Opdaterings oor adolessente dateer en seksuele geweld voorkoming en intervensie (2018)

Curr Opin Pediatr. 2018 Aug;30(4):466-471. doi: 10.1097/MOP.0000000000000637.

Miller E1, Jones KA1, McCauley HL2.

Abstract

DOEL VAN OORSIG:

In die vroeë adolessensie is daar nie ongewoon dat viktimisasie vir afsprake en seksuele geweld plaasvind nie, en dit verhoog die voorkoms gedurende adolessensie tot jong volwassenheid met ernstige gesondheids- en sosiale gevolge. Om die huidige beleid en praktyke in te lig, is groter aandag nodig om te voorkom wat werk op voorkoming.

Onlangse bevindinge:

Adolessente geweld (ADV) en viktimisering van seksuele geweld, insluitend misbruik van kuberdatums, kom veral voor onder adolessente. In studies is bevind dat die geslagskategorie verskille was, terwyl adolessente meisies meer viktimisasie as seuns rapporteer, veral seksuele geweld. Die jeug van seksuele en geslags minderhede ervaar ook 'n groter voorkoms van viktimisasie teen geweld as hul heteroseksuele eweknieë. Studies oor risikofaktore sluit ondersoek in na kinderongevolge, blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en dwelmgebruik sowel as die rol van geslagsongelykwaardige houdings oor geweldsmisdade. Onlangse voorkomingsnavorsing sluit in die impak van omstandersintervensies en die transformasie van geslagsnorme.

OPSOMMING:

Onlangse navorsing oor ADV / seksuele geweld beklemtoon sowel voorkoms as veranderlike risiko- en beskermingsfaktore wat daartoe kan bydra dat sulke geweld verminder word. Praktisyns wat jeug versorg, moet ADV / seksuele geweld oorweeg wanneer hulle pasiënte sien (insluitend diegene wat sukkel met dwelmgebruik en ander gedrag wat bydra tot 'n swak gesondheid) en nie net op skermtoestelle vertrou om diegene wat aan ADV / seksuele geweld ly, te identifiseer nie.

PMID: 29750769

DOI: 10.1097 / MOP.0000000000000637