografie en tradisionele norme. Die vierde tema is die gevolge van pornografie - seksuele aggressie.

Afwesigheid van seksuele diskoers tussen adolessente en hul ouers

Al die adolessente (n = 20) het sonder uitsondering benadruk dat seks en seksualiteit taboe is en dat daar geen seksuele gesprek tussen hulle en hul ouers bestaan ​​nie. 1 van die seuns het byvoorbeeld gesê:

In ons samelewing praat ouers nie oor seks nie. Hulle beskou die onderwerp as sensitief en verbode, en daarom soek ons ​​as tieners 'n ander manier om die wêreld van seks te verstaan ​​...

Net so het Arabiese moeders (n = 20) ook benadruk dat die onderwerp van seksualiteit en seksuele diskoers 'n sosiale taboe is, en dit is een van die redes vir die afwesigheid van seksuele diskoers met hul kinders. 1 van die moeders het byvoorbeeld gesê:

Ek ken geen ouers wat 'n seksuele gesprek voer met hul tiener kinders nie. In ons samelewing is dit verbode om daaroor te praat. U laat dit totdat hulle trou en dan leer hulle alles vanself ... Ons samelewing praat nie oor sulke dinge nie.

Die meeste moeders in die studie (n = 18) het instrumentele seksuele gesprekke met hul dogters gehad, wat beperk was tot fisiologiese ontwikkeling, maar hulle het nie fisiologiese veranderinge met hul seuns bespreek nie. Een van die moeders het gesê dat sy die fisiologiese veranderinge aan haar dogters verduidelik en dat haar man met hul seuns kan praat:

Ja, ons bespreek wel kwessies rakende adolessensie, die veranderinge wat in u liggaam plaasvind, ek bespreek 'periodes' met my dogters meer as met my seuns. Ek praat nie met hulle nie, dit is moeilik vir my! As dit by seuns kom, los ek dit aan hul pa, alhoewel hy meestal geen belangstelling toon nie.

Uit die onderhoude in die studie is bevind dat sommige moeders (n = 14) benadruk het dat die gesprek met die seuns slegs op seksueel oordraagbare siektes gefokus was om hulle te waarsku en bang te maak oor die gevolge van seks 'voor die huwelik'. 1 van die ma's van seuns, byvoorbeeld. gesê:

Die belangrikste ding vir my is om oor SOS'e soos VIGS te praat. Ek hou aan om hom bang te maak dat dit 'n ongeneeslike siekte is. Wie vigs kry, het 'n stadige dood, word deur ons samelewing verwerp. 'N Persoon met die siekte word as walglik, verdraaide en "verbode" seks ervaar. Ek gebruik die intimidasie-meganisme om seker te maak dat hy nie seks het nie.

Tabel 3 bied die hindernisse aan wat deur ondervraers geopper word rakende die afwesigheid van seksuele gesprek met hul kinders.

Konflik: Aantrekkingskrag vir pornografie teen tradisionele norme

Die adolessente het gesê dat nuuskierigheid en die afwesigheid van die gesprek tuis daartoe gelei het dat die meeste van hulle inligting op die internet gaan soek en veral na pornografie kyk. Al die seuns in die onderhoude (n = 10) het berig dat hulle na pornografiese films kyk. 1 van die seuns het byvoorbeeld gesê:

My vriende op skool besoek die webwerwe ... Porno-webwerwe. Hulle kyk na alles wat met seks te doen het. Omgang ensovoorts. Omdat hulle daardie wêreld wil leer ken.

Wat meisies betref, het 'n meer ingewikkelde prentjie ontstaan ​​uit die onderhoude. Aan die een kant het die meeste van die meisies (n = 6) geweier om na pornografie te kyk, maar aan die ander kant het al die meisies gesê dat hul vroulike vriende dit gedoen het. Daar kan aanvaar word dat nie al die meisies inderdaad na pornografie kyk nie, maar as gevolg van verleentheid om dit direk te erken, verkies hulle om te sê dat hul vroulike vriende dit doen. Daarbenewens noem die meisies hul aantrekkingskrag en afstoot oor die hantering van seksualiteit.

Tabel 3. Hindernisse wat seksuele diskoers voorkom, kyk na hierdie tabel

Die ondervraer van 1 het byvoorbeeld gesê:

Ek het altyd gedink dat swangerskap plaasgevind het op die oomblik dat 'n man en 'n vrou soen. Of as 'n vrou water uit die glas van die man drink. Hulle het my verduidelik dat my inligting verkeerd was. Hulle het my die waarheid vertel. Ek hou nie van die gesprek nie en gevolglik het ek die gesprek / die groep verlaat.

Die onderhoude dui daarop dat die meeste van die adolessente 'n innerlike konflik uitgespreek het tussen hul aantrekkingskrag om na pornografie en tradisionele waardes te kyk. Die meeste seuns (n ​​= 9) het skuldig gevoel weens die konserwatiewe opvoeding wat hulle in hul samelewing en ouers gekry het. Byvoorbeeld, 1 van die seuns het beklemtoon:

Aan die een kant weet ons dat dit verbode is, aan die ander kant wil ons dit hê en dit nodig hê. En jy voel skuldig elke keer as jy kyk.

