Algemene Erektiele Funksies onder Jong, Heteroseksuele Mans Wie Doen en Moet nie kondom-geassosieerde Oprigting Probleme (CAEP) (2015) rapporteer nie.

KOMMENTAAR: Sien hierdie analise van die studie


Stephanie A. Sanders PhD1,2,3, Brandon J. Hill PhD1,4, Erick Janssen PhD1,5, Cynthia A. Graham PhD1,2,6, *, Richard A. Crosby PhD1,2,7, Robin R. Milhausen PhD1,2,8 en William L. Yarber HSD1,2,3,9

Artikel gepubliseer aanlyn: 17 AUG 2015

DOI: 10.1111 / jsm.12964

Navorsing wat in hierdie publikasie gerapporteer is, is ondersteun deur die Eunice Kennedy Shriver Nasionale Instituut vir Kindergesondheid en Menslike Ontwikkeling (NICHD) van die Nasionale Instituut van Gesondheid onder toekenningsnommer R21 HD 060447, E. Janssen en SA Sanders (PIs). Die inhoud is uitsluitlik die verantwoordelikheid van die outeurs en verteenwoordig nie noodwendig die amptelike sienings van die Nasionale Instituut van Gesondheid nie.

Abstract

Inleiding

Kondoomverwante ereksieprobleme (CAEP) is 'n onderskatfaktor wat verband hou met inkonsekwente of onvolledige manlike kondoomgebruik. Die onderliggende meganismes van CAEP word nie verstaan ​​nie, en of mans wat hierdie probleme rapporteer, ook waarskynlik erektiele probleme ervaar in situasies waar kondome nie gebruik word nie, is nie bestudeer nie.

Doel

Die doel van die studie was om in 'n steekproef kondome-gebruik jong, heteroseksuele mans (ouderdomme 18-24 jaar) te ondersoek of mans wat CAEP aanmeld, meer geneig is om (i) ereksieprobleme te hê wanneer hulle nie kondome gebruik nie en (ii) ) voldoen aan kriteria vir erektiele disfunksie.

Metodes

'N Totaal van 479-mans wat aanlyn gewerf is, het die Internasionale Indeks van Erectiele Funksie (IIEF-5) voltooi en vrae beantwoord oor ereksieprobleme wat ervaar is tydens die gebruik en nie kondome gebruik gedurende die laaste 90-dae nie. Demografiese, seksuele ervaring en gesondheidstatusveranderlikes is ondersoek as korrelate.

Hoofuitkomsmaatreëls

Self-gerapporteerde frekwensie van ereksieverlies tydens kondoomtoediening of tydens penile-vaginale omgang (PVI) gedurende die afgelope 90-dae en IIEF-5-tellings.

Results

Van die mans is 38.4% geklassifiseer in die geen CAEP-groep, 13.8% as CAEP tydens kondoomtoediening, 15.7% as CAEP tydens PVI, en 32.2% as CAEP tydens beide kondomtoediening en PVI. Mans wat enige vorm van CAEP rapporteer, was aansienlik meer waarskynlik as mans wat geen CAEP rapporteer het om ook ereksieprobleme tydens seksuele aktiwiteit aan te meld wanneer kondome gebruik word nie. Mans wat CAEP tydens slegs PVI gerapporteer het, of tydens beide die aansoek en PVI, het aansienlik laer op die IIEF-5 behaal as mans sonder CAEP.

Gevolgtrekking

Die bevindings dui daarop dat mans wat CAEP rapporteer, ook meer geneigd is om meer algemene ereksieprobleme te ervaar. Klinici moet vasstel of mans wat kondome gebruik, CAEP ervaar en waar toepaslik verwys na psigoseksuele terapie of kondoomvaardigheidsonderrig verskaf.

Inleiding

Die geskatte voorkoms van erektiele disfunksie (ED) wissel oor studies, afhangende van die definisie en kriteria wat gebruik word. [1-3]. Een van die mees konsekwente voorspellers vir erektiele probleme is ouderdom. Alhoewel die voorkoms van ED onder die ouer mans aansienlik hoër is [4], erektiele probleme word ook deur jong mans gerapporteer. Een epidemiologiese studie het geraam dat ongeveer 2% van mans jonger as die ouderdom 40-50 jaar gekla het van gereelde ereksieprobleme (EP's) [2]. 'N Meer onlangse opname oor vyf Europese lande het berig dat 5% van mans tussen 18 en 29 jaar ED in die afgelope 6 maande ervaar het. [5]. Die verhouding jong mans wat soms erektiele probleme ervaar, is egter baie hoër, wat wissel van 16% in 'n steekproef van Amerikaanse mans onder 40 jaar [6] tot 30% in 'n Switserse steekproef mans van 18-25 jaar [7].

