"Sonder pornografie ... Ek weet nie die helfte van die dinge wat ek nou weet nie": 'n Kwalitatiewe studie van pornografie Gebruik onder 'n voorbeeld van stedelike, lae-inkomste, swart en jeugdige jeugdiges (2015)

J Sex Res. 2015 Sep;52(7):736-46. doi: 10.1080 / 00224499.2014.960908. Epub 2014 Okt 28.

Rothman EF1, Kaczmarsky C, Burke N, Jansen E, Baughman A.

Abstract

Inligting oor die pornografiekykgewoontes van stedelike jeugdiges met 'n lae inkomste in die Verenigde State ontbreek. Hierdie studie is ontwerp om die volgende te beantwoord deur gebruik te maak van 'n steekproef van 16 tot 18-jarige stedelike, swart of Spaanse jeugdiges met 'n lae inkomste: (1) Watter tipe pornografie rapporteer die jeug; waar en vir watter doel? (2) Voel die jeug dat blootstelling aan pornografie 'n invloed op hul eie seksuele gedrag het? en (3) Hoe reageer ouers op hul gebruik van pornografie? Die volgende temas blyk uit onderhoude met 23 jeugdiges: (1) Die jeug het hoofsaaklik berig dat hulle na pornografie gekyk het wat een-tot-een seksuele omgang gehad het, maar ook berig het dat hulle ekstreme pornografie gesien het (bv. Openbare vernedering, bloedskande); (2) die jeug het berig dat hulle pornografie op tuisrekenaars of slimfone gekyk het, en dat daar gereeld op skool na pornografie gekyk is; (3) jongmense het aangemeld om na vermaak, seksuele stimulasie, instruksiedoeleindes en verveling te kyk; baie het gekopieër wat hulle tydens hul eie seksuele ontmoetings in pornografie gesien het; (4) druk om pornografie te maak of na te maak, was 'n element van ongesonde afsprake; en (5) ouers is oor die algemeen beskryf as onondersteunend vir die gebruik van pornografie deur die jeug, maar was onvoorwaardelik om dit te bespreek. Ongeveer een vyfde het 'n voorkeur uitgespreek vir pornografie met akteurs van dieselfde ras / etnisiteit.
 
Nasionaal verteenwoordigende data dui aan dat 23% van die Amerikaanse jeugdiges van 10 tot 15 jaar oud seksueel eksplisiete materiaal (SEM; ook X-gegradeerde materiaal, erotika, pornografie of pornografie) genoem het (Ybarra, Mitchell, Hamburger) , Diener-West, & Leaf, 2011). Teen die tyd dat die Amerikaanse jeugdige 14 jaar oud is, het 66% van die mans en 39% van die vrouens die afgelope jaar ten minste een keer druk-, film- of internetpornografie gekyk, hetsy opsetlik of per ongeluk (Brown & L'Engle, 2009). Alhoewel daar geargumenteer is dat adolessente waarskynlik veral deur pornografie beïnvloed word weens hul ontwikkelende seksuele identiteit en hul biologies gebaseerde kritieke periode van ontwikkeling, en hul relatiewe seksuele onervaring (Peter & Valkenburg, 2011; Pfaus et al., 2012; Sinkovic, Stulhofer en Bozic, 2013), is die wetenskaplike bewyse oor of SEM 'n uitwerking op adolessente of opkomende volwassenes se seksuele gedrag het, gemeng. Enersyds het 'n aantal studies bevind dat blootstelling aan SEM geassosieer word met 'n groter aantal algemene en informele seksuele vennote, aanlyn seksuele teistering, vroeëre ouderdom van seksuele debuut, minder seksuele en verhoudingstevredenheid, seksueel toelaatbare houdings, 'n neiging tot sien vroue as seksuele voorwerpe, en hoër voorkeure vir seksuele praktyke wat gewoonlik in SEM aangebied word (Braun-Courville & Rojas, 2009; Brown & L'Engle, 2009; Jonsson, Priebe, Bladh, & Svedin, 2014; Morgan, 2011; Peter & Valkenburg, 2009; Peter & Valkenburg, 2011). Ander studies het egter slegs swak of geen verband gevind tussen blootstelling aan SEM en seksuele gedrag van adolessente of jong volwassenes nie (Hald, Kuyper, Adam en de Wit, 2013; Luder et al., 2011; Sinkovic et al., 2013; Stulhofer, Jelovica en Ruzic, 2008).
 
'N Duidelike beperking van die bestaande liggaam van kennis wat verband hou met die gebruik van jeugpornografie is dat die meerderheid met behulp van monsters van kollege studente uitgevoer is (Carroll et al., 2008; Morgan, 2011; Olmstead, Negash, Pasley, & Fincham, 2013) of buite die Verenigde State, insluitend byvoorbeeld in Kroasië, Tsjeggië, Griekeland, Hongkong, Indonesië, Nederland, Sierra Leone, Swede en Switserland (Dag, 2014; Hald et al., 2013; Lofgren-Martenson & Mansson, 2010; Luder et al., 2011; Ma & Shek, 2013; Mulya & Hald, 2014; Sinkovic et al., 2013; Tsitsika et al., 2009). Die resultate van hierdie studies is moontlik nie veralgemeen vir jeugdiges wat nie aan die universiteit studeer nie, of Amerikaanse jeugdiges, want daar is vasgestel dat seksuele gedrag van adolessente wissel na land, ouderdom, geslag en kultuur (Baumgartner, Sumter, Peter, Valkenburg en Livingstone, 2014; Brown & L'Engle, 2009; Brown et al., 2006; Eisenman & Dantzker, 2006; Hald et al., 2013; Meston & Ahrold, 2010). So, daar is oproepe vir addisionele inligting oor Amerikaanse adolessente pornografie gebruik (Smith, 2013) en vir pornografie-navorsing uit meer verskillende populasies van adolessente (Lofgren-Martenson & Mansson, 2010).
 
Swart en Spaanse jeugdiges met lae inkomste is prioriteitspopulasies vir openbare gesondheidsondersoeke (Koh, Graham, & Glied, 2011), deels omdat hulle 'n verhoogde risiko het vir seksueel oordraagbare infeksies (SOI's), onbeplande swangerskappe en riskante seksuele gedrag (Dariotis, Sifakis, Pleck, Astone en Sonenstein, 2011; Deardorff et al., 2013; Fyner en Zolna, 2011; Kaplan, Jones, Olson en Yunzal-Butler, 2013). Of en hoe blootstelling aan pornografie 'n faktor in hierdie gesondheidsverskille kan wees, is onbekend. Daar is tans byna geen inligting oor of daar verskille is in die gebruik van Amerikaanse jeug se pornografie volgens ras nie, hoewel een nasionale verteenwoordigende studie van blootstelling aan aanlynpornografie onder jeugdiges geen verskil tussen ras gevind het nie (Wolak, Mitchell, & Finkelhor, 2007). 'N Langstudie onder 1,017 jeugdiges uit die suidoostelike Verenigde State het egter bevind dat swart jeugdiges die afgelope jaar buitensporig meer geneig was om pornografie te gebruik in vergelyking met wit jeugdiges (Brown & L'Engle, 2009); Net so, onder volwassenes van 18 jaar en ouer, het ontleding van die Algemene Sosiale Opname (GSS) bevind dat nie-blankes meer geneig is om pornografie as blankes te verbruik en dat hierdie verskil in pornografieverbruik oor tyd vermeerder het (Wright, 2013; Wright, Bae, & Funk, 2013).

Doelwitte en Navorsingsvrae

Die huidige artikel is ontwerp om insig te gee in die pornografie gebruik ervarings van lae-inkomste, stedelike jeug van kleur in die Verenigde State, wat tot dusver onderverteenwoordig is in pornografiese navorsing. Die navorsingsvrae wat hierdie ondersoek uitgevoer het, was soos volg: Onder 'n steekproef van 16- tot 18-jarige jeug wat die afgelope jaar pornografie gekyk het.

 
Watter tipe pornografie rapporteer hulle kyk, waar en vir watter doel?
 
Voel hulle dat pornografie blootstelling 'n impak op hul eie seksuele gedrag het?
 
Watter soort interaksies het hulle met hul ouers oor pornografie?

Ons weet dit is die eerste studie wat onderneem om hierdie vrae te beantwoord met behulp van 'n voorbeeld van stedelike kleurskleur.