Net so het 'n ander seun dit gedeel:

Daar is 'n interne konflik en 'n probleem van gewete, want aan die een kant wil die seuns films kyk en alles weet, die ervaring en gevoelens ervaar, en aan die ander kant weet hulle dat dit verkeerd is en verbode is deur die godsdiens, ons ouers. aanvaar dit nie.

Daar was seuns (n ​​= 7) wat berig het dat hulle nie skuldig voel terwyl hulle na pornografie kyk nie, maar dat hulle skuldig voel eers nadat hulle dit klaar gesien het:

Terwyl ons kyk, is daar geen konflik nie, want ons is gefokus op die film. Die innerlike konflik, die skuldgevoelens, tussen die wete dat dit verbode is en die inname van pornografie, verskyn nadat die film verby is.

Soos hierbo gesê, het die meisies gesê dat hul vriende kyk, maar hulle doen nie. Hulle noem die skuldgevoelens wat by die kyk van pornografie gepaardgaan. Een ondervraer het gesê:

Ek dink hulle voel skuldig, omdat hulle weet dat dit alles teen ons kultuur en waardes is. Ek is seker dat die konflik baie erger is vir die meisies, want ons samelewing plaas die klem op en is bang vir enigiets wat met 'n meisie gebeur. U weet en het waarskynlik gehoor van gevalle van meisies wat vermoor is, daarom doen meisies dit in die geheim en ervaar groter konflik.

Die onderhoude met die moeders het aangedui dat die seuns se moeders weet dat hulle na pornografie kyk, terwyl die moeders van die meisies geneig was om te ontken dat hul meisies dit gedoen het. Een moeder het gesê dat daar 'n verskil is tussen wat die patriargale Arabiese samelewing seuns en meisies toelaat:

Ons as moeders is bewus daarvan dat ons seuns porn kyk en praat oor wat hulle met mekaar gekyk het, maar ons ignoreer dit en gaan aan! Maar in die Arabiese samelewing is dit nie die geval vir meisies nie. Ons plaas al die huishoudelike werk, benewens skoolwerk, sodat hulle nie tyd het om na te dink oor 'seksuele begeerte' nie. Sommige verkies om met hulle jonk te trou om familie-eer te behou.

Dit kom onder die adolessente na vore dat ondanks riskante gedrag soos die drink van alkohol en die kyk van pornografie, voorhuwelikse seks steeds 'n belangrike hindernis vir hulle is. Seuns (n ​​= 9) het opgemerk dat hulle voorhuwelikse seks teëstaan ​​omdat dit die regte volgorde van verhoudings ontwrig:

Natuurlik is ek teen voorhuwelikse seks, want as ons dit voor die huwelik doen, gaan die begeerte na die huwelik af, en op die ou end sal die grootste deel van die jeug nie trou nie.

Sommige van die jeugdiges (n = 18) en die moeders (n = 20) het verduidelik dat hulle voorhuwelikse seks teëgestaan ​​het weens die Islamitiese godsdiens, wat seksuele verhoudings voorskryf sonder godsdienstige sanksies voor die huwelik. Een ma het gesê:

Ek is teen voorhuwelikse seks. Dit is eerstens verbode deur ons godsdiens. Tweedens is dit onaanvaarbaar in ons samelewing. Derdens dink ek dit skend die vertroue tussen die meisie en haar ouers.

Familie-eer is ook 1 van die belangrikste hindernisse wat voorkom dat jongmense voorhuwelikse seks het. Een van die seuns het dit soos volg beskryf:

Ons samelewing aanvaar dit nie. Dit is “genadeloos”, en as hulle iemand vind wat seks gehad het, is die resultaat 'selfmoord' of verbanning uit 'n sekere gebied.

Verder het 1 van die seuns gesê dat as 'n meisie voorhuwelikse seks gehad het, sy uitgebeeld sal word as 'gebruikte goed':

Mans mag alles doen, selfs voorhuwelikse seks. Aan die ander kant mag meisies nie voorhuwelikse seks hê nie, want anders word hulle as tweedehandse beskou.

Net so het meisies gesê dat as 'n meisie swanger raak voor die huwelik, sy geen toekoms het nie. Byvoorbeeld:

Ons ouers het ons geleer dat 'n meisie wat voor die huwelik seks het, nooit sal trou nie. Omdat niemand dit sal aanvaar nie.

Wat die swangerskap betref voor die huwelik, het al die moeders, veral moeders van meisies (n = 17), die sensitiwiteit van die onderwerp beklemtoon en gesê dat so 'n gebeurtenis 'n swaar prys kan hê.

Die adolessente het benadruk dat 'n meisie wat swanger raak voor die huwelik nie na haar ouers gaan om 'n oplossing vir haar probleem te vind nie. Van die seuns (n ​​= 8) het verklaar dat die meisie hulp van haar kêrel sou vra. Byvoorbeeld:

Ek dink sy sal gaan met wie sy seks gehad het, en hulle sou saam nadink oor hoe om 'n aborsie te bekom. As die seun ontken of ontduik, dan dink ek dat sy na haar vriendin of suster sal gaan. Of sy sou die swangerskap wegsteek en verberg en dit aborteer sonder dat iemand daarvan weet.

Ander adolessente, veral meisies (n = 9), het gedink die meisie sal nie na iemand gaan om hulp nie, want niemand kan haar help nie. Byvoorbeeld:

Dit is 'n baie moeilike situasie. Ek weet nie of sy sou praat nie, niemand kan haar help nie, ek dink dat sy self 'n oplossing sou vind.

