Neurologiese studies oor porno-gebruikers deur Matthias Brand en sy span

handelsmerke span.JPG

Matthias Brand is die hoof van die departement Algemene Sielkunde: Kognisie aan die Universiteit van Duisburg-Essen (Brand se span navorsers). Hieronder is die neurologiese studies oor porno gebruikers en resensies van die literatuur / kommentare oor pornogebruik / verslawing, wat Brand en sy span gepubliseer het:

1) Pornografiese prente op die internet kyk: Rol van seksuele oorsaaklike graderings en psigologiese-psigiatriese simptome vir die gebruik van internet seks-plekke buitensporig (Brand et al., 2011) - [groter versoeke / sensitiwiteit en swakker uitvoerende funksie] - 'n uittreksel:

Resultate dui daarop dat selfversorgde probleme in die daaglikse lewe gekoppel aan aanlyn seksuele aktiwiteite voorspel word deur subjektiewe seksuele opwekkingsklassifikasies van die pornografiese materiaal, die wêreldwye erns van sielkundige simptome, en die aantal sekstoepassings wat gebruik word wanneer dit op die internet seks plekke in die daaglikse lewe is, terwyl die tyd wat spandeer is op internet seks plekke (minute per dag) nie beduidend bygedra het tot die verklaring van afwyking in die IATsex telling. Ons sien sommige parallelle tussen kognitiewe en brein meganismes wat potensieel bydra tot die instandhouding van oormatige cybersex en dié wat vir individue met substansafhanklikheid beskryf word.

2) Pornografiese beeldverwerking interfereer met werkende geheueprestasie (Laier et al., 2013) - [groter versoeke / sensitiwiteit en swakker uitvoerende funksie] - 'n uittreksel:

Sommige individue rapporteer probleme tydens en na internet seks betrokkenheid, soos vermiste slaap en vergeet afsprake, wat geassosieer word met negatiewe lewensgevolge. Een meganisme wat moontlik tot sulke probleme lei, is dat seksuele opwinding tydens internet seks inmeng met Werksgeheue (WM) kapasiteit, wat lei tot verwaarlosing van relevante omgewingsinligting en dus nadelige besluitneming. Die resultate het die WM-vertoning in die pornografiese toestand van die 4-rugtaak vergeleke met die drie oorblywende prentomstandighede. Bevindinge word bespreek met betrekking tot internetverslawing omdat WM-interferensie deur verslawingverwante aanwysers bekend is met substansafhanklikhede.

3) Seksuele beeldverwerking interfereer met besluitneming onder dubbelsinnigheid (Laier et al., 2013) - [groter versoeke / sensitiwiteit en swakker uitvoerende funksie] - 'n uittreksel:

Besluitneming prestasie was erger toe seksuele prente geassosieer word met nadelige kaartdekke in vergelyking met prestasie toe die seksuele prente gekoppel is aan die voordelige dekke. Subjektiewe seksuele opwinding het die verhouding tussen taaktoestand en besluitnemingsprestasie gemodereer. Hierdie studie het beklemtoon dat seksuele opwinding met besluitneming inmeng, wat kan verduidelik hoekom sommige individue negatiewe gevolge ervaar in die konteks van die gebruik van cybersex.

4) Cybersex verslawing: Ervare seksuele opwinding wanneer pornografie gekyk word en nie seksuele kontakte in die werklike lewe maak die verskil (Laier et al., 2013) - [groter versoeke / sensitiwiteit en swakker uitvoerende funksie] - 'n uittreksel:

Die resultate toon dat aanwysers van seksuele opwinding en drang na internetpornografiese aanwysings vooruitsigte vir cybereksverslawing in die eerste studie voorspel het. Daarbenewens is getoon dat problematiese cybersex gebruikers meer seksuele opwinding en drangreaksies toon as gevolg van pornografiese cue-aanbieding. In albei studies was die getal en die kwaliteit met werklike seksuele kontakte nie geassosieer met cyberseksverslawing nie. Die resultate ondersteun die bevredigingshypotese, wat veronderstel versterking, leermeganismes en drang om relevante prosesse te wees in die ontwikkeling en instandhouding van cybereksverslawing. Swak of onbevredigende seksuele lewenswerklike kontakte kan nie genoegsame cybereksverslawing verduidelik nie.

5) Cybersex verslawing in heteroseksuele vroulike gebruikers van internetpornografie kan verklaar word deur bevredigende hipotese (Laier et al., 2014) - [groter versoeke / sensitiwiteit] - 'n uittreksel:

Ons het 51-vroulike IPU- en 51-vroulike nie-internetpornografie-gebruikers (NIPU) ondersoek. Met behulp van vraelyste het ons die erns van cybereksverslawing in die algemeen beoordeel, asook geneigdheid vir seksuele opwinding, algemene problematiese seksuele gedrag en erns van sielkundige simptome. Daarbenewens is 'n eksperimentele paradigma, insluitende 'n subjektiewe opwekking van 100-pornografiese prente, sowel as aanduidings van drang, uitgevoer. Resultate het aangedui dat die IPU pornografiese prente as meer gewek aangewys en aangemoedig het om groter drang as gevolg van pornografiese prentaanbieding in vergelyking met NIPU. Daarbenewens het drang, seksuele opwekking van prente, sensitiwiteit vir seksuele opwinding, problematiese seksuele gedrag en erns van sielkundige simptome die neiging tot cybereksverslawing in IPU voorspel. Om in 'n verhouding te wees, is die aantal seksuele kontakte, bevrediging met seksuele kontak en die gebruik van interaktiewe cybersex nie geassosieer met cybersexverslawing nie. Hierdie resultate is in lyn met dié wat gerapporteer is vir heteroseksuele mans in vorige studies. Bevindings aangaande die versterkende aard van seksuele opwinding, die leermeganismes en die rol van kue-reaktiwiteit en drang in die ontwikkeling van cybersexverslawing in IPU moet bespreek word.

