Skatting van die longitudinale assosiasie tussen adolessente seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud (2009)

Opmerkings: Ek weet nie hoekom ek dit hier het nie, aangesien die opname alle media behalwe die internet dek. Dit is die probleem met enige studie wat toon dat die verband tussen seksuele inhoud en seksuele aktiwiteite waardeloos is. Hoekom? Baie jong ouens wat groot hoeveelhede internetporno verbruik het, kla oor die afname in aangetrokkenheid tot regte meisies, miskien ED, en dikwels sosiale angs.


J Sex Res. 2009 Nov-Dec; 46 (6): 586-96. doi: 10.1080 / 00224490902898736.

Hennessy M, Bleakley A, Fishbein M, Jordanië A.

Bron

Openbare Beleid Sentrum, Universiteit van Pennsylvania, Philadelphia, 19104, VSA. [e-pos beskerm]

Abstract

Doel

Om die verband tussen adolessente seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud te skat.

Metodes

'N Drie golf longitudinale opname steekproef (N = 506) van 14-16-jariges by basislyn word geanaliseer met behulp van groeikurwes.

Results

Groeiproewe is lineêr vir seksuele gedrag, maar nie vir blootstelling aan seksuele media-inhoud nie. Die tekens van die blootstelling hellings is nie eenvormig positief nie: Spaans en Afro-Amerikaanse respondente toon afname in blootstelling aan seksuele media-inhoud oor die ouderdomsgroep wat haar ondersoek het.e.

Gevolgtrekkings

Terwyl veranderinge in blootstelling aan seksinhoud hoogs geassosieer word met veranderinge in seksuele gedrag onder blankes, is daar min of geen verband tussen veranderinge in hierdie veranderlikes onder swartes.

INLEIDING

Wat kinders en adolessente sien, hoor en lees in die media word aangeneem om hul sosiale ontwikkeling en gedrag te beïnvloed. Buhi & Goodson (2007) argumenteer dat daar 'n sterk teoretiese basis is om te aanvaar dat seksuele inhoud in die media adolessente se oortuigings, houdings, norme en voornemens om seks te hê, vorm. Die bewering van moontlike negatiewe media-effekte op kinders en jeug is geneig om te bevestig deur navorsingstudies wat kyk na die verband tussen bepaalde vlakke of tipes mediablootstelling (hetsy eksperimenteel gemanipuleer of natuurlik voorkomend) en uitkomste soos normatiewe oortuigings oor seksuele aktiwiteit (Chia & Gunther, 2006), die omvang en tydsberekening van seksuele omgang (Aubrey, Harrison, Kramer & Yellin, 2003), en 'n verskeidenheid ander seksuele gedrag (Brown, L'Engle, Pardun, Guo, Kenneavy, & Jackson, 2006; L'Engle, Brown & Kenneavy, 2006; Collins, 2005; Somers & Tynan, 2006).

Alhoewel hierdie "media-effekte" -literatuur verskeie media en veelvuldige uitkomste dek (Escobar-Chaves, Tortolero, Markham, Low, Eitel, & Thickstun, 2005; Wyk, 2003; Ward & Friedman, 2006), die meeste navorsing oor seksuele inhoud in die media en seksuele gedrag fokus op televisie. Nie alleen spandeer adolessente gemiddeld 6 1 / 2 uur per dag televisie aan nie (Roberts, Foehr & Rideout, 2005), data dui daarop dat die hoeveelheid seks op televisie (die mees omvattende navorsing media) toeneem (Kunkel, Cope, & Colvin 1996; Kunkel, Cope-Farrar, Biely, & Donnerstein, 2001; Kunkel, Biely, Eyal, Cope-Ferrar, Donnerstein, & Fandrich 2003; Kunkel, Eyal en Finnerty, 2005, maar vir 'n alternatiewe siening oor die tendens oor tyd sien Hetsroni, 2007). Terwyl die totale hoeveelheid tyd wat spandeer word met televisie, nie blykbaar geassosieer word met adolessente seksuele aktiwiteit nie (Brown & Newcomer, 1991; Collins, 2005; Wyk, 2003), dui sommige navorsing op blootstelling aan seksuele inhoud op televisie (bv. seksueel georiënteerde genres; programme met hoë seks inhoud) word verwant aan verwagtinge oor seks, persepsies van portuur seksuele gedrag, seksueel permissiewe houdings en seksuele inisiasie (Ashby, Arcari & Edmonson, 2006; Brown et al., 2006; Collins, Elliot & Miu, 2007; Eggermont, 2005; L'Engle, Jackson & Brown, 2006; Pardun, L'Engle & Brown, 2005; Tolman, Kim, Schooler & Sorsoli, 2007; Wyk, 2003; Ward & Friedman, 2006).

Byvoorbeeld, Bruin en Nieuwkomer (1991) het bevind dat nie die totale aantal ure wat aan televisie blootgestel is of die totale aantal ure wat aan seksuele inhoud blootgestel is op televisie betrekking het op seksuele gedrag nie. Hoe groter die persentasie televisietyd wat seksuele inhoud bevat, hoe meer waarskynlik was dit dat 'n adolessent in seksuele omgang betrokke was. Collins, Elliot, Berry, Kanouse, Kunkel, Hunter & Miu (2004) gebruik 'n twee golf longitudinale opname van 12-17-jariges en het bevind dat seks op televisie (op grond van 'n inhoudsanalise van 23-televisieprogramme) voorspel en moontlik seksuele inisiasie versnel, terwyl Pardun, L'Engle & Brown (2005) het bevind dat blootstelling aan seksinhoud op televisie geassosieer word met bedoelings om seks te hê, maar nie met ligte seksuele aktiwiteite nie (bv. 'n geliefde, minstens een keer, lig en diep soen) of swaar seksuele aktiwiteit (bv. bors raak, geslagsbevordering, mondelinge seks, seksuele omgang).

Die Pardun, L'Engle en Brown (2005) studie was een van die eerste wat die seksuele inhoud in ander media as televisie (dit wil sê flieks, tydskrifte, koerante, musiek, die internet) en die tieners se (12-14-ouderdom) voornemens om seks te hê, ondersoek sowel as hul werklike seksuele aktiwiteit. Die sterkste assosiasies tussen blootstelling aan seksuele inhoud en voornemens om seks te hê (asook seksuele gedrag) is gevind met blootstelling aan seksuele inhoud in flieks en musiek. Die longitudinale studie van dieselfde monster uitgevoer deur Brown et al. (2006) het ook verder beweeg as die gevolge van televisie ondersoek word. Die skrywers het die kumulatiewe gevolge van seksuele inhoud blootstelling van musiek, flieks, televisie en tydskrifte oor die seksuele gedrag van wit en swart vroeë adolessente (ouderdomme 12-14) geraam, met behulp van baseline data versamel in 2002 en opvolgdata versamel in 2004. Hulle het bevind dat wit jeug met hoër seksuele media verbruik meer geneig was as wit jeug met laer verbruik om twee jaar later seksuele aktiwiteite te betrek. Vir hierdie Blanke tienerblootstelling was egter slegs 3% van die variansie in adolessente seksuele gedrag verantwoordelik vir die berekening van basiese seksuele gedrag, demografie en ander relevante kovariate. Vir Afrika-Amerikaanse adolessente was daar geen beduidende effek van blootstelling aan seksuele inhoud op hul seksuele gedrag nie. Samevattend is daar bewyse vir 'n oorsaaklike verband tussen seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele inhoud oor verskeie soorte media; Die verhouding bly egter afhanklik van die wedloop van die respondent. Daarbenewens is die blootstelling aan seksuele media-inhoud van adolessente oor tyd verander, onbekend.

navorsingsvrae

In hierdie vraestel skat ons die langtermynverhouding tussen seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud deur gebruik te maak van data oor seksuele gedrag en 'n respondent-gebaseerde maatreëls van blootstelling aan seksuele inhoud in vier verskillende media: televisie, musiek, tydskrifte en videospeletjies. Ons data is uniek op hierdie gebied van navorsing, want ons het 14-16-jarige adolessente oor 3 jaar gevolg en kan dus groeikurwe-modellering gebruik om die blootstelling-gedragsverhouding te ondersoek. Ons gebruik groeikurwe-modellering omdat dit 'n buigsame data-ontledingstrategie is wat twee navorsingsvraagstukke wat hier relevant is, bespreek: rekenaarverenigings tussen verandering oor tyd in seksuele gedrag en verandering oor tyd tot blootstelling aan seksuele media-inhoud (Cheong, MacKinnon & Khoo, 2003), en identifiseer geslags- en etnisiteitsverskille (indien enige) in hierdie longitudinale proses (Barnes, Reifman, Farrell & Dintcheff, 2000; Fergus, Zimmerman, & Caldwell, 2007). Die volgende navorsingsvrae word oorweeg:

