Jong mense, pornografie en ouderdomsverifikasie: British Board of Film Classification (Januarie, 2020)

61-bladsy PDF van die BBFC-navorsingsverslag

Uittreksel uit die BBFC-bladsy:

Die BBFC het hierdie ondersoek opdrag gegee om konteks te gee aan die huidige aanlyn pornografie-landskap, asook om jongmense se interaksie met en houdings teenoor pornografie te ondersoek.

Die metode is ontwerp om kwalitatief en kwantitatief te ondersoek wat kinders en ouers oor 'n verskeidenheid onderwerpe dink, van die gevolge van pornografie tot hul houdings teenoor ouderdomsverifikasie.

Ons het gevind dat 'n groot aantal jongmense pornografie soek vir seksuele bevrediging en om te leer oor seks, insluitend 'wat normaal is', of dit nuttig is of nie. Baie kinders het egter berig dat hulle op 'n jonger ouderdom per ongeluk oor seksuele inhoud gestruikel het, wat hulle destyds ontstellend gevind het.

Ons het 'n aanlyn-opname, voltooi deur 'n ouer en hul kind, met 'n gesamentlike totaal van 2,284 respondente .Ons het ook gehou ouer fokusgroepe met 24 ouers, waarin ouers 'n verskeidenheid onderwerpe in groepsverband bespreek het. (1,142 ouers en 1,142 kinders van 11 tot 17 jaar oud). Die opname was verteenwoordigend van kinders 11 tot 17 jaar oud in die UK. Die mees verhelderende aspek van die navorsing was ons 36 kwalitatiewe diepteonderhoude twee tot drie uur duur met 16- tot 18-jariges.

Ons het ook twee artikels geskryf om die verslag te vergesel, waarin ons die oorkoepelende bevindings en vrae wat daaruit voortspruit verder bespreek en verduidelik hoe ons die etiese probleme van hierdie navorsing ondersoek het.

Ongekarteerde gebied: hoe ons toegang gehad het tot die baie private gedrag van tieners

'Wat doen ek?': Hoe kinders pornografie gebruik om intimiteit te ondersoek