Geslagsverskil, klasvlak en die rol van internetverslawing en eensaamheid oor seksuele kompulsiwiteit onder hoërskoolstudente (2017)

Lawal, Abiodun Musbau, en Erhabor Sondag Idemudia.

Internasionale Joernaal van Adolessensie en Jeug (2017): 1-9.

Abstract

Die studie het afsonderlik die geslags- en klasvlakverskille in seksuele kompulsiwiteit ondersoek en die bydraes van eensaamheid en internetverslawing bepaal om seksuele kompulsiwiteit onder sekondêre skoolleerders te verklaar. 'N Gerieflikheidsteekproef van 311 manlike en vroulike hoërskoolleerlinge met 'n ouderdomsgroep van 13–21 jaarM = 15.61, SD = 1.63) het 'n deursnee-opname voltooi wat bestaan ​​uit demografiese inligting en maatstawwe van eensaamheid, internetverslawing en seksuele kompulsiwiteit. Hiërargiese regressiestatistieke het getoon dat die gevoel van eensaamheid en internetverslawing beduidend bygedra het tot die vlak van seksuele dwang, met internetverslawing wat hoër tellings aangeteken het. Manlike sekondêre skoolkinders het hoër seksuele dwang aangemeld as hul vroulike eweknieë. Klasvlak het geen noemenswaardige invloed op seksuele kompulsiwiteit nie, maar die effek daarvan blyk te styg namate studente in klasse vorder. Omvattende seksuele opvoeding en voorkomende ingrypings met die klem op intensiewe kommunikasie tussen ouers en kinders, asook die beheer van internetgebruik, word aanbeveel.

sleutelwoorde: Seksuele kompulsiwiteitinternetverslawingeensaamheidhoërskoolkindersNigerië

Inleiding

Oormatige seksuele gedagtes en begeertes onder hoërskoolkinders kan uiteindelik tot seksuele kompulsiwiteit lei as studente nie behoorlik gelei word oor hoe om die gevoelens te beheer of te bestuur nie. Soos in Herkov (2016 Herkov, M. (2016). Wat is seksuele verslawing? Psych Central. Ontsluit Augustus 10, 2017, van https://psychcentral.com/lib/what-is-sexual-addiction/ [Google Wetenskap]), Het die Nasionale Raad oor Seksuele Verslawing en Kompulsiwiteit seksuele verslawing of kompulsiwiteit gedefinieer omdat die aanleer van aanhoudende en toenemende patrone van seksuele gedrag opgetree het ten spyte van toenemende negatiewe gevolge vir self en ander. Kalichman en Rompa (1995 Kalichman, SC, & Rompa, D. (1995). Seksuele sensasiesoeke en kompulsiwiteitskale: betroubaarheid, geldigheid en voorspelling van MIV-risiko Gedrag. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 65, 586–601.10.1207/s15327752jpa6503_16[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het 'n kompulsiewe skaal (SCS) opgebou en dit beskryf om die neigings tot seksuele bekommernis en hipersexualiteit te meet. Uit hierdie definisies is 'n individu met dwangse seksuele gedrag geobsedeerd met seksuele gedagtes en sal dit steeds onverskillig wees om die seksuele gevoelens op te tree, ongeag enige negatiewe uitkomste. In lyn met die SVS kan seksuele kompulsiwiteit gedefinieer word as die mate waartoe sekondêre skoolkinders besig is met seksuele gedagtes en begeertes; en opgewonde oor die oefening van hierdie gevoelens, ongeag negatiewe gevolge. Sekondêre skoolkinders wat seksuele gedagtes, gevoelens, begeertes, gedrag of hiper seksualiteit het wat hul normale funksionering inmeng, kan gesê word dat dit hoog in seksuele kompulsiwiteit is.

Studies oor die voorkoms van seksuele kompulsiwiteit en die gepaardgaande faktore daarvan is meestal buite Nigerië uitgevoer (Swart, 1998 Swart, DW (1998). Kompulsiewe seksuele gedrag: 'n Oorsig. Tydskrif vir Praktiese Sielkunde en Gedragsgesondheid, 4, 219-229. [Google Wetenskap]; Chaney & Burns-Wortham, 2015 Chaney, LP, en Burns-Wortham, CM (2015). Ondersoek na uitkoms, eensaamheid en selfbeeld as voorspellers van seksuele kompulsiwiteit by gay en biseksuele mans. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 22(1), 71-88.[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Grov, Parsons en Bimbi, 2010 Grov, C., Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010). Seksuele kompulsiwiteit en seksuele risiko by gay en biseksuele mans. Argiewe van seksuele gedrag, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Torres & Gore-Felton, 2007 Torres, HL, & Gore-Felton, C. (2007). Kompulsiwiteit, middelgebruik en eensaamheid: Die eensaamheid en seksuele risikomodel (LSRM). Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]). Die meeste van hierdie vroeëre studies was op universiteitsstudente, gays, MIV-positiewe mans en vroue (Grov et al., 2010 Grov, C., Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010). Seksuele kompulsiwiteit en seksuele risiko by gay en biseksuele mans. Argiewe van seksuele gedrag, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Torres & Gore-Felton, 2007 Torres, HL, & Gore-Felton, C. (2007). Kompulsiwiteit, middelgebruik en eensaamheid: Die eensaamheid en seksuele risikomodel (LSRM). Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]), met laerskoolkinders grootliks verwaarloos. 'N Studie oor sekondêre skoolkinders in Nigerië is dus betyds, veral in die lig van die groeiende tendens van onbeheerde internetgebruik wat hulle in gevaar stel om bloot te stel aan verskeie onsedelike seksuele verwante aktiwiteite. Daarbenewens, die gebrek aan of onvoldoende aandag en monitering van ouers, stel baie hoërskoolkinders voor aan gevoelens van eensaamheid; dus, om hulle aan die risiko van verskillende sosiale ondeugde te stel. Die huidige studie ondersoek internetverslawing en gevoel van eensaamheid as moontlike voorspellings van seksuele kompulsiwiteit onder hoërskoolkinders.