 1. Wat is die verandering in seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud volgens ouderdom van die respondent? Hierdie navorsingsvraag fokus op veranderinge oor die twee uitkomsmaatreëls en word beantwoord in 'n groeikurwe-konteks deur die trajekte van seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele inhoud volgens ouderdom te beraam.
 2. Beïnvloed die hoeveelheid blootstelling aan seksuele media-inhoud op ouderdom 14 die trajek van daaropvolgende seksuele gedrag? Hierdie vraag word in 'n groeikromme-konteks beantwoord deur die korrelasie tussen die aanvanklike waarde van blootstelling (bv. Op ouderdom 14) te skat met die helling van verandering oor tyd in seksuele gedrag.
 3. Beïnvloed die hoeveelheid seksuele aktiwiteit op ouderdom 14 die trajek van latere blootstelling aan seksuele inhoud in die media? Hierdie vraag word beantwoord in 'n groeikromme-konteks deur die verband tussen die aanvanklike waarde van seksuele gedrag (bv. Op ouderdom 14) te skat, met die helling van verandering oor tyd in blootstelling aan seksuele media-inhoud.
 4. Hoe is die verandering met verloop van tyd in seksuele gedrag en verander oor tyd in blootstelling aan seksuele media-inhoud verwant? Hierdie vraag word beantwoord in 'n groeikurwe-konteks deur die helling van verandering in seksuele gedrag te korreleer met die helling van verandering in blootstelling aan seksuele media-inhoud.
 5. Wissel die aanvanklike waardes, parameterkorrelasies en trajekte van seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud tussen geslag en / of etnisiteit? Dit wil sê, is daar 'n interaksie tussen die parameterwaardes en geslag en / of etnisiteit? Hierdie vraag word beantwoord in 'n groeikurwe-konteks deur die parameters van die groeikurwes te voorspel deur die demografiese eienskappe van die opname-respondente te gebruik.

METODES

Die Annenberg Seks- en Mediastudie (ASAMS) is 'n vyfjaar-ondersoek na die verhouding tussen seks in die media en selfversorgde seksuele gedrag in adolessente. Dit is ontwerp om te ondersoek of seksuele inhoud in die media adolessente se seksuele ontwikkeling vorm. In ASAMS word die analitiese veranderlikes gelei deur die integratiewe model van gedragsvoorspelling (Ajzen & Albarracín, 2007; Fishbein, 2000), wat 'n kombinasie is van die teorieë van geredeneerde aksie, beplande gedrag, die gesondheidsopvattingsmodel en die sosiale kognitiewe teorie.

Bestudeer Ontwerp en Deelnemers

Data-insameling het plaasgevind via 'n webgebaseerde opname wat gedurende die lente en somer van 2005, 2006 en 2007 gekies is. Adolessente respondente is deur middel van gedrukte en radio-advertensies, regstreekse pos en mond tot mond gewerf om die opname te voltooi. Werwing is die beste behaal vir Swart respondente (49%) by Metro advertensies (Metro is 'n gratis koerant wat versprei word via die straathoekhouers en op die openbare vervoerstelsel in Philadelphia), gevolg deur 'n woord van mond (14%) of 'n onbekende metode (14%). Wit en Spaanse respondente het 'n meer gelyke mengsel van metodes getoon. Die drie beste metodes vir wit respondente was Metro advertensies (27%), deur respondente wat vroeër gewerf is (23%), en via direkte pos (14%). Die drie beste metodes vir Spaanse respondente was Metro advertensies (28%), deur respondente wat vroeër gewerf is (23%), en van mond tot mond (13%).

Respondent se kwalifiserende kriteria sluit in ouderdom ten tyde van die aanvanklike opname (14, 15, of 16) en ras / etnisiteit (Wit, Afro-Amerikaans of Spaans). Die steekproefstrategie was kwota-gedrewe met 'n begeerte vir ongeveer gelyke steekproefgroottes in alle Race * Age * Geslagselle ('n 3 * 3 * 2-ontwerp). In die praktyk was adolessente Spaanse respondente in die Philadelphia-metropolitaanse gebied uiters moeilik om te vind en werf, dus is hul selfrekwensies laag. Die opname is in April 2005 geloods na aanleiding van 'n toets van die tegnologie en 'n voortoets van die opname-instrument. Onvoltooidsyfers (bv. Die nommer wat nie die eerste opname voltooi het nie gedeel deur die getal wat suksesvol ingestem is) was soortgelyk aan Swart- en Spaanse respondente (17% en 19% onderskeidelik) en laer vir Wit respondente (6%). Daar was geen verskil in onvoltooiingskoerse volgens geslag nie (mans = 14%, vroue = 13%).

Die opname was toeganklik vanaf enige rekenaar met internet toegang. Deelnemers het die opsie gekry om die opname by die Universiteit of 'n plek buite die perseel te neem (bv. Huis-, skool- of gemeenskapsbiblioteek). Respondente het 'n wagwoord toegeken om toegang tot die opname te verkry, sowel as 'n identifikasienommer en persoonlike wagwoord om vertroulikheid en privaatheidsbeskerming te verseker. Respondente het $ 25-dollars vergoed nadat die opname by elke golf voltooi is en het gemiddeld een uur geneem om die opname te voltooi. Dié respondente wat al die 3-golwe van die opname voltooi het, het 'n bonus van $ 25 ontvang. Na die indiening van respondente instemming / ouerlike toestemmingsvorms, 547 adolessente ouderdomme 14 tot 16 voltooi die opname by Wave 1 (in 2005). Daar is 'n klein aantal ontbrekende waardes, alhoewel retensietariewe oor die drie golwe van data-insameling hoog was (87% van die aanvanklike steekproef is suksesvol in alle golwe hersaamgestel en 94% van die aanvanklike steekproef het aan minstens 2 van 3-golwe deelgeneem) die datastel wat hier gebruik word, is beperk tot 506 respondente wat teenwoordig is in die datastel vir minstens 2 van die 3-golwe van data-insameling. Die respondente is 62% vroulike, 42% African-American, 42% White, 13% Hispanic en 3% "Other." Vir wit respondente was die steekproefgroottes in jaar 1 volgens ouderdom (14, 15 en 16) 67 , 73 en 73, vir Swart respondente was onderskeidelik 74, 76 en 73.

Afhanklike Veranderlike: Seksuele Gedragsindeks

Die opname het data vir leeftyd, meer as 'n jaar gelede, en gedurende die afgelope 12 maande op die volgende ingesamel seksuele gedrag: diep soen (item: Het jy al ooit deelgeneem aan die diep soen (sommige mense noem hierdie "Franse soen")?), raak die borste van 'n vroulike maat (item: As jy ooit 'n vroulike maat gehad het, het jy haar bors aanraak ?), die respondent wat hul borste aangeraak het (item: Het jy al ooit jou borste aangeraak deur 'n maat?), genitale aanraking van die respondent deur 'n maat (item: Het 'n vennoot ooit jou private dele aangeraak?), die respondent gee mondelinge seks (item: Het jy al ooit jou mond op 'n maat se privaatdele gesit (sommige mense gebruik hierdie mondelinge seks?), die respondent ontvang mondelinge seks (item: Het 'n maat ooit hul mond gesit Jou privaat dele (sommige mense noem hierdie "mondelinge seks")?), die respondent wat anale seks ontvang (item: As jy ooit 'n manlike vennoot gehad het, het hy ooit sy penis in jou anus geplaas (sommige mense noem hierdie anale seks )?), die respondent gee anale seks (slegs van mans, item: Het jy al ooit jou penis in jou lewensmaat se anus geplaas? Sommige mense noem hierdie anale seks?), en met vaginale seksuele omgang (item: Het jy Het ooit seksuele omgang gehad (dws 'n penis in die vagina) met 'n maat van die teenoorgestelde geslag?).