Teoretiese raamwerk

Ons navorsing is gelei deur teorie en navorsing oor seksuele skrifte (Gagnon & Simon, 2005; Sakaluk, Todd, Milhausen, & Lachowsky, 2014). Hierdie teorie suggereer dat seksuele gedrag gedeeltelik deur sosiale invloede beheer word en dat mense oortuigings oor hul eie en ander se seksualiteit toepas deur stel norme oor wat seksueel wek of nie wek nie (Lofgren-Martenson & Mansson, 2010). Daarbenewens is ons navorsing gegrond op neurowetenskaplike verklarings vir hoe seksuele belange in mense gevorm word, soos die idees dat adolessensie 'n kritieke tydperk is vir die ontwikkeling en kristallisering van seksuele belange, dat seksuele opwekkingskanale kan vorm na 'n enkele blootstelling aan 'n stimulus in mans, en dat seksuele responsiwiteit gevorm kan word in reaksie op gesproke en ongeskonde belange wat deur orgasme versterk word (Baumeister, 2000; Ogas & Gaddam, 2011; Pfaus et al., 2012). Daarbenewens het ons gebruik gemaak van gedragswetenskaplike navorsing wat getoon het dat blootstelling aan seksuele media jeughoudings, normatiewe druk en selfdoeltreffendheid kan beïnvloed, wat weer hul seksuele gedrag kan beïnvloed (Bleakley, Hennessy, Fishbein en Jordan, 2008, 2011). Saam met hierdie konsepte word voorgestel dat daar beide biologiese en sosiale redes is dat adolessente seksualiteit en seksuele gedrag beïnvloed kan word deur wat hulle in pornografie beskou.

Metode

Sample

'N Gerieflikheidsteekproef van jongmense is gewerf by die pediatriese noodafdeling van 'n groot, stedelike, Safety Net-hospitaal in Boston, Massachusetts. Die pasiëntpopulasie in hierdie hospitaal is 60% Swart, 15% Spaans, 15% Wit, 2% Asiër en 8% veelrassig of 'n ander ras; meer as 80% leef in armoede. Die noodafdeling is gebruik omdat dit gerieflik en hulpbroneffektief was vir die ondersoekers (Rothman, Linden, Baughman, Kaczmarsky, & Thompson, 2013). Die deelnemers aan hierdie studie was 60% vroulike, 47% Black, 43% Hispanic, en 8% multiracial (N = 23) (Tabel 1). 

Tabel 1. Beskrywende statistiek van die steekproef (N = 23)

Om in aanmerking te kom vir die studie, moes pasiënte tussen 16 en 18 jaar oud wees, medies stabiel, in staat wees om in Engels, 'n inwoner van Boston, te kommunikeer. Hulle moes rapporteer dat hulle minstens een keer in die afgelope jaar opsetlik of onbewustelik pornografie gesien het. . Minderjariges wat nie deur 'n volwassene begelei is nie, kon toegelaat word om deel te neem aan die studie sonder dat addisionele ouerlike toestemming verkry word. Alle prosedures is goedgekeur deur die institusionele hersieningsraad (IRB) by die Boston University School of Public Health.
 
Die prosedure vir die werwing van deelnemers was soos volg: 'n Opgeleide navorsingsassistent (RA) sou die noodstelsel se rekenaarstelsel soek vir 'n pasiënt binne die toepaslike ouderdom. Die RA sou dan die pasiënt se kamer nader en hom of haar nooi om deel te neem aan 'n navorsingstudie oor pornografie. Diegene wat belangstelling getoon het om deel te neem, is gevra om 'n geskiktheidsopname in te vul; en diegene wat in aanmerking kom, is besonderhede oor deelname verstrek en gevra om instemming. Diegene wat toegestem het, is daarna ongeveer 30 minute deur die RA ondervra. In gevalle waar ouers of ander die pasiënt vergesel het, is die individue gevra om buite te wag totdat die onderhoud verby is. In totaal is 188 potensiële deelnemers deur die rekenaarstelsel geïdentifiseer. Hiervan is 133 (71%) genader en gevra of hulle dalk gekeur word vir geskiktheid; en van die 133 is 100 (75%) gekeur en hiervan kon 39 (39%) in aanmerking kom.

Onderhoudsprosedures

Opgeleide RA's uitgevoer en klank het die onderhoude aangeteken. Onderhoude is uitgevoer met behulp van 'n gestandaardiseerde protokol (dws 'n lys van oop vrae), en bykomende opvolgvrae is gevra wanneer daar verduideliking nodig was. Deelnemers was verseker dat hul onderhoude vertroulik gehou sal word, en RA's is opgelei om vrae te vra op 'n manier wat nie-regverdig was en nie lei nie. Aan die begin van die onderhoude is die deelnemers die woord ingelig pornografie sal gebruik word om te verwys na seksueel eksplisiete of x-gegradeerde materiaal wat gedeeltelik of ten volle naakte mense betrokke is by seksuele dade.

Data-analise

Halfgestruktureerde onderhoude het begin met basiese vrae oor die deelnemers om 'n verhouding te vestig. Inligting oor ervarings met pornografie is ontlok deur 'n reeks vrae te stel oor wanneer die deelnemers die eerste keer na pornografie gekyk het, onlangs na pornografie gekyk het, die konteks vir hierdie besigtiging en enige gereelde besigtiging, watter webwerwe die deelnemers besoek het en watter kategorieë pornografie hulle sou waarskynlik kies wanneer hulle webwerwe besoek met menu's wat gebruikers toelaat om 'n tipe video te kies. Elke onderhoud is gekodeer vir temas wat verband hou met wat deelnemers gekyk het, wanneer, met wie, waarom en wat hul ouers se reaksie op hul pornografie gebruik, as ouers daarvan bewus was.
Die koderingsproses was soos volg: (1) drie individue (skrywers NB, EJ en CK) lees deur elke transkripsie om "'n gevoel van die geheel te kry" (Sandelowski, 1995); (2) het hierdie drie skrywers, in oorleg met die studiehoofondersoeker (outeur ER), 'n kodelys opgewek, waar kodes 'n tema uit die onderhoudsgegewens voorgestel het; en (3) kodes is toegepas op gedeeltes van teks deur twee onafhanklike kodeerders (NB, EJ, of CK). Die kodeerders ontmoet hulle om hul koderingsbesluite te hersien, en om aan te teken hoeveel tekste hulle op dieselfde wyse gekodeer het (dws interrater betroubaarheid). Die betroubare betroubaarheid was 95%. Waar daar teenstrydighede bestaan ​​het, het die twee kodeerders hul besluite bespreek totdat konsensus oor 'n kode bereik is. Om die kanse te verbeter dat die twee kodeerders soortgelyke koderingsbesluite sou maak op alle ontleedte tekste, het hulle aanvanklik vier onderhoudstekste gebruik om hul kodering te beoefen en hul besluite te harmoniseer.
Nadat alle onderhoude gekodeer is, is die data deeglik ondersoek deur gebruik te maak van die kwalitatiewe sagteware-ontledingsprogram Atlas.ti (ATLAS.ti, 1999). Eerstens het lede van die navorsingspan navrae deur kode uitgevoer en gekyk na elke afdeling van die teks waaraan 'n bepaalde kode toegepas is om 'n gevoel van die tematiese response binne daardie koderingskategorie te kry. Tweedens het alle lede van die navorsingspan vergader om die temas wat uit die teks voorkom, te bespreek en om illustratiewe aanhalings te kies wat elkeen verteenwoordig het.

Results

Wat kyk hulle?

Al die adolessente in hierdie steekproef het gratis en aanlyn na pornografie gekyk. Twee het na pornografiese video's en / of kabeltelevisie gekyk, maar geen een het beskryf dat hulle na pornografiese boeke of tydskrifte gekyk het nie. Spesifieke webwerwe wat deur talle deelnemers genoem is, het YouPorn, RedTube en Pornhub ingesluit. Deelnemers het gerapporteer dat hulle na 'n aantal verskillende subgenres van pornografie gekyk het, en het meestal gemeld dat hulle na pornografie gekyk het met heteroseksuele omgang of vroue wat seks met vroue gehad het, maar ook dat hulle pornografie gekyk het met bloedskande, verkragting en bestialiteit. Verskeie het gesê dat hulle pornografie gesien het met slawerny, bukkake (dws veelvuldige mans wat op een vrou se gesig ejakuleer), groepsgeslag, verstikking en openbare vernedering - en hoewel 'n paar vroue afkeer en verbasing uitgespreek het, is die algemene reaksie op hierdie meer ekstreme vorme van pornografie was onverskilligheid of aanvaarding. Vyf deelnemers - twee mans en drie vroue - noem dat hulle of hul lewensmaats altyd verkies om na pornografie te kyk wat mense van dieselfde ras of etnisiteit bevat (bv. Swart, Spaans). Mans het oor die algemeen minder besonderhede gegee oor die pornografie wat hulle gesien het. Die volgende uitruil (met 'n 18-jarige man) was tipies:

Onderhoudvoerder: Op watter webwerwe gaan jy?