Daar is na bewering van seksuele kompulsiwiteit verband gehou met 'n hoër verbruik van alkohol en dwelmgebruik (Kalichman & Cain, 2004 Kalichman, SC, & Cain, D. (2004). Die verband tussen aanwysers van seksuele kompulsiwiteit en hoërisiko seksuele praktyke onder mans en vroue wat dienste ontvang van 'n seksueel oordraagbare infeksiekliniek. Die Tydskrif van Geslagsnavorsing, 41(3), 235-241.10.1080 / 00224490409552231[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), angs, gemoedsversteurings en impulsbeheerstoornisse (Grant & Steinberg, 2005 Grant, JE, & Steinberg, MA (2005). Kompulsiewe seksuele gedrag en patologiese dobbelary. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 12, 235-244.10.1080 / 10720160500203856[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Raymond, Coleman, & Miner, 2003 Raymond, NC, Coleman, E., & Miner, MH (2003). Psigiatriese samehorigheid en kompulsiewe / impulsiewe eienskappe in kompulsiewe seksuele gedrag. Omvattende psigiatrie, 44, 370–380.10.1016/S0010-440X(03)00110-X[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]); en betrokkenheid by hoë riskante seksuele gedrag soos onbeskermde seks, dwelm-geïnduseerde seks, verhoogde aantal seksmaats kan lei tot MIV en ander seksueel oordraagbare infeksies (Dodge, Reece, Cole, & Sandfort, 2004 Dodge, B., Reece, M., Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004). Seksuele kompulsiwiteit onder heteroseksuele studente. Tydskrif van Geslagnavorsing, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Grov et al., 2010 Grov, C., Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010). Seksuele kompulsiwiteit en seksuele risiko by gay en biseksuele mans. Argiewe van seksuele gedrag, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Kalichman & Rompa, 2001 Kalichman, SC, & Rompa, D. (2001). Die skaal vir seksuele kompulsiwiteit: Verdere ontwikkeling en gebruik met MIV-positiewe persone. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 76, 379–395.10.1207/S15327752JPA7603_02[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Reece, bord en dogtertjie, 2001 Reece, M., Plate, PL, & Daughtry, M. (2001). MIV-voorkoming en seksuele kompulsiwiteit: die behoefte aan 'n geïntegreerde strategie vir openbare gesondheid en geestesgesondheid. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 8, 157-167.[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]). Ander navorsers het die waarskynlike gevolge van seksuele kompulsiwiteit by individue gerapporteer, waaronder interpersoonlike konflik en nood, sielkundige nood en die vermyding van werkverantwoordelikhede (Muench & Parsons, 2004 Muench, F., & Parsons, JT (2004). Seksuele kompulsiwiteit en MIV: identifisering en behandeling. fokus, 19, 1-4.[PubMed][Google Wetenskap]). Dit is dus belangrik om uit die voorafgaande studies kennis te neem dat die ondersoek na internetverslawing en gevoelens van eensaamheid as moontlike voorspellers van seksuele dwangleer, veral in die sekondêre skoolbevolking, baie relevant is.

Uiterste gebruik van die Internet kan beskou word as 'n vorm van verslawing aan die gebruik van die Internet. Alhoewel daar nie 'n standaarddefinisie is nie, is dit nog steeds aan die konsep van internetverslawing, Young (1998 Jong, KS (1998). Gevang in die net: Hoe om die tekens van internetverslawing te herken - en 'n wenstrategie vir herstel. In KS Young (Ed.), 605 Third Avenue (pp. 10158-0012. 248). New York, NY: Wiley. [Google Wetenskap]) gedefinieer internetverslawing as 'n impuls-beheerstoornis wat nie die gebruik van bedwelmende dwelms behels nie. In die huidige studie definieer ons internetverslawing as 'n oormatige en onherstelbare gebruik van internet wat daaglikse aktiwiteite van 'n individu beïnvloed. Internetverslaafde sekondêre skoolkinders slaag tyd met aanlyn-klets, speletjies en verskillende vorme van besprekingsforums. In die loop daarvan word hulle blootgestel aan seksverwante idees wat hul seksuele gedrag kan inlig.

Bestaande studies dui aan dat daar 'n hoë voorkoms van internetverslawing onder hoërskoolstudente is (Bruno et al., 2014 Bruno, A., Scimeca, G., Cava, L., Pandolfo, G., Zoccali, RA, & Muscatello, MRA (2014). Die voorkoms van internetverslawing in 'n steekproef van Suid-Italiaanse hoërskoolleerlinge. Internasionale Tydskrif vir Geestesgesondheidverslawing, 12, 708–715.10.1007/s11469-014-9497-y[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Sasmaz et al., 2013 Sasmaz, T., Oner, S., Kurt, OA, Yapici, G., Yacizi, AE, Bugdayci, R., & Sis, M. (2013). Voorkoms- en risikofaktore van internetverslawing by hoërskoolleerlinge. Europese Tydskrif van Openbare Gesondheid, 24(1), 15-20.[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Geen twyfel nie, internetgebruik is baie relevant vir studente wat die verskillende voordele oorweeg. Verslawing aan dit kan egter onaangename gevolge hê, veral op jong kinders as daar geen monitering of beheer is van volwassenes of ervare gidse nie. Ter ondersteuning van hierdie bewering, Griffith (2001 Griffith, MD (2001). Seks op die internet: Waarneming en implikasie vir internet seksverslawing. Tydskrif van Geslagnavorsing., 38, 333-352.10.1080 / 00224490109552104[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) verduidelik internetverslawing as 'n faktor in studente se lewens, aangesien dit kan lei tot neurologiese komplikasies, sielkundige versteurings en verhoudingsversteuring. Ook, Xianhua et al. (2013 Xianhua, W., Xinguang, C., Juan, H., Heng, M., Jiaghong, L., Liesl, N., & Hanrong, W. (2013). Voorkoms en faktore van verslawende internetgebruik onder adolessente in Wuhan, China: Interaksies tussen ouerlike verhouding met ouderdom en hiperaktiwiteit-impulsiwiteit. PLoS One, 8(4), e61782.[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het verklaar dat studente wat internet gebruik het, aansienlik hoër getoon het in hiperaktiwiteit-impulsiwiteit en dat 'n beter ouersverhouding kan dien as 'n moderator vir die risiko's van internetverslawing. Uiteraard kan oormatige seksuele gedagtes nie geïgnoreer word as 'n moontlike gevolg van oormatige gebruik van internet deur middelbare skoolkinders nie; en dit kan invloed hê op hul oortuigings, oriëntasie en doel van menslike seksualiteit.

