Aanlyn seksuele aktiwiteit ondervinding van heteroseksuele studente: geslagsgelykhede en verskille (2011)

KOMMENTAAR: In die Shaughnessy et al. (2011) studie van jong Kanadese, van 18 tot 28 jaar, 85.8% van mans en 39.3% van vroue het gesê hulle het internet vir pornografie gesoek.


Boeseks Behav. 2011 Apr;40(2):419-27. doi: 10.1007 / s10508-010-9629-9. Epub 2010 Mei 14.

Shaughnessy K1, Byers ES, Walsh L.

Abstract

Hierdie studie het manlike en vroulike universiteitstudente se ervarings met aanlyn seksuele aktiwiteit (OSA) vergelyk en 'n model getoets wat geslagsverskille in OSA verduidelik. OSA's is gekategoriseer as nie-opwinding (bv. Op soek na inligting oor seksualiteit), alleenopwekking (byvoorbeeld om seksueel eksplisiete materiaal te sien), of as 'n samesyn-opwinding (byvoorbeeld om seksuele fantasieë te deel). Deelnemers (N = 217) het maatreëls vir OSA-ervaring, seksuele houdings en seksuele ervaring voltooi. Aansienlik meer mans as vroue het gerapporteer dat hulle OSA alleen-opwinding en vennootskap-opwinding betree en dit meer gereeld doen. Die mans en vroue wat gerapporteer het dat hulle aan vennootskap-opwindingsaktiwiteite deelgeneem het, het egter gelyke frekwensies van ervaring gerapporteer. Daar was geen beduidende geslagsverskille vir die OSA-ervaring wat nie opgewek is nie. Hierdie resultate ondersteun die belangrikheid van die groepering van OSA's in terme van die voorgestelde kategorieë vir nie-opwekking, alleenopwekking en samewerking. Houding teenoor OSA, maar nie algemene houding teenoor of ervarings met seksualiteit nie, het die verband tussen geslag en die frekwensie van 'n opwindingsgerigte OSA (alleenstaande en saamgestelde OSA) gedeeltelik bemiddel. Dit dui daarop dat houding jeens OSA spesifiek en nie geslagsosialisering meer algemeen verantwoordelik is vir geslagsverskille in OSA-ervaring nie.

PMID: 20467798

DOI: 10.1007/s10508-010-9629-9