Onlangse verbale geheue in pornografiese verslaafde jeugdiges (2019)

Neurologie Navorsing Internasionaal

Volume 2019, artikel ID 2351638, 5 bladsye

https://doi.org/10.1155/2019/2351638

Pukovisa Prawiroharjo, 1 Hainah Ellydar, 2 Peter Pratama, 3 Rizki Edmi Edison, 4 Sitti Evangeline Imelda Suaidy, 2 Nya 'Zata Amani, 2 en Diavitri Carissima2

Departement 1Neurologie, Fakulteit Geneeskunde Universitas Indonesië / Cipto Mangukusumo-hospitaal, Jakarta, Indonesië
2Yayasan Kita Dan Buah Hati, Bekasi, Indonesië
3Onafhanklike geleerde, Indonesië
4Neuroscience Centre-Universiteit van Muhammadiyah prof. Dr. HAMKA, Jakarta, Indonesië

Korrespondensie moet aan Pukovisa Prawiroharjo gerig word; [e-pos beskerm]

Akademiese redakteur: Changiz Geula

Abstract

Ons het ten doel gehad om die verskille in geheuevermoë tussen jong en jong verslaafdes aan pornografie te bepaal. Ons het 30-jeugdiges (12 – 16 y) ingeskryf wat bestaan ​​uit 15-pornografieverslawing en 15-vakke wat nie aanhangig is nie. Ons het Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) gebruik om verbale geheue, Rey – Osterrieth Complex Figure Test (ROCFT) vir visuele geheue te meet, asook Trail Making Test A en B (TMT-A en TMT-B) vir aandag. Ons het 'n beduidende vermindering in die RAVLT A6-resultaat van die verslaafde groep gevind (nie-verslawing vs verslawing: 13.47 ± 2.00 vs 11.67 ± 2.44, MD = −1.80,), maar nie in ROCFT- of aandagtoetse nie. Analise in geslagsgroepe het geen geslagspesifieke verskil opgelewer nie. Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat verslawing aan pornografie geassosieer kan word met 'n verswakte onlangse verbale geheue by jeugdiges, ongeag seks en sonder assosiasie.

1. Inleiding

Dit is al lankal bekend dat die verslawing aan die stof verskeie kognitiewe en gedragsversteurings veroorsaak, as gevolg van die direkte effek daarvan op breinkringe, veral in die prefrontale korteks [1]. Daar is egter voorgestel dat gedragsverslawing ook soortgelyke effekte op die brein kan veroorsaak [2]. Onder hulle is die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fifth Edition (DSM-5) deur American Psychiatric Association in 2013 erkende dobbelsteuring as amptelike diagnose en word internetspeletjie-afwyking beskou vir verdere studie [2, 3]. Pornografiese verslawing word egter as 'n gebrek aan navorsing beskou en het ongeorganiseerd gebly.

Tendense in pornografie kom meer gereeld voor onder jeugdiges in hierdie moderne tyd, aangesien dit blootgestel word aan tegnologie en internet. Yayasan Kita Dan Buah Hati het bevind dat byna 97% van die vierde tot die sesde graad laerskoolleerlinge in Jakarta en sy omgewing blootgestel is aan pornografiese inhoud uit verskillende vorme van media [4]. Dit kan hul sosiale gedrag aansienlik beïnvloed, veral as gevolg van seksuele verwante aktiwiteite, wat moontlik die struktuur en aktiwiteit van hul breine kan verander, en dit kan lei tot verslawing aan internetpornografie. Dit het op sy beurt geassosieer met verswakte kognitiewe funksies, dit wil sê aandag, werkgeheue en kognitiewe beheer [2], net soos ander gedragsverslawing (bv. Patologiese dobbel [5, 6] en internetverslawing [7 – 10]) , net soos dwelmverslawing self [5, 11 – 15].

Na die beste van ons wete, is alle vorige studies rakende pornografieverslawing op volwasse onderwerpe uitgevoer. Ons glo egter dat dit ook nodig is om die verband tussen pornografieverslawing en kognitiewe funksie te bestudeer by diegene wat die meeste kwesbaar is daarvoor: jeugdiges, aangesien dit die ouderdomsgroep is wat breinveroudering is en die kwesbaarste is vir verslawing [16, 17]. Hierdie studie het ten doel gehad om die verskille in geheuevermoëns tussen jeugdiges en pornografie verslaaf te beoordeel.