Afgesien van internetverslawing, kan eensaamheid by 'n groeiende kind hom of haar maklik geneig om onbegeleide besluite oor sekere gedrag soos seksuele uitdrukkings te neem. Gevoel van eensaamheid is 'n vorm van sosiale isolasie waardeur 'n individu voel dat hy of sy nie meer naby iemand is nie. Daar is berig dat gevoel van eensaamheid geassosieer word met probleme met interpersoonlike kommunikasie en sosiale interaksie (Frye-Cox & Hesse, 2013 Frye-Cox, NE, & Hesse, CR (2013). Alexithymia en huwelikskwaliteit: die bemiddelende rolle van eensaamheid en intieme kommunikasie. Tydskrif vir Gesinsielkunde, 27(2), 203-211.10.1037 / A0031961[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die gevoel van alleen of geïsoleer word, kan sommige sekondêre skoolkinders in gevaar stel om in kompulsiewe geslagsgedrag betrokke te raak; Miskien, as 'n emosionele regulering tot die gevoelens van eensaamheid. Met ander woorde, seksuele dwang mag as 'n hanteringsmeganisme tot die gevoel van eensaamheid aangewend word. Min studies het gevoel van eensaamheid ondersoek as 'n moontlike voorspellende faktor vir seksuele kompulsiwiteit. Byvoorbeeld, Torres en Gore-Felton (2007 Torres, HL, & Gore-Felton, C. (2007). Kompulsiwiteit, middelgebruik en eensaamheid: Die eensaamheid en seksuele risikomodel (LSRM). Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) het berig dat die gevoel van eensaamheid geassosieer word met seksuele dwingende gedrag en dwelmmisbruik om seksuele risikogedrag te beïnvloed. Dit dui daarop dat 'n sekondêre skoolkind wat eensaam voel, die risiko loop om seksueel dwingende gedrag en dwelmmisbruik te betrek; en kan uiteindelik betrokke raak by verskillende vorme van seksuele risikogedrag. Chaney en Burns-Wortham (2015 Chaney, LP, en Burns-Wortham, CM (2015). Ondersoek na uitkoms, eensaamheid en selfbeeld as voorspellers van seksuele kompulsiwiteit by gay en biseksuele mans. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 22(1), 71-88.[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) het ook ingelig dat eensaamheid saam met die nie-openbaarmaking van seksuele oriëntasie aan moeder en selfbeeld die seksuele kompulsiwiteit voorspel. Hierdie dui op die relevansie van eensaamheid in die bepaling van seksuele gedrag in individue.

Seksuele kompulsiwiteit is 'n heterogene gedrag. So kan die begrip geslagsverskil help om te identifiseer watter seks meer geneig is tot seksuele dwang. Miskien sal dit navorsers op die pathofysiologie-basis van seksuele kompulsiwiteit as 'n wanorde verlig en verdere hulp vir moontlike geslagsverwante behandelingsbenaderings. Ten einde die waarskynlike demografiese veranderlikes wat verband hou met seksuele kompulsiwiteit onder hoërskoolkinders te identifiseer, is geslags- en klasvlakverskille in seksuele kompulsiwiteit ondersoek. Ayodele en Akindele-Oscar (2015 Ayodele, KO, & Akindele-Oscar, AB (2015). Sielkundige neigings wat verband hou met seksuele gedrag van adolessente: Die matige effek van geslag. Britse Tydskrif van Onderwys, Samelewing en Gedragswetenskap, 6(1), 50-60.[CrossRef][Google Wetenskap]) het bevind dat vroulike adolessente hoër verhoudingshinder as hul manlike eweknieë aangemeld het. Net so, McKeague (2014 McKeague, EL (2014). Onderskeiding van die vroulike seksverslaafde: 'n Literatuuroorsig gefokus op temas van geslagsverskil wat gebruik word om aanbevelings vir die behandeling van vroue met seksverslawing in te lig. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 21(3), 203-224.10.1080 / 10720162.2014.931266[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) het berig dat vroue se seksueel verslawende gedrag meer relasioneel gemotiveerd is. Dit dui daarop dat hoewel daar geslagsverskille in seksuele kompulsiwiteit kan wees, vroue hul seksuele verslawing op 'n ander manier as mans aandui. In teenstelling hiermee, Dodge et al. (2004 Dodge, B., Reece, M., Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004). Seksuele kompulsiwiteit onder heteroseksuele studente. Tydskrif van Geslagnavorsing, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) gerapporteer hoër tellings vir mans op seksuele kompulsiwiteit as vir vroue. Hierdie vorige studies het egter getoon dat daar geslagsverskille in seksuele kompulsiwiteit is.

Die doel van die huidige studie was om gender- en klasvlakverskille in seksuele kompulsiwiteit te ondersoek en die bydraes van eensaamheid en internetverslawing in seksuele kompulsiwiteit onder hoërskoolkinders in Nigerië te bepaal.

