Poveikio nustatymas, kuris yra daugelio virtualių priklausomybių suma: Struktūrinės lygties modelis (2015)