6) Empiriese bewyse en teoretiese oorwegings oor faktore wat bydra tot Cybersex-verslawing vanuit 'n kognitiewe gedragsopgawe (Laier et al., 2014) - [groter versoeke / sensitiwiteit] - 'n uittreksel:

Die aard van 'n verskynsel word dikwels genoem Cybereks verslawing (CA) en die ontwikkelingsmeganismes word bespreek. Vorige werk dui daarop dat sommige individue kwesbaar vir CA kan wees, terwyl positiewe versterking en kue-reaktiwiteit as kernmeganismes van die CA-ontwikkeling beskou word. In hierdie studie het 155-heteroseksuele mans mans 100-pornografiese prente geëvalueer en aangedui dat hulle seksuele opwinding verhoog. Daarbenewens is tendense teenoor CA, sensitiwiteit vir seksuele opwinding en disfunksionele gebruik van seks in die algemeen beoordeel. Die resultate van die studie toon dat daar faktore van kwesbaarheid vir CA is en bewys lewer van die rol van seksuele bevrediging en disfunksionele hantering in die ontwikkeling van CA.

7) Cybersex verslawingBrand & Laier, 2015). uittreksels:

Baie individue gebruik cybersex-toepassings, veral internetpornografie. Sommige individue ervaar 'n verlies aan beheer oor hul kuberekseksgebruik en rapporteer dat hulle nie hul cybersexgebruik kan reguleer nie, selfs al het hulle negatiewe gevolge ondervind. In onlangse artikels word cybereksverslawing beskou as 'n spesifieke soort internetverslawing. Sommige huidige studies ondersoek parallelle tussen cyberseksverslawing en ander gedragsverslawing, soos Internet Gaming Disorder. Cue-reactiviteit en drang word beskou as 'n belangrike rol in cyberseksverslawing. Ook, neurokognitiewe meganismes van ontwikkeling en instandhouding van cybersexverslawing behels hoofsaaklik gebreke in besluitneming en uitvoerende funksies. Neuroimaging studies ondersteun die aanname van betekenisvolle samehang tussen cyberseksverslawing en ander gedragsverslawing, sowel as substansafhanklikheid.

8) Neurowetenskap van internetpornografieverslawing: 'n hersiening en opdatering (Love et al., 2015). 'N Deeglike oorsig van die neurowetenskaplike literatuur wat verband hou met Internet-verslawing sub-tipes, met spesiale fokus op internet porno verslawing. Die resensie kritiseer ook twee onlangse kop-gryp EEG-studies deur spanne onder leiding van Nicole Prause (wat valslik beweer dat die bevindings twyfel oor pornverslawing). uittreksels:

Baie erken dat verskeie gedrag wat die beloningskringe in menslike brein kan beïnvloed, lei tot 'n verlies aan beheer en ander simptome van verslawing in ten minste sommige individue. Wat die internetverslawing betref, ondersteun neurowetenskaplike navorsing die aanname dat onderliggende neurale prosesse soortgelyk is aan die verslawing van die stof ... In hierdie oorsig gee ons 'n opsomming van die konsepte van voorgestelde onderliggende verslawing en gee 'n oorsig oor neurowetenskaplike studies oor internetverslawing en internetspelversteuring. Daarbenewens het ons die beskikbare neurowetenskaplike literatuur oor internetpornografieverslawing hersien en die resultate by die verslawingmodel verbind. Die oorsig lei tot die gevolgtrekking dat internetpornografieverslawing in die verslawingskader pas en soortgelyke basiese meganismes met substansverslawing deel.

9) Integrasie van psigologiese en neurobiologiese oorwegings rakende die ontwikkeling en instandhouding van spesifieke internetgebruiksafwykings: 'n interaksie van persoon-invloed-kognisie-uitvoeringsmodel (Brand et al., 2016). 'N Oorsig van die meganismes wat onderliggend is aan die ontwikkeling en instandhouding van spesifieke internetgebruiksversteurings, insluitende "internetpornografie-versteuringsversteuring". Die skrywers stel voor dat pornografieverslawing (en cybersexverslawing) geklassifiseer word as internetgebruiksversteurings en geplaas word met ander gedragsverslawing onder substansgebruiksversteurings as verslawende gedrag. uittreksels:

Alhoewel die DSM-5 fokus op internetspeletjies, dui 'n betekenisvolle aantal outeurs aan dat individue wat individueel behandel is, ook ander webtoepassings of webwerwe verslawend kan gebruik.