Omdat die ouderdomsgroep beperk is, fokus ons op die leeftyd items omdat baie van die gedrag seldsaam of nul is deur korter onthouperiodes te gebruik. Ons beperk die ontledings tot heteroseksuele gedrag, sodat die borste aangeraak word en die ontvangs anale seks veranderlikes slegs by vroue gebruik word, en die aanraking van borste en die gee van anale seks veranderlikes word slegs by mans gebruik. Ons val ook uit die analise 6 mans wat anale seks gekry het omdat hulle insluiting die hiërargiese aard van die indeks vir mans verminder. Hierdie respondente het nie enige lewenslange voorkoms van vaginale seks gerapporteer nie, so ons heteroseksuele gedragsindeks is waarskynlik onvanpas vir hulle.

Ons het Mokken-skaal gebruik om die skaalbaarheid van die digotiewe seksuele gedrag items te bepaal. Mokken skaal is gebaseer op probleme bestelling, sodat alle items na die aanvanklike mislukking ook misluk word en al die items voor die aanvanklike mislukking geslaag is (Ringdal, Ringdal, Kaasa, Bjordal, Wisløff, Sundstrøm & Hjermstad, 1999). As die items skaal met hierdie definisie gebruik, word die items as moeilik bestel beskou, en die navorser weet presies wat 'n "2" (byvoorbeeld) op die indeks telling beteken. In hierdie geval het 'n respondent met 'n "2" die eerste twee seksuele gedrag items uitgevoer en het nie die laaste 5 uitgevoer nie. Dit is die interpretatiewe voordele van moeilikheidsbestelling: die waarde van die summatiewe indeks dui aan watter items geslaag is en wat misluk is. Skaal seksuele gedrag op hierdie manier gee navorsers 'n indeks wat 'n "seksuele gedragshiërargie" weerspieël.

Itemstelle word geëvalueer vir moeilikheids-geordende unidimensionaliteit deur gebruik te maak van Loevinger's H koëffisiënt (Ringdal et al. 1999); 'n waarde van. 5 of meer dui op 'n sterk skaal (Mokken, 1971, p. 185). Vir elke jaar het die items goed afgeskaal: H vir mans was 0.75 in jaar 1, 0.70 in jaar 2 en 0.77 in jaar 3; H vir jare 1 tot 3 vir vroue was onderskeidelik 0.83, 0.84 en 0.83. Gemiddelde seksuele gedrag indeks tellings deur studiegolf was 2.71 (SD = 2.23), 3.62 (SD = 2.26), en 4.46 (SD = 2.17) vir jare 1, 2 en 3 onderskeidelik. Die bestelling van die gedrag oor geslagte was: diep soen, aanraking van bors / borste aangeraak, genitale aanraking, mondelinge seks, vaginale seks, orale seks, en ontvang / gee anale seks. Vir mans in die jaar 2 word die volgorde van die ontvangs van mondelinge seks (45%) en die rapportering van vaginale seks (44%) egter omgekeer (volgens 1%) in vergelyking met Jaar 1. In die jaar 3 is die volgorde vir mans dieselfde as die jaar 1. Vir vroue, die volgorde van die gedrag is konsekwent oor al drie data-insamelingsjare. Meer besonderhede oor moeilikheidsbestelling soos toegepas op hierdie data, kan gevind word in Hennessy, Bleakley, Fishbein & Jordan (2008).

Afhanklike Veranderlike: Blootstelling aan seksuele inhoud van die media

Ons mate van blootstelling aan media-seksuele inhoud is bereken op grond van 2-tipes veranderlikes: die respondente se self het blootstelling aan geselekteerde media-titels in 4-media (televisie, musiek, tydskrifte en videogames) en die respondente se beoordeling van seksuele inhoud in elk van die media titels. Die lyste is opgestel om populêre titels vir tieners en / of die algemene publiek te bespeur ten tye van die basislynopname en is vir jare 2 en 3 opgedateer. Gewilde titels is deur webwerfranglys verskaf (insluitend: www.top5s.com/tvweek; www.boxofficemojo.com; www.imdb.com/boxoffice/rentals; www.billboard.com; www.gamerankings.com) en van 'n gehoornavorsingsmaatskappy (TRU data) asook loodsopnames wat ons in die jaar voor die aanvang van die opname gedoen het. Die titels is ontwerp om 'n gevoel van diepte en breedte van mediagebruik te bied, alhoewel ons erken het dat hulle nie al die tieners kon sien, gespeel of lees nie. In die jaar 1 van die studie het die opname lyste van 30-televisieprogramme, 30-musiekkunstenaars, 20-tydskriftitels en 15-videogames ingesluit. In die jaar 2 van die studie het die lys 75-televisietitels, 50-musiekkunstenaars, 30-tydskrifte, 40-flieks en 40-videogames ingesluit. In die jaar 3 van die studie was die lys 74-televisieprogramme, 39-musiekkunstenaars, 32-tydskrifte, 43-flieks , en 45 videogames. Vir hierdie analise word films egter nie ingesluit in die alle media blootstelling aan seksuele blootstelling om vergelykbaarheid oor tyd heen te handhaaf nie.

Selfverslae, eerder as die resultate van inhoudsanalise, is gebruik omdat slegs selfverslagmaatreëls gedurende al drie jaar van die opname afgehaal is. Die korrelasies tussen blootstellingmaatreëls wat gebaseer is op respondente se eie seksuele inhoudgraderings (soos hier gebruik) en dié wat gebaseer is op die inhoudsanalise-seksinhoudgraderings (vir jare 1 en 2, daar was geen inhoudsanalise van jaar 3-titels nie) is positief gekorreleer (r =. 75 in jaar 1 en r =. 77 in jaar 2). Daarbenewens was die korrelasies tussen die blootstelling maatreël gebaseer op selfversorgde seksuele inhoud en die seksuele gedrag indeks baie soortgelyk aan die korrelasies tussen die blootstelling maatreël gebaseer op die inhoud analitiese graderings van seks inhoud en die seksuele gedrag indeks: Die jaar 1 korrelasie tussen die seksuele gedragsindeks en die respondentgebaseerde blootstellingmaatreël was .20 (p <.01) terwyl die korrelasie jaar 1 tussen die seksuele gedragindeks en die inhoudsanalise-gebaseerde blootstellingsmaatstaf was .23 (p <.01).

Met behulp van 'n ordinêre maatstaf van blootstelling op 'n 4-puntskaal (nooit, selde soms soms), het respondente aangedui hoe gereeld hulle in die laaste 12-maande elke vertoning gekyk het, na elke kunstenaar geluister het, elke tydskrif gelees het en elke videogame gespeel het. Vervolgens is die respondente gevra om die seksuele inhoud van dieselfde titels te evalueer, gebaseer op die volgende definisie van seksuele inhoud: "In hierdie opname word seksuele inhoud gedefinieer as praat of vertoon: aanhaken / uitmaak; sexy klere; naaktheid; seks (mondeling, anaal of vaginale); veilige seks (kondome, geboortebeheer, ens.); seksmisdade (verkragting); homoseksualiteit (gay of lesbies); of enigiets anders seksverwant. "Hierdie definisie het onmiddellik voor die stel vrae in elke afdeling van die media verskyn, waarvoor die respondente gevra is om die seksinhoud van die media titels te evalueer. In antwoord op die vraag, "Hoe sal jy die seksuele inhoud van die volgende ... evalueer," het adolessente die seksuele inhoud van alle media titels op 'n 4-punt skaal gegradeer met die volgende antwoorde: "geen seksuele inhoud nie" seksuele inhoud, "" seksuele inhoud "en" baie seksuele inhoud. "Nog 'n reaksie opsie," Ek weet nie / ek kyk nie hierdie vertoning nie, "was ook ingesluit aangesien respondente gevra is om die seksuele beoordeling te beoordeel inhoud van elke titel, selfs al het hulle vroeër aangedui dat hulle nooit aan daardie spesifieke media-titel blootgestel is nie. Slegs die seksuele inhoud van die media titels waarop hulle blootgestel is, is egter ingesluit in ons mate van blootstelling aan seksuele media-inhoud.

