MIV / STI-risiko-seksuele gedrag en risiko persepsie onder manlike universiteitstudente in Teheran: implikasies vir MIV-voorkoming onder jeugdiges (2017)

J Biosoc Sci. 2017 Mar 13: 1-16. doi: 10.1017 / S0021932017000049.

Khalajabadi Farahani F1, Akhondi MM2, Shirzad M2, Azin A2.

Abstract

Onlangse bewyse dui op 'n stygende neiging in seksuele aktiwiteite voor huwelike onder jongmense in Iran. Daar is egter min bekend oor die mate waarin seksuele gedrag van jongmense hulle aan MIV- en SOI-risiko's blootstel. Hierdie studie was daarop gemik om MIV / SOI-verwante seksuele risikovatende gedrag (korreleer en determinante) en MIV / STI-risikopersepsie onder manlike universiteitstudente in Teheran te beoordeel. 'N Verteenwoordigende steekproef van manlike universiteitstudente (N = 1322) wat aan regerings- en private Teheran-universiteite studeer, het 'n anonieme vraelysopname in 2013-14 voltooi. Respondente is gekies met behulp van tweestadige gestratifiseerde trossteekproefneming. Ongeveer 35% van die respondente het ooit voorhuwelikse seks gehad (n = 462). Die meerderheid (ongeveer 85%) van die seksueel ervare studente het aangemeld dat hulle in hul leeftyd verskeie seksmaats gehad het. Meer as die helfte (54%) het 'n inkonsekwente gebruik van kondome in die vorige maand aangemeld. Ten spyte van hierdie blootstelling aan MIV / STI-risiko, het die respondente 'n baie lae vlak van MIV / STI-risikopersepsie gehad. Slegs 6.5% was baie bekommerd oor die opdoen van MIV in die vorige jaar, en 'n nog laer persentasie (3.4%) was bekommerd oor die opdoen van SOI's in die nabye toekoms.

Vroeë seksuele debuut (<18 jaar), studeer aan 'n privaat universiteit, kyk ooit na pornografie en werkservaring, is 'n belangrike voorspeller van die feit dat hy verskeie seksuele lewensmaats het. Jonger ouderdom tydens seksuele debuut, met een lewenslange seksmaat en swak MIV-kennis, was 'n belangrike voorspeller van inkonsekwente kondoomgebruik gedurende die voorafgaande maand. MIV-voorkomingsprogramme onder Iranse jeugdiges moet fokus op die uitstel van eerste geslag en verbetering van MIV / SOI-kennis in die lig van toenemende toegang van jongmense tot pornografie.