คำติชมของมาตรวัดผลการบริโภคสื่อลามกโดย Gary Wilson (การนำเสนอวิดีโอนาที 7)

สำหรับบทวิจารณ์ที่ครอบคลุมและเป็นลายลักษณ์อักษรโดย YBOP และโดยศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาให้ดู: ผลกระทบจากการบริโภคสื่อลามก (2008), Hald GM, Malamuth NM (PCES)