Die meer algemene ondervinding van af en toe erektiele probleme dui daarop dat situasionele faktore 'n belangrike etiologiese rol kan speel. Gebruik van manlike kondome kan een voorbeeld wees van 'n situasie wat sommige mans voorskryf om ereksieprobleme te ervaar. In 'n studie van Brasiliaanse mediese studente (gemiddelde ouderdom: 21.2 jaar), is 13.3% gediagnoseer as ED, met behulp van die vereenvoudigde Internasionale Indeks van Erectiele Funksie (IIEF-5) [8]. Jong mans in hierdie studie wat kondome gebruik het, was twee keer so geneig om erektiele probleme aan te meld. In 'n steekproef van jong manlike seksueel oordraagbare infeksie (STI) kliniekgangers [9], 37.1% van die mans het kondoom-geassosieerde ereksieprobleme (CAEP) tydens minstens een geleentheid gerapporteer. Verskeie studies, wat beide homoseksuele en heteroseksuele mans betref, het nou gedokumenteer dat CAEP algemeen voorkom [10]. Alhoewel die meganismes onderliggend aan CAEP nog nie goed verstaan ​​word nie, het mans in CAEP met 'n onlangse psigofisiologiese studie van seksuele opwekkingspatrone meer tyd en / of meer intense stimulering nodig gehad om gewek te word as mans sonder CAEP [11]. Dit is egter opmerklik dat die erektiele response laer in die CAEP-groep was, net in die eerste minuut van blootstelling aan seksuele stimuli, met geen beduidende verskille daarna nie.

Kondoomverwante erektiele probleme kan 'n onderskatfaktor wees wat verband hou met onvolmaakte gebruik, aangesien mans wat CAEP rapporteer, meer geneig is om 'n verskeidenheid ander kondoomgebruikfoute en -probleme aan te meld, insluitend kondoomverskuiwing [12], onvolledige kondoom gebruik (laat aansoek en vroeë verwydering) [9,13], en teenstrydige kondoom gebruik [14,15]. In een onlangse voornemende studie wat 1,875-mans betref, is persepsies van ereksie "kwaliteit" (insluitend graderings van rigiditeit, penielengte en omtrek, asook probleme met die handhawing van ereksies) geassosieer met groter waarskynlikheid van onvolledige kondoomgebruik [13]. Mans kan meer waarskynlik CAEP ervaar as hulle nie vertroue het om kondome korrek te gebruik nie, as hulle probleme ervaar met kondome wat pas of voel, en as hulle seks met verskeie vennote het [9].

Het ten doel om

Een vraag wat nog nie ondersoek is nie, is of mans wat CAEP rapporteer, meer geneig is tot erektiele probleme in seksuele situasies waar kondome nie gebruik word nie. Gevolglik was die doel van hierdie studie om in 'n steekproef kondome-gebruik jong, heteroseksuele mans (ouer 18-24) te ondersoek, of diegene wat CAEP aangemeld het (ook tydens kondoomtoediening, tydens penile-vaginale omgang [PVI], of in albei situasies) is meer geneig om: (i) EP's te hê wanneer kondome nie gebruik word nie; en (ii) verskil anders op die IIEF. Ons doel was nie om die voorkoms van erektiele probleme te skat nie, maar om korrelate van CAEP in 'n nie-kliniese steekproef van jong, kondoomgebruikende mans te identifiseer.