Sommige van die meisies het egter benadruk dat hulle ondanks hul ouers se vrees die enigste mense sou kon wees wat die meisie kon help:

Hoe moeilik dit ook al is, hang af van haar ouderdom. As sy 18 was, sou dit minder ingewikkeld wees as as sy 16 of 17 was. Ek dink dat sy na haar ouers sou gaan, want in so 'n situasie sou net haar ouers kon help.

Die gevolge van pornokyking - afpersing en seksuele misbruik

Alhoewel die moeders van seuns 'n blinde oog het, het die meeste moeders (n = 16) hul angs en kommer uitgespreek oor die flieks wat hul seuns gekyk het en die gevolge daarvan vir hul kinders se seksopvoeding:

U moet verstaan ​​dat die lewe nie soos 'n film is nie. Beide die seks en die manier waarop hulle seks het, word op 'n baie walglike manier aangebied, en as gevolg daarvan kyk hulle heeltemal anders na seks as in die lewe. Ek dink nie die films waarna hulle kyk, het billike inligting nie. Besigtiging veroorsaak verslawing en egskeiding. Ek weet van baie gevalle waar 'n man en vrou gebreek het omdat hy haar gevra het om dinge te doen soos wat hy dopgehou het. Dit sal konflik veroorsaak en met egskeiding eindig.

Volgens adolessente lei onbedoelde blootstelling aan pornografiese films en seksuele inhoud ook tot afpersing, seksuele teistering en seksuele mishandeling. Die meeste van die adolessente (n = 18) het byvoorbeeld seksuele teistering aanlyn genoem deur video's en foto's van naakte meisies te stuur. Een van die seuns het gesê:

Seksuele mishandeling is nie net verkragting nie, daar is vandag baie gevalle van seuns en meisies wat mekaar dreig en afpers, soos met pornografiese foto's en films. Daar is vandag 'n verskynsel dat meisies naak foto's van hulself stuur.

Een moeder het bespreek hoe die afwesigheid van seksuele diskoers tot seksuele uitbuiting en mishandeling in die Arabiese samelewing lei:

Ons laat die meisies gereeld nie weet van seks nie, en aan die ander kant is ons daarvan bewus dat al die seuns aanlyn kyk en seksuele inligting soek. Ek praat van pornografiese webwerwe. Die meeste inligting wat hulle kry is verkeerd. Dit word weerspieël deur die koers van seksuele teistering en gevalle van verkragting, waaroor ons elke dag op die nuus hoor.

Die meeste moeders van meisies (n = 16) het die wesenlike belang beklemtoon om hul dogters teen seksuele mishandeling aanlyn te waarsku as gevolg van die beskikbaarheid en toeganklikheid van programme wat vinnig help om al die onwettige foto's en video's te versprei:

Ek het vir haar gesê ons mag nie foto's van onsself neem en na WhatsApp-groepe stuur nie, want daar is baie mense wat van die foto's gebruik maak en dit verander.

Seuns (n ​​= 9) en meisies (n = 7) het benadruk dat die afwesigheid van seksonderrig op skool daartoe lei dat hulle inligting uit ander bronne gaan soek en dat seksonderrig binne die skoolraamwerk die jeug moontlik kan help:

Dit is baie belangrik om op skool te praat, want ons samelewing praat nie en laat ons nie oor seks of seksonderrig praat nie. Daar is geen bewustheid van hierdie sensitiewe kwessies nie. Ons as tieners kyk op die verkeerde plekke. Met seksopvoeding kon u 'n hele generasie opwek met 'n beter uitkyk op seks.

'N Verdere voordeel van seksopvoeding wat deur 'n aansienlike aantal seuns (n ​​= 10) genoem is, het te make met die vermindering van seksuele mishandeling en ander riskante seksuele gedrag. Byvoorbeeld:

Ek dink dit is baie belangrik, want ons as seuns en dogters weet nie waar om hierdie inligting te kry nie. Ons ouers praat nie en ook nie op skool nie. Daar moet ten minste een bron wees om ons in die regte rigting te rig. En daar is 'n goeie kans dat lesings oor seksopvoeding die gevalle van seksuele misbruik, verkragting, ensovoorts sal verminder.

Bespreking

Hoofbevindings

Ten spyte van baie veranderinge wat in die Arabiese samelewings plaasvind as gevolg van hul verbintenis met die Weste, is die onderwerp van seksualiteit steeds 'n taboe [64]. Die taboe is ook in hierdie studie weerspieël. Die adolessente en die moeders in hierdie studie noem die godsdienstige, kulturele en sielkundige hindernisse wat dit vir hulle moeilik maak om seksualiteit in die gesin te bespreek. Die gesprek oor seksualiteit in adolessensie is slegs beperk tot sekere fisiologiese aspekte, soos dat meisies hul periodes kry. Die belangrikste persepsie is dat seksualiteit nie bespreek moet word nie, dat voorhuwelikse seksuele kontak deur godsdiens verbied word, en dat seksuele diskoers voorhuwelikse seks kan legitimeer. Die literatuur dui aan dat Arabiese jongmense, ondanks die godsdienstige en kulturele beskrywings, voorhuwelikse seks het [4,64]. Die onderhoude met adolessente en moeders in hierdie studie het ook bevind dat die werklike werklikheid anders is as die konserwatiewe persepsie. Op die oppervlak merk die moeders daarop dat die beskrywing van seksuele aktiwiteit deur adolessente voorgeskryf word, maar die waarskuwings van moeders aan hul seuns om versigtig te wees vir seksuele verhoudings as gevolg van die vrees vir die opdoen van seksuele siektes dui daarop dat hulle in ag neem dat adolessente seuns voorhuweliks sal hê seks. Die bevindinge van hierdie studie dui sterk op die heersende patriargale wêreldbeskouing [22,65].