Uit die huidige stand van navorsing stel ons voor dat die gebruik van internetgebruik in die komende ICD-11 ingesluit word. Dit is belangrik om daarop te let dat ander soorte toepassings ook problematies gebruik word as die internet-spelversteuring. Een benadering kan behels die bekendstelling van 'n algemene term van internetgebruiksversteuring, wat dan gespesifiseer kan word in die lig van die eerste keuse-aansoek wat gebruik word (bv. Internet-spelversteuring, internet-dobbelstoornis, internetpornografie-gebruiksversteuring, Internet-kommunikasieversteuring en internet-inkopiestoornis).

10) Prefrontale beheer en internetverslawing: 'n teoretiese model en hersiening van neuropsigologiese en neuroimaging-bevindinge (Brand et al., 2015) - [disfunksionele prefrontale stroombane / armere uitvoerende funksie en sensitiwiteit] - Uittreksel:

In ooreenstemming hiermee, toon resultate van funksionele neuro-beeldvorming en ander neuropsigologiese studies aan dat leidreaktiwiteit, drang en besluitneming belangrike begrippe is om internetverslawing te verstaan. Die bevindinge oor vermindering in uitvoerende beheer stem ooreen met ander gedragsverslawing, soos patologiese dobbelary. Hulle beklemtoon ook die klassifikasie van die verskynsel as 'n verslawing, omdat daar ook verskeie ooreenkomste met die bevindinge in substansafhanklikheid is. Die resultate van die huidige studie is boonop vergelykbaar met bevindinge uit navorsing oor substansafhanklikheid en beklemtoon analogieë tussen kuberseksverslawing en substansafhanklikheid of ander gedragsverslawing.

11) Implisiete assosiasies in cyberseksverslawing: Aanpassing van 'n Implisiete Verenigingstoets met pornografiese prente (Snagkowski et al., 2015) - [groter drange / sensitiwiteit] - Uittreksel:

Onlangse studies toon ooreenkomste tussen kuberseksverslawing en substansafhanklikheid en voer aan dat kubereksverslawing as 'n gedragsverslawing geklassifiseer word. Wat substansafhanklikheid betref, is dit bekend dat implisiete assosiasies 'n deurslaggewende rol speel, en sulke implisiete assosiasies is tot dusver nog nie bestudeer in kuberseksverslawing nie. In hierdie eksperimentele studie het 128 heteroseksuele manlike deelnemers 'n implisiete assosiasie-toets voltooi (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998) aangepas met pornografiese foto's. Verder is problematiese seksuele gedrag, sensitiwiteit vir seksuele opgewondenheid, neigings tot kuberseksverslawing en subjektiewe drang as gevolg van kyk na pornografiese foto's beoordeel. Resultate toon positiewe verhoudings tussen implisiete assosiasies van pornografiese foto's met positiewe emosies en neigings tot kuberseksverslawing, problematiese seksuele gedrag, sensitiwiteit vir seksuele opwinding sowel as subjektiewe drang. Daarbenewens het 'n gemodereerde regressie-analise aan die lig gebring dat individue wat 'n hoë subjektiewe hunkering gerapporteer het en positiewe implisiete assosiasies van pornografiese foto's met positiewe emosies getoon het, veral geneig was tot kuberseksverslawing. Die bevindings dui op 'n potensiële rol van positiewe implisiete assosiasies met pornografiese foto's in die ontwikkeling en instandhouding van kuberseksverslawing. Die resultate van die huidige studie is boonop vergelykbaar met bevindinge uit navorsing oor substansafhanklikheid en beklemtoon analogieë tussen kuberseksverslawing en substansafhanklikheid of ander gedragsverslawing.

12) Simptome van cyberseksverslawing kan gekoppel word aan beide benaderende en vermy pornografiese stimuli: resultate van 'n analoog steekproef van gereelde cybersex-gebruikers (Snagkowski, et al., 2015) - [groter drange / sensitiwiteit] - Uittreksel:

Sommige benaderings verwys na ooreenkomste met substansafhanklikhede waarvoor benadering / vermydingstendense belangrike meganismes is. Verskeie navorsers het aangevoer dat individue binne die verslawingverwante beslissesituasie tendense kan aantoon of verslawingverwante stimuli kan vermy of vermy. In die huidige studie het 123 heteroseksuele mans 'n Benadering-Vermydingsopdrag (AAT; Rinck en Becker, 2007) gewysig met pornografiese prente. Tydens die AAT-deelnemers moes hulle ook pornografiese stimuli wegstoot of met 'n joystick na hulself toe trek. Gevoeligheid teenoor seksuele opwinding, problematiese seksuele gedrag, en neigings ten opsigte van kersverslaafselverslawing is geassesseer met vraelyste.