2. Materiaal en metodes

2.1. deelnemers

'N Totaal van 30-jeugdiges (tussen die ouderdomme 12 en 16 y) is getoets deur gebruik te maak van Pornography Addiction Test wat ontwikkel is deur Yayasan Kita Dan Buah Hati (hieronder uiteengesit) om hulle in pornografie-verslaafdesgroep () en nonaddiction-groep () toe te ken. Pornografieverslawing word gedefinieer as 'n toets telling gelyk of groter as 32. Inskrywings is gedurende Desember 2017 tot Februarie 2018 gedoen by verskillende geleenthede wat deur YKBH in Bekasi, Indonesië gehou is. Uitsluitingskriteria was linkshandige, verbale of taalstoornis, geskiedenis van breinverwante versteuring of siekte, kop trauma, trauma tydens swangerskap of geboorte, ontwikkelings-, sielkundige, neurologiese of geestesongesteldheid.

2.2. Pornografie verslawing screening

Om pornografieverslawing te bepaal, het ons 'n vraelys gebruik wat self gerapporteer is, ontwikkel deur kundige sielkundiges. Op grond van veldstudies en literatuurondersoeke het ons verskeie aanwysers gevind wat algemeen voorkom by jeugdiges met 'n hoë verbruik van pornografie. Die aanwysers kan in drie dimensies gegroepeer word: (1) tyd wat aan pornografie gebruik word, gedefinieer as die aantal kere, frekwensie en tydsduur om pornografie gedurende die afgelope ses maande te gebruik; (2) motivering om pornografie te gebruik, gedefinieer as faktore wat toegang tot pornografie aanmoedig, soos seksuele nuuskierigheid, emosionele vermyding, sensasie-soek en seksuele plesier; en (3) problematiese gebruik van pornografie, gedefinieer as nood- en funksionele probleme, oormatige gebruik, beheerprobleme en die gebruik van pornografie om negatiewe emosies te ontsnap / te vermy. Die vraelys het bestaan ​​uit 92 items en is getoets op 740 studente van graad ses tot tien in Indonesië, soos uiteengesit in 'n ongepubliseerde verslag. Daar was 3 bykomende vrae om die moontlikheid om goed te verval, te beperk. proefpersone wat dit volgens sosiale begeerte beantwoord het, sal uitgesluit word. Psigometriese analise het getoon dat alle items geldig is (CFA> 1.96) en betroubaar (Cronbach se alfa> 0.7). Pornografieverslawing is gedefinieer as 'n geweegde telling van meer as of gelyk aan 32.

Die vraelys is spesiaal ontwikkel en aangepas vir jong bevolking in die konteks van pornografie; daarom was dit baie geskik vir hierdie studie. Daarbenewens het dit 'n mislukkingsmeganisme van onderwerpe wat goed gevaar het, en die meeste vrae het tegnieke met behulp van gedwonge keuse gebruik wat minder vooroordeel moontlik maak.

Die beperking van hierdie vraelys bevat die aantal vrae, wat moegheid en verveeldheid by die proefpersone kan veroorsaak. Daarbenewens kan die gebruik daarvan in ander kontekste buite die verslawing van jeugdige pornografie vereis word dat die bewoording van die woorde nodig is, aangesien kennis van pornografie-verwante woordeskat van deurslaggewende belang was vir die verstaan ​​en reaksie van die vrae.

2.3. Geheue-assesserings

Om die geheuefunksies van die deelnemers te beoordeel, het ons die A6- en A7-tellings van Ray Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) gebruik vir gehoor-verbale geheue, saam met die herroep / vertraagde telling van Ray – Osterrieth Complex Figure Test (ROCFT) vir visuele geheue. Aangesien aandag ook al 'n belangrike faktor in die werkgeheue [18, 19] erken is, het ons ook Trail Making Test (TMT) A en B beoordeel. Alle toetse is uitgevoer met behulp van standaard prosedures wat in die onderskeie artikels [20 – 23] beskryf is.