Die bevindings van hierdie studie dui op die verskynsel van 'seksuele dubbele standaard', wat beteken dat die algemene oortuiging dat seksuele gedrag anders beoordeel word, afhangende van die geslag van die seksuele akteur [15]. Daar word gemeen dat seuns en mans lof en positiewe toewyding van ander ontvang vir seksuele kontak buite huwelik, terwyl meisies en vrouens vanweë dieselfde gedrag afwyk en gestigmatiseer word. Met ander woorde, mans word beloon vir seksuele aktiwiteit, terwyl vroue van dieselfde aktiwiteit afwyk [17,18]. In hierdie studie het seuns en meisies ook gesê dat die meisie die een is wat die hoogste prys sou betaal. Dit is die meisie wat familiaal en sosiaal veroordeel sou word; haar lewe kan ook in gevaar wees as gevolg van 'n kompromis van familie-eer. Die bevindinge wat in hierdie studie aangebied is, is versoenbaar met die navorsingsliteratuur wat toon dat mans in die Arabiese samelewing veel meer seksuele vryheid het om op te tree sonder om gesinsverhoudinge te benadeel, in teenstelling met vroue wat onder baie diktate moet onderdanig wees om huishoudelike vrede en familie-eer te handhaaf [65]. Dit is belangrik om daarop te let dat die patriargie van die Arabiese samelewing ook weerspieël word deur die verbruik van aanlyn pornografie [66]. Die seuns in hierdie studie het berig dat hulle pornografie gesien het, in teenstelling met die meisies, wat ontken het dat hulle dit doen, maar erken dat hulle dit indirek gedoen het deur te rapporteer dat hul vroulike vriende dit gedoen het.

Hierdie bevindings dui op die internalisering van die geslagstereotipe deur die jeug, dit wil sê seks en begeerte is nie vroulik nie; dit word egter van mans verwag. Heteroseksualiteit is gekonstrueer onder 'n manlike blik [19]. Mans is dus in die posisie van mag en het toegang tot diskoerse oor seks en begeerte, terwyl vroue se begeerte stilgemaak word. Daarbenewens dui die bevindings van die studie op die internalisering van die seksuele dubbele standaard deur die moeders in hierdie navorsing. Soos Milhausen en Herold [15] wys daarop dat mans nie die enigstes is wat dubbele standaarde internaliseer nie - in baie gevalle doen vroue dit ook.

Moeders in hierdie studie was geneig om die feit dat hul seuns na pornografie kyk, te ignoreer; hulle het egter ontken dat hul dogters op dieselfde manier mag optree. Die veronderstelling is dat daar 'n groot verbod op seksuele kontak en pornografie vir seuns en dogters is, maar moeders se gesindheid teenoor manlike adolessente se gedrag beklemtoon die heersende objektivering van adolessente meisies. Dit is juis die moeders, vroulike volwassenes, wat die patriargale siening internaliseer. Hulle beweer dat dit veral vroue is wat onder die noodsaaklikheid is om te vermy om 'slegte' meisies te word wat seksuele begeerte het en om seks te hê met wie hulle ook al wil [19]. Hulle beweer dat vroue harder moet beoordeel word as mans vir seksuele aktiwiteit en dat vroue hulself meer moet "respekteer" [67].

Boonop het sommige van die moeders in hierdie studie gemeld dat hulle vermy om met hul kinders te praat omdat hulle bang is vir die toorn van die vader in die gesin wat nie sulke gesprekke sou duld nie. Wat voortspruit uit hierdie studie is die openlike en geheime gesprek wat in wisselwerking is met ander riskante gedrag in die Arabiese samelewing, naamlik die oorheersende verbod teenoor wat eintlik gebeur. Byvoorbeeld, die verbod in Islam op die drink van alkohol teenoor die geheime drink deur Moslem-jeugdiges, terwyl ouers blind staar [68].

Die bevindings van hierdie studie dui ook op die ambivalensie en innerlike konflik wat die jeug ervaar om na pornografie te kyk. Adolessente voel skuldig tydens en na besigtiging. Hulle sê hierdie gevoelens ontstaan ​​as gevolg van die morele konflik tussen moderniteit en tradisionele waardes. Die hewige interne konflik wat hulle voel stem ooreen met die studies wat dui op die dualiteit waarin Arabiese adolessente die botsing tussen modernisering en tradisionele waardes ervaar [10]. Hierdie botsing word versterk deur die nuwe media-rewolusie, wat seksueel eksplisiete inhoud toeganklik gemaak het op 'n manier wat geen ander media voorheen gedoen het nie. Verder beïnvloed die kyk van pornografie die manier waarop jongmense seks onder mekaar bespreek en die manier waarop hulle optree. Adolessente het seksuele mishandeling aangemeld wat in hul sosiale sfeer plaasvind na aanleiding van pornografie. Ongekontroleerde blootstelling aan pornografiese films en seksuele inhoud lei volgens die onderhoude met adolessente ook tot afpersing, seksuele teistering en seksuele mishandeling. Hierdie gedrag is ook gevind in ander studies oor jeug oor die hele wêreld [12,59,69] en veral in die Arabiese samelewing.