Deelnemer: Ek het geen spesifieke [een] nie. Net wat ek [google].

Onderhoudvoerder: Kliek jy op 'n spesifieke soort pornografie?

Deelnemer: Uh, ek bly gewoonlik net soos, reguit.

Verskeie vroue in die steekproef het egter meer gedetailleerde beskrywings gegee van wat hulle gesien het, veral snitte wat hulle as verrassend uitgestal het. Byvoorbeeld, 'n 17-jarige vrou het 'n opmerking gemaak:

Dit word openbare vernedering genoem. Wat beteken dat hulle die meisie vasmaak, sê op die standbeeld of paal of iets. Dan trek hulle hulle kaal af en 'n ou of meisie sal hulle in die openbaar in die verleentheid stel. Maar die persoon wil dit hê, daarom vra hulle dit ... sodat hulle gedwing word om dinge te doen soos om kop te gee, of selfs as hulle dit nog nie voorheen in die boud gedoen het nie, moet hulle, omdat hulle daarvoor gevra het .

Net so het 'n 18-jarige vrou die genre van pornografie genoem verkragtingsporno wat sy gesien het, beskryf:

Soos dat hulle haar eintlik in hierdie kamer gehad het, hierdie vuil matras op die vloer, sy het op die matras gelê en dan, soos ses verskillende ouens, gaan dit heen en weer. Sy lê net daar. En daarna was hulle vir haar gemeen, en gooi al haar klere na haar en sê vir haar om uit te gaan en so.

Een 18-jarige vrou het beskryf pornografie wat geweld gehad het, wat moontlik konsensueel was (bv. Slawerny / dissipline / sadomasochisme [BDSM]). Ongeag of die pornografie-akteurs ingestem het, was die beelde van geweld vir haar ontevrede. Sy het die videoklip só beskryf:

[Ek het gesien] mans slaan meisies in hul mond, soos in hul gesigte, of soos, maak hul mond oop as hulle terugskiet ... soos om hulle op hul borste te slaan. Soos om te klap, sou dit my seermaak. Ja, hulle doen net mal dinge.

Waar vind hulle pornografie en hoe kry hulle toegang?

Jeug in hierdie voorbeeld het gerapporteer om pornografie aanlyn by die huis en by die skool op rekenaarrekenaars en slimfone te kyk. Hulle het berig dat hulle gratis toegang tot gratis pornografie op die internet kon kry, selfs al was hulle jonger as 18 jaar oud. Verrassend, verskeie (n = 3) het gerapporteer dat besoek aan nie-pornografiese webwerwe met bepaalde bekende persone hulle gelei het na pornografiewebwerwe waarin die bekende persoonlikheid verskyn. 'N 17-jarige vrou het byvoorbeeld berig:

[Ek stel] net belang in [in porno] as ek [die] mense ken, soos die bekendes. Net soos, daar is soveel bekendes daar buite dat jy dink dat hulle so goed is, en in werklikheid tik jy hul naam in en hulle het 'n pornwebwerf.

Net so het 'n 18-jarige vrou 'n tyd beskryf dat sy van plan was om na die musiek van 'n opnamekunstenaar te luister, maar weens pornografiese skakels op die kunstenaar se webwerf het sy die aandag gekry om na pornografie te kyk:

[As u Google besoek en as u '[NAME]' tik, is sy 'n rapper, maar sy is ook 'n pornoster. Hulle het skakels aan die kant [van haar webwerf] met soos pornofoto's en sulke goed ... Ek wou na haar musiek luister en toe, o, het ek nogal van kant gemaak.

Baie jeugdiges het tydens skoolure pornografie op skool gekyk. Verskeie het ook ervarings beskryf toe 'n groep pornografie saam in die skool kyk en die negatiewe manier waarop dit die klaskameromgewing beïnvloed het. Byvoorbeeld, 'n 17-jarige vrou beskryf 'n voorval toe inskoolse pornografie aanleiding gegee het tot haar seksuele teistering, selfverdedigende gebruik van geweld en uiteindelik haar skorsing uit die skool:

Sommige ouens maak net die porno [werf] oop, en dan begin hulle daarna kyk. En dan, soos die seuns, soos om meisies se boude te slaan, gryp hulle hul borste en dinge. En eintlik een keer hierdie man - hierdie een keer in die tiende klas, hierdie man, het hy so met my aangehou, hy het steeds na my boem getrek, en toe klap ek hom. Soos regtig moeilik. En toe slaan hy my terug, en ek begin hom met die vuis slaan, en toe word ek geskors.

Nog 'n 17-jarige vrou het verduidelik:

Ek het eintlik op skool pornografie gekyk, om eerlik te wees met jou. Ons skarrel almal op een rekenaar [lag], en dan is dit so snaaks, want — ons skarrel almal op een rekenaar, en dan die meisies, hulle raak in die bui in die klas saam met die seuns, en die seuns begin klap en sulke goed. Dit gebeur eintlik.

Toe sy gevra is hoe dit moontlik was vir studente om pornografie op skool te kyk, het sy geantwoord:

Dit is geblokkeer, maar soveel mense weet hoe om dit te deblokkeer. Daar is soos hierdie proxy-webwerf. Mm-hm. Dit is hoe hulle deblokkeer ... soos, oukei, hy het dit op die rekenaar gesit, reg, en almal gaan agter op die rekenaars waar die onderwyser niks kan sien nie. Soos die laaste rekenaars agter. Dit is waarheen almal gaan. En dan begin hulle die blokkeer van webwerwe.

'N 17-jarige man het gerapporteer:

Toe ek vroeër skool toe gegaan het, het ek soms op pornowebwerwe gegaan, weet jy? Omdat ek my seuns geken het, het ons geweet hoe om te doen - om op Facebook te kom, om alles aan te gaan, elke keer as ons na 'n rekenaarklas gegaan het. So ons kon regtig alles gedoen het, alles wat ons wou hê. Gaan na 'n webwerf, wat ook al.

Hoekom kyk hulle na pornografie?

Jeug het berig dat hulle om verskillende redes na pornografie gekyk het, onder meer dat pornografie vermaaklik was en 'n oplossing vir eensaamheid en verveling (bv. "Net ek het 5 minute om dood te maak"; "ek is soms net verveeld") en vir seksuele bevrediging ( bv. "omdat ek geil is"; "omdat my vriendin haar menstruasie het"; "wanneer ek seks wil hê"; "om 'n neut te kry"). Een 17-jarige man het sy motiverings op die volgende manier saamgevat: 'Ja, ek is verveeld, of om eerlik met jou te wees, soms is ek geil en weet jy, daar is regtig niemand in die omgewing wat ek sou bel nie. , om eerlik met jou te wees. So ek weet net, masturbeer. '

Byna elke deelnemer (n = 21) het berig hoe om seks te hê deur na pornografie te kyk. Spesifiek het hulle gerapporteer dat hulle vanuit pornografie seksuele posisies geleer het, watter teenoorgestelde geslagsmaats seksueel mag geniet en om te leer hoe om betrokke te raak by bepaalde seksdade (bv. Orale seks, anale seks). Beide mans en vroue het gerapporteer dat hulle van seks uit pornografie geleer het (dws sewe mans en 14 vroue), hoewel vroue meer konkrete voorbeelde van dinge geleer het wat hulle geleer het. 'N 18-jarige vrou het berig:

Sonder porn sou ek nie die posisies ken nie, en sou ek nie die helfte van die dinge weet wat ek nou weet nie. Ek het nooit in die gesondheidsklas, biologieklas, alles wat ek deurgemaak het, geweet dat die vroulike liggaam die vermoë het om te spuit nie.

