Gebruik van Pornografie en sy Verenigings met Seksuele Ervarings, Lewenstyl en Gesondheid onder Adolessente (2014)

LINK TOT VOLLEDIGE STUDIE (PDF) 

TitelDie gebruik van pornografie en sy assosiasie met seksuele ervarings, lewenstyle en gesondheid onder tieners
Taalvoorkeureng
skrywerMattebo, Magdalena
uitgewerUppsala universitet, Institutionen for kvinnors och barns hälsa
uitgewerUppsala
datum2014
Vak (ke)Adolessente, Gesondheid, Lewenstyl, Pornografie, Seksuele ervarings, Seksualiteit
AbstractDie algemene doel van hierdie proefskrif was om pornografieverbruik en sy verhouding met seksuele ervarings, lewenstyle, gesondheid en persepsies van seksualiteit en pornografie te ondersoek. Een kwalitatiewe studie (fokusgroepbesprekings) en een voornemende longitudinale kwantitatiewe studie (basislyn en opvolg-vraelyste) is ingesluit. Die kernkategorie wat voortspruit uit die fokusgroepbesprekings, onder personeel wat met adolessente werk, was "Konflikterende boodskappe oor seksualiteit". Die deelnemers het gesê dat die boodskap wat deur pornografie oorgedra word, teenstrydig was met die boodskap wat deur nasionale openbare gesondheidsdoelwitte en -wette oorgedra is. 'N Professionele benadering is beklemtoon, en voldoende metodes en kennis om seksualiteit en verhoudingsonderrig te verbeter, is aangevra (I). Deelnemers aan die basislyn in 2011 was 477-seuns en 400-meisies, 16-ouderdomme. Byna alle seuns (96%) en 54% van die meisies het pornografie gekyk. Die seuns is gekategoriseer in gereelde gebruikers (daagliks), gemiddelde gebruikers (elke week of 'n paar keer per maand) en nie-gereelde gebruikers ('n paar keer per jaar, selde of nooit) van pornografie. 'N Hoër deel van gereelde gebruikers het seksuele ondervinding met vriende, die gebruik van alkohol, 'n sedentêre leefstyl, portuurverhouding probleme en vetsug gerapporteer.. Een derde het meer pornografie gekyk as wat hulle eintlik wou hê (II). Daar was min verskille tussen pornografie-verbruikende meisies en seuns rakende fantasieë oor seksuele dade, poging tot seksuele dade wat geïnspireer is deur pornografie en persepsies van pornografie. Voorspelers om seksueel ervare te wees, sluit in: 'n meisie, 'n professionele hoërskoolprogram, wat sê dat seuns en dogters ewe belangstel in seks, en 'n positiewe persepsie van pornografie het. Seuns was oor die algemeen meer positief teenoor pornografie as meisies (III). Deelnemers aan die opvolg in 2013 was 224-seuns (47%) en 238-meisies (60%). Om manlik te wees, 'n professionele hoërskoolprogram by te woon en 'n gereelde gebruiker van pornografie te wees by die basislyn, het gereelde gebruik tydens opvolgvoorspelling voorspel. Gereelde gebruik van pornografie by baseline voorspel psigosomatiese simptome in 'n hoër mate as gevolg van depressiewe simptome (IV). Ten slotte het pornografie vir baie adolessente deel geword van die alledaagse lewe. Gereelde gebruikers van pornografie was hoofsaaklik seuns, en daar was klein verskille in seksuele ervarings tussen die manlike verbruikersgroepe. Gereelde gebruik is geassosieer met lewenstylprobleme, soos die gebruik van alkohol en 'n sedentêre lewenstyl in 'n hoër mate as met seksuele ervarings en fisiese simptome. In die longitudinale ontledings was gereelde gebruik van pornografie meer geassosieer met psigosomatiese simptome in vergelyking met depressiewe simptome. Toegang tot pornografie sal waarskynlik onbeperk bly. Dit is dus belangrik om jongmense aan te bied om pornografie te bespreek ten einde die fiktiewe wêreld wat in pornografie aangebied word, te verbeter, die bewustheid van die stereotipe geslagsrolle in pornografie te verhoog en ongesonde lewenstyl en swak gesondheid onder adolessente aan te spreek.
TipeDoktorale proefskrif, omvattende opsomming
Tipeinfo: EU-repo / semantiek / doctoralThesis
Tipeteks
identifiseerhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-218279
identifiseerurn:isbn:978-91-554-8881-9
verhoudingDigitale Omvattende Opsommings van Uppsala Dissertasies van die Fakulteit Geneeskunde, 1651-6206; 974
Formatapplication / pdf
Regteinfo: EU-repo / semantiek / openAccess