Metodes

Deelnemers

Deelnemers was jonk, heteroseksuele mans wat deur universiteitslysdienste gewerf is (bv. Universiteitsstudente en departemente) en elektroniese flyers versprei op Facebook. Toestemming is verkry van listserv-bestuurders en Facebook-advertensie riglyne is gevolg. Ons het mans met CAEP oorgee deur geteikende flyers wat gevra het: "Moet kondome inmeng met jou ereksies?" En "Moenie kondome inmeng met jou opwinding nie?" Kwaliteitsvereistes sluit toegang tot die internet, tussen 18 en 24 jaar oud, selfidentifiserende as heteroseksueel, gebruik 'n kondoom vir PVI binne die afgelope 90 dae, en die vermoë om Engels te lees. Daarbenewens is mans uitgesluit as hulle 'n seksuele eksklusiewe (monogame) verhouding gehad het vir 1 maand of langer, aangesien kondoomgebruik in die eerste maand van verhoudings afgekom het. [16]. Mans wat CAEP rapporteer, is oorskadu. Ons het aan die einde van die opname 'n spesifieke vraag aan die respondente gevra of hulle die vraelys ernstig geneem het en of hulle inligting gebruik moes word; slegs 1.2% het geantwoord dat hulle nie die opname ernstig geneem het nie en ons het hul data uitgesluit.

Die finale steekproef het uit 479 jong mans bestaan. Skriftelike ingeligte toestemming is van alle deelnemers verkry en die universiteit se Institusionele Ondersoekraad het alle studieprosedures goedgekeur.

maatreëls

Primêre Uitkomsmaatreëls

EP's wanneer nie kondome gebruik word nie

Twee vrae het EP's beoordeel toe mans nie kondome gebruik het nie. Deelnemers is gevra om 'na te dink oor die tye wat u die afgelope 90 dae met penis-vaginale omgang gehad het en NIE 'n kondoom gebruik het nie.' Dit is gevolg deur twee vrae: "Hoe gereeld het u ereksie verloor of begin verloor voordat u dit binnegedring het (voordat u u penis in die vagina gesit het)?" en "Hoe gereeld het u ereksie verloor of begin verloor terwyl u vaginale gemeenskap gehad het (voordat u klaar was)?" Antwoordalternatiewe was: 'nooit', 'af en toe', 'minder as die helfte van die tyd', 'die meeste van die tyd', 'altyd' en 'ek kan nie antwoord nie, want ek het altyd 'n kondoom gebruik.' Hierdie twee veranderlikes word onderskeidelik as EP's voor penetrasie (EP-Before) en EP's tydens PVI (EP-PVI) genoem. Vir elke veranderlike is mans as "Ja" geklassifiseer as hulle af en toe of meer gereeld geantwoord het en "Nee" as hulle nooit geantwoord het nie.

IIEF-5 [17]

Die IIEF-5 is 'n verkorte weergawe van die 15-item IIEF, wat gebruik word as 'n kort diagnostiese instrument om ED te assesseer. 'N Sommatiewe telling is vir elk van die vyf items gegenereer en vir analise gebruik. Op grond van hierdie tellings is mans dan geklassifiseer as geen ED (22-25), ligte ED (17-21), ligte tot matige ED (12-16), matige ED (8-11) of ernstige ED (5) -7), volgens die kriteria wat deur Rosen en kollegas voorgestel is [17].

Laerskool Deelnemers Groepeer Veranderlikes

CAEPs

Twee vorme van CAEP is elk geassesseer deur enkele items. Eerstens is mans gevra, "Hoe dikwels het 90 dae in die verlede jou ereksie verloor of begin verloor terwyl jy die kondoom aansteek voor vaginale omgang?" Reaksie-alternatiewe was: "nooit, soms minder as die helfte van die tyd, "" die meeste van die tyd, "en" altyd. "Daarna is mans gevra," Hoe dikwels het 90 dae in die verlede jou verlenging verloor of begin verloor terwyl jy 'n kondoom dra tydens vaginale omgang? " : "Nooit," "af en toe, minder as die helfte van die tyd," "die meeste van die tyd," en "altyd." Hierdie twee veranderlikes word na verwys as CAEP-aansoek (CAEP tydens kondomtoepassing) en CAEP-PVI CAEP wanneer 'n kondoom vir PVI gebruik word), onderskeidelik. Vir elke veranderlike, mans is geklassifiseer as "Ja" as hulle af en toe of meer gereeld en "Nee" geantwoord het as hulle nooit geantwoord het nie. Vier groepe is geskep met behulp van hierdie twee veranderlikes: No-CAEP, CAEP-Application only, CAEP-PVI only, en CAEP-Both.