Nog 'n 17-jarige vrou het verduidelik dat sy geleer het hoe om mondelinge seks uit te voer deur pornografie te kyk:

Ek het nooit geweet hoe om van pik te suig nie, en ek het daar gaan kyk hoe om dit te doen. En dit is hoe ek geleer het.

Net so het 'n 18-jarige man verduidelik dat hy pornografie gekyk het om te leer hoe om mondelinge seks te voer, seks te praat en seks te begin:

Um, waarskynlik hoe om 'n meisie uit te eet. Um, um, soos wat om te sê, dink ek. Soos verskillende dinge om te sê. Um, en hoe om dit te begin, dink ek.

Deelnemers is spesifiek gevra hoe hulle gedink het hul eie lewens is beïnvloed deur pornografie, indien enigsins. Die hoof tema wat na vore gekom het, veral van vroue, was dat hulle in hul opinies kyk na pornografie hulle seksuele dade aangaan wat hulle nie andersins sou probeer het nie. Byvoorbeeld, 'n 17-jarige vrou het gesê:

Ek dink anaal. Dit was vreemd, want dan het dit my seergemaak om te sien [iemand] kry dit daar terug. Ek het nie daarvan gehou nie (lag) ... Dit was verbasend dat iemand dit kon doen. Ek het gedink dat dit is waar u die badkamer gebruik, dit is nie waar u iets insit nie.

'N 17-jarige vrou beskryf ook haar anale seks uit pornografie, en probeer dit self probeer nadat sy dit gekyk het en seergemaak het:

Wat my geskok het, is hoe hierdie vroue anale seks kan neem. Ek het dit een keer probeer. Ek het gesien hoe die vrou en dinge so is - hulle lyk of hulle 'n orgasme daaruit kry. Maar toe ek dit probeer het, was ek so verstom, soos ek uiteindelik ibuprofens gekry het [sic] en dinge omdat ek soveel pyn gehad het.

'N 18-jarige vrou het gesê dat sy geleer het om tydens haar seks spesifieke klanke te maak deur pornografie te kyk, alhoewel sy self 'n maagd was tydens die besigtiging:

Soos tydens die film ... het sy al hierdie geluide gekreun. So ek was soos, ek moet dit probeer. Soos dat ek ernstig was ... ek het baie films gesien wat dit doen, en dit was voor [ek het seks gehad], en ek was net soos, ek moet dit probeer.

Uiteindelik het 'n 17-jarige man artikuleer waarom hy nagevolg het wat hy gesien het in pornografie in die werklike lewe:

As ek na porno kyk en soos 'n manlike pornoster sien, en soms, as ek met 'n vrou is, probeer ek presies dieselfde doen as wat hulle doen, want ek dink dat dit sterre is .

Beïnvloed Pornografie Jeug om ongesonde verhoudingsgedrag te gebruik?

Alhoewel min jeugdiges in hierdie steekproef gerapporteer het dat hulle negatiewe ervarings met vennote gehad het as gevolg van pornografie, het twee maniere beskryf dat pornografie 'n rol gespeel het in ongesonde verhoudingsgedrag (dws potensieel dwangende seksuele gedrag), en ander beskryf die druk van kêrels om uit te voer dade wat die eerste keer gesien word in pornografie. Byvoorbeeld, een 17-jarige man, geïnspireer deur amateurpornografie, het hom gesien, beskryf 'n tyd toe hy sy slimfoon gebruik het om self met sy vriendin seks met seks te hê sonder haar toestemming:

Op hierdie stadium was ons saam [as vennote], en sy kon my dus nie nee sê nie, weet jy? Ek bedoel, sy sou kon, want weet jy, maar ek dink nie sy sou my nee gesê het nie. Net omdat, weet jy, ek haar kêrel was, en as ek 'n video wou neem ... weet jy?

Die respondent het verder verduidelik dat die slimfoon wat hy gebruik het om die video op te neem, uiteindelik verlore geraak het en dus deur ander aangevra kan word. Nog 'n man, 18 jaar oud, het ook beskryf hoe om video's van homself met seks te hê. Hy het verduidelik dat dit nie ongewoon is vir vriende om sulke seksvideo's op 'n informele manier te deel nie, selfs in openbare plekke soos 'n metro-motor. Dit is nie duidelik dat die vrouens ingestem het om verfilm te word of om die video's te versprei nie. Verder, as die wyfies jonger as 18 was toe hulle verfilm was, was die mans tegnies die vervaardiging van kinderpornografie, besit en verspreiding.

Ek en my maat, jy weet, ons maak eie video's, en toe het my seuntjie 'n video gemaak. Ons was dus op die trein, dit was soos stil en hy het net - hy het dit regtig hard opgedraai, en al wat jy hoor is die meisie wat kreun, en almal kyk net. Dit was sy video, net sulke dinge, soos jy weet. Ons kyk daarna en hou daarvan om niemand daaroor te skaam nie.

'N 17-jarige vrou het gereageer dat sy dikwels druk van haar kêrel gehad het om pornografie te sien en dit na te boots, maar sy was tot dusver in staat om hom suksesvol te weier.

Hy hou van [pornografie]. Hy het vir my gesê dat ek die meeste dinge moet doen, maar ek doen nie. Ek wil, as jy nie hou van hoe ek jou bevredig nie, gaan soek vir jou 'n dame wat pornografie doen!

Net so het 'n 18-jarige vrou gesê dat sy en haar kêrel eksperimenteer met nuwe seksuele posisies wat hulle in pornografie met negatiewe gevolge gesien het:

[Die posisie] is dat ek op my maag gaan lê en hy bo-op my gaan lê. Ek weet dikwels dat dit soort ekstreme is, maar dit voel soos verkragting. Soos, ek weet nie [lag]. Ek voel net dat ek nie kan beweeg nie. Ek voel asof hy nie rof is of iets aan my steek nie, ek voel net soos opgestop, asof dit nie reg is nie. Ek voel asof dit iets is wat - net nie - dit net nie voel nie ... dit is nie gemaklik nie. Ja, dit voel nie asof paartjies dit doen nie (lag). Dit voel asof ek gedwing word. Ek hou nie daarvan nie.

Een 17-jarige man het gesê dat dit ongemaklik is om na pornografie te kyk omdat hy voel dat dit die agteruitgang van vroue aanmoedig. Hy het ook verduidelik dat hy "nie pornografie wou" kyk nie, maar dat hy dit gedoen het omdat "dit daar was":

Ek dink nie pornografie is nuttig nie ... Ek dink dit is regtig afbrekend vir mans sowel as vroue. En ek dink nie dat dit daar moet wees nie. Maar dit was 'n bron wat ek gehad het, en daarom het ek dit geneem. Um, ek wou dit nie doen nie, maar jy weet, aangesien jy weet dat dit daar was, het ek dit gedoen, so ... dit laat 'n vrou minder lyk as wat sy is. En dit is soos: hulle noem haar slet, teef, vat dit en dat, en ek dink nie dit is regtig nie, weet jy, lekker om te sê. Ek sou dit dus nie aanbeveel nie, maar dit was daar, so ek het dit geneem.

Wat sê ouers?

Respondente is gevra of hul ouers weet dat hulle pornografie kyk, en indien wel, hoe hulle daarop reageer. Die oorweging van kommentaar oor die perspektiewe van ouers se deelnemers op pornografie het saamgeval rondom die idee dat ouers die jeug se gebruik van pornografie oor die algemeen ontmoedig het, maar nie gepraat het oor waarom jeug nie pornografie moes gebruik nie en oor die algemeen ongemaklik met die onderwerp was. Baie jongmense het ook aan die lig gebring dat hulle bewus was van die gebruik van pornografie deur hul ouers en vermoed dat die gebruik van hul ouers van pornografie 'n faktor was in hul onwilligheid om te negatief daaroor te wees met hul kinders. Een 18-jarige man het byvoorbeeld gesê:  

My ma en my ma se kêrel het baie vuil films, en een keer het ek 'n paar gebruik, en hulle het geweet dat ek dit geneem het. Hulle was dus soos: 'O, moenie ons vuil films gebruik nie.'