2.4. Etiese goedkeuring

Ons het ons vakke nie blootgestel aan enige vorm van pornografie in alle toetse nie. Die studie is goedgekeur deur die Etiese Komitee vir Gesondheidsnavorsing van die Fakulteit Geneeskunde Universitas Indonesië (klaring nr. 1155 / UN2.F1 / ETIK / 2017).

2.5. Statistiese analise

Die Mann-Whitney-toets is gebruik om 'n vergelyking tussen verslaafdes en nie-verslaafdesgroepe te vergelyk. Ons het ook die resultate van geheuebeoordeling tussen seksgroepe in elke groep vergelyk. Statistiese betekenisvolheid is aanvaar. Alle statistiese ontledings is uitgevoer met behulp van SPSS® weergawe 22 op Windows 7.

3. Resultate

3.1. Demografiese gegewens

Ons het 30-vakke ingeskryf (nie-verslaafdesgroep vs verslaafgroep: gemiddelde ouderdom = 13.27 ± 1.03 vs 13.80 ± 1.26 y) (Tabel 1). Albei groepe was ouderdomsgroep (). Tabel 1: Demografiese en toetsuitslae vergelyking.

3.2. Geheue-assesseringsresultate

Daar was 'n beduidende verskil tussen verslawing en nie-addisiegroepe in RAVLT A6 (MD = −1.80,), tesame met die neiging, maar nie statisties beduidend nie, van die verskil in A7 (MD = −1.60,) (Tabel 1, Figuur 1). Verdere vergelyking in geslagsgroepe het geen geslagspesifieke verskil getoon nie, afgesien van die neiging in RAVLT A7 by manspersone (MD = −2.30,). Daar was geen noemenswaardige verskil in die resultate van ROCFT, TMT-A en TMT-B nie. Figuur 1: Boksdiagram van RAVLT A6 en A7, vergelyk tussen groepe. Statisties beduidend ().

4. bespreking

Ons het laer RAVLT A6-telling gevind in die groep vir pornografieverslawing in vergelyking met die nie-addiksie-groep, met 'n 1.80-punt van gemiddelde verskil (13.36% van die nie-addisie-telling). A6 dui op onlangse geheuevermoë na ontwrigting (in B1), en ons resultate het die geheuevermoë oor pornografieverslawing verminder. Dit is bekend dat werkgeheue 'n belangrike rol speel in die handhawing van doelgerigte gedrag [24, 25]; Daarom het ons bevindinge daarop gewys dat jeugdiges met pornografie verslaaf kan wees om dit te doen.

Aangesien hierdie studie die eerste was om spesifiek te leer oor geheuefunksie in pornografieverslawing, veral by jeugdiges, kon ons nie direk vergelyk met vorige studie nie. Daarom sal ons poog om die resultate indirek met ander verwante studies, hoofsaaklik internetverslawing, te bespreek, aangesien albei gedragsgebaseerde verslawings is en die feit dat baie internetverslaafdes spruit uit die gebruik van internet om pornografiese materiaal te vind [26].

'N EEG-studie deur Yu et al. op internetverslaafdes het die amplitude aansienlik afgeneem tesame met die verhoogde / vertraagde latency in P300-amplitudes in vergelyking met vakke wat nie aanpas nie, wat daarop dui dat verminderde geheuevermoë [9] is. P300 is 'n positiewe piekgolf in EEG wat op ± 300 ms plaasvind nadat 'n stimulus 'n mate van onsekerheid opgelos het [27], wat voorgestel word dat dit geassosieer word met geheue en aandag [28, 29]. In ooreenstemming met die studie van Yu et al. Het verskeie ander studies soortgelyke resultate gevind op verslawing aan middels [28, 29], soos alkohol [30], cannabis [31], kokaïne [32, 33], en opioïde / heroïne [33 -35]. Daarbenewens word P300-abnormaliteit ook geassosieer met antisosiale persoonlikheidsversteuring en impulsiewe gedrag [30, 36].