Om die seksuele inhoudsblootstelling te bereken, is die kruisproduk van die blootstellingmaatreël en die seksuele inhoudsgradering vir elke titel opgesom binne elke tipe media, wat seksuele blootstelling aan maatreëls spesifiek vir televisie, musiek, tydskrifte en videogames tot gevolg het. Die totale mate van seksuele inhoudsblootstelling is geskep deur die 4-mediaspesifieke maatreëls op te som. Vir die blootstelling maatstaf in die huidige analise, was die vierkantswortel transformasie opgelê op die totale maatstaf om 'n normale verspreiding beter te benader en dan is hierdie veranderlike in Z-tellings omskep. Laasgenoemde aanpassing is nodig omdat andersins in latere jare groter waardes kan wees, suiwer as gevolg van die feit dat meer media titels in jare 2 en 3 geëvalueer is. Dus, vir al drie die golwe van die studie was die gemiddelde blootstellingstellings 0 met 'n standaardafwyking van 1 (let op dat hierdie transformasie nie impliseer dat blootstellingstellings deur ouderdomsgroep almal het dieselfde beteken, sien Figuur 1 hieronder). Pearson-korrelasies tussen totale seksuele inhoudsblootstelling in jaar 1 en jaar 2 was r = 0.61 ( p <.05) en vir jaar 2 en jaar 3 was r =. 68 ( p <.05). Bykomende geldigheidsinligting vir blootstelling aan seksuele inhoud in die mediamaatreël is elders beskikbaar (Bleakley, Fishbein, Hennessy, Jordanië, Chernin & Stevens, 2008).

Figuur 1  

Seksuele gedrag indeks en blootstelling telling

Wat is groeikurwes?

Groeikurwe-analise is 'n statistiese metode om die verandering met verloop van tyd in 'n uitkoms veranderlike te meet (Curran & Hussong, 2002; Karney & Bradbury, 1995). Dit veronderstel dat verandering 'n deurlopende proses is, dus is die helling van verandering oor tyd in die afhanklike veranderlike die primêre navorsingsvraag (Curran & Muthen, 1999). Nie-tyd afhanklike veranderlikes (bv. Geslag, eksperimentele status en ras / etnisiteit) kan ingesluit word as voorspellers vir statistiese aanpassingsdoeleindes of om interaksies tussen verandering oor tyd en hierdie vaste eienskappe te ondersoek.

Die onvoorwaardelike vergelyking

Groeikurwes het gewoonlik twee verskillende vorme: onvoorwaardelik en voorwaardelik. Die onvoorwaardelike vergelyking voorspel 'n individuele respondent se waardes van die twee uitkomsveranderlikes (bv. Die respondent se seksuele gedragspunt of die respondent se blootstelling aan seksuele media-inhoud) as 'n funksie van tyd. Hierdie vergelyking veronderstel dat die afhanklike uitkomsveranderlikes 'n funksie is van twee parameters: (1) die aanvanklike waarde van seksuele gedrag of blootstelling aan seksuele media-inhoud op die jongste ouderdom en (2) die helling van verandering oor tyd. In vergelyking vorm is die onvoorwaardelike groeimodel:

Uitkomsit = ηi0 + ηi1(Tyd Metriek)t + foutit.
(1)

Die "i" subskripsie weerspieël individuele waarnemings, die Time Metric is die tydskaal, die ηi0 is die waarde van die latente afsnit wanneer die Tydsmeter nul is, die ηi1 is die regressie-koëffisiënt wat die latente helling van tyd vir elke individu aandui en die "t" -afskrif verteenwoordig die ordening van die waarnemings. Dus definieer die foutterm die individu (bv. "Binne vak") meetfoute van die uitkomste vir elke waarneming. Hierdie formulering van die groeikurwe-model word gebruik om navorsingsvraagnommers 1 deur 4 aan te spreek.

Die voorwaardelike vergelyking

Een belangrike implikasie van die groeikurwe benadering is dat omdat die afsnit (ηi0) en helling (ηi1) parameters van die vergelyking wissel oor individue (let op die respondent spesifieke onderskrifte op die afsnit en helling parameters vergelyking (1) hierbo, iets wat nooit in "gewone" regressie voorkom nie), kan hulle hanteer word as afhanklike veranderlikes in hulpvergelykings wat die aanvanklike waarde en helling van die uitkoms voorspel. Bekend as 'n "voorwaardelike groeimodel", voorspel die hulpvergelykings die parameters (bv. Die afsnit en helling) van die individuele vergelyking (Bollen & Curran, 2006, p. 9). Hier gebruik ons ​​geslag en etnisiteit as voorspellers om navorsingsvraagnommer 5 aan te spreek.

Vir alle ontledings skat ons die onvoorwaardelike en voorwaardelike modelle gelyktydig - 'n groeimodel van 'n parallelle proses (Cheong, MacKinnon & Khoo, 2003). Hierdie tipe groeimodel maak voorsiening vir die beraming van die korrelasie tussen veranderinge in seksuele gedrag en veranderinge in blootstelling aan seksuele media-inhoud, sowel as die korrelasies tussen die parameters van elke vergelyking.

Definieer die tydsveranderlike

Alhoewel die ASAMS-projek data vir drie jaar versamel het, is hierdie longitudinale struktuur (dit wil sê die studiegolf) nie toepaslik nie, aangesien die beplande veranderlikheid in die respondent se ouderdom aan die begin van die studie gekonfronteer word met studie met ouderdom van respondent. In elk van die drie golwe van die studie word respondente van drie verskillende ouderdomme arbitrêr gekombineer op 'n manier wat nie betekenisvol is nie, omdat "golf van die studie" 'n logistieke kenmerk van die data-insamelingsproses is: die ouderdom van die respondent is die primêre ontwikkelingsvoorspeller (Bollen & Curran, 2006, pp. 79-81; Singer & Willett, 2003, p. 139). Versteurde studiegolf en ouderdom van die respondent kan maklik negatiewe gevolge hê sedert seksuele gedrag, ten minste positief met ouderdom verband hou. Om die respondent se ouderdom met die studiegolf te onkonfronteer, herorganiseer ons die data in 'n "versnelde kohort" -ontwerp (Duncan, Duncan, Strycker, Li, & Alpert, 1999, Hoofstuk 6; Raudenbush & Chan, 1992) sodat die ouderdom van die respondent die lengte-veranderlike van belang is. Die resultaat is vyf jaar data wat wissel van 14-jariges in die eerste golf van die studie na 18-jariges in die laaste golf, alhoewel geen respondent meer as drie waarnemings in die datastel as 'n geheel het nie.

Statistiese analise

Strukturele vergelyking modellering deur gebruik te maak van Mplus (Muthén & Muthén, 1998-2007) is gebruik om beide die onvoorwaardelike en voorwaardelike groeimodelle te skat. Omdat Mplus 'n gevorderde vorm van maksimum waarskynlikheidsberaming gebruik (Enders & Bandalos, 2001), kan dit data stelle ontleed wat waardes ontbreek, wat hier belangrik is omdat die herstrukturering van die data wanneer 'n versnelde groeiontwerp gebruik word, outomaties ontbrekende waardes genereer wanneer respondente nie by al die chronologiese ouderdomme waargeneem word in die monster waargeneem word nie. Ons vind ook dat die SEM-benadering tot groeikurwe-analise makliker te implementeer is as meer as een groeikurwe gelyktydig geskat moet word, soos hier die geval is wanneer ons kyk na die assosiasies tussen veranderinge in blootstelling aan seksuele media-inhoud en veranderinge in seksuele gedrag.

RESULTATE

Beskrywende statistiek oor die blootstelling telling en seksuele gedrag Index

Figuur 1 gebruik staafdiagramme om die gemiddelde van die seksuele gedragsindeks en die blootstelling aan seksuele media inhoud telling vir die hele monster, volgens geslag en per ras te toon. Vir die totale steekproef, verhoog die gemiddelde geslagsgedragspunt met ouderdom, en die tendens is soortgelyk aan blootstelling met waardes minder as die gemiddelde vir ouderdomme 14-15 en hoër as die gemiddelde vir ouderdomme 16 tot 18. Subgroepresultate word in die onderste gedeelte van Figuur 1; As gevolg van klein Hispanic (N = 64) en "Ander" (N = 15) steekproefgroottes, toon ons slegs die resultate vir wit en swart respondente. Vir beide mans en vroue en swartes en blankes, word die gemiddelde geslag tellings met ouderdom toeneem. Terwyl die gemiddelde blootstelling aan seksinhoud tellings ook met ouderdom vir wit en manlike respondente toeneem, is die gemiddelde blootstellingstellings relatief konstant vir vroue en swart respondente.