'N 17-jarige man het berig dat sy ouers streng oor pornografie was toe hy 11 of 12 jaar oud was, maar minder streng geword het toe hy ouer geword het. Hy het beskryf dat hy deur sy pa geraak word om pornografie as vroeë adolessent te kyk:

Nou ja, die afgelope tyd sê hulle nie regtig niks nie, maar toe ek soos twaalf was - miskien elf of twaalf, was hulle daarvoor altyd op my. Hulle wou nie hê dat ek daarna moes kyk nie. Een van die kere wat hulle my gevang het ... my pa was soos: 'Ag, as ek jou weer vang en na hierdie goed kyk, neem ek jou iPod weg.'

'N 18-jarige vrou het 'n duidelike voorbeeld gegee van die moeilike posisie waaroor ouers hulself kan bevind. Volgens haar wou haar ma nie pornografie met haar prepubescent seun bespreek nie, maar terselfdertyd gedwing het om hom te ontmoedig om te gebruik. Dit. Sy het gese:

[My ma], sy probeer om nie met [my jonger broer] daaroor te praat nie, maar gee hom maniere om te weet wat hy doen. Hy mag nie op sy ouderdom doen nie. Want hy is maar net elf jaar oud.

Bespreking

Na ons wete is dit die eerste studie wat die ervarings en gewoontes van pornografie-kykers ondersoek het na 'n steekproef van swart en Spaanse jeugdiges met lae inkomste. Verskeie temas is gegenereer, waaronder (a) dat die jeug 'n wye verskeidenheid subgenres van pornografie gesien het; (b) dat die jeug maklike, gratis toegang tot aanlynpornografie tuis en op skool gehad het; (c) dat die jeug om verskeie redes na pornografie gekyk het, maar byna elke deelnemer het gerapporteer hoe om seks te hê deur na pornografie te kyk; (d) druk om pornografie te maak of na te boots, kan 'n onderdeel wees van ongesonde afsprake; en (e) ouers van jeugdiges in hierdie steekproef is oor die algemeen beskryf as onondersteunend vir die gebruik van pornografie deur die jeug, maar is ook nie ondergeskik om dit met hulle te bespreek nie.
 
Terwyl deelnemers berig dat hulle pornografie met seksuele omgang verkies, het die jeug ook onbedoeld of opsetlik 'n wye verskeidenheid gespesialiseerde en in sommige gevalle onwettige pornografie gesien, wat geld vir ander monsters van adolessente (Gonzalez-Ortega & Orgaz) -Baz, 2013). Verskeie vroulike deelnemers en een mannetjie het ongemak uitgespreek oor die sien van vrouens verkrag, geslaan, seergemaak en beledigings soos 'teef' genoem. Die algemene gevoel onder die individue in hierdie steekproef was egter dat pornografie - selfs in uiterste vorme - 'n onopvallende faset van die daaglikse lewe is, wat die bevindings weerspieël van 'n studie van die gebruik van pornografie onder Sweedse jeugdiges (Lofgren-Martenson & Mansson, 2010). Van nota is dat verskeie deelnemers kommentaar gelewer het dat hul gunsteling musikale kunstenaars ook pornografie gemaak het, dat pornografie sterre dikwels gebruik word om klub openings of ander spesiale geleenthede te bevorder en dat hulle graag in pornografie wil wees omdat dit winsgewend is dat pornografie oorweeg word meer glansryke as skandelik.
 
Miskien nie verrassend nie, het die jeug in hierdie steekproef berig dat hulle maklike toegang tot internetpornografie tuis en op hul persoonlike elektroniese toestelle (bv. Slimfone) het. Ons het nie verwag dat die ervaring van pornografie op skoolterreine, tydens die klas en onder eweknieë so gereeld gerapporteer sou word nie. Dit kan wees dat die besigtiging van pornografie in die skool vaker voorkom as wat verwag word in skole wat met hulpbronne uitgedaag word, omdat daar minder fakulteite beskikbaar is om die gebruik van persoonlike elektroniese toestelle te monitor of tegnologie by te werk wat die jeug se toegang tot onwettige webwerwe blokkeer. Dit is kommerwekkend dat verskeie jongmense in hierdie steekproef berig dat klasmaats begin het om 'n gat te slaan en vroulike borste te gryp onmiddellik nadat hulle pornografie in die klaskamer gekyk het en in een geval 'n vuisgeveg het. Alhoewel daar geen twyfel bestaan ​​dat skole waarskynlik alles in hul vermoë doen om studente se toegang tot pornografie te blokkeer nie, kan dit nuttig wees vir opvoeders om te weet dat pornografie kan bydra tot 'n seksuele skoolklimaat wat teistering vergemaklik. Die resultate van hierdie studie toon op die minste duidelik dat sommige jeugdiges toegang tot pornografie op skool het, ondanks die Amerikaanse kinderbeskermingswet op kinders (CIPA), wat vereis dat skole wat die USAC-finansiering (Universal Service Administrative Company) ontvang, tegnologiese beskerming het plek om sodanige toegang te voorkom.
 
Daarbenewens het ons bevindings beklemtoon dat sommige jongmense pornografie as 'n onderrigbron gebruik: die jeug het pornografie aangevra om seks te leer ken; Ander het óf naboots of gevra deur 'n maat om te navolg, wat hulle gesien het. Ons bevinding dat die jeug naboots wat hulle in pornografie sien, is in ooreenstemming met ten minste een vorige studie van 51-pornografie-kykende jeug wat berig het dat hulle gekopieer het wat hulle in pornografie gesien het toe hulle seks gehad het (Smith, 2013), en 'n kwantitatiewe studie wat 63% van 'n steekproef van kollege studente bevind het, het nuwe seksuele tegnieke van pornografie aangeleer (Trostle, 2003). In die huidige studie wat pornografie as 'n model vir seksuele aktiwiteit gebruik het, het sommige vroue in die steekproef negatiewe gevolge gehad wat gerapporteer word deur pyn van anale seks, wat gedwing word om seks in 'n ongemaklike posisie te hê, nie seks te geniet of seks te verval nie reaksie. Hierdie resultate is in ooreenstemming met dié wat Marston en Lewis gerapporteer het (2014), wat bevind het dat 130 na 16-jarige vroue in 'n steekproef van 18-ouderdomme van XNUMX berig het dat anale seks pynlik gevind word, maar dat dit dikwels deur 'n manlike lewensmaat aangewakker word. Die jeug het gevoel dat belangstelling in anale seks hoofsaaklik aan pornografie toegeskryf kan word.
 
Daar is twee hoofredes om bekommerd te wees oor die potensiële impak van pornografie op adolessente. Eerstens bevorder die seksuele skrifte wat die meerderheid (55%) van gratis internetwebwerwe vir volwassenes bied, hipermaskuliniteit, manlike oorheersing en die prioritisering van manlike seksuele plesier as die norm (Gorman, Monk-Turner, & Fish, 2010). Tweedens, die jeug sal naïef poog om seksuele tonele van pornografie wat opgetree word, fisies ongemaklik of beserings of onrealisties te herstel (bv. Verwag dat alle vroue orgasme van anale seks moet hê). Hierdie studie was nie ontwerp om die oorsprong van die seksuele skrifte van die jongmense wat onderhoude gevoer is, te verken nie; Dit het egter bevind dat verskeie deelnemers pornografie naboots en volgens hulle eie negatiewe gevolge ervaar het. Dus ondersteun ons bevinding die ontluikende bewyse dat SEM in sommige gevalle adolessente seksuele gedrag negatief beïnvloed (Bleakley et al., 2008; Braun-Courville & Rojas, 2009; Brown & L'Engle, 2009; dag, 2014; Hald et al., 2013; Hussen, Bowleg, Sangaramoorthy en Malebranche, 2012; Jonsson et al., 2014).
 
Of pornografie verergering of misbruik in dating en seksuele verhoudings tussen die jeug is, is onbekend. Hierdie studie bied 'n beginpunt vir verdere ondersoek na hierdie onderwerp. Een man in hierdie steekproef het gerapporteer dat hy seks met sy vriendin verfilm het sonder dat hy haar kennis of toestemming gebruik het. Sy ander het berig dat hy en sy vriende gereeld huisgemaakte pornografiese video's op openbare plekke met mekaar gedeel het. Drie vroue in die steekproef het berig dat hul kêrels hulle onder druk geplaas het om dinge te doen wat hulle in pornografie gesien het. Dit is in ooreenstemming met vorige navorsing wat bevind het dat 11% van 'n steekproef van vroulike gemeenskapskliniek pasiënte dieselfde gerapporteer het (Rothman et al. 2012). Samevattend kan die ubiquity van pornografie op die internet en die verspreiding van webwerwe waar gebruikers hul eie amateurvideo's plaas, die waarskynlikheid verhoog dat minderjariges SEM skep, seksuele vennote ontgin, seksuele eksplisiete beelde van minderjarige eweknieë versprei en hul daterende vennote druk op betrokke raak by seksuele dade wat hulle kan seermaak of ontstel. Hierdie hipotese moet getoets word deur groterskaalse, kwantitatiewe navorsing.
 
