39 metai - atsiskyrėlis, mergelė, nėra draugų: nebebijau atstūmimo. Aš išeinu iš savo kiauto