Hoë tekssyfers bemiddel mondelinge seks en omgang ervaring in 'n longitudinale studie van hoërskoolstudente (2015)

Rekenaars in menslike gedrag

Deel 49, Augustus 2015, Bladsye 526-531

Hooftrekke

  • Ek het 366 adolessente (13–17 jaar) ondervra oor hul tegnologiese gebruik en seksuele ontwikkeling.
  • Ek het ondersoek watter tegnologie veranderinge in seksuele ontwikkeling oor 'n tydperk van twee jaar meebring.
  • Hoër vlakke van SMS is gekoppel aan winste in mondelinge seks en seksuele omgang ondervinding met verloop van tyd.

Abstract

Doel

Min studies skakel tegnologie gebruik tot normatiewe seksuele uitkomste ten spyte van kommer dat hoë gebruik seksuele ontwikkeling kan versnel. Hierdie studie het longitudinale aanlyn-opname data gebruik om seksuele ontwikkeling te voorspel (met 'n kêrel of meisie, eerste mondelinge geslag, eerste omgang) en toetse vir bemiddeling deur vier tipes tegnologie gebruik algemeen onder adolessente: SMS (van 'n selfoon), algemene internet / rekenaar gebruik, video speel, en televisie kyk.

Metodes

Deelnemers was 366 adolessente (37% mans; 13–17 jaar) van agt Oos-Kanadese hoërskole. Al die deelnemers het 'n reeks maatreëls voltooi wat die demografiese inligting, seksuele en verhoudingsgeskiedenis en onlangse gebruik van tegnologieë beoordeel. Deelnemers (72%) het die opname twee jaar later voltooi tydens 'n opvolgbeoordeling.

Results

Nadat die ouderdom aangepas is, het die verhoudings in verslae van beide mondelinge seks en seksuele omgang oor tyd vergemaklik met hoër vlakke van SMS. Die verband tussen SMS en seksuele omgang is gemodereer deur ouers se nabyheid. Geen ander tegnologie was gekoppel aan seksuele uitkomste nie.

Gevolgtrekkings

Teksting blyk unieke eienskappe te hê wat nie deur die ander tegnologieë gedeel word nie, moontlik in verband met sy hoogs interaktiewe aard. Insigte aangaande hierdie uitkomste word van waarde gegee deur die jongmense se vinnige opname van nuwe tegnologie. Bevindings word bespreek in terme van die rol van tegnologie om te help om intimiteit en verhoudingsbehoeftes wat algemeen by adolessente voorkom, te ontmoet.

Sleutelwoorde

  • tegnologie;
  • SMS;
  • internet;
  • adolessente;
  • Seksuele gedrag

Die studie is ondersteun deur befondsing van die Canada Research Chair in Sexual Health Behaviors by Adolescents wat gehou word deur Lucia F. O'Sullivan, Ph.D. Die skrywer bedank Mary Byers vir haar hulp met die insameling van data.

Adres: Departement Sielkunde, Universiteit van New Brunswick, Posbus 4400, Fredericton, NB E3B 5A3, Kanada. Tel .: + 1 (506) 458 7698.