Oor die algemeen het die jeugdiges in hierdie steekproef gemengde boodskappe oor pornografie gegee. Alhoewel uitgesoekte jeugdiges op jong ouderdomme (bv. 11 tot 13 jaar oud) berispe is, het ander gerapporteer dat hul ouers verdraagsaam was met die gebruik van pornografie omdat hulle ouer was. Jeug het gerapporteer dat ouers in sommige gevalle die gebruik van pornografie wou ontmoedig, maar dat hulle nie direk daaroor wou praat nie. Sommige jongmense het gemeld dat hulle hul ouers gesien of gehoor het na pornografie, en dit het blykbaar die gebruik van pornografie vir hulle normaliseer. Een Britse studie het bevind dat 16% van die ouers wat kinders gehad het wat een keer per week aanlyn gaan, glo dat hul kinders internetpornografie gekyk het (Livingstone & Bober, 2004), en navorsing het getoon dat die aandag van ouers oor die internetgebruik van kinders die waarskynlikheid beïnvloed dat hulle seksueel eksplisiete webwerwe sal sien (Noll, Shenk, Barnes, & Haralson, 2013). Ouers wat minder inkomste verdien en veelvuldig werk, kan die vermoë hê om hul kinders se internetaktiwiteite te monitor, en dit kan die waarskynlikheid verhoog dat kinders aan pornografie blootgestel word. As blootstelling aan adolessente aan pornografie bydra tot riskante seksuele gedrag, kan pornografie die verband tussen ouermonitering en negatiewe seksuele en reproduktiewe gesondheidsuitkomste by die jeug matig maak.
 
'N Onvoorsiene bevinding van hierdie studie was dat 'n getal (~21%) van die Swart-en-Hispanic-jeug in hierdie monster voorkeure vir onderskeiding van pornografie met onderskeidelik swart en spaanse akteurs uitgespreek het. Hierdie bevinding is in ooreenstemming met statistieke wat deur die pornhub.com-webwerf aangebied word, waarin berig word dat "ebbehout" en "swart" populêre pornografie-soekterme in die suidelike state en enige stede met 'n groot persentasie swart / afro-Amerikaanse inwoners is, soos soos Detroit (Pornhub.com, 2014). Pornhub berig ook dat soeke na "Asiatiese" pornografie voorkom in stede met groot Asiatiese subpopulasies, soos San Francisco en Honolulu. Die idee dat die jeug rassistiese en etnies-spesifieke pornografie kan uitoefen, is belangrik, want die leidrade vir opwekking wat die daaropvolgende seksuele risikogedrag as normatief kan versterk, kan in hierdie subgenres meer akuut wees. Soos Ogas en Gaddam beskryf in hul 2011 boek 'N biljoen kwaad gedagtes, pornografie waarin swart mans voorkom, beeld hulle gewoonlik uit as besonder kragtig en manlik, en hulle word "dikwels as meer dominant beskou" as mans van ander rasse in pornografie (Ogas & Gaddam, 2011, p. 184). Daar is ook geargumenteer dat "die idees van Latynse (o) identiteit gekarikasie en swaar getroos is" in die VSA-gemaakte pornografie, en dat swart en Latynse vroue as hiperseksuele in pornografie uitgebeeld word as vroue van ander rasse (Brooks, 2010; Miller-Young, 2010; Subero, 2010). Daar is dus 'n behoefte om die hipotese te toets dat die Swart-en-Hispanic-jeug die voorkeur gee aan pornografie wat aktrise van hul eie ras en / of etnisiteit het, dat hierdie pornografieë meer hiperbolies is in hul stereotipiese voorstellings van geslagsrolle en dat hierdie voorstellings die seksuele invloed beïnvloed skrifte van Swart-en-Hispanic-jeug op maniere wat hulle op verhoogde risiko vir riskante seksuele houdings, gedrag, en uiteindelik negatiewe seksuele en reproduktiewe gesondheidsuitkomste plaas.
 
In ooreenstemming met vorige navorsing, het ons gevind dat jeugdiges in hierdie steekproef dit oor die algemeen skynbaar geniet om oor hierdie onderwerp gevra te word en het hulle onvoorwaardelik daaroor gepraat (Lofgren-Martenson & Mansson, 2010). Mans was egter terughoudender, het minder geneig om hul antwoorde uit te brei, het minder besonderhede verskaf en het aansienlik minder interpretasie of selfreflekterende insig oor hul verbruik van SEM aangebied as wat die vroue gedoen het. Die probleme om diskursiewe praatjies van jong mans aan te moedig, is 'n algemene uitdaging vir baie kwalitatiewe navorsingstudies (Bahn & Barratt-Pugh, 2013). Die implikasies daarvan om minder gedetailleerde inligting van mans in hierdie steekproef in te win, is dat die resultate skuins kan wees ten opsigte van die vroulike ervarings; addisionele diepgaande, kwalitatiewe navorsing met terughoudende adolessente kleure mans oor die onderwerp van pornografie-gebruik, sou die bevindings van die huidige studie verryk. By mans en vrouens kan sosiale wenslikheid die resultate beïnvloed; addisionele navorsing wat nie van jeugdiges vereis om met 'n navorsingsassistent te kommunikeer nie, kan ryker resultate lewer.
 
Die resultate van hierdie studie staan ​​ten minste vier beperkings voor. Eerstens, inherent aan kwalitatiewe navorsing, is die potensiaal vir diegene wat data versamel of analiseer om subjektiwiteit en vooroordeel in te stel in die manier waarop hulle vrae stel, reageer op antwoorde, of interpretasie van aanhalings. Ons streef aansienlike pogings om hierdie potensiële bronne van vooroordeel te verminder deur 'n streng opleidingsprotokol vir data-insameling te ontwikkel en te implementeer, met behulp van verskeie kodeerders vir die inhoudsanalise en om te verseker dat konsensus bereik is voordat kodes toegepas word. Tweedens, ons voorbeeld was 'n geriefs monster; Deelnemers aan hierdie studie is nie lukraak gekies uit die bevolking van die jeug in die stad waar die navorsing plaasgevind het nie. Dit beteken dat as daar iets uniek is vir pasiënte met nooddepartemente wat pornografie gekyk het wat nie ook van die algemene bevolking van die jeug voorkom nie, dit die ongemete faktor kan wees wat die resultate beïnvloed het. Derdens kan daar sommige wees wat die relatief klein steekproef beskou (N = 23) as 'n beperking. In reaksie daarop wys ons daarop dat die doel van kwalitatiewe navorsing nie is om verteenwoordigende data te genereer nie; dit is eerder om ryk en gedetailleerde gegewens in te samel wat kwantitatiewe bevindings uit ander studies betekenis kan gee of wat gebruik kan word om hipoteses vir toekomstige navorsing te genereer. Uiteindelik het sommige jongmense in hierdie steekproef die afgelope jaar relatief gereeld pornografie gesien; 44% het die afgelope 12 maande drie tot vyf keer gerapporteer (tabel 1). Dit is redelik om te wonder of ongereelde blootstelling moontlik die houding of gedrag van die jeug kan beïnvloed. Beide klassieke kondisionering en primingsteorie ondersteun egter die bewering dat so min as een blootstelling aan 'n bepaalde stimulus kan afdruk en 'n langtermyn-opwindingstoon kan skep (Jo & Berkowitz 1994). As neuroloë Ogas en Gaddam (2011) verduidelik, "Baie seksuele obsessies by mans blyk na 'n enkele blootstelling te vorm, eerder as na herhaalde parings van 'n neutrale stimulus en 'n opwindende stimulus" (p. 50). 'N Enkele of korttermyn blootstelling aan 'n spesifieke stimulus kan 'n bestaande, onbewuste stel oortuigings aktiveer wat ooreenstem met daardie stimulus (Jo & Berkowitz, 1994); Met ander woorde, een uitsig op 'n pornografiese toneel kan latente seksuele skrifte of opwekkingstoestande versterk.
Ten slotte verryk hierdie studie die bestaande literatuur oor die gebruik van adolessente pornografie deur inligting oor die pornografiese verwante ervarings van 'n voorbeeld van lae-inkomste, stedelike jeugdige kleur in te bied. Die uitslae het aan die lig gebring dat die jeug leer hoe om seks uit pornografie te hê en seksuele dade wat hulle in pornografie beskou, in sommige gevalle met nadelige gevolge te naboots. Baie Swart-en-Hispanic-jeugdiges kan video's uitbeeld wat problematiese seksuele skrifte uitbeeld, wat adolessente jeug kan beïnvloed wat nog relatief seksueel onervare is, in die proses om seksueel gesubsialiseer te word, en om seksuele skrifte wat in die media aangebied word, te internaliseer.

