ED - vienas mėnuo laisvas, po devynių mėnesių kovos