Metodes

ontwerp

Die studie het 'n deursnee-benadering gevolg en 'n ex-post facto navorsingsontwerp gebruik. Die onafhanklike veranderlikes is geslag, klasvlak, internetverslawing en gevoel van eensaamheid, terwyl die afhanklike veranderlike seksuele kompulsiwiteit is. Geslag is in twee vlakke gemeet (manlik en vroulik); klas in drie vlakke (SSSI, SSSII & SSSIII), internetverslawing en gevoel van eensaamheid is op intervalskaal gemeet.

Deelnemers

Die studie het betrekking op 'n gerieflikheidsteekproef van 311 skoolkinders wat gekies is uit vier (4) sekondêre skole in die Oadastad Ibadan, Nigerië. Die steekproef het die Senior Sekondêre Skool (SSS) -studente van I, II en III-klasse ingesluit. Van die 311 studente was 140 (45%) mans en 171 (55%) vroue met ouderdomsgroep 13 en 21 jaar (M = 15.61, SD = 1.63). Godsdiensverspreiding van die studente het aangedui dat 213 (68.5%) Christene was, 93 (29.9%) Moslems en 5 (1.6%) van tradisionele godsdiens. Klasvlak het getoon dat 100 (32.2%) in SSSI was, 75 (24.1%) in SSSII en 136 (43.7%) in SSS III.

maatreëls

Data is ingesamel deur gebruik te maak van 'n gestruktureerde vraelys wat bestaan ​​uit bogenoemde demografiese eienskappe en die volgende betroubare skale wat die veranderlikes van belang in die studie meet.

Seksuele kompulsiwiteit is beoordeel deur die aanvaarding van die 10-item Seksuele Kompulsiwiteitskaal (SCS) wat deur Kalichman en Rompa ontwikkel is (1995 Kalichman, SC, & Rompa, D. (1995). Seksuele sensasiesoeke en kompulsiwiteitskale: betroubaarheid, geldigheid en voorspelling van MIV-risiko Gedrag. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 65, 586–601.10.1207/s15327752jpa6503_16[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en dit was daarop gemik om tendense te oordra na oormatige seksuele bekommernis en dringendheid. Reaksies op die skaal is beoordeel op 'n skaal van 5-punt Likert-tipe, wat wissel van 'nie soos ek' tot 'baie soos ek' nie. Hoë telling op die skaal dui op 'n groter mate van seksuele kompulsiwiteit in die respondent. Nog belangriker, SCS is aangevoer om aanvaarbare geldigheid in verskeie bevolkings soos heteroseksuele en homoseksuele mans en vroue, MIV-positiewe mans en kollege studente te hê rakende die evaluering van hipersexualiteit (Kalichman, Johnson, Adair, et al. 1994 Kalichman, SC, Adair, V., Rompa, D., Multhauf, K., Johnson, J., & Kelly, J. (1994). Seksuele sensasie: Skaalontwikkeling en voorspelling van vigsrisiko-gedrag onder mans wat homoseksueel aktief is. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 62, 385–397.10.1207/s15327752jpa6203_1[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Grov et al., 2010 Grov, C., Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010). Seksuele kompulsiwiteit en seksuele risiko by gay en biseksuele mans. Argiewe van seksuele gedrag, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Dodge et al. (2004 Dodge, B., Reece, M., Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004). Seksuele kompulsiwiteit onder heteroseksuele studente. Tydskrif van Geslagnavorsing, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) gerapporteer konstruksie geldigheid van die SCS; deur die skaal met frekwensies van seksuele gedrag en aantal seksuele vennote in 'n steekproef van heteroseksuele kollege studente te verwant; en beduidende verhoudings is verkry. Ons het die alfa-betroubaarheidskoëffisiënt van .89 in die huidige studie aangemeld.

Eensaamheid is geassesseer deur 20-item-UCLA-eensaamheidskaal wat ontwikkel is deur Russell, Peplau, en Ferguson (1978 Russell, D., Peplau, LA, & Ferguson, ML (1978). Die ontwikkeling van 'n mate van eensaamheid. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 42, 290–294.10.1207/s15327752jpa4203_11[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]); wat ontwerp is om individue se subjektiewe gevoelens van eensaamheid en sosiale isolasie te meet. Respondente sal na verwagting op 'n XVIUMX-punt Likert-skaal dui wat wissel van 'Ek voel nooit so' nie. 'Ek voel dikwels so.' Hoë telling op die skaal dui op 'n groter mate van eensaamheid in die respondent. Russell (1996 Russell, D. (1996). UCLA-eensaamheidskaal (Weergawe 3): Betroubaarheid, geldigheid en faktorstruktuur. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 66, 20–40.10.1207/s15327752jpa6601_2[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) gerapporteer interne konsekwentheid met koëffisiënt wat wissel van. 89 tot. 94 en toets-retest betroubaarheid van. 73. Ons het die alfa-betroubaarheidskoëffisiënt van .92 in die huidige studie aangemeld.

Internetverslawing is geëvalueer deur 20-items Young se Internet Addiction Test (YIAT20) ontwikkel deur Young (1998 Jong, KS (1998). Gevang in die net: Hoe om die tekens van internetverslawing te herken - en 'n wenstrategie vir herstel. In KS Young (Ed.), 605 Third Avenue (pp. 10158-0012. 248). New York, NY: Wiley. [Google Wetenskap]). Die skaal bepaal die mate waarin respondente se internetgebruik hul daaglikse roetine, sosiale lewe, produktiwiteit, slaappatroon en gevoelens beïnvloed (Frangos, Frangos, & Sotiropoulos, 2012 Frangos, CC, Frangos, CC, & Sotiropoulos, I. (2012). 'N Meta-analise van die betroubaarheid van die jong se internetverslawingstoets. Verrigtinge van die Wêreldkongres vir Ingenieurswese, Vol. I. Julie 4-6, Londen: WCE. [Google Wetenskap]). Reaksies op die skaal is beoordeel op 'n skaal van 5-punt Likert-tipe, wat wissel van 'selde' na 'Altyd'. Hoë telling op die skaal dui op 'n groter mate van internetverslawing in die respondent. In die huidige studie het ons 'n alpha betroubaarheidskoëffisiënt van .73 behaal.

