Metoo baie? Die rol van seksualisering van aanlynmedia in die weerstand van adolessente teen die metoo-beweging en aanvaarding van verkragtingsmites (2019)

J Adolesc. 2019 22 Oktober; 77: 59-69. doi: 10.1016 / j.adolescence.2019.10.005.

Maes C.1, Schreurs L2, Van Oos JMF3, Vandenbosch L4.

Hooftrekke

  • Bestudeer die houding jeens die metoo-beweging by 586 Vlaamse adolessente.
  • Die gebruik van die seksualisering van media hou verband met die aanvaarding van verkragtingsmites.
  • Die gebruik van die seksualisering van media hou verband met die weerstand teen die metoo-beweging.
  • Begrippe van vroue as seksvoorwerpe is 'n geldige bemiddelaar.
  • Geen noemenswaardige verskille volgens geslag of selfbeeld nie.

Abstract

INLEIDING:

Die huidige studie behandel hoe seksualisering van aanlynmedia-praktyke, dws blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en die ontvangs van negatiewe voorkoms op sosiale media, verband hou met die aanvaarding van seksistiese houdings onder adolessente. Spesifiek brei dit vorige navorsing uit oor die aanvaarding van verkragtingsmites deur 'n konstruk te ondersoek wat verband hou met hierdie oortuigings, dit wil sê weerstand teen die metoo-beweging.

METODES:

Die studie is gebaseer op 'n dwarsdeursnee-papier-en-potloodopname onder 568 Vlaamse adolessente (15-18 jaar oud, Mage = 16.4, SD = .98, 58.3% meisies) wat adolessente se seksuele aanlynmediagebruik, seksistiese houdings gemeet het. en objektiveringsprosesse.

RESULTATE:

Die resultate het getoon dat blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, maar nie negatiewe terugvoering op sosiale media ontvang het nie, verband hou met meer weerstand teen die metoo-beweging en die aanvaarding van verkragtingsmites deur idees van vroue as seksobjekte. Selfobjektivering het nie as 'n geldige bemiddelaar in die ondersoekte verhoudings gefunksioneer nie. Geslag en selfbeeld het nie die voorgestelde verhoudinge gemodereer nie.

GEVOLGTREKKINGS:

Die bevindings onderstreep die rol van mediagebruik in hoe adolessente seksistiese oortuigings ontwikkel, en meer presies, oortuigings oor hedendaagse optrede om seksisme te beveg, dit wil sê die metoo-beweging. Die huidige studie het getoon dat seksuele objektivering aangevuur deur seksueel eksplisiete internetmateriaal minder positiewe houdings en dus meer weerstand teen hierdie beweging kan meebring.

SLEUTELWOORDE: #Metoo; adolessensie; objektivering; Verkragting Mite Aanvaarding; Seksueel Eksplisiete Internet Materiaal; Sosiale media

PMID: 31654849

DOI: 10.1016 / j.adolescence.2019.10.005