Resultate het getoon dat individue met neigings teenoor cyberseksverslawing geneig was om pornografiese stimuli te benader of te vermy. Daarbenewens het gemodereer regressie ontledings geopenbaar dat individue met hoë seksuele opwinding en problematiese seksuele gedrag wat hoë benadering / vermydingstendense getoon het, het hoër simptome van cyberseksverslawing gerapporteer. Analoog aan substansafhanklikhede, resultate dui daarop dat beide benadering en vermydingstendense 'n rol kan speel in cybereksverslawing. Daarbenewens kan 'n interaksie met sensitiwiteit teenoor seksuele opwinding en problematiese seksuele gedrag 'n opbouende effek hê op die erns van subjektiewe klagtes in die alledaagse lewe weens cybereksgebruik. Die bevindinge verskaf verdere empiriese bewyse vir ooreenkomste tussen cyberseksverslawing en substansafhanklikhede. Sulke ooreenkomste kan teruggevoer word na 'n vergelykbare neurale verwerking van cybersex- en dwelmverwante leidrade.

13) Vashou aan pornografie? Oorbenutting of verwaarlosing van kubereksuele leidrade in 'n multitasksituasie is verwant aan simptome van cyberseksverslawing (Schiebener et al., 2015) - [groter versoeke / sensitiwiteit en armere uitvoerende beheer] - Uittreksel:

Sommige individue gebruik kubereks inhoud, soos pornografiese materiaal, op verslawende wyse, wat lei tot ernstige negatiewe gevolge in privaat lewe of werk. Een meganisme wat lei tot negatiewe gevolge kan verminder word deur uitvoerende beheer oor kognisie en gedrag wat nodig mag wees om doelgerigte oorskakeling tussen cybersexgebruik en ander take en verpligtinge van die lewe te verwesenlik. Om hierdie aspek aan te spreek, het ons 104 manlike deelnemers ondersoek met 'n uitvoerende multitasking paradigma met twee stelle: Een stel bestaan ​​uit foto's van persone, die ander stel bestaan ​​uit pornografiese prente. In albei stelle moes die prente volgens sekere kriteria geklassifiseer word. Die eksplisiete doel was om op alle klassifikasietake gelyke bedrae te werk, deur op 'n gebalanseerde wyse tussen die stelle en klassifikasietake te wissel.

Ons het bevind dat minder gebalanseerde prestasie in hierdie multitasking paradigma geassosieer word met 'n hoër neiging tot cybereksverslawing. Persone met hierdie neiging word dikwels oorbenut of verwaarloos om op die pornografiese prente te werk. Die resultate dui daarop dat verminderde uitvoerende beheer oor multitasking prestasie, wanneer dit gekonfronteer word met pornografiese materiaal, kan bydra tot disfunksionele gedrag en negatiewe gevolge as gevolg van cybereksverslawing. Individue met neigings teenoor cyberseksverslawing blyk egter of hulle geneig is om die pornografiese materiaal te vermy of te benader, soos bespreek in motiverende modelle van verslawing.

14) Seksuele Opgewondenheid en Disfunksionele Hantering Bepaal Cybersex Verslawing in Homoseksuele Mans (Laier et al., 2015) - [groter drange / sensitiwiteit] - Uittreksel:

Onlangse bevindings het 'n verband getoon tussen CyberSex Addiction (CA) erns en aanwysers van seksuele opgewondenheid, en die hantering van seksuele gedrag bemoeilik die verhouding tussen seksuele opgewondenheid en CA simptome. Die doel van hierdie studie was om hierdie bemiddeling in 'n steekproef van homoseksuele mans te toets. Vraelyste geassesseer simptome van CA, sensitiwiteit vir seksuele opwinding, pornografie gebruik motivering, problematiese seksuele gedrag, sielkundige simptome, en seksuele gedrag in die werklike lewe en aanlyn. Daarbenewens het deelnemers pornografiese video's gekyk en hul seksuele opwinding voor en na die video-aanbieding aangedui. Resultate toon sterk korrelasies tussen CA simptome en aanwysers van seksuele opwinding en seksuele opgewondenheid, hantering van seksuele gedrag en sielkundige simptome. Die CA is nie geassosieer met seksuele gedrag op die internet nie en die gebruiksduur van die weeklikse kubereks. Die hantering van seksuele gedrag het die verhouding tussen seksuele opgewondenheid en CA gedeeltelik bemiddel. Die resultate is vergelykbaar met dié wat vir heteroseksuele mans en vroue in vorige studies gerapporteer is en word bespreek teen die agtergrond van teoretiese aannames van CA, wat die rol van positiewe en negatiewe versterking weens cybersexgebruik beklemtoon.

15) Ventral Striatum-aktiwiteit wanneer gekeurde pornografiese prente gekorreleer word met simptome van internetpornografieverslawingBrand et al., 2016) - [groter reaksie / sensitiwiteit] - 'n Duitse fMRI studie. Vind #1: Beloningsentrumaktiwiteit (ventrale striatum) was hoër vir voorkeurpornografiese prente. Vind #2: Ventrale striatum-reaktiwiteit korreleer met die internet-seksverslawing telling. Albei bevindinge dui op sensitiwiteit en belyn met die verslawing model. Die skrywers verklaar dat die "neurale basis van internetpornografieverslawing vergelykbaar is met ander verslawings." 'N Uittreksel:

Een soort internetverslawing is oormatige pornografieverbruik, ook bekend as cybersex of internetpornografieverslawing. Neuroimaging studies het ventrale striatum aktiwiteit gevind toe deelnemers eksplisiete seksuele stimuli gekyk het in vergelyking met nie-eksplisiete seksuele / erotiese materiaal. Ons het nou veronderstel dat die ventrale striatum moet reageer op voorkeurpornografiese in vergelyking met nie-voorkeur-pornografiese prente en dat die ventrale striatum-aktiwiteit in hierdie kontras met korrupsie behoort te wees met subjektiewe simptome van internetpornografieverslawing. Ons het 19-heteroseksuele manlike deelnemers bestudeer met 'n prentparadigma, insluitend voorkeur- en nie-voorkeur-pornografiese materiaal.