Etiese oorweging en prosedures

Ten einde etiese oorweging in data-insameling te verseker, is 'n etiese aansoek gedoen en goedgekeur deur die Skole se Etiese Komitees waar datums gegee is om fisies met skoolhoofde te ontmoet. Die skoolhoofde is verder ingelig oor die navorsingsdoelwitte. Vraelyste is in die verskillende klasse aan studente toegeken. Alle deelnemers is ingelig oor die studie en het ook skriftelike toestemming gegee. Geen vergoeding is aan die studente gegee om aan die studie deel te neem nie. Op die punt van ontmoeting met die studente het ons beklemtoon dat hulle name nie benodig word in die invul van die vraelyste nie en dat die gegewe inligting slegs vir navorsingsdoeleindes gebruik sal word. Met 400-vraelyste versprei, is 364 heeltemal van die deelnemers verkry, waaruit 311 behoorlik voltooi is. Hierdie is gebruik vir data-ontledings in die studie. Die werklike aantal vraelyste wat gebruik word, dui op 'n reaksietempo van 77.75%; nadat 53 weggegooi is wat nie behoorlik voltooi is nie.

Statistiese ontledings

Data wat ingesamel is, is onderworpe aan ontledings met behulp van IBM SPSS 24-weergawe. Beide beskrywende en inferensiële statistieke is in die studie bereken. Beskrywende statistiek soos gemiddelde, standaardafwyking en persentasies is gebruik om die demografiese eienskappe van die respondente te analiseer. Inferensiële statistieke van bivariate en hieratiese veelvoudige regressie is bereken. 'N Tweeveranderlike korrelasie-analise is uitgevoer om verhoudings tussen alle veranderlikes waar te neem, waarna tweemodel-hiërargiese veelvoudige regressie gebruik is om die onafhanklike en gesamentlike bydraes van voorspellingsveranderlikes te toets om die kriteriumveranderlike in die studie te verduidelik. In die eerste stadium is internetverslawing ingeskryf en in die tweede stadium is gevoel van eensaamheid ingeskryf. Statistieke is beduidend gerapporteer op .01 en .05 vlakke van betekenis.

Results

Bivariate korrelasie resultate

Resultate van bivariate korrelasie ontledings op interverwantskappe van veranderlikes in Tabel 1 het getoon dat ouderdom van respondente positief met klasvlak verband hou (r = .58; p < .01) en internetverslawing (r = .12; p <.01), maar nie met eensaamheid nie (r = −.01; p > .05) en seksuele kompulsiwiteit (r = .08; p > .05). Klasvlak hou nie verband met internetverslawing nie (r = .10; p > .05), eensaamheid (r = .01; p > .05) en seksuele kompulsiwiteit (r = .06; p > .05). Internetverslawing beduidend en positief verwant aan eensaamheid (r = .32; p <.01) en seksuele kompulsiwiteit (r = .47; p <.01). Eensaamheid hou positief verband met seksuele kompulsiwiteit (r = .38; p <.01).

Tabel 1. Gemiddelde, standaardafwyking en korrelasiematriks tussen veranderlikes in die studie (N = 311).

CSVWys Tabel

Twee-model hiërargiese regressie resultate

Die resultate van 'n tweemodel-hiërargiese meervoudige regressie in Tabel 2 het getoon dat internetverslawing by die eerste model aansienlik bygedra het tot die regressiemodel, F (1, 309) = 88.63, p <.01 en was verantwoordelik vir 22% van die variasie in seksuele kompulsiwiteit. Toevoeging van eensaamheid in die tweede model het gelei tot 'n beduidende toename tot 28% van die variasie in seksuele kompulsiwiteit met gesamentlike bydrae tot die regressiemodel F(2, 308) = 60.47, p <.01. Net so, by die tweede model, internetverslawing (β = .39, p <.01) en eensaamheid (β = .26, p <.01) het seksuele kompulsiwiteit onder hoërskoolkinders onafhanklik voorspel.

Tabel 2. Opsomming van hiërargiese regressie-analise vir veranderlikes wat seksuele kompulsiwiteit van sekondêre skoolkinders voorspel (N = 311).

CSVWys Tabel

In Tabel 3 is geslagsverskille in seksuele kompulsiwiteit onder hoërskoolkinders ondersoek wat t-toets gebruik het en daar is bevind dat manlike respondente (M = 25.28, SD = 10.04) het aansienlik hoër seksuele kompulsiwiteit gerapporteer as hul vroulike eweknieë (M = 19.96, SD = 9.37). Die resultaat dui aan dat daar geslagsverskil is in die vlak van seksuele kompulsiwiteit onder hoërskoolkinders t(309) = 4.82, p = .000.

Tabel 3. t-toetsontleding van manlike en vroulike sekondêre skoolkinders oor seksuele kompulsiwiteit.

CSVWys Tabel

By die ondersoek van die invloed van klasvlak op seksuele kompulsiwiteit, is eenweganalise van variansie (ANOVA) uitgevoer en die resultate in Tabel 4 het geen beduidende invloed op klasvlak op seksuele kompulsiwiteit getoon nie F(2, 308) =. 58, p = .558. Waarneming van die grafiese voorstelling van die klasvlakke dui egter aan dat seksuele dwang toeneem namate hoërskoolkinders na hoër klasse kom (sien Figuur 1).

Tabel 4. Opsomming van eenrigting-ANOVA van klasvlakke oor seksuele kompulsiwiteit.

