18 metų - ambicingesnis, energingas, pasitikintis savimi, kantrus, laimingas ir pasitenkinantis