Prente van die voorkeurkategorie is aangewys as meer gewek, minder onaangenaam, en nader aan ideaal. Ventral striatum reaksie was sterker vir die voorkeurvoorwaarde in vergelyking met nie-voorkeurfoto's. Ventrale striatum-aktiwiteit in hierdie kontras is gekorreleer met die self-gerapporteerde simptome van internetpornografieverslawing. Die subjektiewe simptome erns was ook die enigste belangrike voorspeller in 'n regressie-analise met ventrale striatumrespons as afhanklike veranderlike en subjektiewe simptome van internetpornografieverslawing, algemene seksuele opgewondenheid, hiperseeksuele gedrag, depressie, interpersoonlike sensitiwiteit en seksuele gedrag in die laaste dae as voorspellers . Die resultate ondersteun die rol vir die ventrale striatum in die prosessering van beloningskans en bevrediging wat verband hou met subjektief-voorkeur-pornografiese materiaal. Meganismes vir beloningverwagting in ventrale striatum kan bydra tot 'n neurale verduideliking waarom individue met sekere voorkeure en seksuele fantasieë risiko loop om hul beheer oor internetpornografieverbruik te verloor.

16) Subjective Craving vir Pornografie en Associative Learning Voorspel tendense na Cybereks Verslawing in 'n Voorbeeld van gereelde Cybersex gebruikers (Snagkowski et al., 2016) - [groter cue reaktiwiteit / sensibilisering, verbeterde gekondisioneerde response] - Hierdie unieke studie gekondisioneerde vakke tot voorheen neutrale vorms, wat voorspel die voorkoms van 'n pornografiese beeld. uittreksels:

Daar is geen konsensus oor die diagnostiese kriteria van cybereksverslawing nie. Sommige benaderings postuleer ooreenkomste met substansafhanklikhede, waarvoor assosiatiewe leer 'n belangrike meganisme is. In hierdie studie het 86-heteroseksuele mans 'n Standard Pavlovian tot Instrumentale Oordragtaak voltooi wat met pornografiese prente aangepas is om assosiatiewe leer in cybereksverslawing te ondersoek. Daarbenewens is subjektiewe drang as gevolg van pornografiese prente en tendense teenoor cyberseksverslawing geassesseer. Resultate het 'n effek van subjektiewe drang op tendense teenoor cyberseksverslawing getoon, gemodereer deur assosiatiewe leer. Oor die algemeen dui hierdie bevindinge op 'n belangrike rol van assosiatiewe leer vir die ontwikkeling van kuberekseksverslawing, terwyl verdere empiriese bewyse vir ooreenkomste tussen substansafhanklikhede en cybersexverslawing verskaf word. Samevattend dui die resultate van die huidige studie daarop dat assosiatiewe leer 'n belangrike rol kan speel in die ontwikkeling van cybereksverslawing. Ons bevindinge verskaf verdere bewyse vir ooreenkomste tussen cyberseksverslawing en substansafhanklikhede, aangesien invloede van subjektiewe drang en assosiatiewe leer getoon is.

17) Stemming verander na die kyk na pornografie op die internet is gekoppel aan simptome van internetpornografie-versteuringsversteuring (Laier & Brand, 2016) - [groter drange / sensitiwiteit, minder smaak] - Uittreksels:

Die belangrikste resultate van die studie is dat neigings tot internetpornografieversteuring (IPD) negatief geassosieer word met die gevoel van algemeen goed, wakker en kalm, sowel as positief met waargenome spanning in die daaglikse lewe en die motivering om internetpornografie te gebruik in terme van opwinding en emosionele vermyding. Verder was die neigings tot IPD negatief verwant aan bui voor en na die kyk na internetpornografie, sowel as 'n werklike toename van 'n goeie en rustige bui. Die verband tussen neigings tot IPD en opwinding na internetpornografie is gemodereer deur die evaluering van die ervare orgasme se tevredenheid. Oor die algemeen strook die resultate van die studie met die hipotese dat IPD gekoppel is aan die motivering om seksuele bevrediging te vind en om afkeerende emosies te vermy of die hoof te bied, sowel as met die aanname dat gemoedsveranderings na pornografieverbruik gekoppel is aan IPD (Cooper et al., 1999 en Laier en Brand, 2014).