Vorige studies het 'n laer werkgeheue in substansverslawing gevind [5, 15, 37 – 39], maar nie patologiese dobbelary [5, 15]. Nie et al. die prestasie van internetverslaafdes in verbale werkgeheue bestudeer wanneer hulle met verwante internetmateriaal gekonfronteer word; die studie het bevind dat die geheuefunksie van die proefpersone in 2-terugtaak effens erger was as normale beheer, maar verbasend genoeg presteer hulle op internetverwante materiaal in vergelyking met internetverwante materiaal [10]. Laier et al. het spesifiek pornografiese inhoud gebruik en het visuele werkgeheue aansienlik aangetas in die 4-rugtaak [40], hoewel hierdie studie nie verslawing spesifiek beoordeel het nie. Aangesien RAVLT, wat ons gebruik het, die mondelinge geheue meet, soortgelyk aan wat in Nie et al. Se studie geëvalueer is, was ons resultate beter in vergelyking met hierdie studie, en het die geheuevermoë op dieselfde manier gevind.

Verdere ontleding (gebaseer op geslagsgroepe) het geen geslagspesifieke verskil tussen vroulike en manlike subgroepe getoon nie. Alhoewel dit tradisioneel bekend was dat pornografie mans meer beïnvloed as vroue [2, 41, 42], het ons hier geslagsgelykheid aangebied oor die assosiasie van pornografieverslawing met 'n verminderde geheuevermoë. Daarom is probleme met pornografieverslawing nie eksklusief vir mans nie en dat vrouens ook gekeur en behandel moet word vir pornografieverslawing.

Alhoewel aandag 'n verwarrende faktor was vir geheue-prestasie [18, 19], het ons gevind dat daar geen noemenswaardige verskil in die aandagtoetsresultate tussen beide groepe was nie, wat daarop dui dat die gebrekkige geheue in pornografieverslawing nie verband hou met aandagprobleem nie. Verdere studies is gewaarborg om die oorsaak van hierdie inkorting te verstaan.

Die inskakeling van hierdie studie, wat ook die sterkste was, was ons inskrywing vir jeugdiges. Ten spyte van ons doel om pionierspornografie-verslawing te ondersoek in die vroegste en mees kritieke fase, groei jeugbreine steeds en ontwikkel [43] en kan dit dus die onderliggende breindaling [44] vergoed. Alhoewel dit 'n algemene benadering is om verwante materiale te gebruik om beter resultate te kry, was dit ongelukkig ongunstig in ons studie, aangesien pornografie aan jeugdiges as oneties beskou word. Tweedens kon ons studie, wat 'n deursnitontwerp was, nie die oorsaak-en-gevolg-verhouding tussen laer geheuevermoë en pornografieverslawing vind nie. Nog 'n ding om in ag te neem, is dat ons nie ons resultate vir veelvuldige vergelykings reggestel het nie, aangesien ons studie slegs 3 werklike veranderlikes gehad het om te vergelyk: ouditiewe onmiddellike geheue (verteenwoordig deur RAVLT A6), ouditiewe vertraagde geheue (A7) en visueel vertraagde geheue (ROCFT vertraag), wat ons as te min beskou om 'n fout-ontdekkingsfout met veelvuldige vergelykings te veroorsaak. Ander inligting in ons resultate was almal gepaardgaande gegewens wat vir voltooiingsdoeleindes vertoon is: RAVLT A1 – 5 was die resultate van die proses na A6 en A7, terwyl TMT A en B die aandagafwyking sou uitsluit.

Verdere neurokognitiewe studies rakende pornografie-effekte op geheue, aandag en ander aspekte van kognisie, veral op longitudinale en funksionele beeldontwerp, is nodig om die oorsaak en omvang van die inkorting te bevestig.

5. gevolgtrekkings

Pornografiese verslawing kan geassosieer word met die onlangse verbale geheue by jeugdiges, ongeag seks en sonder aandag.
Data beskikbaarheid

Die data vir die meting van die geheue-prestasiemetode wat gebruik is om die bevindings van hierdie studie te ondersteun, is in die artikel opgeneem.
Openbaarmaking

'N Vroeëre weergawe van hierdie werk is as abstrak en plakkaat aangebied tydens die 3rd International Conference and Exhibition on Indonesian Medical Education and Research Institute (ICE on IMERI), 2018.

