Kyk kinderpornografie: voorkoms en korrelate in 'n verteenwoordigende gemeenskapseksample van jong Sweedse mans (2015)

Boeseks Behav. 2015 Jan;44(1):67-79. doi: 10.1007/s10508-013-0244-4.

Seto MC1, Hermann CA, Kjellgren C, Priebe G, Svedin CG, Långström N.

Abstract

Die meeste navorsing oor die gebruik van kinderpornografie is gebaseer op geselekteerde kliniese of strafregtelike voorbeelde; risikofaktore vir die gebruik van kinderpornografie in die algemene bevolking bly grotendeels onontgin. In hierdie studie het ons die voorkoms, risikofaktore en korrelasies van die uitbeelding van volwassenes-kinderseks in 'n populasie-verteenwoordigende steekproef van 1,978 jong Sweedse mans (17-20 jaar, Mdn = 18 jaar, algehele responskoers, 77%) ondersoek. . In 'n anonieme, skoolgebaseerde opname het deelnemers self-seksuele dwangervarings, houdings en oortuigings oor seks, waargenome eweknie-houdings en seksuele belangstellings en gedrag gerapporteer; insluitend gebruik van pornografie, seksuele belangstelling by kinders en seksueel dwanggedrag. Altesaam 84 (4.2%) jong mans het aangemeld dat hulle kinderpornografie ooit gesien het. Die meeste veranderlikes gebaseer op teorieë is matig en beduidend geassosieer met die kyk van kinderpornografie en stem ooreen met modelle van seksuele oortreding wat antisosialiteit en seksuele afwyking impliseer. In multivariate logistieke regressie-analise het 7 van die 15 faktore wat getoets is onafhanklik van die kinderpornografie gekyk en 42% van die variansie voorspel: ooit seks gehad met 'n man, waarskynlik seks gehad met 'n kind van 12-14, waarskynlik seks met 'n kind gehad 12 of minder, persepsie van kinders as verleidelik, Om vriende te hê wat kinderpornografie gekyk het, gereelde pornografie gebruik en ooit gewelddadige pornografie gekyk het. Van hierdie is 'n 6-item Child Pornography Correlates Scale gebou en dan gekruisvalueer in 'n soortgelyke maar onafhanklike Noorse steekproef.

PMID: 24515803

DOI: 10.1007/s10508-013-0244-4