CSVWys Tabel

Figuur 1. Gee 'n grafiese analise van klasse van sekondêre skoolkinders en hul vlak van seksuele kompulsiwiteit.

http://www.tandfonline.com/na101/home/literatum/publisher/tandf/journals/content/rady20/0/rady20.ahead-of-print/02673843.2017.1406380/20171124/images/medium/rady_a_1406380_f0001_b.gif

Toon volle grootte

Bespreking

Korrelasie-ontledings het beduidende direkte verband tussen internetverslawing en seksuele kompulsiwiteit aan die lig gebring. Dit dui daarop dat hoe meer sekondêre skoolkinders verslaaf is aan internetgebruik, hoe meer is hulle geneig tot seksueel kompulsiewe gedrag. Daar is ook opgemerk dat internetverslawing onafhanklik seksuele kompulsiwiteit onder hoërskoolkinders voorspel het. Hierdie bevindings stem ooreen met vorige studies wat positiewe verband tussen internetgebruik en verhoogde seksuele gedragsoriëntering en hiperaktiwiteit by studente bevestig het (Adebayo, Udegbe en Sunmola, 2006 Adebayo, DO, Udegbe, IB, & Sunmola, AM (2006). Geslag, internetgebruik en seksuele gedrag onder jong Nigeriërs. Cyber ​​Sielkunde en Gedrag, 9(6), 742-752.10.1089 / cpb.2006.9.742[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]; Xianhua et al., 2013 Xianhua, W., Xinguang, C., Juan, H., Heng, M., Jiaghong, L., Liesl, N., & Hanrong, W. (2013). Voorkoms en faktore van verslawende internetgebruik onder adolessente in Wuhan, China: Interaksies tussen ouerlike verhouding met ouderdom en hiperaktiwiteit-impulsiwiteit. PLoS One, 8(4), e61782.[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Dit dui daarop dat seksuele kompulsiwiteit wat kan voortspruit uit seksuele gedagtes en begeertes, deel van die risiko's van problematiese internetgebruik of internetverslawing by studente is.

Daar is verder aan die lig gebring dat 'n beduidende direkte verband tussen eensaamheid en seksuele dwanglewing bestaan. Dit beteken dat die meer sekondêre skool studente alleen of geïsoleer voel, hoe meer hulle besig is met seksuele gedagtes wat hulle aan seksuele kompulsiewe gedrag kan voorspel. Daar is bevind dat eensaamheid onafhanklike bydraes het om seksuele kompulsiwiteit in sekondêre skoolkinders te verduidelik. Hierdie bevindings is in lyn met Torres en Gore-Felton (2007 Torres, HL, & Gore-Felton, C. (2007). Kompulsiwiteit, middelgebruik en eensaamheid: Die eensaamheid en seksuele risikomodel (LSRM). Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]); wat vroeër aansienlike verband tussen gevoel van eensaamheid en seksuele kompulsiewe gedrag gerapporteer het. Gevolglik word sekondêre skoolkinders wat onbeskof of nie gesorg word nie, blootgestel aan riskante gedrag wat hul toekoms kan in gevaar stel.

Die resultate van hiërargiese veelvoudige regressie het ook aan die lig gebring dat internetverslawing en gevoel van eensaamheid gesamentlik seksuele kompulsiwiteit in hierdie studie voorspel het. Die bevinding bevestig met Chaney en Burns-Wortham (2015 Chaney, LP, en Burns-Wortham, CM (2015). Ondersoek na uitkoms, eensaamheid en selfbeeld as voorspellers van seksuele kompulsiwiteit by gay en biseksuele mans. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 22(1), 71-88.[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) wat die eensaamheid saam met ander veranderlikes soos die openbaarmaking van seksuele oriëntasie teenoor moeder en selfbeeld gesien het, het seksuele kompulsiwiteit voorspel. Daar is egter gevind dat internetverslawing 'n hoër beduidende persentasie opneem. Dit verklaar hoe invloedryke internetverslawing in die vorming van seksuele oriëntasies en idees van menslike seksualiteit onder hoërskoolkinders is. Miskien, aanlyn seksuele aktiwiteite (OSA) soos gerapporteer deur Eleuteri, Tripodi, Petruccelli, Rossi en Simonelli (2014 Eleuteri, S., Tripodi, F., Petruccelli, I., Rossi, R., & Simonelli, C. (2014). Vraelyste en skale vir die evaluering van die aanlyn seksuele aktiwiteite: 'n Oorsig van 20 jaar navorsing. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(1), artikel 1. doi: 10.5817 / CP2014-1-2[CrossRef][Google Wetenskap]) vorm die hoof doelwit van internetgebruik in hierdie bevolking; eerder as vir konstruktiewe leer en kennis. Alhoewel die OSA berig word om positiewe en negatiewe fasette te hê, is die negatiewe en skadelike seksuele oriëntasies daarvan blywend.

Verder was daar geslagsverskil in seksuele kompulsiwiteit. Manlike sekondêre skoolkinders was hoër in seksuele kompulsiwiteit as hul vroulike eweknieë. Hierdie bevinding stem ooreen met Dodge et al. (2004 Dodge, B., Reece, M., Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004). Seksuele kompulsiwiteit onder heteroseksuele studente. Tydskrif van Geslagnavorsing, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) dat mans meer seksueel kompulsief in gedrag as vroue is. Hierdie geslagsverskil kan toegeskryf word aan die sosio-kulturele faktore wat na die manlike buigsaamheid teenoor die man lyk, as vir die vrou. Ons het ook klasvlakverskille ondersoek in die manier waarop sekondêre skoolkinders seksuele kompulsiwiteit rapporteer. Geen wesenlike verskil is gevind in seksuele kompulsiwiteit nie. Daar was egter 'n aanduiding dat as die studente se vordering in klasse, daar 'n moontlikheid is om seksuele gedagtes meer besig te hou. Dit stem ooreen met die verslag van Perry, Accordino en Hewes (2007 Perry, M., Accordino, MP, & Hewes, RL (2007). 'N Ondersoek na internetgebruik, seksuele en nie-seksuele sensasie, en seksuele kompulsiwiteit onder universiteitstudente. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 14(4), 321-335.10.1080 / 10720160701719304[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) dat hoërskoolstudente 'n toename in seksuele sensasie-soeke gehad het as laer klasstudente. Miskien leer studente van hul maats of word hulle meer vaardig in die soeke na seksuele verwante inligting.

