Hoeveel meer XXX is Generation X Consuming? Bewyse van veranderende houdings en gedrag wat verband hou met pornografie sedert 1973 (2015)

OPMERKINGS: Dit moet saam met verskeie soutkorrels geneem word, aangesien dit die General Social Survey (GSS) gebruik het. Al wat die GSS vra, is 'n eenvoudige ja / nee-vraag - 'het jy die afgelope jaar 'n X-gegradeerde fliek gekyk".


Die Tydskrif vir Geslagsnavorsing

Jaargang 53, 2016 - Uitgawe 1

Joseph Price, Rich Patterson, Mark Regnerus & Jacob Walley

Bladsye 12-20 | Gepubliseer aanlyn: 13 Jul 2015

https://doi.org/10.1080/00224499.2014.1003773

Abstract

Ons gebruik data van die General Social Survey (GSS) oor 'n periode van 40 jaar (1973-2012) om veranderinge in houdings ten opsigte van pornografie en pornografieverbruik onder Amerikaanse jong volwassenes te evalueer. Een van die grootste uitdagings om vergelykings tussen geboortegenerasies te tref, is om die effek van geboortekohort te onderskei van ouderdoms- en periode-effekte. Ons gebruik 'n intrinsieke beramer om die gevolge van ouderdom, geboortekohort en tydsperiode afsonderlik te identifiseer deur gebruik te maak van 40 jaar herhaalde deursnitdata. Ons vind dat, ten opsigte van die algemene bevolking, die oortuigings van jongmense oor of pornografie onwettig moet wees gedurende hierdie 40-jaarperiode relatief konstant gebly het en, indien enigiets, effens toegeneem het. Ons vind ook dat die verbruik van pornografie toegeneem het in geboortegenerasies, alhoewel hierdie toename kleiner was as wat afgelei sou word op grond van verskille tussen generasies op 'n enkele tydstip, as gevolg van 'n sterk ouderdomskomponent in verbruikspatrone.