Die media as 'n kritieke determinant van die seksuele en reproduktiewe gesondheid van adolessente in Ibadan, Nigerië (2016)

Geslag Reprod Healthc. 2016 Jun; 8: 63-74. doi: 10.1016 / j.srhc.2016.02.006. Epub 2016 Feb 27.

Olumide AO1, Ojengbede OA2.

Abstract

DOEL:

Bevindinge oor die invloede van die media oor die seksuele gesondheid van adolessente in kwesbare gemeenskappe in Ibadan word aangebied.

METODES:

Fase I van die WAVE-studie in Ibadan is uitgevoer onder deelnemers wat doelbewus gekies is uit benadeelde gemeenskappe in die Ibadan-Noord-plaaslike regering (LGA). Kwalitatiewe navorsingsmetodes (sleutel-informantonderhoude, in-diepte onderhoude, gemeenskapskaarte en fokusgroepbesprekings sowel as fotovolta sessies) is gebruik.

RESULTATE:

'N Totaal van 132-sleutel-informante en adolessente (ouderdomme 15-19 jaar) het deelgeneem. Die belangrikste informante was onderwysers, jeugwerkers en godsdienstige leiers wat met adolessente binne die LGA werk. Respondente het 'n aantal media-tegnologieë genoem (soos televisie, selfone, rekenaars, die internet, asook aanlyn- en hardeskyf romans) wat adolessente in hedendaagse tye blootgestel word. Hulle het gesê dit het positiewe en negatiewe invloede op hulle gehad. Adolessente het dikwels inligting op die Internet gekyk, maar dit is meestal gebruik as 'n manier om te ontmoet en met vriende te kommunikeer. Respondente het gesê dat die media 'n sterk invloed op die seksuele en reproduktiewe gesondheid van adolessente gehad het, veral met betrekking tot afsprake, verhoudings en seksuele praktyke. Dit het hulle ook blootgestel aan pornografie en internetbedrog.

GEVOLGTREKKINGS:

Die studie beklemtoon die belangrike rol wat die media speel in die seksuele gesondheid van adolessente in Ibadan. Intervensieprogramme moet van hierdie medium gebruik maak om meer adolessente uit te reik en maatreëls moet ingestel word om te voorkom dat adolessente die media misbruik.

SLEUTELWOORDE:

adolessente; media; Seksuele en reproduktiewe gesondheid

PMID: 27179380

DOI: 10.1016 / j.srhc.2016.02.006