Trumpas neurologinių tyrimų dėl interneto priklausomybės santrauka (2015)