Geslagsverskille in pornografieverbruik onder jong heteroseksuele Deense volwassenes (2006)

Opmerkings: die opname is geneem vanaf Oktober 2003 tot Junie 2004. Mans, 18-30, gemiddelde ouderdom - 25. Met ander woorde, min gebruik hoëspoed tydens ontvoering, en sommige het moontlik glad nie toegang tot die internet gehad nie. Tog sê 98% van mans dat hulle porno gebruik het. Resultate hieronder abstrak


Boeseks Behav. 2006 Oct;35(5):577-85.

VOLLEDIGE STUDIE - PDF

Hald GM.

Bron

Departement Sielkunde, Universiteit van Aarhus, Jens Chr. Skous Vej 4, Aarhus, C 8000, Denemarke. [e-pos beskerm]

Abstract

Die doelwitte van die studie was (1) om geslagsverskille in die gebruik van pornografie onder Deense volwassenes van 18-30 te ondersoek. en (2) om geslagsverskille in situasionele, interpersoonlike en gedragseienskappe van pornografieverbruik te ondersoek. 'N nasionale opname studie is uitgevoer met behulp van 'n verteenwoordigende monster van 688 jong heteroseksuele Deense volwasse mans en vroue. Die studie het groot geslagsverskille gevind in die voorkoms van pornografieverbruik en verbruikspatrone. In vergelyking met vroue is mans op jonger ouderdom blootgestel aan pornografie, meer pornografie gebruik soos gemeet deur tyd en frekwensie, en gebruik pornografie meer dikwels tydens seksuele aktiwiteite op hul eie. Geslagsverskille in die interpersoonlike konteks van gebruik was ook duidelik, met vroue wat pornografie vaker gebruik met 'n gereelde seksuele vennoot as mans. Op sy beurt is mans gevind dat hulle pornografie meer dikwels op hul eie of met vriende (nie-seksuele vennote) as vroue gebruik. Vir beide mans en vroue was die gewone gebruiksplek tuis en kon geen betekenisvolle geslagsverskil gevind word nie. Mans en vroue is gevind in hul voorkeure in pornografiese materiale, met mans wat beide 'n wyer reeks hardcore pornografie en minder sagte porno-pornografie verkies as vroue. Geslagsverskille in seksuele gedragsfaktore was beperk tot masturbasiepatrone met mans wat meer masturbeer as vroue. Manlike geslag, hoër frekwensie van masturbasie, laer ouderdom by die eerste blootstelling en jonger ouderdom, is gevind om rekening te hou met 48.8% van die totale afwyking van pornografieverbruik. Die resultate is bespreek in verband met die sosiokulturele omgewing en evolusionêre teorie. Daar word aangevoer dat geslagsverskille in sosiale aanvaarbaarheid, nakoming van geslagstereotipes, tradisies van geslagseksualiteit, geslagsnorme en paringstrategieë sleutelrolspelers is om geslagsverskille in pornografieverbruik te verstaan.


AANTEKENINGE VAN STUDIE (PDF)

In die huidige studie is byvoorbeeld 'n eerder "streng" definisie van pornografie in diens geneem. Seksuele materiaal wat net naaktheid bevat, soos dié wat in Playboy of Penthouse gesien is, is nie as pornografie beskou nie. Die toepassing van 

MALES: AGES 18-30 (Gemiddelde ouderdom 24.6)

  • het ooit porno gekyk = 97.8%
  • binne die afgelope 6 maande = 92%
  • het die afgelope week daarna gekyk - 63.4%
  • gekyk na die laaste 24 uur = 26.2%

'N Aantal studies buite Denemarke oor die verbruik van pornografie het groot en duidelik omskrewe geslagsverskille aan die lig gebring. Dus lyk dit asof mans meer aangetrokke is tot en aansienlik meer pornografie as vroue inneem, meer aangetrokke tot hardcore pornografie sonder verhoudingskonteks en emosionele verbintenisse, en in die algemeen, hoewel nie konsekwent nie (sien ook Fisher & Byrne, 1978), is dit meer sielkundig gewek deur pornografie. Daarbenewens lyk dit asof mans meer as vroue pornografie verkies met baie verskillende akteurs in vergelyking met pornografie met dieselfde akteurs wat verskillende optredes uitvoer (Gardos & Mosher, 1999; Janghorbani, Lam, en The Youth Sexuality Task Force, 2003; Malamuth, 1996; Mosher & MacIan, 1994; Træen, Spitznogle, & Beverfjord, 2004).