Botsende belange

Die outeurs verklaar geen belangebotsings nie.

Skrywers se bydraes

Pukovisa Prawiroharjo en Hainah Ellydar het ewe veel tot hierdie studie bygedra.

Erkennings

Hierdie studie is befonds deur die Indonesiese Ministerie van Vroue se Bemagtiging en Kinderbeskerming (geborg deur die regering). Die skrywers bedank Alexandra Chessa, Kevin Widjaja en Nia Soewardi vir hul bydraes in hierdie artikel.

Aanvullende materiaal

Vergelyking van geheue- en aandagtoets-tellings tussen nie-verslawing- en verslaafgroepe, volgens geslagsgroepe. (Aanvullende materiale)

Verwysings

RZ Goldstein en ND Volkow, "Disfunksie van die prefrontale korteks in verslawing: neuroimaging bevindinge en kliniese implikasies," Nature Reviews Neuroscience, vol. 12, no. 11, pp. 652-669, 2011. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap · Bekyk by Scopus
T. Love, C. Laier, M. Brand, L. Hatch, en R. Hajela, “Neuroscience of Internet pornography addiction: a review and update,” Behavioral Sciences, vol. 5, nr. 3, pp. 388 – 433, 2015. Bekyk by Publisher · Kyk op Google Scholar
American Psychiatric Association, Diagnostiese en statistiese handleiding van geestesversteurings, American Psychiatric Publishing, Washington, DC, VSA, 5de uitgawe, 2013.
Yayasan Kita Dan Buah Hati, gegewens oor Indonesiese kinders se blootstelling aan pornografie, Yayasan Kita Dan Buah Hati, Jakarta, Indonesië, 2016.
N. Albein-Urios, JM Martinez-González, Ó. Lozano, L. Clark, en A. Verdejo-García, “Vergelyking van impulsiwiteit en werkgeheue in kokaïne-verslawing en patologiese dobbel: implikasies vir kokaïne-geïnduseerde neurotoksisiteit,” Drug and Alcohol Dependence, vol. 126, nr. 1-2, pp. 1 – 6, 2012. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
L. Moccia, M. Pettorruso, F. De Crescenzo et al., "Neurale korrelate van kognitiewe beheer in dobbelstoornis: 'n sistematiese oorsig van fMRI-studies," Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol. 78, pp. 104–116, 2017. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Scholar · Bekyk by Scopus
G. Dong, H. Zhou, en X. Zhao, “Manlike internetverslaafdes toon verswakte uitvoerende beheervermoë: getuienis uit 'n kleurwoord Stroop-taak,” Neuroscience Letters, vol. 499, nr. 2, pp. 114 – 118, 2011. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
G. Dong, EE DeVito, X. Du, en Z. Cui, “Gestremde inhiberende beheer in 'internetverslawingstoornis': 'n funksionele studie vir magnetiese resonansbeelding," Psychiatry Research: Neuroimaging, vol. 203, nr. 2-3, pp. 153 – 158, 2012. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
H. Yu, X. Zhao, N. Li, M. Wang en P. Zhou, “Effek van buitensporige internetgebruik op die tydsfrekwensie van EEG,” Progress in Natural Science, vol. 19, nr. 10, pp. 1383 – 1387, 2009. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
J. Nie, W. Zhang, J. Chen, en W. Li, “Gestremde remming en werkgeheue in reaksie op internetverwante woorde onder adolessente met internetverslawing: 'n vergelyking met aandagafleibaarheid / hiperaktiwiteitsversteuring,” Psychiatry Research, vol. 236, pp. 28 – 34, 2016. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
PW Kalivas en ND Volkow, “Die neurale basis van verslawing: 'n patologie van motivering en keuse,” American Journal of Psychiatry, vol. 162, nr. 8, pp. 1403 – 1413, 2005. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
S. Spiga, A. Lintas, en M. Diana, “Verslawing en kognitiewe funksies,” Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1139, nr. 1, pp. 299 – 306, 2008. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
L. Fattore en M. Diana, "Dwelmverslawing: 'n affektief-kognitiewe versteuring wat genees moet word," Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol. 65, pp. 341–361, 2016. Bekyk by die uitgewer · Bekyk by Google Scholar · Bekyk by Scopus
