Ongewone aanlyn seksuele belange in heteroseksuele Sweedse en Italiaanse universiteitstudente (2015)

Sexologies

Deel 24, Uitgawe 4, Oktober-Desember 2015, Pages e84-e93

F. Tripodia,, ,S. Eleuterib,, ,M. Giulianic, R. Rossia, S. Livib, I. Petruccellid,  F. Petruccellie, K. Danebackf, C. Simonellib

Opsomming

Vorige studies verduidelik dat die internet dit moontlik maak om verskeie ongewone begeertes met min verleentheid te ondersoek en dikwels met die illusie van persoonlike veiligheid. Ten spyte van die bloeiende publikasies oor die dubbele verband tussen seksualiteit en die internet in die afgelope dekade, is daar relatief min studies wat die inhoud van aanlyn erotiese stimuli analiseer om spesifiek ongewone seksuele belange te ondersoek.

Doel van die studie

Om kulturele en geslagsverskille in aanlyn seksuele gedrag en ongewone seksuele belange in aanlynpornografie te ondersoek, wat gerapporteer word deur jong volwassenes wat in Italië en Swede gewerf is. Dit is daarop gemik om kliniese oorwegings te bied wat nuttig kan wees wanneer hierdie probleem in die kliniese praktyk gekonfronteer word.

Metode

'N Opname is gedoen met 847 Italiaanse en Sweedse heteroseksuele universiteitstudente. Hulle het 'n aantal maatreëls voltooi, insluitend Internet-siftingstoets, Seksuele verslawing-siftingstoets - Verkorte en ongewone aanlynvraelyste vir seksuele belangstellings.

Results

Mans het hoër getoets as wat vroue gedoen het en hulle was opgewonde oor ongewone seksuele belange. Alhoewel die voorwaardelike effek van geslag statisties beduidend was (P <0.05) in beide nasionale kontekste vir dieselfde tonele, was die verskille tussen mans en vroue groter in Italië as in Swede. Sweedse vroue het meer nuuskierig voorgekom oor seksuele inhoude as Italiaanse, sonder enige verskille rakende opgewondenheid.

Bespreking en gevolgtrekking

Ons resultate kan klinici help deur inligting te verskaf oor die verspreiding van sommige ongewone aanlyn seksuele belange en die "normaliteit" van die internetgebruik vir seksuele doeleindes. Dit is baie belangrik dat die klinici spesifieke kennis het oor aanlyn seksuele sake; Andersins kan hulle kwesbaar wees vir stereotipering en beoordeling. Die inhoud van die gesiende pornografiese tonele en die gevoel van opgewondenheid kan belangrike onderwerpe wees om in die psigoseksuele berading te fokus. Hulle kan in werklikheid as moontlike aanwysers van seksuele kompulsiwiteit en / of kubereksuele problematiese gedrag beskou word.

Sleutelwoorde

  • Seksuele belange;
  • Cybersexuality;
  • Internet seksuele gedrag;
  • Aanlyn seksuele aktiwiteite (OSA);
  • Seksuele verslawing;
  • Seksuele opwinding

 

Uittreksels uit studie

" Die pornografiese materiaal wat aanlyn gevind word, kan 'n normaliserende en bekragtigende uitwerking op seksuele idees hê (Berger et al., 2005), wat ongewone seksuele voorkeure onder diegene met 'n voorliefde vir sulke erotiese fantasieë vergemaklik (Galbreathet al., 2002) en, vermoedelik, wat sommige onderwerpe lei tot die ontdekking van nuwe belange. ”

”Om te evalueer of die seksuele gedrag op die internet klinies problematies geword het, het Internet Sex Screening Test (ISST), 'n 25 waar-vals artikeltoets, is gebruik. ISST-totale tellings gee 'n indeling van die proefpersone in drie kategorieë: lae risiko (1–8), in gevaar (9—18) en hoë risiko (> 19). ” [Gemiddelde vakke (M) 5. +, (F) ongeveer 2.0] ... ” Wat ISST betref, was die meeste van die deelnemers (91.4% Italianers vs 88.7% van Swede) deel van die '' lae risiko''-kategorie, die oorblywende Persentasie vakke is geklassifiseer as '' in gevaar '' (8.3% van Italianers vs 11% van Swede), terwyl een Italiaanse en een Sweedse manlike vakke '' 'n hoë risiko '' was, sonder verskille tussen die Italiaanse en die Sweedse groep. ”

“Wat SAST-A betref, is geen verskille tussen Italianers en Swede gevind nie, met 90% van die proefpersone wat 'n totale telling van 2 behaal het (baie lae vlak van seksuele kompulsiwiteit); mans behaal hoër tellings as vroue, beide in die Italiaanse groep en die Sweedse ... ”

... “Uiteindelik het die Ongewone Online Seksuele Belangstelling Vraelys (UOSIQ), an ad hoc 'N Maatstaf van 22 items wat verskillende ongewone seksuele inhoude beskryf (Tabel 1), is gebruik om die kyk na verskillende tonele te beoordeel en die selfgerapporteerde vlak van opgewondenheid om dit te sien.'

Skerms gesien

Die respondente is gevra watter seksuele tonele hulle op die internet gesien het tussen die 22 wat in UOSIQ gelys is. Algehele deelnemers het 'n gemiddelde van 6.9-tonele (SD6.7) gerapporteer, met 73.6% van die monster wat verklaar dat hulle minstens een van hulle gesien het, en 3.3% het al die skerms in ag geneem. Tabel 3 toon in 'n hiërargiese volgorde 'n beskrywende ontleding van die tonele wat gesorteer is volgens nasionaliteit en geslag. Scatophilia, bendelang, spermatofagie en spanking is deur ongeveer die helfte van die deelnemers gesien. slawerny, vulsel en tatoeëermerke deur 40-50%; exhibitionisme, fisting en fetisjisme deur 30-40%; die ander tonele met minder as 30% van deelnemers.