Verwysings

 • 1. Bahn, S., en Barratt-Pugh, L. (2013). Kry terughoudende jong manlike deelnemers aan die praat: die gebruik van artefak-gemedieerde onderhoude om diskursiewe interaksie te bevorder. Kwalitatiewe Maatskaplike Werk, 12(2), 186–199. doi:10.1177/1473325011420501 [CrossRef]
 • 2. Baumeister, RF (2000). Geslagsverskille in erotiese plastisiteit: Die vroulike seksdryf is sosiaal buigsaam en responsief. Sielkundige Bulletin, 126(3), 347–374. doi:10.1037/0033-2909.126.3.347 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [CSA]
 • 3. Baumgartner, SE, Sumter, SR, Peter, J., Valkenburg, PM, & Livingstone, S. (2014). Maak landkonteks saak? Ondersoek die voorspellers van tienerseise in Europa. Rekenaars in menslike gedrag, 34, 157-164. doi: 10.1016 / j.chb.2014.01.041 [CrossRef], [Web of Science ®]
 • 4. Bleakley, A., Hennessy, M., Fishbein, M., & Jordan, A. (2008). Dit werk op beide maniere: die verband tussen blootstelling aan seksuele inhoud in die media en adolessente seksuele gedrag. Media Sielkunde, 11(4), 443–461. doi:10.1080/15213260802491986 [Taylor & Francis Online], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 5. Bleakley, A., Hennessy, M., Fishbein, M., en Jordan, A. (2011). Gebruik die integrerende model om te verduidelik hoe blootstelling aan seksuele media-inhoud adolessente seksuele gedrag beïnvloed. Gesondheidsopvoeding en Gedrag, 38(5), 530–540. doi:10.1177/1090198110385775 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 6. Braun-Courville, DK, & Rojas, M. (2009). Blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe en adolessente seksuele houdings en gedrag. Blaar van Adolessente Gesondheid, 45(2), 156–162. doi:10.1016/j.jadohealth.2008.12.004 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 7. Brooks, S. (2010). Hipersexualisering en die donker liggaam: Ras en ongelykheid onder swart en Latynse vroue in die eksotiese dansbedryf. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid: 'n Tydskrif van die NSRC, 7(2), 70–80. doi:10.1007/s13178-010-0010-5 [CrossRef]
 • 8. Brown, J., & L'Engle, K. (2009). X-gegradeerde seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse blootstelling aan vroeë adolessente aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36(1), 129–151. doi:10.1177/0093650208326465 [CrossRef], [Web of Science ®]
 • 9. Brown, JD, L'Engle, KL, Pardun, CJ, Guo, G., Kenneavy, K., & Jackson, C. (2006). Sexy media is belangrik: blootstelling aan seksuele inhoud in musiek, films, televisie en tydskrifte voorspel swart en wit adolessente se seksuele gedrag. Pediatrics, 117(4), 1018–1027. doi:10.1542/peds.2005-1406 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 10. Carroll, JS, Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, Barry, CM, & Madsen, SD (2008). Generasie XXX: Aanvaarding en gebruik van pornografie onder opkomende volwassenes. Tydskrif van Adolessente Navorsing, 23(1), 6–30. doi:10.1177/0743558407306348 [CrossRef], [Web of Science ®]
 • 11. Dariotis, JK, Sifakis, F., Pleck, JH, Astone, NM, & Sonenstein, FL (2011). Rasse- en etniese verskille in seksuele risikogedrag en SOS'e tydens die oorgang van jong mans na volwassenheid. Perspektiewe op Seksuele en Reproduktiewe Gesondheid, 43(1), 51–59. doi:10.1363/4305111 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 12. Dag, A. (2014). Die 'blues': die bestaan, verspreiding en invloed van pornografie op die seksuele gesondheid van jong mense in Sierra Leone. Kultuur Gesondheid en Seksualiteit, 16(2), 178–189. doi:10.1080/13691058.2013.855819 [Taylor & Francis Online], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 13. Deardorff, J., Tschann, JM, Flores, E., de Groat, CL, Steinberg, JR, & Ozer, EJ (2013). Latino-jeugdiges se seksuele waardes en strategieë vir die onderhandeling van kondome. Perspektiewe op Seksuele en Reproduktiewe Gesondheid, 45(4), 182–190. doi:10.1363/4518213 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 14. Eisenman, R., & Dantzker, ML (2006). Geslags- en etniese verskille in seksuele houdings aan 'n Spaanse universiteit. Tydskrif vir Algemene Sielkunde, 133(2), 153–162. doi:10.3200/GENP.133.2.153-162 [Taylor & Francis Online], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 15. Finer, LB, & Zolna, MR (2011). Onbedoelde swangerskap in die Verenigde State: voorkoms en verskille, 2006. voorbehoeding, 84(5), 478–485. doi:10.1016/j.contraception.2011.07.013 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 16. Gagnon, JH, & Simon, W. (2005). Seksuele gedrag: Die sosiale bronne van menslike seksualiteit. New Brunswick, NJ: Transaksie.
 • 17. Gonzalez-Ortega, E., & Orgaz-Baz, B. (2013). Minderjarige blootstelling aan aanlynpornografie: voorkoms, motiverings, inhoud en effekte. Anales De Psicologia [Annals of Psychology], 29(2), 319–327. doi:10.6018/analesps.29.2.131381 [CrossRef], [Web of Science ®]
 • 18. Gorman, S., Monk-Turner, E., & Fish, J. (2010). Gratis webwerwe vir volwassenes: Hoe algemeen kom vernederende dade voor? Geslagskwessies, 27, 131–145. doi:10.1007/s12147-010-9095-7 [CrossRef]
 • 19. Hald, GM, Kuyper, L., Adam, PCG, & de Wit, JBF (2013). Verklaar dit om te kyk? Beoordeling van die verband tussen seksueel eksplisiete materiaalgebruik en seksuele gedrag in 'n groot steekproef van Nederlandse adolessente en jong volwassenes. Tydskrif van Seksuele Geneeskunde, 10(12), 2986–2995. doi:10.1111/jsm.12157 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 20. Hussen, SA, Bowleg, L., Sangaramoorthy, T., & Malebranche, DJ (2012). Ouers, eweknieë en pornografie: Die invloed van vormende seksuele skrifte op seksuele risikogedrag vir volwassenes onder swart mans in die VSA. Kultuur, Gesondheid en Seksualiteit, 14(8), 863–877. doi:10.1080/13691058.2012.703327 [Taylor & Francis Online], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 21. Jo, E., & Berkowitz, L. (1994). 'N Primerende effek van media-invloede: 'n opdatering. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media-effekte: Vooruitgang in teorie en navorsing (pp. 43-60). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • 22. Jonsson, LS, Priebe, G., Bladh, M., & Svedin, CG (2014). Vrywillige seksuele blootstelling aanlyn onder Sweedse jeugdiges: sosiale agtergrond, internetgedrag en psigososiale gesondheid. Rekenaars in menslike gedrag, 30, 181-190. doi: 10.1016 / j.chb.2013.08.005 [CrossRef], [Web of Science ®]
 • 23. Kaplan, DL, Jones, EJ, Olson, EC, en Yunzal-Butler, CB (2013). Vroeë ouderdom van eerste geslag en gesondheidsrisiko in 'n stedelike adolessente bevolking. Tydskrif van Skoolgesondheid, 83(5), 350–356. doi:10.1111/josh.12038 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 24. Koh, HK, Graham, G., & Glied, SA (2011). Die vermindering van rasse- en etniese verskille: die aksieplan van die Departement van Gesondheid en Menslike Dienste. Gesondheidsake (Millwood), 30(10), 1822–1829. doi:10.1377/hlthaff.2011.0673 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 25. Livingstone, S., & Bober, M. (2004). Britse kinders gaan aanlyn: Oorsig oor die ervarings van jongmense en hul ouers. Ekonomiese en Sosiale Navorsingsraad. Londen, UK: London School of Economics and Political Science.