Voorbeeldbeskrywers en potensiële korrelate

Benewens die vroeër beskryf beskikbare kwalifikasie en uitsluitingskriteria is die volgende steekproefveranderlikes en moontlike korrelate van uitkomste geassesseer: ras, Hispanic / Latino-etnisiteit, opvoeding, godsdienstigheid, inkomste, grootte van tuisdorp, besnydenisstatus, lewenslange geskiedenis van STI, of Deelnemer het ooit onbedoeld iemand bevrug, en of hy ooit geleer is om 'n manlike kondoom te gebruik. Huidige gesondheidsprobleme (diabetes, epilepsie, depressie / angs, veelvuldige sklerose, spierdistrofie, hoë bloeddruk, harttoestand, ander) en die gebruik van medikasie (vir aandaggebrekshiperaktiwiteitsversteuring / aandaggebreksversteuring [ADHD / ADD], diabetes, hart , depressie, angs, hormonale, ander) is ook beoordeel, sowel as of die deelnemer in die vorige 12-maande vir 'n seksuele probleem behandel is. Met behulp van 'n 90-dag-herroepingsperiode, is die volgende veranderlikes gemeet: of die deelnemer in 'n program was om kondoomgebruiksgedrag te verander of een om seksuele gedrag te verander, ander voorbehoedmetodes te gebruik, of hy sy maat probeer bevrug het ( s), en hoe dikwels het hy fosfodiesterase-tipe 5-inhibeerders (PDE-5i) tydens seksuele aktiwiteit gebruik toe hy nie 'n kondoom gebruik het nie.

Data-analise

Chi-kwadraat toetse is gebruik om assosiasies tussen CAEP-groep klassifikasies te bepaal (nie-CAEP, CAEP-Application only, CAEP-PVI en CAEP-Both) sowel as die antwoorde op die twee vrae oor ereksies wanneer geen kondoom gebruik word nie, IIEF-5 kategorieë (geen ED tot ernstige ED), en ander kategoriese veranderlikes. Aangesien die klein na nul waargeneem frekwensies in sommige selle die aannames vir chi-kwadraat ontledings oortree het, het ons 4 × 2 uitgevoer (nooit teen enige ervaring van EP's gedurende die verslagperiode nie). Hierna is post-hoc vergelykings uitgevoer met 2 × 2 chi-kwadraat toetse.

Afwykingsanalise is gebruik om IIEF-5 en ander deurlopende tellings tussen groepe te vergelyk met Scheffé se toetse wat vir post-hoc-vergelykings gebruik is. Betekenis is vasgestel by P <0.05. Analises is gedoen met behulp van SPSS weergawe 21 (IBM SPSS statistieke vir Windows, weergawe 21.0; IBM Corp., Armonk, NY, VSA).

Results

Die gemiddelde ouderdom was 20.43 jaar (standaard afwyking = 1.63). Die meerderheid is geïdentifiseer as wit (80.1%), 6.8% as Asiatiese, 4.7% as Afro-Amerikaanse / swart, en die res as ander rassegroepe. Hispanic / Latino etnisiteit is aangemeld deur 4.2% van die mans. Die meerderheid (66.5%) het hul hoogste vlak van onderwys as kollege / tegniese skool, 3.8% gevorderde graad, 29.4% hoërskool aangedui en 0.4% het nie hoërskool voltooi nie. Net meer as 'n half (54.7%) het aangedui dat hul persoonlike inkomstevlak laer-middelklas of minder was en 53.0% het grootgeword in medium tot groot stede. Die meerderheid is besny (87.3%), het nog nooit met 'n SOI (97.3%) gediagnoseer nie, en het geleer hoe om 'n manlike kondoom (63.0%) te gebruik. Onbedoelde bevrugting is deur 9.2% gerapporteer.

Van die 479-mans is 184 (38.4%) slegs as CAEP-PVI geklassifiseer as No-CAEP, 66 (13.8%) as CAEP-Application, 75 (15.7%) en 154 (32.2%) as CAEP-Both. Geen groepverskille is gevind vir ouderdom, ras, Hispanic / Latino-etnisiteit, opvoeding, godsdienstigheid, inkomste, grootte van tuisdorp, besnydenisstatus, lewenslange geskiedenis van STI, of iemand ooit onbedoeld bevrug is en of dit ooit geleer is om 'n manlike kondoom te gebruik.

