Om die 'blues' te kry: die bestaan, verspreiding en invloed van pornografie op die seksuele gesondheid van jong mense in Sierra Leone (2014)

Kult Gesondheidseks. 2014;16(2):178-89. doi: 10.1080/13691058.2013.855819.

Epub 2014 Jan 6.

Dag A1.

Abstract

Alhoewel omvattende navorsing die gevolge van pornografie op jongmense in ontwikkelde samelewings ondersoek het, is daar geen tekort aan bestaande studies oor hoe seksueel eksplisiete materiaal jongmense in ontwikkelende lande raak nie. Die belangrikheid van sulke kennis neem toe namate die globaliserende effekte van tegnologie toegang tot jong mense en blootstelling aan pornografie uitbrei. Gedurende die somer van 2012 is 'n studie in Sierra Leone ondersoek wat faktore beïnvloed wat die seksuele en voortplantingsgesondheid van jongmense beïnvloed. Die navorsing het die invloed van MIV-kennis, kommunikasie oor seks, burgeroorlog en voorbehoedmiddels op seksuele gedrag beoordeel, terwyl dit oop bly vir onvoorsiene faktore. Tydens die insameling van data het respondente pornografie, ook blues genoem, as 'n invloedryke faktor geïdentifiseer, wat die nuutgevonde toeganklikheid daarvan aangedryf het deur verbeterde toegang tot inligting- en kommunikasietegnologieë in die land. Respondente het ook verskeie vermeende maniere aangespreek waarop pornografie die besluite van jongmense oor seksuele gesondheid beïnvloed. Die volgende studie ondersoek die vermeende effekte van blootstelling aan jong mense aan pornografie gebaseer op bestaande literatuur. Dit beskryf dan die bevindings van navorsing wat in Sierra Leone gedoen is, met die primêre data van die respondente en relevante gepubliseerde literatuur, en sluit af met voorstelle vir die aanspreek van die negatiewe gevolge daarvan.