Effek van internet op die psigosomatiese gesondheid van adolessente skoolkinders in Rourkela - 'n Deursnitstudie (2017)

Indiese Tydskrif van Kindergesondheid

Uit die gevolgtrekking:

Besoekende porno-werwe is geassosieer met belangstelling in seks, lae bui, gebrek aan konsentrasie en onverklaarbare angs.


Indiese Tydskrif van Kindergesondheid 4.3 (2017).

Meenakshi Mitra, Paramananda Rath

Abstract

Doelwit: Om '

Die doel van die studie was om die effek van internetgebruik op die psigosomatiese gesondheid van adolessente skoolkinders in Rourkela te bepaal.

Metodes te gebruik:

Die studie het 'n bevolking van 484 skoolleerders van Rourkela in die ouderdomsgroepe 13-18 jaar betrek. Geskiedenis en kliniese ondersoek is gedoen om enige bestaande gesondheidsprobleem te ken. Jongmense se internetgebruiksvraelys ”is oorhandig om navrae oor internetgebruik te doen. Die ouers van hierdie kinders is gevra om 'n kontrolelys vir kindersimptome in te vul om sielkundige probleme te ken. Elke beantwoorde vraelys het 'n spesifieke reeksnommer. Die gegewens wat vanaf die ooreenstemmende vraestelle volgens die reeksnommer versamel is, is met behulp van Chi-kwadraat-toets en ANOVA geanaliseer (om die gemiddelde aantal gesondheidsprobleme onder die groepe te vergelyk). A p <0.05 word as beduidend beskou.

Results:

Daar is gevind dat meer gereelde internetgebruikers aan slapeloosheid ly (p = 0.048), verhoogde belangstelling in seksuele aktiwiteit (p <0.001) en gedragsprobleme (p = 0.013). Kubergevoel het statisties betekenisvolle verband met verhoogde belangstelling in seks (p = 0.012), lae bui (p = 0.001), gebrek aan konsentrasie (p <0.001), angs (p = 0.002), aggressie (p = 0.003), rugpyn ( p = 0.001), hoofpyn (p = 0.001), oogpyn (p <0.001) en aandagprobleme (p = 0.017). Besoek aan pornwebwerwe het verband gehou met belangstelling in seks (p <0.001), lae bui (p <0.001), gebrek aan konsentrasie (p = 0.020) en onverklaarbare angs (p <0.001).

Gevolgtrekkings :

Die frekwensie van internetgebruik, kuberafknouery en besoek aan pornografiese webwerwe het 'n belangrike verband met sommige fisiese en sielkundige gesondheidsprobleme. Vir die slagoffers van kuberboelies is die gemiddelde aantal onverklaarbare siektes / probleme aansienlik meer as dié van nie-verslaafdes (p <0.001).

Pornografie was aansienlik geassosieer met verskeie sielkundige probleme in adolessente. As gevolg van die strukturele onvolwassenheid van die adolessente brein en relatiewe onervaring, kan hulle nie die ontelbare aard van seksuele inhoud aanlyn verwerk wat kan lei tot aandagprobleme, angs en depressie nie.. Uitbeelding van geweld of antisosiale gedrag op aanlynpornografie kan 'n voorloper wees van gedragsprobleme. Soortgelyke resultate is weerspieël deur Owens et al. [11]. Internet-veiligheidlesse was 'n beskermende faktor teen pornografie. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat opgeleide studente bewus was dat aanlyn seksuele inhoud nie 'n uitbeelding van die werklikheid was nie. Tuisomgewing kan dien as 'n beskermende faktor teen toenemende frekwensie van internetgebruik, pornografie en cyberbullying. Dit kan toegeskryf word aan konstante ouerlike toesig en beperkte duur van internetgebruik.