Socialinio nerimo, savigarbos, impulsyvumo ir žaidimo žanro koreliacijos pacientams, turintiems probleminį žaidimą internete (2016)