Aštuonių šalių kolegijų ir universitetų studentų probleminio interneto naudojimo koreliacijos: tarptautinis skerspjūvio tyrimas (2019)