Die Pearson-korrelasies tussen die geslagspunt en blootstelling aan geslagsinhoud is slegs beskeie en dit wissel na gelang van ouderdomsgroep. Meer spesifiek daal die korrelasies met die ouderdom van die respondent: Vir veertienjariges is die korrelasie 26 (N = 167, p <05, CI = 12 tot 0.40), vir vyftienjariges is dit 18 (N = 330, p <.05, CI = 0.08 tot 0.29), vir sestienjariges is dit 15 (N = 490, p <.05, CI = 0.08 tot 0.25), vir sewentienjariges is dit 10 (N = 319, p > .05, CI = -0.04 tot 0.18), en vir agtienjariges is dit .11 (N = 148, p > .05, CI = -0.06 tot 0.26).

Groeikurwe Resultate: Skatting van die beste pasetyd metrieke

Ontledings van die onvoorwaardelike modelle (nie getoon nie) met 'n tydsmeter vry om te wissel (Biesanz, Deeb-Sossa, Papadakis, Bollen & Curran, 2004) toon dat 'n lineêre model vir ouderdom 'n uitstekende gepaste tydmetriek is vir die seksuele indeksuitkoms. Dus, vir hierdie vergelyking word die tydsmetrie gedefinieer as Ouderdom minus 14 of 0 deur 4 (bv. 14-14 = 0; 15-14 = 1; 16-14 = 2, ens.). Hierdie metrieke maak die onderskeidtermyn die voorspelde seksindeks vir 14-jariges. Omdat die metrieke lineêr is, is die verandering van 14 na 16 twee keer so groot soos die verandering van 14 na 15. Die verandering van 14 na 18 is vier keer so groot. Die beste gepaste tydmetriek vir blootstelling was egter nie-lineêr en 'n goeie gepaste metriek wat deur ontledings voorgestel word, laat die metrieke tyd wissel. 0, 1, 1.5, 2, 2.25. Hier is die verandering van 14 na 16 slegs 1.5 keer so groot soos die verandering van 14 na 15. Die verandering van 14 na 18 is slegs 2.25 keer so groot soos die verandering van 14 na 15. In hierdie nie-lineêre geval, as die helling van blootstelling oor tyd positief is, lewer hierdie keer metrieke 'n positiewe helling wat met toenemende ouderdom fladder, maar as die helling van blootstelling oor tyd negatief is, is 'n negatiewe helling wat met toenemende ouderdom plat is geskat.

Onvoorwaardelike Groeikurwe Resultate

Tabel 1 bied die resultate van die onvoorwaardelike groeikurwe-analise aan. Die fiksheid van die model is goed. Die seksuele indeksresultate toon 'n voorspelde vergelyking van 1.82 + .89 (Tyd). Die 1.82 is die voorspelde waarde van die seksindeks vir 14-jariges en die helling van .89 dui op 'n toename van byna een seksuele indekseenheid per ouderdomstyging vir die monster as 'n geheel. Die negatiewe korrelasie tussen die afsnit en die helling dui daarop dat hoe hoër die aanvanklike waarde van die seksindeks, hoe laer die helling van verandering, dit is hoe stadiger die toename in seksuele gedrag volgens ouderdom. Dit is 'n redelike gevolg van die plafon effekte van 'n indeks wat van 0 na 7 gaan. Die onderskepping en helling het aansienlike variasie, dus is daar tussen vakverskille in hierdie parameters wat deur respondent eienskappe verduidelik kan word

Tabel 1  

Resultate vir onvoorwaardelike parallelle proses Groeimodus van geslag telling indeks en blootstelling aan seksuele media inhoud (N = 506)

Die onvoorwaardelike vergelyking vir blootstelling aan seksuele inhoud is -.041 + .025 (tyd) dui laer as die gemiddelde blootstelling vir 14 jariges in vergelyking met ouer respondente en 'n positiewe toename in blootstelling aan seksuele inhoud met verloop van tyd, hoewel nie die afsnit nie die helling is beduidend anders as nul. Albei parameters het egter aansienlike variasie wat daarop dui dat die respondente oor tyd veranderlik is en dat die onvoorwaardelike gemiddelde resultate nie noodwendig verteenwoordigend van sekere subgroepe is nie. Die negatiewe korrelasie tussen die afsnit en die helling vir blootstelling aan seksuele media-inhoud dui daarop dat hoër die aanvanklike waarde van blootstelling, hoe stadiger die toename in blootstelling aan seksuele inhoud oor tyd.

Navorsingsvrae 2, 3, en 4 word beantwoord deur die onderskeidings / hellingkorrelasies oor die twee vergelykings. Die korrelasie vir die aanvanklike waarde van blootstelling wat die helling van seksuele gedrag voorspel, is -.14 (p > .05) en die korrelasie tussen die aanvanklike waarde van seksuele gedrag met die helling van blootstelling aan seksuele media-inhoud is -.21 ( p <.05). Alhoewel die aanvanklike waarde van blootstelling nie veranderinge in seksuele gedrag voorspel nie, voorspel die aanvanklike waarde van seksuele gedrag wel verandering in blootstelling, met hoër aanvanklike waardes van seksuele gedrag wat verband hou met stadiger toename in blootstelling aan seksuele gedrag. inhoud met verloop van tyd. Laastens is die korrelasie tussen die twee hellingwaardes .09, wat positief is, maar nie van nul waarneembaar is nie. Vir die steekproef as geheel hou veranderinge in blootstelling aan seksinhoud en veranderinge in seksuele gedrag nie verband nie. Die voorwaardelike ontleding, wat hieronder aangebied word, bied egter 'n heel ander beeld van die komplekse verband tussen seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud.

Respondent Eienskappe en die Vereniging tussen seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media inhoud: voorwaardelike groei kurwe resultate

Ondersoek van respondent verskille in die groeikurwes van seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media kan gedoen word deur 'n verskeidenheid benaderings te gebruik. Om navorsingsvraag 5 op 'n omvattende manier aan te spreek, voorspel ons eers die parameters van die seksuele indeks en blootstelling aan seksuele media-inhoudvergelykings volgens geslag (dws manlik) en ras / etnisiteit van die respondent. Die resultate word getoon in Tabel 2. Gegewe die voorspellers, verwys die eenvoudige groeivergelykings na Wit wyfies. Vir seksuele gedrag blyk dit dat die helling van verandering met verloop van tyd 'n konstante (ongeveer .9) vir alle respondente is omdat alle voorwaardelike helling effekte nie betekenisvol is nie. Slegs die gemiddelde vlak van die seksuele gedragsindeks (dws die onderskeidingsvergelyking) onderskei tussen respondente, met Swart-Spaanse respondente op 'n aansienlik hoër vlak van seksuele aktiwiteit as Blankes op die vroegste ouderdom. Soos met die onvoorwaardelike uitslae, is die onderskepping / hellingkorrelasie vir seksuele gedrag negatief.

Tabel 2  

Resultate vir Voorwaardelike Parallelle Proses Groeimodus van Geslag telling indeks en blootstelling aan seksuele media inhoud (N = 505)

Hierdie voorwaardelike model vir blootstelling aan seksuele inhoud in die media dui daarop dat daar beide aanvanklike vlak (bv. Onderskep) en hellingsverskille is as 'n funksie van geslag en etnisiteit. Met betrekking tot die onderskepping word vroue by 14 blootgestel aan aansienlik meer seksinhoud as mans en Swart- en Spaanse respondente by 14 word blootgestel aan aansienlik meer seksinhoud as wat Blankes is. Daarbenewens is die toename in blootstelling oor tyd (dws die helling van die blootstellingvergelyking) aansienlik laer vir Swart- en Spaanse respondente as vir Blankes. Daar is geen verskil tussen die helling van verandering in blootstelling vir mans en vroue nie.

Samevattend word die voorwaardelike model resultate getoon in Tabel 2 demonstreer verskille in afsnitte tussen blankes teenoor swartes en spaanse respondente in beide seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele inhoud, asook verskille in afsnitte van blootstelling vir mans teenoor vroue. Daarbenewens, hoewel daar geen beduidende verskille in hellings van seksuele gedrag as 'n funksie van geslag of ras / etnisiteit is nie, is daar verskille in die hange van blootstelling vir Blankes teen Swartes en Hispanics.

