Nekaltas interneto pornografijos poveikis. pateikė Rose Laing MD (2016)