A.-P. Le Berre, R. Fama, en EV Sullivan, “Uitvoerende funksies, geheue en sosiale kognitiewe tekorte en herstel in chroniese alkoholisme: 'n kritiese oorsig om toekomstige navorsing in te lig,” Alkoholisme: kliniese en eksperimentele navorsing, vol. 41, nr. 8, pp. 1432 – 1443, 2017. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
W.-S. Yan, Y.-H. Li, L. Xiao, N. Zhu, A. Bechara en N. Sui, “Werkgeheue en affektiewe besluitneming in verslawing: 'n neurokognitiewe vergelyking tussen heroïenverslaafdes, patologiese gokkers en gesonde beheermaatreëls,” Drug and Alcohol Dependence, vol . 134, pp. 194 – 200, 2014. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
LP Spear, "The adolescent brain and age-related behavioral behavioral manifestations," Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol. 24, nr. 4, pp. 417–463, 2000. Bekyk by die uitgewer · Bekyk by Google Scholar · Bekyk by Scopus
L. Steinberg, “Kognitiewe en affektiewe ontwikkeling in adolessensie,” Trends in Cognitive Sciences, vol. 9, nr. 2, pp. 69 – 74, 2005. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
N. Unsworth, K. Fukuda, E. Awh, en EK Vogel, “Werkgeheue en vloeistofintelligensie: kapasiteit, aandagbeheer en sekondêre geheueherwinning,” Cognitive Psychology, vol. 71, pp. 1 – 26, 2014. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
N. Cowan, “Die magiese raaisel vier: hoe is die werkgeheuevermoë beperk, en waarom?” Huidige aanwysings in sielkundige wetenskap, vol. 19, nr. 1, pp. 51 – 57, 2010. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
E. Strauss, EMS Sherman, en O. Spreen, 'n kompendium van neuropsigologiese toetse: administrasie, norme en kommentaar, Oxford University Press, Oxford, UK, Derde uitgawe, 2006.
PA Osterrieth, The Test of Copying a Complex Figure: a Contribution to the Study of Perception and Memory, vol. 30, American Psychiatric Association, Philadelphia, PA, VSA, 1944.
A. Rey, die kliniese ondersoek in sielkunde, Presse Universitaires de France, Parys, Frankryk, 1964.
Amerikaanse weermag se individuele toetsbattery, handleiding vir aanwysings en puntetelling, oorlogsdepartement, kantoor van die adjunct-generaal, Washington, DC, VSA, 1944.
J. Schiebener, C. Laier, en M. Brand, “Raak jy vas met pornografie? Oorbenutting of verwaarlosing van leidrade oor kubereks in 'n multitaskingsituasie hou verband met simptome van kubereksverslawing, 'Journal of Behavioral Addiction, vol. 4, nr. 1, pp. 14 – 21, 2015. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
F. d. Boisgueheneuc, R. Levy, E. Volle et al., “Funksies van die linker superior frontale gyrus by mense: 'n letselstudie,” Brain, vol. 129, nr. 12, pp. 3315 – 3328, 2006. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
G.-J. Meerkerk, RJJMVD Eijnden en HFL Garretsen, “Voorspel dwingende internetgebruik: dit gaan alles oor seks !,” CyberPsychology & Behavior, vol. 9, nr. 1, pp. 95–103, 2006. Bekyk by die uitgewer · Bekyk by Google Scholar · Bekyk by Scopus
S. Sutton, P. Tueting, J. Zubin, en ER John, “Inligtingslewering en die sensoriese ontlokte potensiaal,” Science, vol. 155, nr. 3768, pp. 1436 – 1439, 1967. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
J. Polich, “Updating P300: an integrative theory of P3a and P3b,” Clinical Neurophysiology, vol. 118, nr. 10, pp. 2128 – 2148, 2007. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
S. Campanella, O. Pogarell, en N. Boutros, “Event-verwante potensiaal in dwelmgebruiksteurings,” Clinical EEG and Neuroscience, vol. 45, nr. 2, pp. 67 – 76, 2014. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