Deur die voorwaardelike resultate te gebruik, kan ons die beraamde gemiddeldes ("vaste effekte") vir spesifieke geslags- en etnisiteitgroepe rekonstrueer. As gevolg van die klein steekproefgrootte vir Hispanics beperk ons ​​die voorbeelde aan slegs wit en swart respondente. Figuur 2 beoordeel die beraamde trajekte van seksuele gedrag (op die linker-as) en blootstelling aan seksuele media-inhoud (op die regteras) vir mans en vroue volgens etnisiteit. Vir die seksuele gedragsindeks weet ons reeds dat geen van die hange aansienlik van mekaar verskil nie, maar die afsnitte vir swart adolessente verskil van wit adolessente. Die resultate vir blootstelling aan seksuele media-inhoud is meer ingewikkeld. Swart adolessente (van beide geslagte) het wesenlik 'n plat helling as 'n funksie van ouderdom terwyl wit respondente (van enige geslag) 'n positiewe verandering met ouderdom toon. Blanke respondente het die laagste aanvangswaardes van blootstelling aan seksinhoud op ouderdom 14 en toon toenames met ouderdom. Hierdie toename is veral gemerk vir wit mans.

Figuur 2  

Ontwikkelingstrokies

Die differensiële hellingpatrone dui aan dat al die korrelasies tussen die helling en die onderskepping van die blootstellingvergelyking en die helling en afsnit van die geslagsgedragvergelyking verskil vir wit en swart respondente. Om op hierdie blootstelling- / seksuele gedragsverenigings te fokus, word die onvoorwaardelike ontledings wat afsonderlik geskat word vir wit en swart respondente, getoon Tabel 3. Dit toon baie soortgelyke resultate vir die twee groepe vir die seksvergelyking helling (ongeveer een seksuele telling telling verhoog per jaar), maar verskillende aanvanklike gemiddeldes op ouderdom 14 (ongeveer een seksuele eenheid telling hoër vir swart respondente as vir wit respondente). Maar die korrelasies tussen die parameters van die twee vergelykings verskil vir die twee groepe. Die korrelasie tussen veranderinge in blootstelling en veranderinge in seksuele gedrag, hoewel nie heeltemal statisties betekenisvol nie, is positief vir White respondents (r =. 46, p =. 064) maar in wese nul vir swart respondente (r =. 03, p =. 85). Trouens, vir Swart respondente is slegs die onderskepping / onderskepping korrelasie (r =. 26) is beduidend oor die twee uitkomste: dit toon dat die feit dat 'n hoër waarde op die geslag telling by 14 is, verband hou met 'n hoër waarde van blootstelling op dieselfde ouderdom. In teenstelling hiermee is al die parameters betekenisvol of naby betekenisvol vir Wit respondente. Dit is, onder Blankes, hoe hoër die aanvanklike vlak van blootstelling aan seksinhoud, hoe stadiger die groei in seksuele gedrag oor tyd. Net so, hoe hoër die aanvanklike vlak van seksuele gedrag, hoe stadiger word die groei in blootstelling aan seksuele inhoud oor tyd. Daarbenewens, en soortgelyk aan Swart respondente, is die afsnit / onderskepping korrelasie positief en betekenisvol (r =. 42). Natuurlik weerspieël die korrelasies die groepspesifieke patrone van die hange en afsnitte vir die twee uitkomste wat in die grafieke van Figuur 2: omdat die helling van verandering oor tyd in blootstelling aan Swartes in wese nul is, moet hierdie hellingparameter lae korrelasies toon met al die parameters van die geslagsgedragvergelyking.

Tabel 3  

Resultate vir onvoorwaardelike parallelle proses Groeimodel van geslag telling indeks en blootstelling aan seksuele media inhoud vir wit en swart respondente afsonderlik

BESPREKING

Ons resultate impliseer dat die verband tussen seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud 'n ingewikkelde een is. Eerstens is die groeibane vir blootstelling nie lineêr nie. Daarbenewens is die tekens van die blootstelling hellings nie eenvormig positief nie; Swart en Spaanse respondente toon afname in blootstelling aan seksuele media-inhoud oor die ouderdomsgroep wat hier ondersoek word. Beide nie-lineariteite en negatiewe hellings in een groep en positiewe hellings in 'n ander groep verswak die algehele korrelasie tussen die helling van verandering van seksuele gedrag en die helling van verandering vir blootstelling aan seksuele media-inhoud. Dus, vir die monster as geheel, is die korrelasie tussen veranderinge in seksuele gedrag en veranderinge in blootstelling aan seksuele media-inhoud oor die tyd .09. Die differensiële hellings vir blootstelling dui daarop dat die groepspesifieke korrelasies tussen blootstelling aan seksuele media-inhoud en seksuele gedrag verskil vir White teenoor Swart respondente.

Die idee dat media-effekte verskil vir adolessente van verskillende rasse / etniese groepe, is nie 'n nuwe een nie. Empiriese bewyse van Brown et al. (2006) stel voor dat wit adolessente meer geraak word deur seksuele inhoud in die media as wat hulle swart eweknieë is. Ons analise is in ooreenstemming met hul bevindinge deurdat die verband tussen veranderinge in blootstelling en veranderinge in seksuele gedrag vir Wit respondente veel hoër was as vir swart respondente.

Vir beide seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud is daar reeds bestaande etniese en geslagsverskille tussen die respondente, selfs in die vroegste eeue wat ons ondersoek het. Resultate van O'Sullivan, Cheng, Harris en Brooks-Gunn (2007) is in ooreenstemming met ons bevindings wat toon dat die gemiddelde swart en Spaanse respondent (van beide geslagte) meer as een seksuele indekseenheid hoër is as ander respondente op ouderdom 14. Aangesien swartes meer media as blankes gebruik, is die aanvanklike verskille tussen swart en wit respondente oor blootstelling aan seksuele media-inhoud nie ongewoon nie. Hispanics en Blacks is hoër in gemiddelde blootstelling aan seksuele media-inhoud as blankes en ander. In hierdie geval is daar ook 'n geslagseffek: Vroue op ouderdom 14 het 'n hoër blootstelling aan seksuele inhoud as mans op dieselfde ouderdom. Ons weet van geen ander studie wat gebruik maak van longitudinale data om blootstelling aan seksuele media-inhoud oor tyd vir verskillende ras / etniese groepe op te spoor nie. Dit is dus onmoontlik om te bepaal hoe tipies hierdie resultate is.

Een implikasie van albei hierdie bevindings (sowel as die dalende dwarssnitkorrelasies tussen die seksuele gedragsindeks en blootstelling aan seksuele inhoud in die media) is dat die huidige steekproef dalk te oud kan wees om die verband tussen blootstelling aan seksuele media inhoud en seksuele gedrag. Dit is, op die ouderdom van 14, verskil Spaanse en Swart respondente reeds van wit respondente met betrekking tot beide blootstelling aan seksuele inhoud en seksuele gedrag. Omdat die geslagsindeks 'n kumulatiewe indeks is met 'n nul-beginpunt, was die respondente op 'n sekere ouderdom nulwaarde. Dit is dus nie moontlik om hul hellings mettertyd parallel te maak nie. Dus, wat ons hier waarneem, is 'n geval waar die respondente reeds in die gemiddelde waarde volgens ouderdom 14 afgewyk het. Vir blootstelling aan seksuele inhoud, weet ons nie a priori dat al die respondente op dieselfde waarde begin het, maar ook hier sien ons vooraf bestaande verskille tussen respondente op die vroegste ouderdom in die steekproef.

