Verhoudings tussen cybereksverslawing, geslagsgelykmatigheid, seksuele houding en die toestaan ​​van seksuele geweld in adolessente (2007)

Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2007 Dec;37(7):1202-11.

[Artikel in Koreaans]

Koo HY1, Kim SS.

Abstract

DOEL:

Hierdie studie is gedoen om cyberekseksverslawing, geslagsgelykmatigheid, seksuele houding en die toekenning van seksuele geweld in adolessente te ondersoek en die verhoudings tussen hierdie veranderlikes te identifiseer.

Metode:

Die deelnemers was 690-studente van twee middelskole en drie hoërskole in Seoul. Data is ingesamel deur middel van selfverslag-vraelyste, wat insluit 'n Cybersex-verslawing-indeks, 'n Koreaanse egalitarisme-skaal vir adolessente, 'n seksuele houdingskaal en 'n skaal vir die toestaan ​​van seksuele geweld. Die data is geanaliseer met behulp van die SPSS-program.

RESULTATE:

Van die adolessente het 93.3% gerapporteer dat hulle nie verslaaf is aan cybersex nie, 5.7% is gemeld verslaaf, 0.4% gematig verslaaf, en 0.6% ernstig verslaaf. Cybersex verslawing, gender egalitarisme, seksuele houding en die toestaan ​​van seksuele geweld in adolessente was anders volgens algemene kenmerke. Cybersex verslawing van adolessente gekorreleer met geslag egalitarisme, seksuele houding en die toestaan ​​van seksuele geweld.

AFSLUITING:

Geslag egalitarisme, seksuele houding en die toelae van seksuele geweld in adolessente is beïnvloed deur cyberseksverslawing. Daarom moet verpleegintervensies vir die voorkoming en hantering van cybersexverslawing ontwikkel word en aan adolessente voorsien word. Daarbenewens moet verskillende programme vir die onderrig van seksualiteit aan adolessente ontwikkel en voorsien word.