Vienatvė kaip probleminio interneto naudojimo priežastis ir poveikis: ryšys tarp interneto naudojimo ir psichologinės gerovės (2009))