Die huidige metode om blootstelling aan seksuele media-inhoud te meet, kan maklik toegepas word op 'n jonger bevolking, maar dit is waarskynlik nie waar van die seksgedragskaal nie, vir beide gedrags- en etiese redes. Wat nodig sal wees, is 'n "seksgedragskaal" wat gekalibreer is na 'n jonger ouderdomsbevolking, 'n skaal wat minder "seksitems" het, en meer items wat romantiese verhoudings en "voor-koital" -gedrag aanspreek. Byvoorbeeld, Jakobsen (1997) gerapporteer op 'n nasionaal verteenwoordigende Noorse steekproef van adolessente vanaf 13-16 jaar. Sy fokus was op die moeilikheidsgraad van die nie-koitaliese gedrag. "Gaan bestendig," "soen," "Frans soen," "ligte petting," en "swaar petting." O'Sullivan et al. (2007) ondersoek sosiale, romantiese en seksuele gedrag vir adolessente so jonk as 12 jaar oud en gebruik gedragsverslag items soos "met lewensmaat se ouers", "gedink aan hulself en vennoot as 'n paar" en "geskenke uitruil". O'Donnell, Stueve, Wilson-Simmons, Dash, Agronick & JeanBaptiste (2006) data versamel van 6th graders (mediane ouderdom was 11) en het sulke voorkoetiese seksuele items ingesluit soos "Het jy al ooit hande met 'n seun of meisie gehad?" en "Het jy al lankal 'n seun of meisie gesoen of geknip?" Dit is waarskynlik sulke items moet ingesluit word as deel van 'n "seksuele gedragsindeks" vir jonger respondente, veral omdat Pardun, L'Engle en Brown bevind het dat 25% van hul "seksuele inhoud" -belemmeringsitems in ses media uit verbandverwantskappe bestaan ​​het. inhoudskwessies soos romantiese verliefdes, datums, huwelike en egskeiding (Pardun, L'Engle en Brown, 2005, p. 86).

Daar is beperkinge op ons bevindings. Eerstens, as gevolg van die steekproefstrategie, is die veralgemeenbaarheid van hierdie bevindinge beperk tot slegs die jeugdiges wat in die studie ingeskryf is. Die bevindings is egter in ooreenstemming met data van meer verteenwoordigende monsters. Ook, klein steekproefgroottes van Hispanics en ander rasse / etniese groepe, lei tot onstabiele ramings binne hierdie groepe. Een ander gevolgtrekking is ook belangrik om daarop te let. Hierdie resultate dui daarop dat dit onwaarskynlik is dat daar 'n enkele opsommingstatistiek sal wees soos 'n korrelasie- of hellingmaatreël wat die vraag sal beantwoord: "Wat is die verhouding tussen adolessente seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud?" Verskillende funksionele vorme gekombineer met kombinasies van helling en onderskeidingsverskille oor groepe vir albei uitkomste maak enige vorm van opsommende maatreël moeilik om te verdedig. Ten einde die ingewikkelde verhoudings tussen blootstelling aan seksuele media-inhoud en adolessente seksuele gedrag te verstaan, sal dit nodig wees om groter en meer heterogene longitudinale monsters van jonger adolessente te oorweeg.

Laastens, die analise hier nie betrekking op die oorsaaklike rigting van gedrag en blootstelling nie, aangesien die assosiasie tussen die hellings en afsnitte van die seksuele indeks en seksuele inhoudsblootstelling gelyktydig is. Oorsaaklike rigting in hierdie navorsingsgebied is inherent dubbelsinnig, hoewel ander ontledings van hierdie data dui daarop dat die seksuele gedrag blootstelling aan seksuele media verhouding nie-rekursief funksioneer (Bleakley, Hennessy, Fishbein & Jordan, 2008) waarin blootstelling veroorsaak dat gedrag en gedrag blootstelling veroorsaak (Slater, 2007). Die ondersoek van die gelyktydige aard van die verhouding tussen seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud is nog 'n navorsingsprobleem wat meer gedetailleerde ondersoek behels.

Erkennings

Hierdie publikasie is moontlik gemaak deur Grant Nommer 5R01HD044136 van die Nasionale Instituut vir Kindergesondheid en Menslike Ontwikkeling (NICHD). Die inhoud daarvan is uitsluitlik die verantwoordelikheid van die outeurs en verteenwoordig nie noodwendig die amptelike sienings van die NICHD nie.

biografie

• 

Michael Hennessy is Projekbestuurder by die Annenbergskool vir Kommunikasie aan die Universiteit van Pennsylvania. Sy hoofnavorsingsbelangstelling is die integrasie van strukturele vergelyking modellering en die evaluering van teorie-gebaseerde gedragsintervensies.

Amy Bleakley is 'n navorsingswetenskaplike by die Annenbergskool vir Kommunikasie aan die Universiteit van Pennsylvania. Haar navorsingsbelange sluit in adolessente seksuele gedrag, seksuele en reproduktiewe gesondheidsbeleid, gesondheidsgedragsteorie en kontekstuele invloede op gesondheidsgedrag.

Martin Fishbein is die Harry C. Coles, Jr., prominente professor van kommunikasie aan die Annenbergskool vir Kommunikasie aan die Universiteit van Pennsylvania. Sy navorsingsbelange sluit in die verhoudings tussen oortuigings, houdings, bedoelings en gedrag in veld- en laboratoriuminstellings en evaluering van die effektiwiteit van gesondheidsverwante gedragsintervensies.

Amy Jordanië is dd-direkteur van die Media en die Ontwikkelingskind-sektor van die openbare sentrum van Annenberg van die Universiteit van Pennsylvania, waar sy toesig hou oor navorsing oor kinders se mediabeleid. Haar studies het die implementering en openbare ontvangs van die opvoedkundige televisiemandaat, bekend as die drie-uur-reël, die V-Chip-wetgewing, die Amerikaanse Akademie vir Pediatrie se mediagebruiksaanbevelings en die bedryf se pogings om voedselbemarking vir kinders self te reguleer, ondersoek. Dr. Jordan is die ontvanger van die Internasionale Kommunikasievereniging se Beste Toegepaste / Beleidnavorsingsprys en die Nasionale Kommunikasievereniging se Stanley L. Saxon Applied Research Award.

