Die Verhouding tussen Selfbeheersing en Cybereksuele Verslawing in Lae Adolessensie in Salatiga (2017)

Dwiputra, Ditto Kusuma Nirwan. "Hubungan antara Kontrol Diri dengan Kecanduan Cybersexual pada Remaja Akhir di Salatiga."

PhD diss., Program Studie Psikologi FPSI-UKSW, 2017.

Abstract

Die doel van hierdie studie is om die noue verhouding tussen selfbeheersing en die tendens van Cybersexual Addiction in adolessente te laat sien. Laat in Salatiga. Die hipotese van hierdie studie is dat daar 'n negatiewe verhouding is tussen selfbeheersing met cybersex-verslawingstendense. Meetinstrument wat in hierdie navorsing gebruik word, is Selfbeheersingsvraelys en Cybersex-verslawing. Vraelyste is na 67-navorsingsvakke versprei. Selfbeheersingskaal het bestaan ​​uit 21-item en kubekseksuele verslawingskaal bestaan ​​uit 34-item. Data is ontleed deur die korrelasie te bereken deur SPSS te bereken en 'n korrelasiekoëffisiënt (-0.543) te verkry. Dit beteken dat daar 'n noue negatiewe verband tussen selfbeheersing met kubekseksuele verslawende tendense is, wat hoër selfbeheersing toon, hoe laer die kubereksuele verslawende neigings.