Beperkings

Die beperkinge van hierdie studie is dat dit 'n kwalitatiewe studie is, en daarom kan dit nie die hele bevolking verteenwoordig nie. Slegs kwalitatiewe navorsing sou dit moontlik maak om 'n diepgaande gesprek oor seksualiteit te voer, 'n sosiale taboe. Gegewe die uiterse sensitiwiteit van die onderwerp, kon onderhoude nie met vaders gevoer word nie.

Opvolgstudies kan moontlik ook onderhoude met vaders insluit om lig te werp op die kwessies van seksuele diskoers en pornokyk. Dit is baie belangrik om opvolgstudies te doen oor die manier waarop die seksuele diskoers gevoer word en hoe dit seksuele gedrag en huishoudelike geweld beïnvloed. Opvolgstudies is moontlik om 'n kwantitatiewe maatstaf te ontwerp wat riskante gedrag in die verskillende tienergroepe beoordeel.

Gevolgtrekkings

Dit is duidelik in die lig van die studies dat hierdie stryd tussen die konserwatiewe en moderne kulture, wat afspeel binne die psige van die adolessente; die afwesigheid van seksopvoeding; behoefte aan adolessente om na inligting te soek; en hul ongemerkte blootstelling aan aanlynporn beklemtoon almal die noodsaaklikheid om die gesprek te verander en effektiewe instrumente te bied om hierdie konflikterende situasie te hanteer. Die gevolgtrekking en aanbeveling wat uit die studie spruit, is dat dit nie voldoende is om inligting en feitelike gegewens oor te dra soos wat tot dusver deur die skoolstelsel gedoen is nie. Dit is nodig om 'n manier te vind om 'n sinvolle gesprek aan te moedig om die gewelddadige gevolge van die afwesigheid daarvan te voorkom. Die bekendstelling van 'n seksuele diskoers en die bestuur daarvan op 'n gekontroleerde, deursigtige en kritiese manier kan die jeug help om meer ingeligte besluite te neem rakende die soeke na seksuele inhoud, pornokyk en seksuele gedrag.

Erkennings

Die skrywers bedank die deelnemers aan die studie en die anonieme beoordelaars vir hul waardevolle kommentaar en voorstelle om die kwaliteit van die artikel te verbeter.

Botsende belange

Geen verklaar nie.