18) Voorspellers vir (problematiese) gebruik van seksueel-eksplisiete materiaal op die internet: rol van karakter Seksuele motivering en implisiete benaderingstendense na seksueel eksplisiete materiaal (Stark et al., 2017) - [groter reaksie / sensitiwiteit / cravings] - Uittreksels:

Die huidige studie het ondersoek ingestel of die eienskappe van seksuele motivering en implisiete benadering tot seksuele materiaal voorspellers van problematiese SEM-gebruik en die daaglikse tyd bestee aan SEM is. In 'n gedragseksperiment het ons die Approach-Avoidance Task (AAT) gebruik om implisiete benaderingstendense teenoor seksuele materiaal te meet. 'N Positiewe korrelasie tussen implisiete benadering tot SEM en die daaglikse tyd wat bestee word om SEM te kyk, kan verklaar word deur aandagseffekte: 'n Hoë implisiete benaderingstendens kan as 'n aanduidende vooroordeel teenoor SEM geïnterpreteer word. 'N Onderwerp met hierdie aanduidende vooroordeel kan meer aangetrokke wees tot seksuele leidrade op die internet, wat lei tot groter hoeveelhede tyd wat spandeer word op SEM-webwerwe.

19) Tendense tot internetpornografie-gebruiksversteuring: Verskille in mans en vroue ten opsigte van aandrang aan pornografiese stimuli (2018)  - [groter cue reaktiwiteit / sensitiwiteit, verhoogde drange]. uittreksels

 Verskeie skrywers beskou internetpornografie-gebruiksversteuring (IPD) as verslawende siekte. Een van die meganismes wat intensief bestudeer is in substans- en nie-substansgebruiksafwykings, is 'n verbeterde aanduidende vooroordeel teenoor verslawingverwante leidrade. Attentional vooroordeel word beskryf as kognitiewe prosesse van die individu se persepsie wat geraak word deur die verslawing-verwante aanwysings wat veroorsaak word deur die gekondisioneerde aansporingsvermoë van die cue self. In die I-PACE-model word aanvaar dat indiwidue wat individue geneig is om IPD simptome te ontwikkel, implisiete kognisies sowel as cue-reaktiwiteit en drang ontstaan ​​en toeneem binne die verslaafproses. Om die rol van aandagtig vooroordeel in die ontwikkeling van IPD te ondersoek, het ons 'n steekproef van 174 manlike en vroulike deelnemers ondersoek. Attentional bias is gemeet met die Visuele Probe Taak, waarin deelnemers moes reageer op pyle wat na pornografiese of neutrale prente verskyn. Daarbenewens moes deelnemers hul seksuele opwinding aandui deur pornografiese prente. Verder is tendense teenoor IPD gemeet aan die hand van die kort-Internetsex Addiction Test. Die resultate van hierdie studie het 'n verband getoon tussen aanduidende vooroordeel en simptome van IPD wat gedeeltelik gemedieer is deur aanwysers vir cue-reaktiwiteit en drang. Terwyl mans en vroue oor die algemeen reaksietye weens pornografiese prente verskil, het 'n gemodereer regressie-analise onthul dat aanduidende vooroordeel onafhanklik van seks voorkom in die konteks van IPD simptome. Die resultate ondersteun teoretiese aannames van die I-PACE-model met betrekking tot die aansporing van verslawingverwante aanwysers en is in ooreenstemming met studies wat cue-reaktiwiteit en drang in substansgebruiksafwykings aanspreek.

20) Eienskap en toestand impulsiwiteit by mans met neiging tot internetpornografie-gebruiksversteuring (Antons & Brand, 2018) - [verbeterde drange, groter toestand en impulsiwiteit van eienskappe]. Uittreksels:

Resultate dui daarop dat eienskap impulsiwiteit geassosieer word met die hoër simptome erns van internetpornografie-gebruiksversteuring (IPD). Veral die mans met 'n hoër eienskap impulsiwiteit en staat impulsiwiteit in die pornografiese toestand van die stop-sein taak sowel as diegene met 'n hoë drang reaksies het ernstige simptome van IPD.

Die resultate dui daarop dat beide eienskappe en staat impulsiwiteit 'n deurslaggewende rol speel in die ontwikkeling van IPD. In ooreenstemming met twee-proses modelle van verslawing, kan die resultate dui op 'n wanbalans tussen die impulsiewe en reflektiewe stelsels wat deur pornografiese materiaal veroorsaak kan word. Dit kan lei tot 'n verlies aan beheer oor die internetpornografie, alhoewel dit negatiewe gevolge ondervind.

21) Teoretiese aannames oor pornografieprobleme as gevolg van morele inkongruensie en meganismes van verslawende of dwingende gebruik van pornografie: Is die twee "toestande" so teoreties onderskei as voorgestel? (2018) deur Matthias Brand, Stephanie Antons, Elisa Wegmann, Marc N. Potenza. uittreksels:

