Geestesgesondheid van manlike universiteitstudente Kyk na internetpornografie: 'n kwalitatiewe studie (2019)

YBOP-KOMMENTAAR: Studie rapporteer dat pornobruik verband hou met sielkundige kwessies, sosiale kwessies, geestesongesteldheid en aggressie. Uittreksels onder die abstrakte.

-------------------------------

Razzaq, Komal en Rafiq, Muhammad (2019). PDF van volledige studie.

Pakistan Tydskrif vir Neurologiese Wetenskappe (PJNS): Vol. 14: Iss. 4, artikel 7.

Abstract

Hierdie navorsing is uitgevoer om psigososiale en geestesgesondheidskwessies te ondersoek by volwassenes wat pornografie op die internet bekyk.

Studie-ontwerp: Vir hierdie doel is 'n kwalitatiewe navorsingsontwerp gebruik.

Metode: In-diepte onderhoude is gevoer met 11 manlike universiteitsstudente om die psigososiale kwessies in internetpornografie te ondersoek. Na die insameling van die data van die deelnemers, is 'n sagteware, NVivoXNUMX Plus, gebruik vir die bestuur van data en ontleding. Dit is ook gebruik vir etikettering, temas en generering van kategorieë.

Results: Na data-analise is die belangrikste drie kategorieë gegenereer oor psigososiale kwessies wat verband hou met die kyk van internetpornografie, wat sielkundige kwessies, sosiale kwessies en geestesongesteldheid was.

Gevolgtrekking: Uit die studie is bevind dat mans wat internetpornografie sien, beïnvloed kan word deur psigososiale en geestesgesondheidskwessies.


UITTREKSELS

PSIGOLOGIESE VRAE

Die individue wat pornografie op die internet sien, word sielkundig beïnvloed, wat temas soos seksuele probleme, kognitiewe probleme en gedragskwessies behels. Die volgende figuur het aangedui dat die individue seksuele obsessies gehad het na die pornografie op die internet wat verband hou met die tonele of films wat hulle kyk. Hierdie seksuele obsessies het tot die masturbasie gelei, of hulle het 'n seksuele verhouding gehad. Soos die ondervraers gesê het: “Seksuele dinge oorkom my. Seksuele denke dwing my om met meisies betrokke te raak, ek wil fisiek met hulle wees. Ek het baie masturbeer en dit is vir my nodig, want daarsonder kan ek myself nie bevredig nie, ens. ' Die individue konsentreer ook nie op hul daaglikse taak nie en kon nie konsentreer nie. Die ondervraers vertel dat: 'Ek het vreemd gevoel, as ek 'n seksuele behoefte het en dit nie vol sal wees nie, ek het niks geweet nie, my gedagtes leeg. Ek kan nie op iets konsentreer nie. Ens. Die kyk na internetpornografie het ook gelei tot die lae selfvertroue en die lae selfbeskikking. In figuur 3 word verskillende temas gegenereer onder die kategorie sielkundige kwessies.

SOSIALE PROBLEME

Uit die antwoorde is uitgebeeld dat hulle ook sosiaal gely het as gevolg van internetpornografie. Die volgende figuur 4 het aangedui dat die individue wat pornografie kyk inter- en intra-persoonlike kwessies het. As gevolg van pornografie, het hulle nie met die omgewing omgegaan nie en hul tyd alleen spandeer. Hierdie individue het geen sosiale interaksie nie, maar hulle het verkies om die ander te vermy. Terwyl die ondervraers vertel het dat: "Nadat ek pornografie gekyk het, isoleer ek seksueel aktief." 'Wil nie met ander interaksie hê nie en ook nie met vriende wil geniet nie'. 'Wil nie met mense omgaan nie, voel onder andere minderwaardig'. 'Wil nie belangstel in iets en wil ook nie met ander ens ontmoet nie.'

GEESTELIKE SIEKTE

Dit behels twee temas wat verband hou met die gedrags- en emosionele probleme wat met internetpornografie verband hou. Hierdie kategorie verskil van die sielkundige op grond van emosionele kwessies wat verband hou met geestesgesondheid en individue in die vorm van skuld, frustrasie, hartseer, ens. Die emosionele probleme wat verband hou met die “skuld”, frustrasie, hulpeloosheid en hopeloosheid. Die individue het hul bekeer toe hulle gekyk het en depressief geword het. Die respondente het vertel dat: "As ek na pornografie kyk, word ek frustrasie, omdat ek honger en kos nodig het, nadat ek na pornografie gekyk het,

gefrustreerd, aggressief, bely en raak skuldig ”. “Hierna het ek skuldgevoelens gevoel, hartseer en berou gehad om na te kyk”. 'Ek is gefrustreerd nadat ek na pornografie gekyk het, toe ek sondig, en toe voel ek skuldgevoelens en het berou gehad om na te kyk ens.' Aan die ander kant behels die gedragsprobleme hul aggressiewe gedrag, verloor hul humeur maklik en word hulle gedemp nadat hulle gekyk het. Die kyk na pornografie het daartoe gelei dat hulle stilbly en nie met mekaar omgaan nie. Byvoorbeeld, die onderhoude het beskryf dat: "As ek kyk hoe ek aggressief en woedend geword het, het ek lui en gefrustreerd geraak oor klein dinge." 'Terwyl ek na pornografie kyk, het my emosies gewoed. Ek wend my tot woedend ”. 'Dit maak my ook buierig dat ek stil bly en gedemp word.' 'Ek het aggressief geraak, ens.'