[Nuwe wekking]

'Resultate het getoon daardie tonele wat deur baie min deelnemers gesien word en met meer ongewone inhoud het die hoogste tellings van spanning opgewek. Tussen die tien tonele wat die meeste gesien is, is slegs spermatofagie, fetisjisme en gang bang ook baie opwindend geëvalueer. ”

Die mees seksueel opwindende tonele het amper heeltemal ooreenstem met die mees gesiende tonele, alhoewel met 'n ander hiërargiese volgorde. Gangbang was die opwindendste toneel, beide vir Italiaanse as Sweedse respondente, gevolg deur spermatofagie en slawerny vir Italianers, en fetisjisme en exhibitionisme vir Swede. Fisting, alhoewel dit tussen die 10-gewildste tonele is, word nie as een van die opwindendste beskou nie

”By die ontleding van ongewone seksuele tonele wat deur die twee groepe beskou is, het daar geen spesifieke verskille voorgekom tussen wat Italianers en Swede gekies het om meer te sien nie, maar die Italiaanse groep was aansienlik meer geneig om tonele van ekshibitionisme, gynemimetofilie, sadisme en bloedskande te sien as die Sweedse; inteendeel, die Sweedse groep het verklaar dat hulle aansienlik meer tonele van gerontofilie, koprofilie en akrotomofilie sien. ” 'Hierdie kategorieë verteenwoordig egter slegs 'n derde van die totale tonele en daar is boonop geen verskille gevind vir die mees gesiente tonele nie. Daar is dus geen duidelike bewys dat kultuur die enigste faktor is wat belange bepaal nie. ”

”Dit het ook na vore gekom Wat Ongeveer die helfte van die ontleedte tonele is nie so '' ongewoon '' nie. In werklikheid, hulle word gesien deur meer as 30% van ons deelnemers en dit lei ons om te veronderstel hulle word deel van die klassieke repertorium van erotiese sosiale denkbeeldige. Met inagneming van die ander tonele spring spesifieke ooreenkomste van die inhoud na vore. Inderdaad, en romimetofilie, ginemimetofilie en transseksualisme kan verwys word na '' geslagsverwante '' belange, intussen kan nekrofilie, gerontofilie, urofilie, zoofilie, sadisme, koprofilie, bloedskande, pedofilie en akromotofilie as '' moeiliker 'keuses beskou word omdat onwettig gekies kan word of kultureel verbind met afsku-gevoelens. ”

'Die aantal tonele wat gesien is, het gekorreleer met ISST en SAST-A, hoewel die eersgenoemde 'n baie sterker koëffisiënt getoon het: Dit kan aandui dat die besigtiging van verskeie ongewone pornografiese stimuli meer verband hou met cybersexuele problematiese gedrag as met seksuele verslawing. Aan die ander kant, die gemiddeld eksitasie vlak verskyn beduidend en positief gekorreleer met beide ISST en SAST-A tellings. Dit blyk dat hoë opgewondenheid vir ongewone aanlyn seksuele belange 'n nuttiger aanduiding van dwanglike seksuele gedrag kan wees as om net te kyk. "

Toekomstige navorsing

Aangesien die opwindingsvlak gekorreleer is met seksuele dwanglewing en internet seksuele gedrag, kan ons dit dan voorspel ten minste twee verskillende profiele van pornografiese gebruikers bestaan: aan die een kant diegene wat die internet gebruik as 'n instrument om hul seksuele repertoire te verbeter; Aan die ander kant, diegene wat dit op 'n meer kompulsiewe manier gebruik, op soek na hul "harde" belange, wat as vaste voorkeure geïnterpreteer kan word. Hiervolgens word die eerste groep beweeg deur nuuskierigheid, deur 'n begeerte om te ondersoek watter tonele hulle kan opwek of nie, en bied hulle verskillende belangstellings, beskou vir seksuele opwinding, om pret te hê of om die fantasieë te normaliseer. Die tweede groep gebruik die internet makliker vir seksuele bevrediging, nie met 'n eksploratiewe metode nie. '

“In ooreenstemming met vorige navorsing oor internetseksualiteit (Cooper et al., 2003; Daneback et al., 2005; Grovet al., 2011), Verhoudingstatus is nie gevind nie per se 'n belangrike faktor in die voorspelling van die besigtiging van ongewone pornografiese inhoud. Geslag blyk die belangrikste veranderlike te wees, wat verband hou met toneelstukke wat aanlyn gesien word en die opwinding wat daaraan verbonde is. Vir elke toneel is daar altyd meer mans as vroue wat verklaar dat hulle dit minstens een keer gesien het en opgewonde voel daaroor. ”

Gevolgtrekking

'Terapeute moet die verskille herken tussen 'n persoon wat aanlynpornografie as 'n eenvoudige hulpmiddel vir opwinding gebruik, en 'n persoon wat werklik aanlyn kompulsiewe gedrag ontwikkel. Soos hierbo bespreek is, kan die inhoud van die gesiende pornografiese tonele en die gevoel opgewonde belangrike onderwerpe wees om in die psigoseksuele berading te fokus. Hulle kan in werklikheid as moontlike aanwysers van seksuele kompulsiwiteit en / of kubereksuele problematiese gedrag beskou word."