Gegewe die lae frekwensie van huidige gesondheidsprobleme en medikasie gebruik, is die data van alle mans wat enige CAEP rapporteer, gekombineer (enige CAEP-groep) en in vergelyking met dié van mans wat geen CAEP rapporteer nie. Die enigste groepverskil wat gevind is, was vir depressie / angs, met 12.9% mans in die CAEP-groep wat dit rapporteer in vergelyking met 4.9% mans in die No-CAEP-groep (x2 = 8.14, vryheidsgrade [df] 1, P  = 0.004). Daar was egter geen groepverskille in die gerapporteerde medikasiegebruik vir depressie (3.2%) of angs (2.9%) nie. Die enigste groepverskil in die gebruik van medikasie was vir ADHD / ADD-medikasie, met 3.3% van die No-CAEP-groep en 8.9% van die CAEP-groep wat die gebruik van hierdie medisyne aangemeld het (χ2 = 5.62, df 1, P = 0.018). Minder as 1% het diabetes (0.8%), epilepsie (0.8%), veelvuldige sklerose (0.2%), spierdistrofie (0.2%), harttoestand (0.9%) gerapporteer; 'n soortgelyke lae persentasie het diabetesmedikasie (0.8%), hartmedikasie (0.4%) en hormoonmedisyne (0.9%) gebruik. Ietwat meer deelnemers het die afgelope 2.1 maande hoë bloeddruk (1.7%), ander mediese probleme (12%) en behandeling vir seksuele probleme aangedui (1.5%).

In die afgelope 90-dae was daar min deelnemers aan programme om hul kondoomgebruik (1.7%) of seksuele gedrag (1.3%) te verander en min het PDE-5i gebruik vir seksuele aktiwiteite met (1.9%) of sonder kondome (1.9%) . Niemand het probeer om 'n maat swanger te kry nie. Meer as die helfte van die mans het aangedui dat hulle op manlike kondome vir geboortebeperking (54.9%) berus en / of dat hulle manlike kondome met ander vorme van geboortebeperking (59.1%) ten minste van die tyd in die afgelope 90-dae gebruik het. Geen groepverskille is vir enige van hierdie veranderlikes gevind nie. Daar is aansienlik meer mans in die enige CAEP-groep (17.3%) as in die No-CAEP-groep (9.8%) gerapporteer dat hulle op 'n ander vorm van geboortebeperking as kondome tydens die afgelope 90 dae (x2 = 5.18, df 1, P = 0.023).

Die gemiddelde aantal kere wat kondome gebruik het tydens die 90-dag-herroepperiode was 10.8 (standaardafwyking = 14.3) en dit het nie beduidend verskil oor die vier groepe nie. Die konsekwentheid van kondoomgebruik was egter aansienlik laer vir die CAEP-Both-groep (73.4%) in vergelyking met die No-CAEP-groep (82.4%) (F (3,471) = 3.44, P = 0.017), met die ander groepe tussenganger en nie betekenisvol van mekaar verskil nie (CAEP-toepassing slegs 82.1%; CAEP-PVI slegs 77.7%).

EP's wanneer nie kondome gebruik word nie

Ongeveer 'n kwart van die steekproef (23.0%) het aangedui dat hulle nie hierdie vrae kon beantwoord nie omdat hulle altyd kondome gebruik het. Tabel 1 bied die ontledings vir die oorblywende mans voor. Omdat min mans gereelde ervarings van EP's aangedui het toe kondome nie gebruik is nie, het chi-kwadraat analise die vier CAEP-groepe vergelyk met die persentasies wat as "Ja" versus "Nee" vir EP-Before en EP-PVI geklassifiseer is. Die CAEP-groepe verskil aansienlik op die EP-Vere-veranderlike (x2 = 40.14, df 3, P  <.001). Die persentasie mans wat ten minste af en toe 'n EP voor penetrasie in die No-CAEP, CAEP-toepassing, slegs CAEP-PVI en CAEP-albei groepe rapporteer, was onderskeidelik 9.9, 35.7, 23.6 en 43.0. In post-hoc-ontledings het die No-CAEP-groep aansienlik minder mans gehad wat EP's gerapporteer het voordat hulle nie kondoom gebruik het nie, vergeleke met die ander groepe. Tabel 1 bied resultate van alle post-hoc-vergelykings aan.

