Asmenybės ir kitų psichologinių veiksnių, turinčių priklausomybę nuo interneto priklausomybės ir kurie neturi ir neturi susijusių socialinių sutrikimų, palyginimas (2015)