Gevolgtrekkings

In die lig van ons bevindinge word die volgende gevolgtrekkings voorgestel: Eerstens het internetverslawing en gevoel van eensaamheid aansienlik (onafhanklik en gesamentlik) bygedra tot die verklaring van die vlak van seksuele dwanglewe onder hoërskoolkinders met internetverslawing wat 'n hoër bydrae opneem. Tweedens, daar is geslagsverskil in die vlak waar sekondêre skoolkinders seksuele kompulsiwiteit aangemeld het met manlike studente wat hoër vlak opneem. Alhoewel klasvlak nie seksuele kompulsiwiteit in studente beduidend beïnvloed het nie, is daar egter 'n aanduiding dat studente meer seksuele gedagtes kan betrek wat tot seksuele kompulsiewe gedrag kan lei, aangesien hulle vooraf in klasse kry.

Aanbevelings

Die uitkomste van hierdie studie is noodsaaklik aangesien die sensitiwiteit van seks onder tieners is. Daar word dus aanbeveel dat daar seksuele opvoeding en voorkomende ingryping moet wees met die klem op gladde ouer-kind kommunikasie asook internetbeheermaatreëls vir die behoorlike opvoeding van kinders (beide tuis en in skole). Ons beveel aan dat die skoolomgewing vriendelik genoeg gemaak word vir hoërskoolkinders om hul seksverwante uitdagings sonder vrees te bespreek. Daarbenewens moet skoolgebaseerde programme geïmplementeer word met die fokus op die opvoeding van sekondêre skoolkinders op alle vlakke oor seksuele risikogedrag en risikofaktore, asook hoe hulle seksuele denke kan versteur. By die huis moet ouers tyd skep vir oop gesprek tussen hulle en hul wyke oor sensitiewe kwessies soos seks en die gepaardgaande risikofaktore, asook moontlike hanteringstrategieë. Spesifiek, ouers moet genoeg tyd vir hul wyke gee en hul aktiwiteite af en op skole monitor. Al hierdie kan bereik word met die betrokkenheid van skoolsielkundiges of beraders.

Skrywer se bydrae

AML het die studie ontwerp en ontwerp. AML het die metodes en resultate afdelings geskryf en bygedra tot die inleiding en bespreking. ESI het bygedra tot die inleiding en bespreking.

Openbaarmaking verklaring

Die outeurs verklaar geen belangebotsing nie.

Notas oor bydraers

Abiodun Musbau Lawal is 'n dosent in die Departement Sielkunde, Federale Universiteit, Oye-Ekiti, Ekiti-staat, Nigerië. Sy navorsingsbelange fokus op selfontwikkeling, voorkomende kwessies in reproduktiewe gesondheid, MIV / vigs, dwelmmisbruik en geestesgesondheid.

Erhabor Sondag Idemudia is 'n volle navorsingsprofessor in die Fakulteit Menslike en Sosiale Wetenskappe, Noordwes-Universiteit, Mafikengkampus, Mmabatho, Suid-Afrika. Sy navorsingsareas fokus op trauma, kwesbare groepe, gevangenisse en kulturele sielkunde.

Erkenning

Die skrywers erken die hulp wat die studente gegee het om die vraelyste vir die studie te voltooi. Leierskap van die sekondêre skole wat gebruik word as instellings vir die studie word ook waardeer om die atmosfeer aanvaarbaar te maak vir data-insameling.

Verwysings

 • Adebayo, DO, Udegbe, IB, & Sunmola, AM (2006). Geslag, internetgebruik en seksuele gedrag onder jong Nigeriërs. Cyber ​​Sielkunde en Gedrag, 9(6), 742-752.10.1089 / cpb.2006.9.742

[CrossRef], [PubMed]

[Google Wetenskap]

 • Ayodele, KO, & Akindele-Oscar, AB (2015). Sielkundige neigings wat verband hou met seksuele gedrag van adolessente: Die matige effek van geslag. Britse Tydskrif van Onderwys, Samelewing en Gedragswetenskap, 6(1), 50-60.

[CrossRef]

[Google Wetenskap]

 • Swart, DW (1998). Kompulsiewe seksuele gedrag: 'n Oorsig. Tydskrif vir Praktiese Sielkunde en Gedragsgesondheid, 4, 219-229.

 

[Google Wetenskap]

 • Bruno, A., Scimeca, G., Cava, L., Pandolfo, G., Zoccali, RA, & Muscatello, MRA (2014). Die voorkoms van internetverslawing in 'n steekproef van Suid-Italiaanse hoërskoolleerlinge. Internasionale Tydskrif vir Geestesgesondheidverslawing, 12, 708–715.10.1007/s11469-014-9497-y

[CrossRef], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Chaney, LP, en Burns-Wortham, CM (2015). Ondersoek na uitkoms, eensaamheid en selfbeeld as voorspellers van seksuele kompulsiwiteit by gay en biseksuele mans. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 22(1), 71-88.

[Taylor & Francis Online]

[Google Wetenskap]

 • Dodge, B., Reece, M., Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004). Seksuele kompulsiwiteit onder heteroseksuele studente. Tydskrif van Geslagnavorsing, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241

[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Eleuteri, S., Tripodi, F., Petruccelli, I., Rossi, R., & Simonelli, C. (2014). Vraelyste en skale vir die evaluering van die aanlyn seksuele aktiwiteite: 'n Oorsig van 20 jaar navorsing. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(1), artikel 1. doi: 10.5817 / CP2014-1-2

[CrossRef]

[Google Wetenskap]

 • Frangos, CC, Frangos, CC, & Sotiropoulos, I. (2012). 'N Meta-analise van die betroubaarheid van die jong se internetverslawingstoets. Verrigtinge van die Wêreldkongres vir Ingenieurswese, Vol. I. Julie 4-6, Londen: WCE.