Verwysings

 1. Gańczak M, Barss P, Alfaresi F, Almazrouei S, Muraddad A, Al-Maskari F. Breek die stilte: MIV / VIGS-kennis, houdings en opvoedkundige behoeftes onder Arabiese universiteitstudente in die Verenigde Arabiese Emirate. J Adolesc Health 2007 Jun; 40 (6): 572.e1-572.e8. [CrossRef] [Medline]
 2. Roudi-Fahimi F. Washington, DC; 2003 Feb. Reproduktiewe gesondheid van vroue in die Midde-Ooste en Noord-Afrika URL: https://assets.prb.org/pdf/WomensReproHealth_Eng.pdf [Toegang tot 2018-10-01] [WebCite Cache]
 3. Agha S. Veranderings in die tydsberekening van seksuele inisiasie onder jong Moslem- en Christenvroue in Nigerië. Arch Sex Behav 2009 Des; 38 (6): 899-908. [CrossRef] [Medline]
 4. Dialmy A, Uhlmann AJ. Seksualiteit in die hedendaagse Arabiese samelewing. Soc Anal 2005; 49 (2): 16-33 [GRATIS Volle teks]
 5. Foster AM, Wynn L, Rouhana A, Polis C, Trussell J. Voortplantingsgesondheid, die Arabiese wêreld en die internet: gebruikspatrone van 'n Arabiese taal-noodvoorbehoedwebwerf. Voorbehoeding 2005 Aug; 72 (2): 130-137. [CrossRef] [Medline]
 6. Roudi-Fahimi F, El Feki S. Washington, DC; 2011. Feite van die lewe: seksualiteit en reproduktiewe gesondheid van die jeug in die Midde-Ooste en Noord-Afrika URL: https://assets.prb.org/pdf11/facts-of-life-youth-in-middle-east.pdf? [Toegang tot 2018-10-01] [WebCite Cache]
 7. Hamade SN. Internetverslawing onder universiteitstudente in Koeweit. Koepels 2010 Mrt 16; 18 (2): 4-16. [CrossRef]
 8. Kheirkhah F, Ghabeli Juibary A, Gouran A, Hashemi S. Internetverslawing, voorkoms en epidemiologiese kenmerke: Eerste studie in Iran. Eur Psychiatry 2008 Apr; 23 (aanvulling 2): S309. [CrossRef]
 9. Massad SG, Karam R, Brown R, Glick P, Shaheen M, Linnemayr S, et al. Persepsies van seksuele risikogedrag onder Palestynse jeugdiges op die Wesoewer: 'n kwalitatiewe ondersoek. BMC Openbare Gesondheid 2014 Nov 24; 14: 1213 [GRATIS Volle teks] [CrossRef] [Medline]
 10. Zeira A, Astor RA, Benbenishty R. Seksuele teistering in openbare Joodse en Arabiese skole in Israel. Kindermishandeling Negl 2002 Feb; 26 (2): 149-166. [CrossRef]
 11. Fix RL, Falligant JM, Alexander AA, Burkhart BR. Materiaal van ras en slagoffer: seksuele gedrag en ervarings onder beperkte Afro-Amerikaanse en Europese Amerikaners met seksuele en nie-seksuele misdrywe. Sex Abuse 2017 Jul 31 Epub voor druk (komende). [CrossRef] [Medline]
 12. Tomaszewska P, Krahé B. Voorspellers van viktimisering en seksuele aggressie onder Poolse universiteitstudente: 'n longitudinale studie. Arch Sex Behav 2018 Feb; 47 (2): 493-505. [CrossRef] [Medline]
 13. Alquaiz AM, Almuneef MA, Minhas HR. Kennis, houdings en bronne van seksopvoeding onder vroulike adolessente in openbare en privaatskole in Sentraal-Saoedi-Arabië. Saudi Med J 2012 Sep; 33 (9): 1001-1009. [Medline]
 14. Metheny WP, Espey EL, Bienstock J, Cox SM, Erickson SS, Goepfert AR, et al. Tot die punt: mediese onderwys beoordeel evaluering in konteks: assessering van leerders, onderwysers en opleidingsprogramme. Am J Obstet Gynecol 2005 Jan; 192 (1): 34-37. [CrossRef] [Medline]
 15. Milhausen RR, Herold ES. Bestaan ​​die seksuele dubbele standaard nog? Persepsies van universiteitsvroue. J Sex Res 1999 Nov; 36 (4): 361-368. [CrossRef]
 16. Holland J, Ramazanoglu C, Sharpe S, Thomson R. Die mannetjie in die kop: jongmense, heteroseksualiteit en mag. Londen: Tufnell Press; 1998.
 17. Greene K, Faulkner SL. Geslag, geloof in die seksuele dubbele standaard, en seksuele gesprekke in heteroseksuele dating verhoudings. Seksrolle 2005 Aug; 53 (3-4): 239-251. [CrossRef]
 18. Marks MJ, Chris Fraley R. Die impak van sosiale interaksie op die seksuele dubbele standaard. Soc Invloed 2007 Mar; 2 (1): 29-54. [CrossRef]
 19. Tolman DL. Dilemmas of Desire: Teenage Girls praat oor seksualiteit. Cambridge, MA: Harvard University Press; 2005.
 20. Koenig MA, Zablotska I, Lutalo T, Nalugoda F, Wagman J, Gray R. Het die eerste geslag en voortplantingsgesondheid onder adolessente vroue in Rakai, Uganda gedwing. Int Fam Plan Perspect 2004 Des; 30 (4): 156-163 [GRATIS Volle teks] [CrossRef] [Medline]
 21. Schulz JJ, Schulz L. Die donkerste van eeue: Afgaanse vroue onder die Taliban. Peace Conf 1999; 5 (3): 237-254. [CrossRef]
 22. Sodhar ZA, Shaikh AG, Sodhar KN. Vroue se sosiale regte in Islam: 'n evaluering van die gelykheid van regte tussen mans en vroue. Grassroots 2015; 49 (1): 171-178.
 23. Arfaoui K, Moghadam VM. Geweld teen vroue en Tunisiese feminisme: voorspraak, beleid en politiek in 'n Arabiese konteks. Curr Sociol 2016 Apr 13; 64 (4): 637-653. [CrossRef]