Verwysings

 • Ajzen I, Albarracín D. Voorspelling en veranderende gedrag: 'n beredeneerde aksiebenadering. In: Ajzen I, Albarracín D, Hornik R, redakteurs. Voorspelling en verandering van gesondheidsgedrag. Lawrence Erlbaum; Mahwah: 2007. pp. 1-22.
 • Ashby S, Arcari C, Edmonson B. Televisiebesigtiging en die risiko van seksuele inisiasie deur jong adolessente. Argiewe van Pediatriese en Adolessente Geneeskunde. 2006;160: 375-380.
 • Aubrey J, Harrison K, Kramer L, Yellin J. Verskeidenheid teenoor tydsberekening: geslagsverskille in die seksuele verwagtinge van kollege studente soos voorspel deur blootstelling aan seksueel georiënteerde televisie. Kommunikasie Navorsing. 2003;30: 432-460.
 • Barnes G, Reifman A, Farrell M, Dintcheff B. Die gevolge van ouerskap op die ontwikkeling van adolessente alkoholmisbruik: 'n Ses-golf-latente groeimodel. Tydskrif van Huwelik en die Familie. 2000;62: 175-186.
 • Biesanz J, Deeb-Sossa N, Papadakis A, Bollen K, Curran P. Die rol van koderingstyd in die raming en interpretasie van groeikurwe-modelle. Sielkundige Metodes. 2004;9: 30-52. [PubMed]
 • Bleakley A, Fishbein M, Hennessy M, Jordan A, Chernin A, Stevens R. Die ontwikkeling van respondent-gebaseerde multi-media maatreëls van blootstelling aan seksuele inhoud. Kommunikasiemetodes en -maatreëls. 2008;2: 43-64. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Bleakley A, Hennessy M, Fishbein M, Jordan A. Dit werk beide maniere: Die verhouding tussen blootstelling aan seksuele inhoud in die media en adolessente seksuele gedrag. Media Sielkunde. 2008 komende,
 • Bollen K, Curran P. Latente kurwe modelle. Wiley; New Jersey: 2006.
 • Brown J, Newcomer S. Televisie kyk en adolessente se seksuele gedrag. Blaar van Homoseksualiteit. 1991;21: 77-91. [PubMed]
 • Brown JD, L'Engle KL, Pardun CJ, Guo G, Kenneavy K, Jackson C. Sexy mediasaak: blootstelling aan seksuele inhoud in musiek, films, televisie en tydskrifte voorspel seksuele gedrag van rug en wit adolessente. Pediatrics. 2006;117: 1018-1027. [PubMed]
 • Buhi E, Goodson P. Voorspellers van seksuele gedrag en voorneme deur adolessente: 'n teorie-geleide sistematiese oorsig. Tydskrif van Adolessente Gesondheid. 2007;40: 4-21. [PubMed]
 • Cheong J, MacKinnon D, Khoo S. Ondersoek na mediasieprosesse met behulp van parallelle proses-latente groeikurwe modellering. Strukturele vergelyking modellering. 2003;10: 238-262. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Chia S, Gunther A. Hoe media bydra tot wanpersepsies van sosiale norme rakende seks. Massakommunikasie en samelewing. 2006;9: 301-320.
 • Collins R, Elliot M, Miu A. Koppeling van media-inhoud aan media-effekte: Die RAND-televisie en seksuele seksualiteit (TAS). In: Jordan, Kunkel, Manganello, Fishbein, redakteurs. Mediaboodskappe en openbare gesondheid: 'n beslissingsbenadering tot inhoudanalise. Routledge; New York: 2007. Kom in.
 • Collins R, Elliot M, Berry S, Kanouse D, Kunkel D, Hunter S, Miu A. As seks op televisie gekyk word, voorspel die aanvang van seksuele gedrag adolessente. Pediatrics. 2004;114: E280-e289. [PubMed]
 • Collins R. Sex op televisie en die impak daarvan op Amerikaanse jeug: Agtergrond en resultate van die RAND Television and Adolescent Sexuality Study. Kinder- en adolessente psigiatriese klinieke van Noord-Amerika. 2005;14: 371-385. [PubMed]
 • Curran P, Hussong A. Strukturele vergelyking modellering van herhaalde meet data: latente kurwe analise. In: Moskowitz, Hershberger, redakteurs. Modelleer intraindividuele veranderlikheid met herhaalde meetdata. Lawrence Erlbaum; Mahwah: 2002. pp. 59-85.
 • Curran P, Muthen B. Die toepassing van latente kurwe-analise op die ontwikkeling van teorieë in intervensienavorsing. Amerikaanse Tydskrif vir Gemeenskapsielkunde. 1999;27: 567-595. [PubMed]
 • Duncan T, Duncan S, Strycker L, Li F, Alpert A. 'N Inleiding tot latente veranderlike groeikurwe modellering. Lawrence Erlbaum; Mahwah: 1999.
 • Eggermont S. Jong adolessente se persepsie van portuurgroep: die rol van televisiebesigtiging. Kind: versorging, gesondheid en ontwikkeling. 2005;31: 459-468.
 • Beëindig C, Bandalos C. Die relatiewe prestasie van volledige inligting vir die maksimum-waarskynlikheid vir skatting van ontbrekende data in strukturele vergelykingmodelle. Strukturele vergelyking modellering. 2001;8: 430-457.
 • Escobar-Chaves S, Tortolero S, Markham C, Laag B, Eitel P, Thickstun P. Impak van die media op adolessente seksuele houdings en gedrag. Pediatrics. 2005;116: 303-326. [PubMed]
 • Fergus S, Zimmerman M, Caldwell C. Groeibane van seksuele risikogedrag in adolessensie en jong volwassenheid. Amerikaanse Tydskrif vir Openbare Gesondheid. 2007;97: 1096-1101. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Fishbein M. Die rol van teorie in MIV-voorkoming. VIGS Sorg. 2000;12: 273-278. [PubMed]
 • Hetsroni A. Drie dekades se seksuele inhoud oor die programmering van 'n netwerk vir die eerste keer: 'n meta-analitiese longitudinale oorsig. Tydskrif vir kommunikasie. 2007;57: 318-348.
 • Hennessy M, Bleakley A, Fishbein M, Jordan A. Validering van 'n adolessent vir seksuele gedrag deur psigososiale teorie en sosiale eienskappe te korreleer. VIGS en gedrag. 2008;8: 321-31. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Jakobsen R. Stadiums van progressie in seksuele interaksie tussen jong adolessente: 'n toepassing van die Mokken-skaalanalise. Internasionale Tydskrif vir Gedragsontwikkeling. 1997;27: 537-553.
 • Karney B, Bradbury T. Die bepaling van longitudinale verandering in die huwelik: 'n inleiding tot die ontleding van groeikurwes. Tydskrif van Huwelik en die Familie. 1995;57: 1091-1108.
 • Kunkel D, Biely E, Eyal K, Cope-Ferrar K, Donnerstein E, Fandrich R. Seks op TV3: 'n Tweejaarlikse verslag aan die Kaiser Family Foundation. Die Kaiser Family Foundation; Menlo Park, CA: 2003.
 • Kunkel D, Cope-Farrar K, Biely E, Donnerstein E. Seks op TV2: 'n Tweejaarlikse verslag aan die Kaiser Family Foundation. Die Kaiser Family Foundation; Menlo Park, CA: 2001.
 • Kunkel D, Eyal K, Finnerty K. Seks op TV 2005: 'n verslag van die Kaiser-familiestigting. Die Kaiser Family Foundation; Menlo Park, CA: 2005.
 • Kunkel D, Cope K, Colvin C. Seksuele boodskappe op televisie vir gesinsure: inhoud en konteks. Children Now & Kaiser Family Foundation; Oakland & Menlo Park, CA: 1996.
 • L'Engle K, Brown J, Kenneavy K. Die massamedia is 'n belangrike konteks vir seksuele gedrag van adolessente. Tydskrif van Adolessente Gesondheid. 2006;38: 186-192. [PubMed]
 • L'Engle K, Jackson C, Brown J. Vroeë adolessente se kognitiewe vatbaarheid vir seksuele omgang. Perspektiewe op seksuele en voortplantingsgesondheid. 2006;38: 97-105. [PubMed]
 • Mokken R. 'N Teorie en prosedure van skaalanalise. Mouton; Den Haag: 1971.
 • Muthén L, Muthén B. Mplus gebruikershandleiding, vyfde uitgawe. Muthén en Muthén; Los Angeles: 1998-2007.
 • O'Donnell L, Stueve A, Wilson-Simmons R, Dash K, Agronick G, JeanBaptiste V. Heteroseksuele gedrag onder stedelike jong adolessente. Tydskrif vir vroeë adolessensie. 2006;26: 87-109.
 • O'Sullivan L, Cheng M, Harris K, Brooks-Gunn J. Ek wil u hand vashou: die progressie van sosiale, romantiese en seksuele gebeure in adolessente verhoudings. Perspektiewe op seksuele en voortplantingsgesondheid. 2007;39: 100-107. [PubMed]
 • Pardun C, L'Engle K, Brown J. Skakel blootstelling aan uitkomste: Vroeë adolessente se verbruik van seksuele inhoud in ses media. Massakommunikasie en samelewing. 2005;8: 75-91.
 • Raudenbush S, Chan W. Groeikurwe-analise in versnelde longitudinale ontwerpe. Tydskrif van Navorsing in Misdaad en Misdadigheid. 1992;29: 387-411.
 • Ringdal K, Ringdal G, Kaasa S, Bjordal K, Wisløff F, Sundstrøm S, Hjermstad M. Assessering van die konsekwentheid van psigometriese eienskappe van die HRQoL skale binne die EORTC QLQ-C30 oor bevolkings deur middel van die Mokken-skaalmodel. Kwaliteit van Lewe Navorsing. 1999;8: 25-43. [PubMed]
 • Roberts D, Foehr U, Rideout V. Generasie M: Media in die lewens van 8-18-jariges. Kaiser Familie Stigting; Menlo Park, CA: 2005.
 • Sanger J, Willett J. Toegepaste longitudinale data-analise. Oxford University Press; New York: 2003.
 • Slater M. Versterkende spirale: Die onderlinge invloed van media-selektiwiteit en media-effekte en hul impak op individuele gedrag en sosiale identiteit. Kommunikasieteorie. 2007;17: 281-303.
 • Somers C, Tynan J. Verbruik van seksuele dialoog en inhoud op televisie- en adolessente seksuele uitkomste: Multietniese bevindinge. Adolessensie. 2006;41: 15-38. [PubMed]
 • Tolman D, Kim J, Skooldirekteur D, Sorsoli C. Heroorweging van die assosiasies tussen televisievertoning en adolessente seksualiteitsontwikkeling: om geslag in fokus te bring. Tydskrif van Adolessente Gesondheid. 2007;40: 84.e9-84.e16. [PubMed]
 • Wyk L, Friedman K. Gebruik TV as 'n gids: assosiasies tussen televisie kyk en adolessente se seksuele houdings en gedrag. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie. 2006;16: 133-156.
 • Wyk L. Verstaan ​​die rol van vermaaklikheidsmedia in die seksuele sosialisering van Amerikaanse jeugdiges: 'n oorsig van empiriese navorsing. Ontwikkelingsoorsig. 2003;23: 347-388.