Persepsie van Pornografie Impak op Sosiale Studies Studente in die Universiteit van Jos, Nigerië (2019)

Vol 4 No 1 (2019): KIU Blaar van Geesteswetenskappe, Vol. 4 No. 1, Maart 2019 

Shittu Lukman Universiteit van Jos, Nigerië.

Rut A. Irmiya Universiteit van Jos, Nigerië.

Abstract

Hierdie studie het ondersoek ingestel na studente se persepsie van pornografie en dit het 'n impak op studente in die sosiale studies van die Universiteit van Jos. Die doel van die studie is om: ondersoek in die sosiale studie studente se persepsie van pornografie en die ondersoek van die verhouding tussen pornografie en houdings van studente in sosiale studente onder andere. Die studie is ondersteun deur vier navorsingsvrae. Sand twee hipoteses. Die navorsingsontwerp wat vir die studie aangeneem is, was opname-navorsing en die bevolking was die totale sosiale studente in die universiteit van Jos wat die totale 244-populasiegrootte gehad het en waaruit 180 lukraak gekies is as steekproef van die studie. Die studie het aan die lig gebring dat die meeste studente wat betrokke is by pornografiese aktiwiteite nie goed doen in akademici nie en die meeste keer selfs op hul werke uitstel. Dit wys ook dat studente se persepsie van pornografie wissel van positief tot negatief en as gevolg van modernisering tot ideale situasies onder andere. Sommige voorstelle en verdere aanbevelings is gemaak waaronder: voldoende befondsing van onderwys sodat alle leerfasiliteite en toerusting beskikbaar gestel sal word om studente se belangstelling te stimuleer, ouers moet hul kinders se aktiwiteite op selfone en ander sosiale media in gedagte hou wanneer hulle binne is , moet kundiges van sosiale studies aangewend word om effektiewe onderrig en hantering van die vak te verseker, sodat die regte inhoud onder andere aan die leerders oorgedra sal word.

sleutelwoorde: Pornografie, studente van die sosiale studies, die Universiteit van Jos en persepsie