Tabel 1. Frekwensie van ereksieprobleme as kondome nie gebruik word nie, vergeleke met CAEP-groepe

Oprigting probleme wanneer nie 'n kondoom gebruik word

groepe

Geen-CAEP (n = 142)

Slegs CAEP-aansoek (n = 42)

Slegs CAEP-PVI (n = 55)

CAEP-Both (n = 128)

 1. *P <0.001
 2. Superscripts dui die resultate van post-hoc vergelykings aan met behulp van P  <0.05 kriteria. Groepe wat 'n brief deel, verskil nie beduidend nie. Diegene wat nie 'n brief deel nie, verskil aansienlik.
 3. CAEP = kondoomverwante oprigtingprobleem; PVI = penile-vaginale omgang.
Voor penetrasie    
Nooit (%)90.1a64.3b, c75.4b57.0 c
Soms (%)4.928.616.430.5
Minder as die helfte van die tyd (%)3.57.15.58.6
Meeste van die tyd (%)1.401.83.9
Altyd (%)0000
Gedurende PVI    
Nooit (%)95.1a85.7b43.6 c54.6 c
Soms (%)3.511.940.033.1
Minder as die helfte van die tyd (%)1.42.412.77.7
Meeste van die tyd (%)001.84.6
Altyd (%)001.80

CAEP-groepe het ook beduidend verskil vir EP-PVI (x2 = 8 3.00, df 3, P  <.001). Die persentasie deelnemers wat ten minste af en toe 'n EP tydens PVI aangemeld het, was 4.9, 14.3, 56.4 en 45.4 vir onderskeidelik die No-CAEP-, CAEP-Application-, CAEP-PVI- en CAEP-Beide groepe. In post-hoc-ontledings het aansienlik minder mans in die No-CAEP-groep gerapporteer dat hulle EP's gehad het tydens PVI as hulle nie 'n kondoom gebruik nie, vergeleke met alle ander groepe. Die CAEP-PVI Only- en CAEP-Beide groepe het die hoogste persentasies gehad en was nie beduidend van mekaar verskil nie. Die persentasie mans in die CAEP-toepassing-groep wat minstens af en toe 'n EP tydens PVI gehad het, was middelmatig en verskil aansienlik van alle ander groepe.

IIEF-5

Cronbach se alfa vir die IIEF-5 vir hierdie monster was 0.76. Soos getoon in Tabel 2, IIEF-5 tellings verskil aansienlik oor CAEP groepe (F(3,475) = 15.40, P <.001). Die gemiddelde tellings vir alle groepe was bo 21 (in die nie-kliniese reeks) [17]. Die No-CAEP-groep het die hoogste telling (23.92) (wat beter funksionele funksionering aandui), wat aansienlik verskil van die slegs CAEP-PVI (22.93) en CAEP-Both groups (22.12), maar nie net van die CAEP-aansoek nie . Die gemiddelde telling vir die CAEP-Both-groep was nie betekenisvol anders as dié van die CAEP-PVI-groep nie, maar was aansienlik anders as die ander twee groepe. Die gemiddelde tellings van die CAEP-aansoek en slegs CAEP-PVI-alleengroepe was ook nie betekenisvol nie.

Tabel 2. IIEF-5 tellings en ED-klassifikasies volgens CAEP-groepe

 

Geen-CAEP (n = 184)

Slegs CAEP-aansoek (n = 66)

Slegs CAEP-PVI (n = 75)

CAEP-Both (n = 154)

 1. *P <0.001
 2. Superscripts dui die resultate van post-hoc vergelykings aan met behulp van P  <0.05 kriteria. Groepe wat 'n brief deel, verskil nie beduidend nie. Diegene wat nie 'n brief deel nie, verskil aansienlik.
 3. CAEP = kondoomverwante oprigtingprobleem; ED = erektiele disfunksie; IIEF-5, Internasionale Indeks van Erektiele Funksie; PVI = penile-vaginale omgang; SD = standaard afwyking.
Gemiddelde (SD) IIEF-5 telling*23.92 (2.24)a23.20 (2.51)a, b22.93 (2.56)b, c22.12 (2.54)c
Klassifikasie van IIEF-5-telling*    
Geen ED (%)91.3a81.8b77.3b, c68.2 c
Ligte ED (%)7.115.220.028.6
Sagte tot matige ED (%)0.53.01.33.2
Matige ED (%)1.101.30
Ernstig (%)0000

Met behulp van die IIEF-5 tellings is mans dan van geen ED tot ernstige ED geklassifiseer met behulp van die kriteria wat deur Rosen et al gerapporteer is. [17] (sien Tabel 2). Omdat so min mans as ligte tot matige ED of hoër geklassifiseer is, het ons mans met enige ED in 'n enkele groep gekombineer. Deur die vier CAEP-groepe te vergelyk op die persentasies wat as geen ED teen enige ED geklassifiseer is, was daar 'n beduidende assosiasie (x2 = 28.98, df 3, P <.001). Die persentasie deelnemers wat as enige ED geklassifiseer is, was onderskeidelik 8.7, 18.2, 22.7 en 31.8 vir die No-CAEP-, CAEP-Application-, CAEP-PVI- en CAEP-Beide groepe. Tabel 2 Superscripts dui op die resultate van post-hoc ontledings wat aantoon dat die No-CAEP-groep baie minder mans met enige ED as die ander groepe ingesluit het.