 

[Google Wetenskap]

 • Frye-Cox, NE, & Hesse, CR (2013). Alexithymia en huwelikskwaliteit: die bemiddelende rolle van eensaamheid en intieme kommunikasie. Tydskrif vir Gesinsielkunde, 27(2), 203-211.10.1037 / A0031961

[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Grant, JE, & Steinberg, MA (2005). Kompulsiewe seksuele gedrag en patologiese dobbelary. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 12, 235-244.10.1080 / 10720160500203856

[Taylor & Francis Online]

[Google Wetenskap]

 • Griffith, MD (2001). Seks op die internet: Waarneming en implikasie vir internet seksverslawing. Tydskrif van Geslagnavorsing., 38, 333-352.10.1080 / 00224490109552104

[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Grov, C., Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010). Seksuele kompulsiwiteit en seksuele risiko by gay en biseksuele mans. Argiewe van seksuele gedrag, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9

[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 

[Google Wetenskap]

 • Kalichman, SC, & Cain, D. (2004). Die verband tussen aanwysers van seksuele kompulsiwiteit en hoërisiko seksuele praktyke onder mans en vroue wat dienste ontvang van 'n seksueel oordraagbare infeksiekliniek. Die Tydskrif van Geslagsnavorsing, 41(3), 235-241.10.1080 / 00224490409552231

[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Kalichman, SC, & Rompa, D. (1995). Seksuele sensasiesoeke en kompulsiwiteitskale: betroubaarheid, geldigheid en voorspelling van MIV-risiko Gedrag. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 65, 586–601.10.1207/s15327752jpa6503_16

[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Kalichman, SC, & Rompa, D. (2001). Die skaal vir seksuele kompulsiwiteit: Verdere ontwikkeling en gebruik met MIV-positiewe persone. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 76, 379–395.10.1207/S15327752JPA7603_02

[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Kalichman, SC, Adair, V., Rompa, D., Multhauf, K., Johnson, J., & Kelly, J. (1994). Seksuele sensasie: Skaalontwikkeling en voorspelling van vigsrisiko-gedrag onder mans wat homoseksueel aktief is. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 62, 385–397.10.1207/s15327752jpa6203_1

[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • McKeague, EL (2014). Onderskeiding van die vroulike seksverslaafde: 'n Literatuuroorsig gefokus op temas van geslagsverskil wat gebruik word om aanbevelings vir die behandeling van vroue met seksverslawing in te lig. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 21(3), 203-224.10.1080 / 10720162.2014.931266

[Taylor & Francis Online]

[Google Wetenskap]

 • Muench, F., & Parsons, JT (2004). Seksuele kompulsiwiteit en MIV: identifisering en behandeling. fokus, 19, 1-4.

[PubMed]

[Google Wetenskap]

 • Perry, M., Accordino, MP, & Hewes, RL (2007). 'N Ondersoek na internetgebruik, seksuele en nie-seksuele sensasie, en seksuele kompulsiwiteit onder universiteitstudente. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 14(4), 321-335.10.1080 / 10720160701719304

[Taylor & Francis Online]

[Google Wetenskap]

 • Raymond, NC, Coleman, E., & Miner, MH (2003). Psigiatriese samehorigheid en kompulsiewe / impulsiewe eienskappe in kompulsiewe seksuele gedrag. Omvattende psigiatrie, 44, 370–380.10.1016/S0010-440X(03)00110-X

[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Reece, M., Plate, PL, & Daughtry, M. (2001). MIV-voorkoming en seksuele kompulsiwiteit: die behoefte aan 'n geïntegreerde strategie vir openbare gesondheid en geestesgesondheid. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 8, 157-167.

[Taylor & Francis Online]

[Google Wetenskap]

 • Russell, D. (1996). UCLA-eensaamheidskaal (Weergawe 3): Betroubaarheid, geldigheid en faktorstruktuur. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 66, 20–40.10.1207/s15327752jpa6601_2

[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Russell, D., Peplau, LA, & Ferguson, ML (1978). Die ontwikkeling van 'n mate van eensaamheid. Tydskrif van Persoonlikheidsassessering, 42, 290–294.10.1207/s15327752jpa4203_11

[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Sasmaz, T., Oner, S., Kurt, OA, Yapici, G., Yacizi, AE, Bugdayci, R., & Sis, M. (2013). Voorkoms- en risikofaktore van internetverslawing by hoërskoolleerlinge. Europese Tydskrif van Openbare Gesondheid, 24(1), 15-20.

[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Torres, HL, & Gore-Felton, C. (2007). Kompulsiwiteit, middelgebruik en eensaamheid: Die eensaamheid en seksuele risikomodel (LSRM). Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147

[Taylor & Francis Online]

[Google Wetenskap]

 • Xianhua, W., Xinguang, C., Juan, H., Heng, M., Jiaghong, L., Liesl, N., & Hanrong, W. (2013). Voorkoms en faktore van verslawende internetgebruik onder adolessente in Wuhan, China: Interaksies tussen ouerlike verhouding met ouderdom en hiperaktiwiteit-impulsiwiteit. PLoS One, 8(4), e61782.

[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]

[Google Wetenskap]

 • Jong, KS (1998). Gevang in die net: Hoe om die tekens van internetverslawing te herken - en 'n wenstrategie vir herstel. In KS Young (Ed.), 605 Third Avenue (pp. 10158-0012. 248). New York, NY: Wiley.

 

[Google Wetenskap]