Die samevloeiingsmodel van seksuele aggressie: 'n toepassing by adolessente mans (2020)

Studie oor mans in die tiende graad rapporteer talle negatiewe uitkomste wat verband hou met gewelddadige gebruik van pornografie:

-------------

Huntington, Charlie, Deborah N. Pearlman, en Lindsay Orchowski.

Tydskrif van Interpersoonlike Geweld (2020): 0886260520915550.

https://doi.org/10.1177/0886260520915550

Abstract

Die samevloeiingsmodel van seksuele aggressie is 'n gevestigde raamwerk vir die verstaan ​​van faktore wat bydra tot mans se optrede van seksuele aggressie teen vroue, en dit beklemtoon die rolle van vyandige manlikheid, onpersoonlike seksoriëntasie en blootstelling aan pornografie. Tot op hede het slegs een studie aspekte van die Confluence Model toegepas om voorspellers van seksuele aggressie by adolessente mans te ondersoek, en die studie het geen blootstelling aan pornografie as 'n voorspeller ingesluit nie. Die huidige studie evalueer die samevloeiingsmodel as 'n raamwerk om die oortreding van beide kontak- en nie-kontak seksuele aggressie te verstaan ​​in 'n steekproef van 935 heteroseksuele tienerseuns in die graad 10. Saamgestelde tellings vir vyandige manlikheid en onpersoonlike seksoriëntasie is gegenereer. Bykans al die veranderlikes wat in die vyandige manlikheid en onpersoonlike geslagskonstruksies opgeneem is, het verband gehou met oortreding. Nul-opgeblase Poisson-regressiemodelle het duidelike kombinasies van opvallende voorspellers geopenbaar toe die afhanklike veranderlike geïdentifiseer is as die frekwensie van dade van seuns, in vergelyking met toe die afhanklike veranderlike gedefinieer is as enige pperasie van seksuele aggressie. Onpersoonlike seksoriëntasie en blootstelling aan gewelddadige pornografie is in die afgelope 6 maande geassosieer met die ontevredenheid van seksuele aggressie, terwyl gewelddadige blootstelling aan pornografie en die interaksie van vyandige manlikheid en onpersoonlike seksoriëntasie die frekwensie van onlangse kontak seksuele aggressie verhoog het. Die resultate dui daarop dat vyandige manlikheid, onpersoonlike seksoriëntasie en blootstelling aan gewelddadige pornografie belangrike faktore is om aan te spreek in benaderings tot seksuele aanrandings vir adolessente seuns.