Die gevolge van blootstelling aan seksuele media op houdings en gedrag van adolessente en opkomende volwassenes en seksuele geweld: 'n kritiese oorsig van die literatuur (2019)

Misbruik van trauma-geweld. 2019 Okt; 20 (4): 439-452. doi: 10.1177 / 1524838017717745. Epub 2017 Jul 13.

Rodenhizer KAE1, Edwards KM1,2.

Abstract

Dating geweld (DV) en seksuele geweld (SV) is wydverspreide probleme onder adolessente en opkomende volwassenes. 'N Groeiende literatuurwetenskap toon dat blootstelling aan seksueel eksplisiete media (SEM) en seksueel gewelddadige media (SVM) risikofaktore vir DV en SV kan wees. Die doel van hierdie artikel is om 'n sistematiese en uitgebreide literatuuroorsig te gee oor die impak van blootstelling aan SEM en SVM op DV en SV se houdings en gedrag. 'N Totaal van 43 studies wat adolessente en opkomende volwassenemonsters gebruik het, is hersien, en gesamentlik dui die bevindings daarop

(1) blootstelling aan SEM en SVM hou positief verband met DV- en SV-mites en aanvaar meer houdings teenoor DV en SV;

(2) blootstelling aan SEM en SVM is positief verwant aan werklike en verwagte viktimisasie van DV en SV, oortreding en nie-intervensie van omstanders;

(3) SEM en SVM het 'n sterk invloed op mans se DV- en SV-houdings en gedrag as vroue se DV- en SV-houdings en -gedrag;

en (4) vooraf bestaande houdings wat verband hou met DV en SV en mediavoorkeure modereer die verhouding tussen blootstelling aan SEM en SVM en houdings en gedrag van DV en SV.

Toekomstige studies moet poog om longitudinale en eksperimentele ontwerpe te gebruik, die bemiddelaars en moderators van blootstelling aan SEM en SVM op DV- en SV-resultate van naderby te ondersoek, te fokus op die impak van SEM en SVM wat verder strek as mans se gebruik van geweld teen vroue, en die mate waarin mediageletterdheidsprogramme onafhanklik of in samewerking met bestaande DV- en SV-voorkomingsprogramme gebruik kan word om die doeltreffendheid van hierdie programmeringspogings te verhoog.

SLEUTELWOORDE: dating geweld; intieme maatskaplike geweld; massamedia; media-effekte; media blootstelling; seksuele aanranding; seksuele geweld; seksueel eksplisiete media; seksueel gewelddadige media

PMID: 29333966

DOI: 10.1177 / 1524838017717745