Ons stem saam met "vermeende verslawing" wat nie die ideale term en moontlik hoogs problematies is nie. Die gebruik van die CPUI-9 totale telling om "vermeende verslawing" te definieer, lyk nie toepaslik nie, aangesien die drie subskale verskillende aspekte van verslawing onvolledig assesseer. Byvoorbeeld, drang word nie voldoende oorweeg nie (sien hierbo), verslawing word nie gedefinieer deur hoeveelheid / frekwensie maatreëls nie (dit kan wyd verskil in substansgebruiksversteurings. Sien ook bespreking van hoeveelheid / frekwensie maatreëls wat verband hou met CPUI-9 tellings in Fernandez et al., 2017), en baie ander aspekte wat relevant is vir verslawing, word nie voldoende oorweeg nie (bv. interferensie in verhoudings, beroep, skool). Baie van die CPUI-9 vrae, soos dié wat verband hou met emosionele nood en afgelei van maatreëls wat verband hou met morele / godsdienstige konsepte, korreleer nie goed met die twee sterker gekorreleerde CPUI-9-subskale wat verband hou met kompulsiwiteit en toegang nie. (Grubbs et al. , 2015a). Om hierdie rede het sommige navorsers (bv. Fernandez et al., 2017) het gesê: "Ons bevindings betwyfel die geskiktheid van die Emotional Distress-subskripsie as deel van die CPUI-9," veral omdat dit die Emosionele Distress-komponent wat konsekwent geen verband toon met die hoeveelheid pornografiegebruik nie. Verder kan die insluiting van hierdie items in 'n skaal wat "vermeende verslawing" definieer, bevindinge afneem wat die bydrae van vermeende kompulsiewe gebruik verminder en die bydrae van waargenome morele inkongruensie opblaas (Grubbs et al., 2015a). Terwyl hierdie data ondersteuning bied vir die skeiding van hierdie items van die ander in die skaal (moontlik ter ondersteuning van die voorgestelde model), fokus die items slegs op siek, skaam of depressief wanneer hulle pornografie bekyk. Hierdie negatiewe gevoelens verteenwoordig slegs 'n moontlike deelversameling van negatiewe gevolge wat verband hou met die gebruik van internetpornografie, en dié wat waarskynlik gekoppel is aan spesifieke aspekte van spesifieke godsdienstige oortuigings. Om verslawende gebruik en PPMI te ontwyk, is dit baie belangrik om nie net die PPMI-kant te oorweeg nie, maar ook moontlike interaksies tussen meganismes van verslawende of gedegreguleerde gebruik en dié wat bydra tot PPMI om die twee toestande beter te verstaan ​​en of hulle wel, aparte. Grubbs et al. (2018) argumenteer (in die afdeling: "Wat van 'n derde pad?") dat daar dalk 'n addisionele pad van probleme met betrekking tot pornografie gebruik kan word, wat die kombinasie kan wees om "objektiewe dysregulering" en PPMI gelyktydig te ervaar. Ons argumenteer dat 'n kombinasie van albei paaie dalk nie 'n derde is nie, maar moontlik 'n meganisme onderliggend aan beide probleme met pornografie. Met ander woorde, ons beweer dat sommige van verslawing-verwante prosesse en motivering faktore kan funksioneer oor PPMI en "gedisreguleerde gebruik." Hierdie ooreenkomste kan bestaan, selfs as die tyd bestee aan pornografie kan verskil met betrekking tot die opwekking van nood of inkorting in PPMI en " gedisreguleerde gebruik. "In albei omstandighede word pornografie meer gebruik as wat bedoel is, wat negatiewe gevolge en nood kan veroorsaak, en die gebruik van pornografie word voortgesit ten spyte van negatiewe gevolge. Die sielkundige prosesse wat aan so 'n gebruik onderliggend is, kan soortgelyk wees, en dit moet in meer besonderhede ondersoek word.

22) Fassette van impulsiwiteit en verwante aspekte onderskei tussen rekreasie en ongereguleerde gebruik van internetpornografie (Stephanie et al., 2019) - [verhoogde drange, groter vertraagde afslag (hipofrontaliteit), gewoontes]. uittreksels:

As gevolg van sy hoofsaaklik belonende aard, is internetpornografie (IP) 'n voorafbepaalde teiken vir verslawende gedrag. Impulsiwiteitsverwante konstrukte is geïdentifiseer as promotors van verslawende gedrag. In hierdie studie het ons impulsiewe tendense ondersoek (eienskap impulsiwiteit, vertraging verdiskontering en kognitiewe styl), op soek na IP, houding ten opsigte van IP en hanteringstyle in individue met ontspannings-geleentheid, rekreasie-gereelde en ongereguleerde IP-gebruik. Groepe individue met ontspannings-af en toe gebruik (n = 333), gereeld gebruik vir ontspanning (n = 394), en ongereguleerde gebruik (n = 225) van IP is geïdentifiseer deur siftingsinstrumente.

Individue met ongereguleerde gebruik het die hoogste tellings vir drang, aanduiding impulsiwiteit, vertraging verdiskontering, en disfunksionele hantering, en die laagste tellings vir funksionele hantering en behoefte aan kognisie. Die resultate dui daarop dat sommige fasette van impulsiwiteit en verwante faktore soos drang en 'n meer negatiewe houding spesifiek is vir ongereguleerde IP-gebruikers. Die resultate is ook in ooreenstemming met modelle op spesifieke internetgebruiksversteurings en verslawende gedrag .... Verder het individue met ongereguleerde IP-gebruik 'n meer negatiewe houding teenoor IE in vergelyking met die ontspanningsgebruikers. Hierdie resultaat kan daarop dui dat individue met ongereguleerde IP-gebruik 'n hoë motivering of aansporing het om IP te gebruik, hoewel hulle dalk 'n negatiewe houding teenoor IP-gebruik ontwikkel het, miskien omdat hulle reeds negatiewe gevolge ondervind met hul IP-gebruikspatroon. Dit is in ooreenstemming met die aansporing-sensibiliseringsteorie van verslawing (Berridge & Robinson, 2016), wat 'n verskuiwing voorstel om van te hou tydens verslawing.