L. Costa, L. Bauer, S. Kuperman et al., “Frontale P300-afnemings, alkoholafhanklikheid en antisosiale persoonlikheidsversteuring,” Biologiese psigiatrie, vol. 47, nr. 12, pp. 1064 – 1071, 2000. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
EL Theunissen, GF Kauert, SW Toennes et al., “Neurofisiologiese werking van af en toe swaar cannabisgebruikers tydens THC-vergiftiging,” Psychopharmacology, vol. 220, nr. 2, pp. 341 – 350, 2012. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
E. Sokhadze, C. Stewart, M. Hollifield, en A. Tasman, “Event-verwante potensiële studie van uitvoerende disfunksies in 'n versnelde reaksie taak in kokaïne verslawing,” Journal of Neuroterapie, vol. 12, nr. 4, pp. 185 – 204, 2008. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
LO Bauer, “CNS-herstel van kokaïne, kokaïen en alkohol, of opioïedafhanklikheid: 'n P300-studie,” Clinical Neurophysiology, vol. 112, nr. 8, pp. 1508 – 1515, 2001. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
B. Yang, S. Yang, L. Zhao, L. Yin, X. Liu, en S. An, “Gebeurtenisverwante potensiaal in 'n Go / Nogo-taak van abnormale responsinhibisie by heroïenverslaafdes,” Wetenskap in China-reeks C : Lewenswetenskappe, vol. 52, nr. 8, pp. 780 – 788, 2009. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
CC Papageorgiou, IA Liappas, EM Ventouras et al., “Langtermynonthoudingsindroom by heroïenverslaafdes: indekse van P300-veranderinge wat verband hou met 'n kort geheue-taak,” Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 28, nr. 7, pp. 1109 – 1115, 2004. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
AN Justus, PR Finn, en JE Steinmetz, “P300, ongeïnhibeerde persoonlikheid, en alkoholprobleme met vroeë aanvang,” Alkoholisme: kliniese en eksperimentele navorsing, vol. 25, nr. 10, pp. 1457 – 1466, 2001. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
MJ Morgan, "Geheue-tekorte wat verband hou met ontspanningsgebruik van" ekstase "(MDMA)," Psychopharmacology, vol. 141, nr. 1, pp. 30 – 36, 1999. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
A. Bechara en EM Martin, “Gestremde besluitneming met betrekking tot tekort aan werkgeheue by individue met verslaafde middels,” Neuropsychology, vol. 18, nr. 1, pp. 152 – 162, 2004. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
O. George, CD Mandyam, S. Wee, en GF Koob, "Uitgebreide toegang tot kokaïne-selfadministrasie lewer langdurige prefrontale korteksafhanklike gestremdheid in die geheue van die geheue," Neuropsychopharmacology, vol. 33, nr. 10, pp. 2474 – 2482, 2008. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
C. Laier, FP Schulte, en M. Brand, “Pornografiese prentverwerking is inmeng met die werkgeheue-prestasie,” Journal of Sex Research, vol. 50, nr. 7, pp. 642 – 652, 2013. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
W. Aviv, R. Zolek, A. Babkin, K. Cohen, en M. Lejoyeux, “Faktore wat cybereks-gebruik voorspel en probleme ondervind om intieme verhoudings tussen manlike en vroulike gebruikers van cybersex te vorm,” Frontiers in Psychiatry, vol. 6, pp. 1 – 8, 2015. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
J. Peter en premier Valkenburg, 'Blootstelling van adolessente aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet', Kommunikasie-navorsing, vol. 33, nr. 2, pp. 178 – 204, 2006. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
BJ Casey, RM Jones, en TA Hare, “The adolescent brain,” Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1124, nr. 1, pp. 111 – 126, 2008. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus
FY Ismail, A. Fatemi, en MV Johnston, “Serebrale plastisiteit: vensters van geleenthede in die ontwikkelende brein,” European Journal of Pediatric Neurology, vol. 21, nr. 1, pp. 23 – 48, 2017. Bekyk by Publisher · Bekyk op Google Scholar · Kyk op Scopus