 24. Moghadam VM. Vroue en demokrasie na die Arabiese lente: teorie, praktyk en vooruitsigte. In: Shalaby M, Moghadam VM, redakteurs. Die bemagtiging van vroue na die Arabiese lente. New York: Palgrave Macmillan; 2016: 193-215.
 25. Cooney M. Dood deur familie: Eer geweld as straf. Punishm Soc 2014 Okt; 16 (4): 406-427. [CrossRef]
 26. Flood M. Blootstelling aan pornografie onder die jeug in Australië. J Sociol 2007 Mar 01; 43 (1): 45-60. [CrossRef]
 27. Lo V, Wei R. Derdepersoonseffek, geslag en pornografie op die internet. J Broadcast Electron Media 2002 Mar; 46 (1): 13-33. [CrossRef]
 28. Cooper A, Boies S, Maheu M, Greenfield D. Seksualiteit en die internet: die volgende seksuele revolusie. In: Sielkundige perspektiewe op menslike seksualiteit. New York, NY: Wiley; 1999: 519-545.
 29. Mitchell KJ, Wolak J, Finkelhor D. Tendense in die jeugverslae van seksuele oproep, teistering en ongewenste blootstelling aan pornografie op die internet. J Adolesc Health 2007 Feb; 40 (2): 116-126. [CrossRef] [Medline]
 30. Wolak J, Mitchell K, Finkelhor D. Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale steekproef van internetgebruikers vir jeugdiges. Pediatrie 2007 Feb; 119 (2): 247-257. [CrossRef] [Medline]
 31. Lenhart A, Ling R, Campbell S, Purcell K. Pew Internet. 2010 April 20. Tieners en selfone: SMS-boodskappe ontplof terwyl tieners dit omhels as die middelpunt van hul kommunikasiestrategieë met vriende URL: http://www.pewinternet.org/2010/04/20/teens-and-mobile-phones/ [Toegang tot 2018-10-01] [WebCite Cache]
 32. Lenhart A, Purcell K, Smith A, Zickuhr K. Pew Internet. 2010 Februarie 03. Sosiale media en jong volwassenes URL: http://www.pewinternet.org/2010/02/03/social-media-and-young-adults/ [Toegang tot 2018-10-01] [WebCite Cache]
 33. Lawsky D. Reuters. 2008 November 24 Amerikaanse jeugspoor in internetgebruik: URL vir opname: https: /. / www reuters.com/ artikel / ons-internet-jeug / Amerikaanse-jeug-roete-in-die internet-gebruik-opname-idUSTRE4AN0MR20081124 [Toegang tot 2018-10-01] [WebCite Cache]
 34. Livingstone S, Helsper EJ. Om risiko's te neem wanneer u op die internet kommunikeer: die rol van vanlyn sosiaal-sielkundige faktore in die kwesbaarheid van jongmense vir aanlynrisiko's. Inf Commun Soc 2007 Okt; 10 (5): 619-644. [CrossRef]
 35. Holloway S, Valentine G. Cyberkids: jeugidentiteite en gemeenskappe in 'n aanlyn wêreld. New York, NY: Routledge; 2014.
 36. Mesch GS. Sosiale bande en internet pornografiese blootstelling onder adolessente. J Adolesc 2009 Jun; 32 (3): 601-618. [CrossRef] [Medline]
 37. Yen Lai P, Dong Y, Wang M, Wang X. Die intervensie en regulering van pornografie: interne straf, negatiewe eksternaliteit, en wettige paternalisme. J Glob Econ 2014; 3 (128): 2. [CrossRef]
 38. Balmer Jr S. Die grense van vryheid van spraak, pornografie en die wet. ASLR 2010; 1: 66.
 39. Peter J, Valkenburg PM. Adolessente en pornografie: 'n oorsig van 20 jaar van navorsing. J Sex Res 2016 Mar; 53 (4-5): 509-531. [CrossRef] [Medline]
 40. Mitchell KJ, Finkelhor D, Wolak J. Die blootstelling van die jeug na ongewenste seksuele materiaal op die internet: 'n nasionale opname van risiko, impak en voorkoming. Jeug Sok 2003 Mar 01; 34 (3): 330-358. [CrossRef]
 41. Greenfield PM. Onophoudelike blootstelling aan pornografie op die internet: implikasies van eweknie-lêer-gedeelde netwerke vir kinderontwikkeling en gesinne. J Appl Dev Psychol 2004 Nov; 25 (6): 741-750. [CrossRef]
 42. Livingstone S, Bober M. Londen, Verenigde Koninkryk: London School of Economics and Political Science; 2005. Kinders in die Verenigde Koninkryk gaan aanlyn: finale verslag van die belangrikste projekbevindings URL: http://eprints.lse.ac.uk/399/ [Toegang tot 2018-10-01] [WebCite Cache]
 43. Peter J, Valkenburg PM. Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houding teenoor onverbonde seksuele verkenning: is daar 'n skakel? Gemeenskaplike Res 2008 04 Augustus; 35 (5): 579-601. [CrossRef]
 44. Perry LD. 2016 Jun. Die impak van pornografie op kinders URL: http://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/the-impact-of-pornography-on-children [Toegang tot 2018-10-01] [WebCite Cache]
 45. Lim MS, Agius PA, Carrotte ER, Vella AM, Hellard ME. Jong Australiërs se gebruik van pornografie en assosiasies met seksuele risikogedrag. Aust NZJ Openbare Gesondheid 2017 Aug; 41 (4): 438-443. [CrossRef] [Medline]
 46. Bruin BB. 'Gaan u saam met wie?': Portuurgroep beïnvloed romantiese verhoudings tussen adolessente. In: Furman W, Brown BB, Feiring C, redakteurs. Die ontwikkeling van romantiese verhoudings in die jeug. New York, NY: Cambridge University Press; 1999: 291-329.