'N Verdere interessante gevolg is dat die effekgrootte vir die post-hoc toets duur in minute per sessie, wanneer die ongereguleerde gebruikers met rekreasie-gereelde gebruikers vergelyk, hoër was as die frekwensie per week. Dit kan aandui dat individue met ongereguleerde IP-gebruik veral probleme ondervind om IP te hou gedurende 'n sessie of langer nodig het om die verlangde beloning te bereik, wat vergelykbaar met 'n vorm van verdraagsaamheid in substansgebruiksversteurings kan wees. Dit is in ooreenstemming met die uitslae van 'n dagboekassessering, wat aan die lig gebring het dat pornografiese bande een van die mees kenmerkende gedrag in behandeling-soekende mans met kompulsiewe seksuele gedrag is (Wordecha et al., 2018).

23) Interaksie van drang en funksionele hanteringstyle in heteroseksuele mans met verskillende grade van ongereguleerde internetpornografie ons (2019)

Ongereguleerde internetpornografie (IP) gebruik word gekenmerk deur verminderde beheer oor IP-gebruik en die voortgesette gebruik, alhoewel negatiewe gevolge. Daar is bewyse dat drang die effek van die simptome erns van ongereguleerde IP-gebruik bemiddel op die hoeveelheid IP-gebruik. Funksionele hanteringstyle kan individue help om beheer oor hul gedrag te herwin deur beter te doen met drang. Dit stel die vraag of die effek van drang op IP-gebruik gemodereer word deur funksionele hanteringstyle in individue met verskillende mate van ongereguleerde IP-gebruik.

Algehele, 1498 heteroseksuele, manlike IP gebruikers het deelgeneem aan hierdie aanlyn opname. Deelnemers het hul hoeveelheid IP-gebruik aangedui, simptome van ongereguleerde IP-gebruik, funksionele hanteringstyle en hul strewe na IP.

'N Gemodereerde mediasie het aan die lig gebring dat simptome van ongereguleerde IP-gebruik in heteroseksuele mans positief verband hou met IP-gebruik. Hierdie effek is gedeeltelik bemiddel deur drang en die effek van drang op IP-gebruik is gemodereer deur funksionele hanteringstyle.

24) Teorieë, voorkoming en behandeling van pornografiese gebruiksversteuring (2019)

Inleiding Kompulsiewe seksuele gedragsversteuring, insluitend problematiese gebruik van pornografie, is by die ICD-11 opgeneem as impulsbeheersversteuring. Die diagnostiese kriteria vir hierdie afwyking stem egter baie ooreen met die kriteria vir afwykings as gevolg van verslawende gedrag, byvoorbeeld, herhalende seksuele aktiwiteite word 'n sentrale fokuspunt in die persoon se lewe, onsuksesvolle pogings om herhalende seksuele gedrag aansienlik te verminder en voortdurende herhalende seksuele gedrag negatiewe gevolge ervaar (WIE, 2019). Baie navorsers en klinici voer ook aan dat problematiese gebruik van pornografie as 'n gedragsverslawing beskou kan word.

Metodes Op grond van teoretiese oorwegings word empiriese studies geëvalueer met inagneming van die vraag of die belangrikste eienskappe en prosesse betrokke by verslawende gedrag ook in die gebruik van problematiese pornografie waargeneem kan word.

Results Cue-reaktiwiteit en hunkering in kombinasie met verminderde inhiberende beheer, implisiete kognisies (bv. Benaderingstendense) en ervaring van bevrediging en kompensasie gekoppel aan pornografiese gebruik, is getoon by individue met simptome van pornografiese gebruiksversteuring. Neurowetenskaplike studies bevestig die betrokkenheid van verslawing-verwante breinkringe, insluitend die ventrale striatum en ander dele van fronto-striatale lusse, by die ontwikkeling en instandhouding van problematiese pornografiese gebruik. Gevalleverslae en bewys-van-konsepstudies dui op die effektiwiteit van farmakologiese ingrepe, byvoorbeeld die opioïedantagonis naltrexon, vir die behandeling van individue met pornografiese gebruiksversteuring en kompulsiewe seksuele gedragsversteuring. Gerandomiseerde placebo-gekontroleerde kliniese toetse is nodig om die potensiële langtermyneffekte van farmakologiese intervensies te demonstreer. Sistematiese studies oor die doeltreffendheid van voorkomingsmetodes vir gebruik van problematiese pornografie ontbreek nog steeds, maar 'n baie belangrike onderwerp vir toekomstige navorsing en praktyk.

Gevolgtrekking Teoretiese oorwegings en empiriese bewyse dui daarop dat die sielkundige en neurobiologiese meganismes wat betrokke is by verslawende afwykings ook geld vir die gebruik van versteuring deur pornografie. Stelselmatige studies wat potensiële intervensiestrategieë aanspreek, is een van die belangrikste uitdagings vir toekomstige navorsing wat data verskaf vir bewysgebaseerde voorkoming en behandeling van pornografiese gebruiksversteuring.