Amerikaanse volwassenes se pornografie Verbruik en houding teenoor adolessente se toegang tot geboortebeperking: 'n Nasionale paneelstudie (2015)

Wright, Paul J., en Soyoung Bae.

Internasionale Tydskrif vir Geslagsgesondheid 27, no. 1 (2015): 69-82.

OPSOMMING

doelwitte: Die omstandighede waaronder adolessente toegang tot geboortebeperking moet hê, is deur die Amerikaanse beleidsmakers en gesondheidsbeamptes vir 'n geruime tyd bespreek. Gegewe die wisselvalligheid en vloeibaarheid van wet en beleid in hierdie gebied en die hoë belange wat deur advokate vir en teen toegang beskryf word, is die identifisering van voorspellers van kiesers se opinie belangrik.

Metodes te gebruik: In hierdie studie is gebruik gemaak van nasionale paneeldata wat in 2008 (T1) en 2010 (T2) versamel is om die verband tussen Amerikaanse volwassenes se pornografieverbruik en houding teenoor adolessente se toegang tot geboortebeperking te ondersoek.

Results: In ooreenstemming met 'n sosiale leerperspektief op media, is die gebruik van pornografie by T1 geassosieer met meer positiewe houdings teenoor adolessente se toegang tot geboortebeperking by T2, selfs nadat die T1-geboortebeperkingshouding en veelvuldige potensiële derde veranderlikes verreken is. In ooreenstemming met Wright's (2011 Wright, PJ (2011). Massamedia-effekte op seksuele gedrag van die jeug: Assessering van die eis vir oorsaaklikheid. Kommunikasie Jaarboek, 35, 343-386. [Google Wetenskap]) verkryging, aktivering, aansoekmodel (3AM) van seksuele sosialisering in die media, hierdie vereniging was sterker vir meer moreel individualistiese volwassenes. In teenstelling met 'n selektiewe blootstellingperspektief op die media, het geboortebeperkingshouding by T1 nie voorspellings vir pornografie by T2 voorgestel nie.

Gevolgtrekkings: Hierdie bevindings het implikasies vir die voorspelling van geboortebeperkings houdings spesifiek en die sosialiserende invloed van pornografie meer algemeen.