 47. Connolly J, Goldberg A. Romantiese verhoudings in adolessensie: Die rol van vriende en eweknieë in hul opkoms en ontwikkeling. In: Furman W, Brown BB, Feiring C, redakteurs. Die ontwikkeling van romantiese verhoudings in adolessensie. New York, NY: Cambridge University Press; 1999: 266-290.
 48. Valkenburg PM, Peter J, Walther JB. Media-effekte: teorie en navorsing. Annu Rev Psychol 2016 Jan; 67: 315-338. [CrossRef] [Medline]
 49. Morrison TG, Ellis SR, Morrison MA, Bearden A, Harriman RL. Blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en variasies in liggaamsbeeld, geslagsgesindhede en seksuele agting onder 'n steekproef van Kanadese mans. J Mansstoetery 2007 1 Maart; 14 (2): 209-222. [CrossRef]
 50. Byrne D, Osland J. Seksuele fantasie en erotika / pornografie: Interne en eksterne beelde. In: Inzuchman T, Muscarella F, redakteurs. Sielkundige Perspektiewe op Menslike Seksualiteit. New York, NY: Wiley; 2000: 283-305.
 51. Mikorski R, Szymanski DM. Manlike norme, portuurgroep, pornografie, Facebook en mans se seksuele objektivering van vroue. Psychol Men Masc 2017 Okt; 18 (4): 257-267. [CrossRef]
 52. Morelli M, Bianchi D, Baiocco R, Pezzuti L, Chirumbolo A. Sexting, sielkundige nood en dating geweld onder adolessente en jong volwassenes. Psikotema 2016 Mei; 28 (2): 137-142. [CrossRef] [Medline]
 53. Bianchi D, Morelli M, Baiocco R, Chirumbolo A. Sexting as die spieël op die muur: liggaamsverdeling, media-modelle, en beswaar-liggaamsbewussyn. J Adolesc 2017 Des; 61: 164-172. [CrossRef] [Medline]
 54. Seto MC, Maric A, Barbaree HE. Die rol van pornografie in die etiologie van seksuele aggressie. Aggress Gewelddadig Behav 2001 Jan; 6 (1): 35-53. [CrossRef]
 55. Kadri N, Benjelloun R, Kendili I, Khoubila A, Moussaoui D. Internet en seksualiteit in Marokko, van kubergewoontes tot psigopatologie. Seksologieë 2013 Apr; 22 (2): e49-e53. [CrossRef]
 56. Brombers M, Theokas C. Washington, DC; 2013 Mei. Breek die glasplafon van prestasie vir lae-inkomstestudente en studente met kleur URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED543218.pdf [Toegang tot 2018-10-01] [WebCite Cache]
 57. Kasemy Z, Desouky DE, Abdelrasoul G. Seksuele fantasie, masturbasie en pornografie onder Egiptenare. Sekskult 2016 Mar 12; 20 (3): 626-638. [CrossRef]
 58. Hawi NS. Internetverslawing onder adolessente in Libanon. Comput Human Behav 2012 Mei; 28 (3): 1044-1053. [CrossRef]
 59. Owens EW, Behun RJ, Manning JC, Reid RC. Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n oorsig van die navorsing. Seksverslaafde Kompulsiwiteit 2012 Jan; 19 (1-2): 99-122. [CrossRef]
 60. Creswell JW, Hanson WE, Clark Plano VL, Morales A. Kwalitatiewe navorsingsontwerpe: seleksie en implementering. Couns Psychol 2007 Mar 01; 35 (2): 236-264. [CrossRef]
 61. Ouer AS, Teilmann G, Juul A, Skakkebaek NE, Toppari J, Bourguignon JP. Die tydsberekening van normale puberteit en die ouderdom perke van seksuele snelheid: variasies regoor die wêreld, sekulêre tendense en veranderinge na migrasie. Endocr Eerw 2003 Okt; 24 (5): 668-693. [CrossRef] [Medline]
 62. Hsieh H, Shannon SE. Drie benaderings tot kwalitatiewe inhoudsanalise. Kwal Gesondheid Res 2005 Nov; 15 (9): 1277-1288. [CrossRef] [Medline]
 63. Corbin J, Strauss A. Basiese beginsels van Kwalitatiewe Navorsing: Tegnieke en Prosedures vir die Ontwikkeling van Gegronde Teorie. 4 Edition. Duisend Oaks, CA: Salie; 2015.
 64. Roudi-Fahimi F. Washington, DC; 2003 Feb. Reproduktiewe gesondheid van vroue in die Midde-Ooste en Noord-Afrika URL: https://www.prb.org/womensreproductivehealthinthemiddleeastandnorthafricapdf234kb/ [Toegang tot 2018-10-01] [WebCite Cache]
 65. Erez E, Ibarra PR, Gur OM. By die kruising van private en politieke konfliksones: polisiëring van huishoudelike geweld in die Arabiese gemeenskap in Israel. Int J oortreder Ther Comp Criminol 2015 Aug; 59 (9): 930-963. [CrossRef] [Medline]
 66. Yasmine R, El Salibi N, El Kak F, Ghandour L. Uitstel van seksuele debuut onder universiteits jeug: hoe verskil mans en vroue in hul persepsies, waardes en nie-penetrerende seksuele praktyke? Kult Gesondheidseks 2015; 17 (5): 555-575. [CrossRef]
 67. Allen L. Meisies wil seks hê, seuns wil liefde: weerstaan ​​dominante diskoerse van (heteroseksualiteit) seksualiteit. Seksualiteite 2003 Mei 11; 6 (2): 215-236. [CrossRef]
 68. Baron-Epel O, Bord S, Elias W, Zarecki C, Shiftan Y, Gesser-Edelsburg A. Alkoholverbruik onder Arabiere in Israel: 'n kwalitatiewe studie. Sub-gebruik Misbruik 2015 Jan; 50 (2): 268-273. [CrossRef] [Medline]
 69. Falligant JM, Alexander AA, Burkhart BR. Risikobepaling van jeugdiges wat beoordeel word vir besit van seksuele uitbuiting van kinders. J Forensiese Psychol Praktyk 2017 Feb 16; 17 (2): 145-156. [CrossRef]