Bespreking

In hierdie steekproef van jong, heteroseksuele, kondoomgebruikende mans, was CAEPs geassosieer met meer algemene, maar meestal subkliniese (ligte) vlakke van erektiele probleme. Mans wat enige vorm van CAEP (tydens aansoek en / of tydens PVI) aanmeld, was aansienlik meer geneig as die No-CAEP-groep om ook ereksieprobleme voor penetrasie en tydens omgang te rapporteer wanneer geen kondoom gebruik word nie. Mans wat CAEP tydens slegs PVI gerapporteer het of tydens beide die aansoek en PVI het aansienlik laer op die IIEF-5 behaal as mans wat geen CAEP aangemeld het nie. Alle groepe wat CAEP aangemeld het, is aansienlik meer geneig om geklassifiseer te word as matige tot matige ED as die No-CAEP-groep. Nietemin, selfs in die CAEP-Both-groep, wat die hoogste dosisse van IIEF-5-geïdentifiseerde ED het, het die meerderheid (68.2%) van mans nie aan die kliniese kriteria voldoen om ED te hê nie.

Daar is 'n reeks moontlike verduidelikings vir hierdie bevindings. Eerstens, dit sal nie verbasend wees as mans met ED ook EP's het as hulle kondome gebruik nie. Tweedens, terwyl dit spekulatief is, is dit moontlik dat mans wat eerste ereksie ervaar wanneer hulle kondome gebruik, dalk bekommerd wees oor ereksie wat meer algemeen ervaar word en dus meer kwesbaar is vir die ervaar van meer algemene ED [18]. Dit sal in ooreenstemming wees met ander navorsing wat die belangrikheid van kognitiewe en emosionele faktore soos bekommernis en afleiding in die etiologie en instandhouding van ED [19].

Mans wat gebruik gemaak het van ADHD medikasie, was beduidend meer geneig om CAEP te rapporteer. Vorige studies het hoë vlakke van riskante seksuele gedrag onder jong volwassenes met ADHD gerapporteer [20] en mans wat ADHD-medikasie gebruik, meld soms erektiele probleme as 'n newe-effek van die medikasie [21].

Beperkings

Aanvaarbaarheid van ons bevindinge kan beperk word. Die monster is beperk deur ontwerp aan jong volwasse, heteroseksuele, kondoomgebruikende mans wat tans nie in 'n langtermyn-seksuele eksklusiewe verhouding is nie, wat Engels gesels het en toegang tot die internet het. Dus, die bevindinge kan nie veralgemeen word aan mans buite hierdie kriteria nie. Ons rasionaal om mans wat ses maande lank in seksueel-eksklusiewe verhoudings was, uit te sluit, was dat navorsing bewys het dat mans in die 18-24-jaargroep baie kleiner kondome gebruik met gevestigde vennote as met toevallige vennote [22]. Mans in die 18-24-ouderdomsgroep het ook 'n hoë risiko van STI- en MIV-oordrag [23], ten spyte van hoë pryse van kondoomgebruik [24].

Aangesien kondoomgebruik 'n maatstaf was, is mans wat voorheen kondome gebruik het, maar die gebruik daarvan gestaak het, miskien weens CAEP of ander probleme, nie in ons steekproef voorgestel nie. 'N Bykomende beperking is dat hoewel ons 'n gevalideerde instrument gebruik het om erns van erektiele probleme te bepaal, ons nie die nood van 'n individu oor die probleem beoordeel het nie; kriteria vir die diagnose van manlike erektiele afwykings vereis die aanwesigheid van klinies beduidende nood oor die simptome [25]. Ons doel in hierdie studie was egter nie om die voorkoms van erektiele afwykings aan te dui nie, maar om vas te stel of mans wat CAEP rapporteer, ook rapporteer om EP's te ervaar wanneer hulle nie kondome gebruik nie en of die IIEF-tellings verskil van mans wat nie CAEP rapporteer nie.