Verder, met die uitsondering van die studies deur Hammar'en en Johansson (2001), Janghorbani et al. (2003), Rogala en Tyd'en (2003) en Træen et al. (2004), het alle studies van geslagsverskille in pornografiese verbruik op nie-verteenwoordigende monsters staatgemaak, wat dit moeilik maak om die bevindings van hierdie studies aan die algemene bevolking te veralgemeen.


In vergelyking met vroue, is bevind dat mans op hul eie beduidend vaker pornografie gebruik het (byvoorbeeld masturbasie), blootgestel is aan pornografie op 'n aansienlik jonger ouderdom, en dat hulle aansienlik meer tyd per week deurgebring het na pornografie (alle p <.001 (Tabel 3). Groot geslagsverskille in voorkeure in pornografiese temas is gevind. Daar is gevind dat mans verkies om anale omgang, orale seks, groepseks (een man — meer vroue), lesbiese seks en amateurs-seks aansienlik meer te kyk as vroue. Op hul beurt is gevind dat vroue verkies om sagtecore pornografie en groepseks (een vrou - meer mans) aansienlik meer te kyk as mans (almal p <.001).


Bespreking

Alhoewel 'n mate van variasie in die gerapporteerde voorkoms van verbruik van pornografie duidelik is in studies, het vergelykbare internasionale studies, met enkele uitsonderings (bv. Pan, 1993), verbruiksyfers gerapporteer in die reeks van 86-98% onder mans en 54-85% onder vroue (Demar´e, Lips, & Briere, 1993; Gunther, 1995; Hammar´en & Johansson, 2001; Janghorbani et al., 2003; Li & Michael, 1996; Perse, 1994; Rogala & Tyd´en, 2003 ; Tyden, Olsson, & Haggstrom-Nordin, 2001).

Aangesien daar in die huidige studie 'n taamlik streng definisie van pornografie gebruik is, was ons verras deur die hoë voorkoms van pornografieverbruik, gebruiksfrekwensie en die gebruik van pornografie tydens seksuele aktiwiteit op hul eie onder beide mans en vroue. Die maklike en anonieme beskikbaarheid van pornografie op die internet kan hierdie bevindings verantwoord,

Die waarskynlike sosiale en kulturele sleutel faktore in die verstaan ​​en verduideliking van die hoë voorkoms van pornografieverbruik wat in die huidige studie gevind word, is: 'n permissiewe kulturele omgewing, 'n ontspanne en aanvaarbare openbare houding teenoor pornografie en 'n toename in die sosiale aanvaarbaarheid van pornografieverbruik.

Daarbenewens het ons bevind dat pornografie betrokke was 53.8% van die tyd wanneer mans op hul eie seksuele aktiwiteit gehad het, maar slegs 16.8% van die tyd toe vroue op hul eie seksuele aktiwiteit gehad het.

Die meeste pornografiese materiaal word gekenmerk deur vroue wat bereid is om betrokke te raak in toevallige seksuele dade wat nie toegewy is nie, en wat 'n rykdom aanwysers toon wat verband hou met vrugbaarheid, voortplanting en fisiese aantreklikheid, soos jong ouderdom, volle lippe, duidelike vel, duidelike oë , glansryke hare, goeie spiertonus, afwesigheid van letsels en gesigsimetrie (Buss, 2003, Rossano, 2003). Vanuit 'n korttermyn-menslike paringperspektief is dit presies wat mans soek: seksuele toeganklikheid vir baie verskillende vrugbare vroue wat min of geen post-paring-verbintenis of ouerbelegging eis

Dit is egter interessant dat twee geassosieerde seksuele faktore, naamlik hoër frekwensie van masturbasie en laer ouderdom by die eerste blootstelling, betekenisvolle en sterk voorspellers van pornografieverbruik was. Janghorbani et al. (2003)