 • 26. Lofgren-Martenson, L., & Mansson, SA (2010). Begeerte, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van die Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47(6), 568–579. doi:10.1080/00224490903151374 [Taylor & Francis Online], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 27. Luder, MT, Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, PA, & Suris, JC (2011). Verbande tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40(5), 1027–1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 28. Ma, CMS, & Shek, DTL (2013). Verbruik van pornografiese materiaal in vroeë adolessente in Hong Kong. Tydskrif vir Pediatriese en Adolessente Ginekologie, 26(3), S18–S25. doi:10.1016/j.jpag.2013.03.011 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 29. Marston, C., & Lewis, R. (2014). Anale heteroseksueel onder jongmense en implikasies vir gesondheidsbevordering: 'n Kwalitatiewe studie in die Verenigde Koninkryk. BMJ Open, 4(e004996), 1–6. doi:10.1136/bmjopen-2014-004996 [CrossRef], [Web of Science ®]
 • 30. Meston, CM, & Ahrold, T. (2010). Etniese, geslags- en akkulturasie-invloede op seksuele gedrag. Argiewe van seksuele gedrag, 39(1), 179–189. doi:10.1007/s10508-008-9415-0 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 31. Miller-Young, M. (2010). Om hipersexualiteit aan die werk te stel: Swart vroue en onwettige erotiek in pornografie. heterosexuality, 13(2), 219–235. doi:10.1177/1363460709359229 [CrossRef], [Web of Science ®]
 • 32. Morgan, E. (2011). Verenigings tussen die gebruik van jong volwassenes van seksueel eksplisiete materiaal en hul seksuele voorkeure, gedrag en tevredenheid. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 48(6), 520–530. doi:10.1080/00224499.2010.543960 [Taylor & Francis Online], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 33. Mulya, TW, & Hald, GM (2014). Self-waargenome effekte van pornografieverbruik in 'n steekproef van Indonesiese universiteitstudente. Media Sielkunde, 17(1), 78–101. doi:10.1080/15213269.2013.850038 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]
 • 34. Noll, JG, Shenk, CE, Barnes, JE, & Haralson, KJ (2013). Vereniging van mishandeling met hoërisiko-internetgedrag en vanlyn ontmoetings. Pediatrics, 131(2), E510–E517. doi:10.1542/peds.2012-1281 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 35. Ogas, O., & Gaddam, S. (2011). 'N miljard kwaad gedagtes. New York, NY: Pikkewyn.
 • 36. Olmstead, SB, Negash, S., Pasley, K., & Fincham, FD (2013). Verwagtinge van opkomende volwassenes vir die gebruik van pornografie in die konteks van toekomstige romantiese verhoudings: 'n Kwalitatiewe studie. Argiewe van seksuele gedrag, 42(4), 625–635. doi:10.1007/s10508-012-9986-7 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 37. Peter, J., & Valkenburg, P. (2009). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en opvattings oor vroue as seksobjekte: beoordeling van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3), 407–433. doi:10.1111/j.1460-2466.2009.01422.x [CrossRef], [Web of Science ®]
 • 38. Peter, J., & Valkenburg, PM (2011). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en die antesedente daarvan: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40(5), 1015–1025. doi:10.1007/s10508-010-9644-x [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 39. Pfaus, JG, Kippin, TE, Coria-Avila, GA, Gelez, H., Afonso, VM, Ismail, N., & Parada, M. (2012). Wie, wat, waar, wanneer (en miskien selfs waarom)? Hoe die ervaring van seksuele beloning seksuele begeerte, voorkeur en prestasie verbind. Argiewe van seksuele gedrag, 41(1), 31–62. doi:10.1007/s10508-012-9935-5 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 40. Pornhub.com. (2014). Pornhub se beste soekterme in Amerikaanse stede. Besoek op 5 Augustus 2014 van http://www.pornhub.com/insights/top-search-terms-usa-cities/
 • 41. Rothman, EF, Decker, MR, Miller, E., Reed, E., Raj, A., & Silverman, JG (2012). Meerpersoonlike geslag onder 'n monster van adolessente vroulike stedelike gesondheidskliniekpasiënte. Blaar van Stedelike Gesondheid-Bulletin van die New York Akademie vir Geneeskunde, 89(1), 129–137. doi:10.1007/s11524-011-9630-1 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 42. Rothman, EF, Linden, JA, Baughman, AL, Kaczmarsky, C., & Thompson, M. (2013). “Die alkohol het my net kwaad gemaak”: Standpunte oor hoe alkohol en dagga 'n invloed het op die gewelddadige geweld van tieners met vrywilligers: resultate van 'n kwalitatiewe studie. Jeug en Samelewing. Vooraf aanlynpublikasie. doi: 10.1177 / 0044118 × 13491973 [CrossRef], [PubMed]
 • 43. Sakaluk, JK, Todd, LM, Milhausen, R., & Lachowsky, NJ (2014). Dominante heteroseksuele seksuele skrifte in opkomende volwassenheid: konseptualisering en meting. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 51(5), 516–531. doi:10.1080/00224499.2012.745473 [Taylor & Francis Online], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 44. Sandelowski, M. (1995). Kwalitatiewe analise: Wat dit is en hoe om te begin. Navorsing in Verpleegkunde en Gesondheid, 18(4), 371-375. [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 45. Sinkovic, M., Stulhofer, A., & Bozic, J. (2013). Herbesoek oor die verband tussen pornografie en riskante seksuele gedrag: die rol van vroeë blootstelling aan pornografie en seksuele sensasie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 50(7), 633–641. doi:10.1080/00224499.2012.681403 [Taylor & Francis Online], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 46. Smith, M. (2013). Jeug kyk seksueel eksplisiete materiaal aanlyn: Die olifant aanspreek op die skerm. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 10(1), 62–75. doi:10.1007/s13178-012-0103-4 [CrossRef]
 • 47. Stulhofer, A., Jelovica, V., & Ruzic, J. (2008). Is vroeë blootstelling aan pornografie 'n risikofaktor vir seksuele kompulsiwiteit? Bevindinge uit 'n aanlyn-opname onder jong heteroseksuele volwassenes. Internasionale Tydskrif vir Geslagsgesondheid, 20(4), 270–280. doi:10.1080/19317610802411870 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®]
 • 48. Subero, G. (2010). Gay Mexikaanse pornografie op die kruising van etniese en nasionale identiteit in Jorge Diestra's La Putiza. Seksualiteit en Kultuur: 'n Interdissiplinêre Kwartaal, 14(3), 217–233. doi:10.1007/s12119-010-9071-0 [CrossRef]
 • 49. Trostle, LC (2003). Oor pornografie as 'n bron van seksinligting vir universiteitstudente: Bykomende konsekwente bevindinge. Sielkundige Verslae, 92(1), 143–150. doi:10.2466/pr0.92.1.143-150 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 50. Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., & Kafetzis, D. (2009). Adolessente pornografiese internetgebruik: 'n Multivariate regressie-analise van die voorspellende faktore van gebruik en psigososiale implikasies. Cyberpsychology and Behavior, 12(5), 545–550. doi:10.1089/cpb.2008.0346 [CrossRef], [PubMed]
 • 51. Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en gewenste blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale steekproef van internetgebruikers vir die jeug. Pediatrics, 119(2), 247–257. doi:10.1542/peds.2006-1891 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 52. Wright, PJ (2013). Amerikaanse mans en pornografie, 1973-2010: Verbruik, Voorspellers, korreleer. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 50(1), 60–71. doi:10.1080/00224499.2011.628132 [Taylor & Francis Online], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 53. Wright, PJ, Bae, S., & Funk, M. (2013). Amerikaanse vroue en pornografie deur vier dekades: blootstelling, houdings, gedrag, individuele verskille. Argiewe van seksuele gedrag, 42(7), 1131–1144. doi:10.1007/s10508-013-0116-y [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]
 • 54. Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-West, M., & Leaf, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en die uitvoering van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37(1), 1–18. doi:10.1002/ab.20367 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®]