Seksverwante aanlyn-gedrag en adolessente se liggaam en seksuele selfbeeld (2014)

Pediatrics. 2014 Des; 134 (6): 1103-10. doi: 10.1542 / peds.2014-0592. Epub 2014 Nov 17.

Doornwaard SM1, Bickham DS2, Ryk M2, Vanwesenbeeck I3, Van die Eijnden RJ3, ter Bogt TF3.

Abstract

AGTERGROND EN DOELWIT:

Hierdie studie het ondersoek ingestel na: (1) die voorkoms en ontwikkeling van 2 ontvanklike (seksueel eksplisiete internetmateriaal [SEIM] gebruik en seksuele inligting soek) en 2 interaktiewe (kubereks en algemene sosiale netwerk-webwerf [SNS] gebruik) aanlyn gedrag in adolessensie; (2) of die ontwikkeling van hierdie gedrag die liggaam en seksuele selfpersepsies van adolessente voorspel; en (3) of ouerstrategieë rakende internetgebruik van adolessente die betrokkenheid by seksverwante aanlyngedrag verminder.

METODES:

Viergolf longitudinale data onder 1132 sewende-tot 10-graadse Nederlandse adolessente (gemiddelde ouderdom by golf 1: 13.95 jaar, 52.7% seuns) is ingesamel. Ontwikkelingsraamwerke van seksverwante aanlyngedragte is beraam deur latente groeikurwe-modellering te gebruik. Self-persepsie-uitkomste by golf 4 en ouerstrategieë wat aanlyngedrag voorspel, is ondersoek deur regressiepaaie by groeimodelle te voeg.

RESULTATE:

Seuns het af en toe SEIM gebruik. Patrone vir SEIM-gebruik vir meisies en seksuele inligting vir seuns en meisies en kuberseks was deurgaans laag. SNS-gebruik was egter 'n algemene, daaglikse aktiwiteit vir albei. Hoër aanvanklike vlakke en / of vinniger toenames in seksverwante aanlyngedrag voorspel gewoonlik minder fisiese selfbeeld (slegs gebruik van SNS vir meisies), meer liggaamsbewaking en minder tevredenheid met seksuele ervaring. Privaat internet toegang en minder ouerlike reël instelling met betrekking tot internet gebruik voorspel groter betrokkenheid by seks-verwante aanlyn gedrag.

GEVOLGTREKKINGS:

Alhoewel die meeste seksverwante aanlyngedrag nie wydverspreid onder die jeug is nie, loop adolessente wat sulke gedrag het, 'n groter risiko om negatiewe liggaams- en seksuele selfpersepsies te ontwikkel. Spesifieke aandag moet geskenk word aan adolessente se SNS-gebruik, omdat hierdie gedrag die gewildste is en deur sy interaktiewe eienskappe meer kritiese selfevaluasies kan ontlok. Voorkomingspogings moet fokus op ouers se rol in die vermindering van riskante seksverwante aanlyngedrag.

SLEUTELWOORDE:

internet; adolessensie; ontwikkeling; aanlyn seksuele gedrag; ouerskapstrategieë; self-persepsies; sosiale netwerk-webwerf