Susivienijimų tarp teigiamumo, bendrų nelaimių ir interneto priklausomybės tyrimas: tarpininkaujantis bendrojo nelaimės poveikis (2018)