Ons bevindinge dui daarop dat van die mans wat CAEP in ons steekproef rapporteer, ongeveer 18-32% met IIEF kriteria vir ligte tot matige ED (afhangende van die feit dat hulle CAEP aangemeld het tydens die gebruik van slegs kondome tydens PVI, of tydens beide toediening en PVI). Alhoewel die meerderheid van hierdie deelnemers in die "sagte" ED-kategorie geklassifiseer is, is daar tog duidelike kliniese implikasies van hierdie bevindings. EP's is gekoppel aan minder konsekwente en onvolledige kondoomgebruik, [9] wat weer gepaard gaan met die risiko van SOI / MIV-verkryging; dus is dit belangrik om mans se ervarings van kondoomgebruik te verbeter. Hierdie groep mans kan baat vind by een of ander kort gedragsgedrag om hul erektiele probleme te verminder. Alhoewel farmakologiese behandelings vir ED dikwels 'n 'eersteklas'-benadering is vir mans met erektiele probleme, het vorige studies voorgestel dat PDE-5i CAEP nie noodwendig oorkom nie. [26]. Verder kan PDE-5i gebruik 'n risikofaktor wees vir kondoombreking [27].

In die lig van die bevindings dat mans met CAEP meer tyd nodig het om gewek te word as mans wat nie CAEP, Janssen en kollegas rapporteer nie, [11] het aanbeveel dat mans met CAEP aangemoedig moet word om genoeg tyd te neem om opgewek te word en te verseker dat hulle voldoende stimulasie kry, veral as hulle kondome gebruik. Onlangse loodsstudies van 'n selfgeleide tuisintervensie om kondoomgebruik onder jong mans te bevorder (wat slegs minimale kliniese insette benodig), het verhoogde vertroue in mans se vermoë om kondome te gebruik, selfdoeltreffendheid vir kondoomgebruik en kondoomgemak sowel as 'n vermindering van breek en EP's na intervensie [28,29]. Daar is ook 'n behoefte aan beter onderrig in korrekte kondoomgebruik. Meer as een derde (37%) van die huidige steekproef van kondoomgebruikende mans was nog nooit geleer hoe om 'n kondoom korrek te gebruik nie. Klinici moet vasstel of mans wat kondome gebruik, CAEP ervaar en waar toepaslik verwysings doen vir psigoseksuele terapie of kondoomvaardigheidsopvoeding verskaf [28,29].

Gevolgtrekking

Die bevindings dui daarop dat mans wat CAEP rapporteer, ook meer geneigd is om meer algemene ereksieprobleme te ervaar. Alhoewel die EP's nie aan kliniese kriteria vir ED voldoen nie, moet klinici bepaal of mans wat kondome gebruik, CAEP ervaar en waar toepaslik verwys na psigoseksuele terapie of kondoomvaardigheidsopleiding verskaf.

Konflik van belange: Die outeur (s) rapporteer geen belangebotsings nie.

Verklaring van outeurskap

kategorie 1

 • (A)Konsepsie en OntwerpStephanie Sanders; Erick Janssen; Brandon Hill
 • (B)Verkryging van dataStephanie Sanders; Erick Janssen; Brandon Hill
 • (C)Ontleding en interpretasie van dataStephanie Sanders; Erick Janssen

kategorie 2

 • (A)Die opstel van die artikelStephanie Sanders; Cynthia Graham; Bill Yarber; Rick Crosby; Robin Milhausen
 • (B)Hersien dit vir intellektuele inhoudStephanie Sanders; Cynthia Graham; Bill Yarber; Rick Crosby; Robin Milhausen; Erick Janssen; Brandon Hill

kategorie 3

 • (A)Finale goedkeuring van die voltooide artikelStephanie Sanders; Cynthia Graham; Bill Yarber; Rick Crosby; Robin Milhausen; Erick Janssen; Brandon Hill

Verwysings

1 Mitchell KR, Mercer CH, Ploubidis GB, Jones KG, Datta J, Veld J, Copas AJ, Tanton C, Erens B, Sonnenberg P, Clifton S, Macdowall W, Phelps A, Johnson AM, Wellings K. Seksuele funksie in Brittanje : Bevindinge van die derde nasionale opname van seksuele houdings en lewenstyl (Natsal-3). Lancet 2013; 382: 1817-1829.