Effek van seksuele kennis en houding, blootstelling aan elektroniese mediapornografie, portuurgroep en familie-intimiteit, oor seksuele gedrag onder adolessente in Surakarta (2018)

Tydskrif van Gesondheidsbevordering en Gedrag 2, no. 2 (2017): 138-147.

Yeni Wardhani, Didik Tamtomo, Argyo Demartoto

Abstract

Agtergrond:

Globalisering het geweldige impak op adolessente gedrag, insluitend seksuele gedrag. Seksuele gedrag wat sosiaal aanvaarde norme oorskry, kan lei tot onnodige impak adolessente gesondheid. Baie faktore kan die seksuele gedrag van adolessente beïnvloed, van binne en van buite die adolessente self. Hierdie studie het ten doel om die effek van seksuele kennis en houding, blootstelling aan elektroniese mediapornografie, portuurgroep en familie-intimiteit, oor seksuele gedrag onder adolessente, te ondersoek.

Vakke en Metode:

Dit was 'n analitiese waarnemingstudie deur die gebruik van dwarsdeursnee-ontwerp. Die studie is vanaf Maart tot April 2017 by SMA Negeri Kota Surakarta, Sentraal Java, uitgevoer. 'N Steekproef van 100-studente is gekies vir hierdie studie deur middel van multi-stadium monsterneming. Die afhanklike veranderlike was seksuele gedrag. Die onafhanklike veranderlikes was seksuele kennis, gesindheid teenoor seks, blootstelling aan elektroniese pornografie, portuurgroep en familie-intimiteit. Die data is ingesamel deur 'n stel vooraf getoetste vraelyste. Padanalise is gebruik vir data-analise.

Results:

Adolessente seksuele gedrag is beïnvloed deur seksuele kennis (b = 0.16; SE = 0.05; p = 0.006), gesindheid teenoor seks (b = 0.18; SE = 0.06; p = 0.005); blootstelling aan elektroniese pornografie (b = 0.13; P = 0.05), en familie-intimiteit (b = 0.026; SE = 0.06; p = 0.03). Seksuele kennis is beïnvloed deur blootstelling aan elektroniese pornografie (b = -0.042; SE = 0.07; p = 0.03); en portuurgroep (b = 0.038; SE = 0.20; p = 0.09). ATtitude teenoor seks is beïnvloed deur blootstelling aan elektroniese pornografie (b = -0.21; SE = 0.08; p = 0.013), seksuele kennis (b = 0.14; SE = 0.08; p = 0.110); en groep (b = 0.12; SE = 0.05; p = 0.009).

Gevolgtrekking:

Seksuele gedrag van adolessente word direk beïnvloed deur hul seksuele kennis, gesindheid teenoor seks, blootstelling aan elektroniese pornografie, portuurgroep en familie-intimiteit.

Sleutelwoorde: seksuele gedrag, blootstelling aan elektroniese pornografie, PRECEDE PROCEED-model, padanaliseKorrespondensie: