Opgemerk realisme modereer die verhouding tussen seksuele mediaverbruik en permissiewe seksuele houdings in Nederlandse adolessente (2015)

Boeseks Behav. 2015 Apr;44 (3): 743-54. doi: 10.1007 / s10508-014-0443-7. Epub 2014 Des 11.

Baams L1, Oorbeek G, Dubas JS, Doornwaard SM, Rommes E, Van Aken MA.

Abstract

Hierdie studie het ondersoek ingestel of die ontwikkeling van seksuele mediaverbruik en permissiewe seksuele houdings sterker met mekaar sou verband hou as adolessente seksuele mediabeelde as hoogs realisties beskou. Ons gebruik data van 'n drie-golf longitudinale steekproef van 444 Nederlandse adolessente van 13-16 jaar op die basislyn.

Resultate van parallelle proses latente groeimodellering multigroepanalises het getoon dat hoër aanvanklike vlakke van ges seksualiseerde mediaverbruik geassosieer word met hoër aanvanklike vlak van permissiewe seksuele houdings. Daarbenewens is verhogings van seksuele mediaverbruik oor tyd geassosieer met toenames van permissiewe seksuele houdings oor tyd. Met inagneming van die moderering deur waargenome realisme, het ons hierdie effekte net gevind vir diegene wat seksuele media beskou as meer realisties.

Bevindinge vir manlike en vroulike adolessente was soortgelyk, behalwe vir die verhoudings tussen aanvanklike vlakke en daaropvolgende ontwikkeling. Onder manlike adolessente wat seksuele mediabeelde gesien het om realisties te wees, was hoër aanvanklike vlakke van permissiewe seksuele houdings verwant aan die gevolglike minder vinnige ontwikkeling van seksuele mediaverbruik. Vir manlike adolessente wat seksuele media waargeneem het, minder realisties was, was hoër aanvanklike vlakke van ges seksualiseerde mediaverbruik verwant aan die gevolglike minder vinnige ontwikkeling van permissiewe seksuele houdings. Hierdie verhoudings is nie vir vroulike adolessente gevind nie.

Algehele, ons resultate dui daarop dat in mans en vroue adolessente diegene met 'n hoë vlak van waargenome realisme 'n gekorreleerde ontwikkeling van ges seksualiseerde mediaverbruik en permissiewe seksuele houdings toon. Hierdie bevindings dui op 'n behoefte aan uitgebreide inligting oor hoe om adolessente te lei in die interpretasie en hantering van seksuele media in die alledaagse lewe.