Ondersoek na die eerste, tweede en derde persoon gevolge van internetpornografie op Taiwanese adolessente: implikasies vir die beperking van pornografie (2008)

DOI: 10.1080 / 01292980903440855

Ven-Hwei Loa*, Ran Weib & Hsiaomei Wuc

bladsye 90-103, Weergawe van die eerste keer gepubliseer: 17 Mar 2010

Ontvang: 28 Nov 2008

OPSOMMING

Om die impak van internetpornografie op gebruikers te verken in vergelyking met tradisionele vorme van pornografie, 'n Totaal van 1688-adolessente in Taiwan is ondervra.

RUitdagings toon dat respondente die nadele van internetpornografie beraam het om dit te oorskry as pornografiese materiaal in gedrukte en uitgesaai media.

Belangriker nog, bevindings toon dat blootstelling aan internetpornografie tot gevolg gehad het dat die gebruikers van die internetpornografie minder as self en ander opgemerk het.

Daarbenewens was blootstelling negatief verwant aan ondersteuning vir beperkings van internetpornografie, maar die waargenome skade op self het positief verband gehou met die ondersteuning van beperkings. Ten slotte is die gesamentlike effekte van die eerste- en derdepersoon-effek (die tweede persoon effek) getoon as 'n betroubare voorspeller van gedragsvoorneme as die persepsie van die derde persoon. Bevindinge help om die teenstrydigheid in vorige navorsing op te los wat die derdepersoon persepsie gerapporteer het as 'n beduidende en nie-beduidende voorspeller van ondersteuning vir beperkings op pornografie.